Byla B2-170-221/2019
Dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Spindulio spaustuvė“ direktoriaus A. P. C. ir restruktūrizavimo administratoriaus Daliaus Volskio prašymus dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo,

Nustatė

2RUAB „Spindulio spaustuvė“ (toliau – ir bendrovė) direktorius A. P. C. ir restruktūrizavimo administratorius Dalius Volskis 2019 m. vasario 5 d. pateikė teismui prašymus, registracijos Nr. DOK-3786, kuriuose prašo nutraukti RUAB „Spindulio spaustuvė“ restruktūrizavimo bylą.

3RUAB „Spindulio spaustuvė“ direktorius A. P. C. prašyme nurodo, kad bendrovei nepavyktų pasiekti geresnių finansinių rezultatų ir išvengti nuostolingos veiklos 2019 metais, prognozuotina, kad bendrovės nuostolis 2019 metais būtų didesnis nei 2018 metais. Nuo 2018 metų pradžios yra susidariusi didesnė nei 124 000 Eur einamoji skola. Bendrovė susiduria su piniginių srautų problema. Šią problemą sąlygoja tai, kad bendrovės pagamintos produkcijos pardavimo kaina yra labai aukšta, be to, daugiau nei pusę metų spausdinimo paslaugų rinkoje yra gamybinių pajėgumų perteklius, kas leidžia klientams rinktis gamintoją pagal žemiausią kainą. Aukštą parduodamos produkcijos kainą lemia kelis metus iš eilės sparčiai didėjančios darbo užmokesčio sąnaudos ir žemas gamybinis produktyvumas. Kadangi bendrovė šiuo metu susiduria su sunkumais pritraukiant kvalifikuotą darbo jėgą, papildomai kvalifikuotai darbo jėgai pritraukti ar išlaikyti turi skirti nemažai bendrovės pardavimo pajamų. Siekiant užtikrinti gamybos efektyvumą ir bendrovės konkurencinį pranašumą rinkoje, bendrovei taip pat reikalingos nemažos investicijos (ne mažiau nei 2 mln. Eur) gamybinės technikos atnaujinimui. Dėl minėtų faktorių bendrovės gaminamos produkcijos savikaina 2019 metais turėtų didėti, o gaminamos produkcijos kaina augti, todėl bendrovė turi mažai galimybių sėkmingai konkuruoti. Bendrovei nustačius ar išlaikant aukštą gaminamos produkcijos kainą, ji gali parduoti tik nedidelį produkcijos kiekį, todėl jau dabar bendrovei trūksta užsakymų, paskelbta neterminuota prastova visiems bendrovės gamybos darbuotojams. Nors antrajame šių metų pusmetyje būtų galima tikėtis bendrovės gamybinių pajėgumų pilno išnaudojimo, tai nesumažins bendrovės nuostolio didėjimo 2019 metais. Tą patvirtina ir 2018 metų antrasis pusmetis, nes vis didėjančios darbo užmokesčio sąnaudos 2018 metais pareikalavo viso bendrovės pardavimo pelno. UAB „Spindulio spaustuvė“ restruktūrizavimo byla nutrauktina, nes perspektyvos ir galimybės bendrovei veikti pelningai 2019 metais neprognozuojamos (prognozuojamas didesnis nuostolis) dėl nuolatinio darbo užmokesčio augimo, panaikinančio bendrovės pelną, bendrovė turi finansinių sunkumų dėl einamųjų skolų susidarymo ir įsipareigojimų įvykdymo tiekėjams, turi mažai galimybių išlaikyti konkurencinį pranašumą spausdinimo paslaugų rinkoje, nėra galimybių pritraukti gamybinės įrangos modernizavimui ar bendrovės veikiai palaikyti reikalingas investicijas, numatomas bendrovės įsipareigojimų pagal restruktūrizacijos planą 2019 metams įvykdymo negalimumas.

4Restruktūrizavimo administratorius Dalius Volskis nurodo, kad jis susipažino su RUAB „Spindulio spaustuvė“ direktoriaus pateikta informacija dėl esamos situacijos bendrovėje (2018 metais bendrovė dirbo nuostolingai), sėkmingo restruktūrizavimo plano vykdymo galimybių nebuvimo (bendrovė turi einamųjų skolų, kurių sumokėjimas ateityje mažai tikėtinas). Restruktūrizavimo administratorius Dalius Volskis taip pat nurodo, kad neprieštarauja ir sutinka, jog bendrovės vadovas kreiptųsi į teismą dėl UAB „Spindulio spaustuvė“ restruktūrizavimo bylos nutraukimo.

5Prašymai tenkintini.

6Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 1 d. nutartimi UAB „Spindulio spaustuvė“ iškelta restruktūrizavimo byla, įmonės restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas Dalius Volskis. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. rugsėjo 8 d. Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 19 d. nutartimi patvirtino „Spindulio spaustuvė“ restruktūrizavimo planą ketverių metų laikotarpiui. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi patvirtinti RUAB „Spindulio spaustuvė“ restruktūrizavimo plano pakeitimai Nr. 1.

7Restruktūrizavimo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės – komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalis), tačiau šis procesas įmanomas tik tuo atveju, jeigu yra vykdomas restruktūrizavimo planas, kurio pagrindas – pasiektas kompromisinis susitarimas tarp skolininko – finansinių sunkumų turinčios įmonės ir kreditorių. Priešingu atveju būtų iš esmės pažeistos kreditorių teisės bei teisėti interesai. Būtent dėl to ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas ir toks pažeidimas yra savarankiškas restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindas. ĮRĮ nenumatyta galimybė restruktūrizavimo bylą nutraukti pagal restruktūrizuojamos įmonės vadovo prašymą, tačiau šiuo atveju kartu su bendrovės vadovu prašymą pateikė ir restruktūrizavimo administratorius, todėl laikytina, kad subjektas, besikreipiantis į teismą su prašymu dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, yra tinkamas.

8RUAB „Spindulio spaustuvė“ direktorius A. P. C. ir restruktūrizavimo administratorius Dalius Volskis pateikė teismui duomenis, kad RUAB „Spindulio spaustuvė“ nebeturi galimybės vykdyti pelningą veiklą, 2018 metais bendrovė dirbo nuostolingai (nuostoliai sudarė 634 421 Eur), taip pat nėra galimybės vykdyti restruktūrizavimo planą, einamosios skolos sudaro didesnę nei 124 000 Eur sumą, bendrovė negali ir ateityje negalės jų sumokėti.

9ĮRĮ 2 straipsnio 9 punkte nustatyta, kad restruktūrizuojamos įmonės einamosios įmokos – visi įmonės ūkinei komercinei veiklai užtikrinti reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias, kurie (kurios) mokami (mokamos) įmonės restruktūrizavimo metu, pradedant nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. lapkričio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-474-684/2016 išaiškino, kad naujosios įmonės prievolės, kurios ĮRĮ įvardytos kaip „einamosios įmokos“, turi būti vykdomos bendra tvarka (ĮRĮ 8 straipsnio 4 punktas) ir restruktūrizuojamos įmonės statusas nesuteikia skolininkui jokių privilegijų. Jei įmonė nepajėgi mokėti einamųjų įmokų, ji negali būti restruktūrizuojama, nes ji ne gerina, o blogina savo padėtį (dėl nesumokėtų einamųjų įmokų atsiranda kreditorių naujų reikalavimų).

10Byloje esant duomenims, kad bendrovė nebeturi galimybių vykdyti pelningą veiklą, mokėti einamąsias įmokas, vykdyti restruktūrizavimo planą, yra racionalu nutraukti restruktūrizavimo procesą, kad nedidėtų įsiskolinimai kreditoriams, todėl RUAB „Spindulio spaustuvė“ direktoriaus A. P. C. ir restruktūrizavimo administratoriaus Daliaus Volskio prašymai tenkintini ir UAB „Spindulio spaustuvė“ restruktūrizavimo byla nutrauktina (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

11Teismas, vadovaudamasis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 straipsniu,

Nutarė

12Nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Spindulio spaustuvė“ (įmonės kodas 302445888) restruktūrizavimo bylą.

13Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Spindulio spaustuvė“ restruktūrizavimo administratorių Dalių Volskį apie teismo nutartį nutraukti uždarosios akcinės bendrovės „Spindulio spaustuvė“ restruktūrizavimo bylą per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pranešti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.

14Įsiteisėjus nutarčiai, ne vėliau kaip kitą darbo dieną specialioje interneto svetainėje paskelbti informaciją dėl uždarosios akcinės bendrovės „Spindulio spaustuvė“ restruktūrizavimo bylos nutraukimą.

15Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstoliams byloje esančius vykdomuosius dokumentus.

16Nutarties kopijas išsiųsti uždarosios akcinės bendrovės „Spindulio spaustuvė“ direktoriui A. P. C. ir restruktūrizavimo administratoriui Daliui Volskiui.

17Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai