Byla I-1668-189/2013
Dėl įpareigojimo ir pripažinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, susipažinęs su V. G. skundu dėl įpareigojimo ir pripažinimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2012-11-29 gautas V. G. skundas kurio prašoma:

31) Įpareigoti Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą pripažinti, kad vykdant nurodyto vaiko globos organizavimą 2011 m. balandžio mėn. buvo pažeista Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuota vaiko globos organizavimo tvarka ir imtis veiksmų, padėsiančių išvengti panašių pažeidimų ateityje;

42) Pripažinti Vaiko teisių apsaugos tarnybą, atskleidusią nurodyto vaiko asmens informaciją pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. X-1444 6 straipsnį ir įpareigoti Vaiko teisių apsaugos tarnybą imtis veiksmų, padėsiančių išvengti panašių pažeidimų ateityje;

53) Rekomenduoti Vaiko teisių apsaugos tarnybai įvertinti V. G. rūpestį ir iniciatyvą, nukreiptą vaiko globą organizuojančių tarnybų darbo kokybei gerinti, pakviečiant V. G. dalyvauti Vaiko teisių apsaugos tarnybos organizuojamose kasmetinėse vaikų globėjų konferencijose.

6Paduodamas skundą V. G. nesilaikė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) nustatytų reikalavimų, todėl 2012-12-06 nutartimi pareiškėjui buvo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti, t. y.: iki 2012-12-20 pateikti teismui skundą su patikslintais skundo reikalavimais nurodant skundo reikalavimą pagrindžiančius argumentus bei pateikiant skundo argumentus pagrindžiančius įrodymus.

7Pareiškėjas iki 2012-12-06 nutartyje nurodyto termino (2012-12-20) trūkumų nepašalino, tuo tarpu, atsižvelgiant į tai, kad 2012-012-06 nutartis pareiškėjui buvo įteikta 2012-12-12 (pagrindas – Siuntų paieškos išrašas), pareiškėjas skundo teismui su patikslintais reikalavimais nepateikė ir iki 2013-01-08, todėl tuo pagrindu pareiškėjo skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

8Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

9V. G. skundą laikyti nepaduotu.

10Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui V. G..

11Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu.

12Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai