Byla 2A-326-345/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Neringos Švedienės, sekretoriaujant Ritai Kurganovaitei, dalyvaujant ieškovo VĮ Valstybės turto fondo atstovei Giedrei Malikienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo VĮ Valstybės turto fondo ieškinį atsakovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, trečiajam asmeniui Kauno apskrities viršininko administracijai, dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo, ir delspinigių priteisimo.

2Kolegija išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas VĮ Valstybės turto fondas ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas įpareigoti atsakovą UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos įvykdyti 2007-02-22 privatizavimo sutarties Nr. 17-07, 2007-04-27 privatizavimo sutarties Nr. 53-07 ir 2007-06-07 privatizavimo sutarties Nr. 63-07 7 str. nuostatas - sudaryti slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartis su Kauno apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos departamentu. Taip pat prašė priteisti iš atsakovo 6 860Lt delspinigių už 2007-02-22 privatizavimo sutarties Nr. 17-07, 2007-04-27 privatizavimo sutarties Nr. 53-07 ir 2007-06-07 privatizavimo sutarties Nr. 63-07 nevykdymą, pervedant priteistas sumas į privatizavimo fondo sąskaitą.

5Nurodė, kad VĮ Valstybės turto fondas ir atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2007-02-22, 2007-04-27 bei 2007-06-07 sudarė patalpų – slėptuvių, esančių ( - ), ( - ), bei ( - ), privatizavimo sutartis Nr. 17-07, Nr. 53-07 ir Nr. 63-07. Pagal minėtas sutartis pardavėjas (ieškovas) įsipareigojo parduoti ir be trukdymų perduoti pirkėjui (atsakovui) minėtas patalpas - slėptuves, o pirkėjas įsipareigojo sumokėti šių patalpų kainą, išlaikyti patalpų (slėptuvių) paskirtį ir per 60 kalendorinių dienų nuo patalpų perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymo dienos, sudaryti slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartis su Kauno apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos departamentu ir sutarčių kopijas pateikti pardavėjui. Kauno apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos departamentas 2008-03-13 raštu informavo ieškovą, jog atsakovas kreipėsi į departamentą dėl slėptuvės, esančios ( - ) apsaugos ir priežiūros sutarties sudarymo, tačiau sutartį pasirašyti atsisakė. Dėl kitų slėptuvių sutarčių pasirašymo atsakovas nesikreipė. Atsakovas 2007-10-11 raštu nurodė, jog atsisako pasirašyti slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartis, nes sutartyse yra numatyta sąlyga išlaikyti slėptuvių funkcinę paskirtį. Šalys pasirašydamos privatizavimo sutartis bei minėtų privatizavimo objektų priėmimo- perdavimo aktus išreiškė valią būti saistomos sutartinių santykių, o atsakovo atsisakymas sudaryti Slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartis pažeidžia minėtų sutarčių 7 p. nuostatas bei LR CK 6.189 str.1d. įtvirtintą sutarties privalomumo principą.

6Nurodė, kad pagal minėtų sutarčių 7 p., atsakovas įsipareigojo už nustatyto 60 dienų termino pažeidimą mokėti po 10 Lt delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, todėl atsakovui neįvykdžius sutartyse numatytų įsipareigojimų laiku, ieškovas priskaičiavo viso 6 860Lt delspinigių iki 2008-03-13.

7Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad tinkamai ir laiku kreipėsi dėl privatizavimo sutarčių 7 p. numatytų slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutarčių sudarymo, tačiau Civilinės saugos departamento pateiktos sutarties sąlygos neatitiko atsakovo įsipareigojimų numatytų privatizavimo sutarčių 7 p. - sudaryti slėptuvės apsaugos ir priežiūros sutartį. Departamento pateiktoje sutartyje buvo įtvirtintas reikalavimas savo jėgomis ir lėšomis įrengti Civilinės saugos departamento reikalavimus atitinkančias slėptuves. Kadangi toks reikalavimas neatitiko šalių pasirašytų sutarčių turinio, atsakovas 2007-07-26 apie tai informavo ieškovą. Nesulaukęs atsakymo 2007-10-11 pakartotinai kreipėsi į ieškovą, tačiau atsakymo negavo. Pažymėjo, jog bendrovė neatsisako išlaikyti privatizuotų objektų paskirtį bei sudaryti slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutarčių, tačiau įrengti šias slėptuves, nebuvo įsipareigojusi.

8Tretysis asmuo Kauno apskrities viršininko administracija atsiliepime į ieškinį nurodė (b.l. 36), kad atsakovas kreipėsi į Apskrities viršininko administraciją su prašymu dėl sutarties pasirašymo (slėptuvės adresas ( - )), tačiau pateikus sutartį, ją pasirašyti atsisakė. Dėl kitų slėptuvių sutarčių sudarymo atsakovas į Apskrities viršininko administraciją nesikreipė, taip pat nesudarė galimybės Civilinės saugos departamento darbuotojui patekti į slėptuves apžiūrai. Prašė bylą nagrinėti teismo nuožiūra. (b.l. 36, 51).

9Įpareigoti atsakovą UAB „Nekilnojamojo turto valdymas į.k. 300145575, per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti 2007-02-22 privatizavimo sutartį Nr. 17-07, 2007-04-27 privatizavimo sutartį Nr. 53-07 ir 2007-06-07 privatizavimo sutartį Nr. 63-07- sudaryti slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartis su Kauno apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos departamentu.

10Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas, į teismo posėdį neatvykus atsakovui ir ieškovui prašant, 2008 m. birželio 19 d. sprendimu už akių, ieškinį tenkino iš dalies. Įpareigojo atsakovą UAB „Nekilnojamojo turto valdymas per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti 2007-02-22 privatizavimo sutartį Nr. 17-07, 2007-04-27 privatizavimo sutartį Nr. 53-07 ir 2007-06-07 privatizavimo sutartį Nr. 63-07- sudaryti slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartis su Kauno apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos departamentu. Priteisė iš atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas ieškovui VĮ Valstybės turto fondui, 5 490Lt delspinigių už termino įvykdyti prievoles praleidimą, bei 288 Lt žyminio mokesčio valstybei. Konstatavo, jog atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę todėl ieškovo reikalavimas atsakovui įvykdyti sutartimis prisiimtus įsipareigojimus yra teisėtas ir pagrįstas. Kadangi byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovas būtų tinkamai įvykdęs prievolę arba, kad prievolė nebuvo įvykdyta ne dėl atsakovo kaltės, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo sutartyse numatytas netesybas yra teisėtas ir turi būti patenkintinas. Atsižvelgiant į LR CK 1.125 str. 5 d.1 p. nustatytą netesyboms sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą, ir atsakovui prašant taikyti ieškinio senatį, sutarčių 7 p. nustatyti delspinigiai priteistini už 6 mėnesius (183 d.) pagal kiekvieną iš sutarčių, viso – 5 490 Lt (10 Lt x 183d. x 3). Kadangi atsakovas nėra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, iš atsakovo valstybės naudai priteisė 288 Lt žyminį mokestį.

11Atsakovui pateikus prašymą peržiūrėti sprendimą už akių, Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2008 m. spalio 24 d. nutartimi panaikino 2008 m. birželio 16 d. sprendimą už akių ir 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies pakartojant sprendimu už akių nustatytus įpareigojimus, ir priteistas netesybas.

12Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, jog pirmos instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino LR CK 6.1936 str. 1 d. įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles, bei LR CK 6.200 str., 2 d. įtvirtintą šalių pareigą vykdant sutartis bendradarbiauti ir kooperuotis.

13Nurodo, jog atsakovas laiku kreipėsi į Civilinės saugos departamentą dėl slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutarties sudarymo, tačiau pateiktose sutartyse buvo įpareigojimas atsakovą savo pastangomis ir lėšomis įrengti slėptuvės patalpas. Kadangi privatizavimo sutartyse nebuvo numatyta atsakovo pareiga įrengti slėptuves, apie savo prieštaravimus dėl tokių sutarties sąlygų, atsakovas 2007-07-26 raštu pateikė ieškovui. Negavę atsakymo pakartotinai kreipėsi į ieškovą dėl sutarties vykdymo, tačiau ieškovas nepateikęs atsakymo kreipėsi į teismą. Tokiu būdu buvo pažeista įstatyme numatyta pareiga vykdant sutartis bendradarbiauti ir kooperuotis. Pagal privatizavimo sutarčių 7 p. atsakovas įsipareigojo sudaryti slėptuvės apsaugos ir priežiūros sutartį, tačiau tokio turinio sutartys atsakovui nebuvo pateiktos, atitinkamai nėra pagrindo konstatuoti, jog slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartys nesudarytos dėl atsakovo kaltės atitinkamai nėra pagrindo priteisti iš atsakovo netesybas. Pažymi, jog ieškovas, dėl nesudarytų slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutarčių nepatyrė jokių neigiamų pasekmių.

14Ieškovas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog atsakovui buvo atskleistos visos privatizavimo sąlygos – kaina, atsiskaitymo terminas, aukciono vykdymo vieta, laikas, taip pat pagrindinės slėptuvių patalpų naudojimo sąlygos – sudaryti patalpų apsaugos ir priežiūros sutartį, išlaikyti slėptuvės paskirtį. Privatizavimo programose buvo nurodytas laikas slėptuvių patalpoms apžiūrėti. Nurodo, jog Krašto apsaugos ministro 1999-06-23 įsakymu Nr. 712 patvirtintos Civilinės saugos slėptuvių naudojimo nuostatos yra pravalomos visiems asmenims, kurių žinioje yra slėptuvės. Šių nuostatų 5 p. įtvirtinta norma imperatyviai nustatanti pareigą slėptuvių savininkams pasirašyti slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartį. Sąžiningas, apdairus ir rūpestingas potencialus pirkėjas, prieš dalyvaudamas privatizuojamų patalpų aukcione, turėjo pasidomėti dėl slėptuvių apsaugos sutarčių, kurias privalės vykdyti, bei laiku nuvykti apžiūrėti slėptuvių patalpas. Atsakovas apskritai nesidomėjo slėptuvių naudojimo sąlygomis, o įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Kai sutarties šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, sutartis galioja ir yra privaloma sandorio šalims. Atsakovas nepateikė teismui jokių įrodymų, jog ieškovas atsisakė koreguoti slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartis. Nors atsakovas nurodo, jog slėptuvės neatitinka slėptuvėms keliamų reikalavimų, tačiau atsakovas nesuteikė ieškovui galimybių patekti į slėptuves ir atlikti apžiūrą, siekiant nustatyti slėptuvių inžinierinės įrangos faktinę būklę. Kadangi atsakovas laiku neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, pirmos instancijos teismas pagrįstai priteisė netesybas. Nurodo, jog vykdomoji byla dėl netesybų išieškojimo iš atsakovo, šiuo metu jau yra užbaigta, o pagal LR CK 6.258 str. 3 d. nuostatas, netesybos yra nemažinamos kai jos jau yra sumokėtos.

15Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.).

17Byloje nustatyta, kad ieškovas VĮ Valstybinis turto fondas ir atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 2007-06-07 (b.l.5-7), 2007-02-22 (b.l.9-11) ir 2007-04-27 (b.l.13-15), sudarė privatizavimo objektų negyvenamųjų patalpų – slėptuvių, esančių ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 63-07, Nr,17-07, Nr.53-07. Pagal minėtas sutartis ieškovas įsipareigojo parduoti ir be trukdymų perduoti atsakovui privatizuotas patalpas, o atsakovas įsipareigojo sumokėti šių patalpų kainą, išlaikyti patalpų (slėptuvių) paskirtį ir per 60 kalendorinių dienų nuo patalpų perdavimo ir priėmimo aktų pasirašymo dienos sudaryti slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartis su Kauno apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos departamentu (toliau departamentas). Kadangi slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartys per nustatytą terminą nebuvo sudarytos, ieškovas prašė įpareigoti atsakovą sudaryti slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartis ir priteisti privatizavimo sutartyse numatytas netesybas.

18Sutartis įstatymo apibrėžiama kaip dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kada vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (LR CK 6.154 str.).

19Nagrinėjamu atveju ieškovas įsipareigojo parduoti ir perduoti slėptuvės patalpas atsakovui, o pastarasis atsiskaityti, nekeisti patalpų paskirties, bei per 60 d. nuo patalpų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, sudaryti patalpų – slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartį su Kauno apskrities viršininko administracijos Civilinės saugos departamentu. Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovas 2007-06-26 kreipėsi į departamentą, dėl slėptuvės, esančios ( - ), slėptuvės apsaugos ir priežiūros sutarties sudarymo (b.l.31). Slėptuvės apsaugos ir priežiūros sutartyje nustatyta, jog ši sutartis sudaroma vadovaujantis LR Vyriausybės 1992-06-05 nutarimo Nr.430 1.2 p ir 2.2 p., bei LR Krašto apsaugos ministro 1999-06-23 įsakymo Nr.712 patvirtintais civilinės saugos slėptuvių naudojimo nuostatais. Departamento pateiktos sutarties 4 p. nustatyta, jog savininkas privalo vykdyti Civilinės saugos slėptuvių naudojimo nuostatose nurodytus reikalavimus.

20Taigi šių sutarčių nuostatos parodo, jog privatizavimo sutartyse nebuvo nurodytos ieškovui nei LR Vyriausybės nutarimų, nei LR Krašto apsaugos ministro įsakymu patvirtintos nuostatos (visos ar tik esminės), nei nuorodos į šiuos teisės aktus, kuriais vadovaujantis atsakovas turės pareigą valdyti, naudoti, apsaugoti ir prižiūrėti privatizuotas patalpas.

21Pagal LR Krašto apsaugos ministro 2002-05-15 įsakymu Nr. 712 patvirtintas „Dėl slėptuvių ir kitų kolektyvinės apsaugos statinių poreikių ir jų nustatymo“ 2 p. nuostatas (Žin., 2002 m., Nr.51-1965), slėptuvės yra įvairiai žmonių veiklai įprastomis aplinkybėmis skirti pastatai ar jų patalpos ir kiti statiniai, kurie taip pat tinka žmonių apsaugai nuo pavojingų poveikių, kilus kariniams konfliktams.

22Pagal minėtas nuostatas yra nustatomi slėptuvių tipai, jų poveikių ribos, slėptuvių talpa (14.4 p., 14.11.p.). Pagal Statybos techninių reikalavimų reglamentą „Civilinė sauga. Slėptuvės“ STR 2.01.02:1996 (Žin., 1996 m., Nr.101-2312) 3.5. p., slėptuvės, priklausomai nuo kokių pavojingų poveikių jos apsaugo žmones, sumažindamos tuos poveikius iki nustatyto lygio, yra nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio (SJ); slėptuvės nuo jonizuojančios spinduliuotės ir cheminių medžiagų poveikio (SJCh); slėptuvės nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio ir griūčių (SJG); slėptuvės nuo jonizuojančios spinduliuotės bei cheminių medžiagų poveikio ir griūčių (SJChG). Slėptuvės priklausomai nuo jos patalpinimo statinio sklype yra atskirosios ir įkomponuotos.

23LR Krašto apsaugos ministro 1999-06-23 įsakymu Nr. 712 patvirtintos civilinės saugos slėptuvių naudojimo nuostatos reglamentuoja slėptuvių žmonėms apsaugoti ekstremalių situacijų atvejais naudojimo, specialiosios valstybinės patikros, patalpų ir inžinierinių įrenginių priežiūros, šios priežiūros išlaidų finansavimo tvarką ir atsakomybę (Žin.,1999 m. Nr.58-18990 ).

24Į šių įstatymų nuostatų matyti, jog privatizuoti objektai – slėptuvės yra skirtingos, su skirtingais ir specifiniais reikalavimais, kurie ne šios srities specialistui nėra savaime suprantami. Be to slėptuvių apsaugą, priežiūrą, įrengimą reglamentuoja skirtingi teisės aktai. Iš pateiktų privatizavimo sutarčių ir Departamento apsaugos ir priežiūros pateiktos sutarties turinio matyti, kad šiose sutartyse taip pat nėra atskleista, kokio tipo slėptuvės, privatizuotos, jų talpa, nuo kokio poveikio šios slėptuvės apsaugo, atitinkamai pasirašius privatizavimo sutartis, bei departamento pateiktą sutartį nėra galimybės nustatyti, kokius realiai įsipareigojimus atsakovas prisiima. Tuo tarpu pirmos instancijos teismas nagrinėdamas bylą šių aplinkybių neįvertino.

25LR Krašto apsaugos ministro 1999-06-23 įsakymu Nr. 712 patvirtintų civilinės saugos slėptuvių naudojimo nuostatų 11 p., slėptuvės savininkas ar slėptuvei prižiūrėti paskirtas atsakingas asmuo privalo tvarkyti valstybine kalba dokumentaciją, kurią sudaro: slėptuvės pasas; slėptuvės įrengimų ir inventoriaus sąrašas, įrengimų sertifikatai; slėptuvės planas, kuriame nurodomi žmonių įvedimo ir išvedimo iš jos keliai; vėdinimo sistemos, kitų įrengimų bei prietaisų panaudojimo taisyklės; oro filtrų ir ventiliatorių naudojimo apskaitos žurnalas; dyzelinės elektros stoties naudojimo apskaitos žurnalas, aptarnavimo ir parengimo dirbti taisyklės; absorbcinių filtrų, regeneracinių įrengimų, jeigu jie sumontuoti, oro slėgio patikrinimo rezultatų žurnalas; vėdinimo sistemos planas-schema; slėptuvės įrengimų priežiūros ir palaikymo parengties būklėje taisyklės; išorinių ir vidaus inžinerinių tinklų planas, nurodant tinklų atjungimo schemą ir įrengimus; slėptuvės parengties patikrinimo žurnalas; priešgaisrinės saugos taisyklės; civilinės saugos signalų sąrašas; apsaugomų slėptuvėje žmonių elgesio taisyklės; slėptuvės aptarnavimo grandies narių sąrašas, jų pareigybiniai nuostatai; telefonų sąrašas (įmonės, įstaigos vadovo, slėptuvės savininko ir aptarnavimo grandies narių).

26Taigi pagal šias nuostatas ieškovui turėjo būti pateikti susipažinimui bei perduoti slėptuvių pasai, slėptuvių įrengimų ir inventoriaus sąrašai, įrengimų sertifikatai; slėptuvių planai; vėdinimo sistemų ir kitų įrengimų bei prietaisų panaudojimo taisyklės; oro filtrų ir ventiliatorių naudojimo apskaitos žurnalai, bei kita 11 p. numatyta dokumentacija.

27Byloje nėra pateikta šių dokumentų, bei įrodymų, jog atsakovas buvo tinkamai supažindintas su privatizuojamų patalpų dokumentacija, ir kad minėta dokumentacija atsakovui privatizavus patalpas – slėptuves, buvo perduota. Nesant šių dokumentų nėra galimybės nustatyti, kokio tipo slėptuvės privatizuotos, koks jų tūris, talpos, nuo kokių pavojų turi būti apsaugoti žmonės, atitinkamai kokie reikalavimai keliami tokio pobūdžio slėptuvėms. Byla išnagrinėta neišreikalavus net VĮ Registrų centro duomenų, iš kurių būtų galima matyti, ar slėptuvių patalpos šiai dienai nėra perleistos tretiesiems asmenims. Kadangi nėra pateikta svarbiausios patalpų techninės dokumentacijos nėra galimybės nustatyti, ar atsakovas net ir pasirašęs Saugos departamento pateiktą apsaugos ir priežiūros slėptuvių sutartį realiai turėtų galimybę vykdyti pagal šią sutartį prisiimtus įsipareigojimus.

28Pagal LR Krašto apsaugos ministro 1999-06-23 įsakymu Nr. 712 patvirtintas civilinės saugos slėptuvių naudojimo nuostatas (9 p.) slėptuvės savininkas, vykdydamas slėptuvės apsaugos ir priežiūros sutarties reikalavimus, privalo užtikrinti, kad slėptuvių patalpos būtų sausos; temperatūrą vasaros ir žiemos metu palaikyti atsižvelgiant į patalpų naudojimo paskirtį įprastomis sąlygomis; šaltuoju metų laiku skaičiuojama temperatūra slėptuvės šildymo sistemoje turi būti ne mažesnė negu +100C; atlikti vandentiekio ir kanalizacijos sistemų patikrinimus ne rečiau kaip kartą per metus; tikrinti ventilių, sklendžių, čiaupų sandarumą; prijungti geriamojo vandens pratekamuosius bakus prie vandentiekio taip, kad vanduo juose visiškai pasikeistų per dvi paras; sandariai uždaryti avarinius fekalijų rezervuarus; užkonservuoti dyzelinę elektros stotį (DES) ją išbandžius; slėptuvių elektros išoriniai įvadai, elektros energijos paskirstymo ir grupiniai apšvietimo skydai turi būti tvarkingi, saugūs; slėptuvių patalpos privalo būti tinkamai apšviestos, naudojamos tik kaitrinės lempos; periodiškai tikrinti slėptuvių telefoninio ryšio ir vietinio radijo laidų perdavimo ir kt.

29Taigi slėptuvių patalpose turi būti šildymas, kanalizacija, vandentiekis, elektros energija, dyzelinė elektros stotis, ir telefono ryšys. Pirmos instancijos teismas nagrinėdamas bylą nenustatė, ar privatizuotose slėptuvėse yra visos minėtos komunikacijos (šildymas, kanalizacija, vandentiekis, elektros energija, dyzelinė elektros stotis, ir telefono ryšys), ar privatizuotos patalpos atitiko visas LR Krašto apsaugos ministro 1999-06-23 įsakymu Nr. 712 patvirtintas civilinės saugos slėptuvių naudojimo nuostatas bei iš šių nuostatų išplaukiančius teisės aktų reikalavimus su tinkamai vedama slėptuvių dokumentacija (įrangų dokumentacija), ar atsakovui buvo parduotos ir perduotos patalpos, kurios tik formaliai turi patalpų - slėptuvių paskirtį.

30Kadangi LR Krašto apsaugos ministro 1999-06-23 įsakymu Nr. 712 patvirtintos civilinės saugos slėptuvių naudojimo nuostatos bei kiti teisės aktai reglamentuojantys slėptuvių priežiūrą, apsaugą, naudojimą, įrengimą galioja visiems patalpų savininkams, o šiuo atveju iki privatizavimo ir valstybei, buvęs patalpų savininkas parduodamas negyvenamąsias patalpas kurių tikslinė paskirtis yra slėptuvės, turėjo šias slėptuves perduoti su visa įranga bei atitinkama dokumentacija. Nustačius, jog atsakovui slėptuvių patalpos buvo perduotos be atitinkamos įrangos ir ją lydinčios dokumentacijos, bei neatitinkančios slėptuvių statuso, ieškovas neturi pagrindo reikalauti sudaryti slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartis, nes tokiu atveju privatizavimo sutartyse turėjo būti nustatytos sąlygos įpareigojančios atsakovą savo pastangomis ir lėšomis įrengti slėptuvių patalpas pagal Civilinės saugos departamento nustatytus reikalavimus bei standartus, o atsakovas tokiu atveju turėtų galimybę įvertinti, ar pajėgs įvykdyti prisiimtas pareigas.

31Pažymėtina, kad atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ yra pelno siekiantis juridinis asmuo, ir jam yra taikomi padidinto apdairumo ir kvalifikacijos standartai sudarant sutartis, tačiau aplinkybė, jog sandoriai buvo sudaromi su juridiniu asmeniu, niekaip neatleidžia ieškovo nuo LR CK 6.158 str. nustatytos pareigos sudarant sutartis elgtis sąžiningai ir atskleisti sutarties šaliai visas būsimo sandorio sąlygas.

32LR CK 6.193 str. nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai.

33Iš bylos medžiagos, t.y., Kauno apskrities viršininko administracijos civilinės saugos ir mobilizacijos departamento 2008-03-13 rašto Nr.3CS-14-915.11 matyti, kad analogiškas atsakovui juridinis asmuo, sudaręs su ieškovu patalpos-slėptuvės pirkimo-pardavimo sutartį, ir kreipęsi dėl slėptuvės priežiūros bei apsaugos sutarties sudarymo, taip kaip ir atsakovas atsisakė pasirašyti apsaugos ir priežiūros sutartį. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad tokiomis pat aplinkybėmis veikiantis juridinis asmuo, taip kaip ir atsakovas privatizavimo sutarties 7 punkte nustatytoms sąlygoms suteikė visiškai kitą prasmę, nei ieškovas.

34Kadangi byloje nėra pateikta visų privatizavimo dokumentų, apeliacinės instancijos teismas negali spręsti ar atsakovas buvo tinkamai supažindintas su patalpų – slėptuvių apsaugos ir priežiūros visomis sąlygoms. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju byloje nėra pateikta nei VĮ Registro centro duomenų apie slėptuvių nuosavybės teises, apie privatizuotų slėptuvių tipą, jų poveikių ribas, slėptuvių talpas, reikalavimus tokio tipo slėptuvėms, nei, kad atsakovui buvo tinkamai atskleista visa įstatymuose nustatyta informacija apie privatizuojamus objektus, jų įrangą ir atitinkamą dokumentaciją.

35Pirmos instancijos teismas nagrinėdamas bylą nevertino nei privatizavimo, nei Civilinės saugos departamento pateiktos sutarties sąlygų, t.y., ar protingas asmuo atitinkamoje situacijoje net ir sutartyje pateikus nuorodas į atitinkamus teisės aktus, be konkrečios slėptuvės dokumentacijos, bei specialistų išvadų, galėjo suvokti atitinkamoms (privatizuojamoms) slėptuvėms keliamus reikalavimus. Kolegija nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog ieškovo pasirašymas patalpų priėmimo – perdavimo aktų reiškia, jog ieškovas savo pareigas įvykdė tinkamai. Pažymėtina, jog esminių sutarties sąlygų neaiškus formulavimas, nenurodant nei pagrindo, nei teisinės bazės, bei nukreipiant į kitą sutartį, kuri dar nukreipia į kelis teisės aktus, negali būti laikytinas tinkamu privatizavimo sąlygų atskleidimu. Be to, ieškovo pateiktų sutarčių sąlygos turėtų būti įvertintos ir LR 6.186 str. prasme. Kadangi slėptuvės užtikrina viešąjį interesą, o privatizuojant slėptuves tikėtina, jog visiems pirkėjams pateikiamos tokio paties turinio privatizavimo sąlygos, ginčas tarp šalių turėtų būti išnagrinėtas ne formaliai, o iš esmės, atsižvelgiant į šalių interesų pusiausvyrą, bei vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais.

36Pirmos instancijos teismas išnagrinėjęs bylą taip pat priteisė netesybas, kurios šiai dienai yra jau išieškotos, skaičiuojant visoms slėptuvėms vienodai pažeistą terminą slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutarčiai sudaryti. Slėptuvių priėmimo-perdavimo aktai buvo pasirašyti 2007-03-03 (b.l.12), 2007-05-28 (b.l.16), 2007-06-27 (b.l.8), todėl 60 d. terminas skaičiuotinas nuo patalpų priėmimo – perdavimo aktų pasirašymo dienos. Atsakovas dėl slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutarčių sudarymo kreipėsi 2007-06-26. Taigi 2007-06-26 terminas sudaryti slėptuvės apsaugos ir priežiūros sutartį buvo praleistas tik vienai slėptuvei. Kitų slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartys turėjo būti sudarytos iki 2007-07-26 ir 2007-06-08-26, ir 2007-06-26 dienai, kuomet atsakovas kreipėsi dėl slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutarčių sudarymo, terminai minėtoms sutartims sudaryti, dar nebuvo praleisti. Todėl darytina, jog nesant ginčo dėl privatizavimo bei Civilinės saugos departamento slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutarčių turinio, 2007-06-26 atsakovas būtų sudaręs slėptuvių apsaugos ir priežiūros sutartis dėl dviejų slėptuvių, t.y., ( - ). Tokią išvadą apeliacinės instancijos teismas daro atsižvelgiant į tai, kad atsakovo buveinės vieta yra Vilniuje, ir mažai tikėtina, jog atsakovas dėl kiekvienos apsaugos sutarties pasirašymo ketino važiuoti į Kauną, atskirai. Taigi pirmos instancijos teismas priteisdamas netesybas turėjo įvertinti ir šias aplinkybes.

37Vadovaujantis LR CPK 327 str. apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal esančius įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė yra suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalaujamų įrodymų ir pobūdžio būtų galima išvada, jog byla turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi ir naujais aspektais, tai reiškia, jog tinkamo proceso pirmos instancijos teisme nebuvo, todėl yra pagrindas konstatuoti, jog neatskleista bylos esmės, ir yra pagrindas perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui.

38Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas priimdamas sprendimą neišreikalavo svarbiausių rašytinių įrodymų, nevertino privatizavimo bei Civilinės saugos departamento sutarčių turinio, bylą išnagrinėjo formaliai, todėl kolegija konstatuoja, kad tinkamo proceso nebuvo. Kolegija pažymi, kad buvo pažeistos ir LR CPK 170 str. 6 d. nuostatos, nes 2008-11-12 teismo posėdžio protokolas nėra pasirašytas sekretorės (b.l.91). Atsižvelgiant į šias aplinkybes pirmos instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

39Nagrinėjant bylą iš naujo būtina išreikalauti VĮ Registrų centro duomenis apie privatizuotas slėptuves, visus privatizavimo dokumentus, visą slėptuvių dokumentaciją, kurią sudaro slėptuvės pasas, slėptuvės įrengimų ir inventoriaus sąrašas, įrengimų sertifikatai, slėptuvės planas; vėdinimo sistemos, kitų įrengimų bei prietaisų panaudojimo taisyklės; oro filtrų ir ventiliatorių naudojimo apskaitos žurnalas; dyzelinės elektros stoties naudojimo apskaitos žurnalas, aptarnavimo ir parengimo dirbti taisyklės; absorbcinių filtrų, regeneracinių įrengimų, jeigu jie sumontuoti, oro slėgio patikrinimo rezultatų žurnalas; vėdinimo sistemos planas-schema; slėptuvės įrengimų priežiūros ir palaikymo parengties būklėje taisyklės; išorinių ir vidaus inžinerinių tinklų planas, nurodant tinklų atjungimo schemą ir įrengimus; slėptuvės parengties patikrinimo žurnalas. Nustatyti ar atsakovui parduotos slėptuvės iki privatizacijos atitiko inžinieriniams-techniniams, statybinius bei sanitarinius-higieninius reikalavimus nustatytus Statybos techniniame reglamente Civilinė sauga. Slėptuvės STR 2.01.02:1996 (Žin., 1996 m. Nr. 101-2312), t.y., ar privatizuotos slėptuvės atitiko slėptuvių statusą, ar slėptuvėse buvo visos reikalingos komunikacijos. Įvertinti privatizuotų slėptuvių pirkimo-pardavimo, bei Civilinės saugos departamento pateiktos sutarties turinį teisės aktų, reglamentuojančių slėptuvių apsaugą, priežiūrą, įrengimą, kontekste. Pagal LR CPK 760 str. jeigu panaikinamas jau įvykdytas sprendimas ir iš naujo išnagrinėjus bylą priimamas sprendimas atmesti ieškinį arba priimama nutartis nutraukti bylą ar palikti ieškinį nenegrinėtą, atsakovui turi būti grąžinama visa tai, kas buvo pagal panaikintą sprendimą iš jo išieškota ieškovo naudai (sprendimo įvykdymo atgręžimas). Pažymėtina, kad teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas.

40Vadovaujantis išdėstytu, pirmos instancijos teismo 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimas yra naikintinas yra byla perduotina nagrinėti pirmos instancijos teismui iš naujo.

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str. 1 d. 4 p.

Nutarė

43Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas VĮ Valstybės turto fondas ieškiniu kreipėsi į teismą... 5. Nurodė, kad VĮ Valstybės turto fondas ir atsakovas UAB „Nekilnojamojo... 6. Nurodė, kad pagal minėtų sutarčių 7 p., atsakovas įsipareigojo už... 7. Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ su ieškiniu nesutiko.... 8. Tretysis asmuo Kauno apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 9. Įpareigoti atsakovą UAB „Nekilnojamojo turto valdymas į.k. 300145575, per... 10. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas, į teismo posėdį neatvykus... 11. Atsakovui pateikus prašymą peržiūrėti sprendimą už akių, Vilniaus... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ prašo... 13. Nurodo, jog atsakovas laiku kreipėsi į Civilinės saugos departamentą dėl... 14. Ieškovas atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto... 15. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas. ... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Byloje nustatyta, kad ieškovas VĮ Valstybinis turto fondas ir atsakovas UAB... 18. Sutartis įstatymo apibrėžiama kaip dviejų ar daugiau asmenų susitarimas... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas įsipareigojo parduoti ir perduoti slėptuvės... 20. Taigi šių sutarčių nuostatos parodo, jog privatizavimo sutartyse nebuvo... 21. Pagal LR Krašto apsaugos ministro 2002-05-15 įsakymu Nr. 712 patvirtintas... 22. Pagal minėtas nuostatas yra nustatomi slėptuvių tipai, jų poveikių ribos,... 23. LR Krašto apsaugos ministro 1999-06-23 įsakymu Nr. 712 patvirtintos... 24. Į šių įstatymų nuostatų matyti, jog privatizuoti objektai – slėptuvės... 25. LR Krašto apsaugos ministro 1999-06-23 įsakymu Nr. 712 patvirtintų... 26. Taigi pagal šias nuostatas ieškovui turėjo būti pateikti susipažinimui bei... 27. Byloje nėra pateikta šių dokumentų, bei įrodymų, jog atsakovas buvo... 28. Pagal LR Krašto apsaugos ministro 1999-06-23 įsakymu Nr. 712 patvirtintas... 29. Taigi slėptuvių patalpose turi būti šildymas, kanalizacija, vandentiekis,... 30. Kadangi LR Krašto apsaugos ministro 1999-06-23 įsakymu Nr. 712 patvirtintos... 31. Pažymėtina, kad atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ yra pelno... 32. LR CK 6.193 str. nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai.... 33. Iš bylos medžiagos, t.y., Kauno apskrities viršininko administracijos... 34. Kadangi byloje nėra pateikta visų privatizavimo dokumentų, apeliacinės... 35. Pirmos instancijos teismas nagrinėdamas bylą nevertino nei privatizavimo, nei... 36. Pirmos instancijos teismas išnagrinėjęs bylą taip pat priteisė netesybas,... 37. Vadovaujantis LR CPK 327 str. apeliacinės instancijos teismas panaikina... 38. Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas priimdamas sprendimą... 39. Nagrinėjant bylą iš naujo būtina išreikalauti VĮ Registrų centro... 40. Vadovaujantis išdėstytu, pirmos instancijos teismo 2008 m. lapkričio 20 d.... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str. 326 str.... 43. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimą...