Byla B2-1757-264/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „City site“

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo VSDFV Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „City site“, ir

Nustatė

2VSDFV Kauno skyrius prašo iškelti bankroto bylą UAB „City site“. Pareiškime nurodo, kad UAB „City site“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2001 m. II ketvirčio ir 2016-03-14 įsiskolinimas Fondo biudžetui buvo 8 221,73 Eur. Paskutinis darbuotojas atleistas 2001-04-24. Skolos išieškojimas priverstine tvarka pagal 2002-03-12 sprendimą Nr. 34 perduotas vykdyti antstoliui, skola neišieškota. UAB „City Site“ valstybės įmonės (toliau - VĮ) Registrų centras 2016-03-04 duomenimis nekilnojamo turto neturėjo. VĮ „Regitra“ 2016-03-04 duomenimis UAB „City Site“ vardu nėra įregistruotų transporto priemonių. VSDFV Kauno skyrius neturi duomenų apie UAB „City Site“ finansinius įsipareigojimus ir debitorius. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo 2015-12-30 duomenimis UAB „City Site“ finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centras neteikė.

3Atsakovė UAB „City site“, jos vadovas atsiliepimo ir Kauno apygardos teismo 2016-04-01nutartyje nurodytų dokumentų nepateikė. UAB „City site“ vadovas N. A. pareiškime nurodė, kad jis nėra įmonės vadovas nuo 2000-06-28. 2000-06-28 buvo pasirašytas akcininkų susirinkimo protokolas dėl UAB „City site“ direktoriaus paskyrimo, kuriame buvo nutarta paskirti R. B. eiti direktoriaus pareigas nuo 2000-06-28. UAB „City site‘ buvęs vadovas R. B. pateikė pareiškimą, kuriame nurodė, kad vadovo pareigas ėjo iki 2001-03-13, kadangi darbo santykiai šalių sutarimu buvo nutraukti.

4Atsakovei UAB „City site“ keltina bankroto byla.

5Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

6Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

7Nustatyta, jog dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi VSDFV Kauno skyrius, kuris nurodė, kad UAB „City site“ skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 8 221,73 Eur. VĮ Registrų centro duomenimis, UAB „City site“ finansinės atskaitomybės dokumentų nėra pateikta. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovės vardu nėra registruota nekilnojamojo turto, kuris jai priklausytų nuosavybės teise. VĮ Regitra duomenimis įmonės vardu nėra registruotų transporto priemonių. VSDFV viešai skelbiamais duomenimis įmonėje nėra apdraustų asmenų. Kauno apskrities VMI duomenimis UAB „City site“ biudžetui skolinga 1 030,27 Eur žyminio mokesčio pagal vykdomuosius dokumentus.

8Atsižvelgiant į tai, kad įmonė finansinės atskaitomybės dokumentų neteikia, kad įmonės vardu nėra registruota kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, nėra padraustų asmenų darytina išvada, kad tokia UAB „City site“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė nevykdo veiklos ir nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, dėl ko pripažintina, kad atsakovė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

9Dėl administratoriaus kandidatūros.

10Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore atrinko UAB „INOVESTUS“, sąrašo eilės Nr. B-JA127, kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę. Teismas neturi duomenų, kad siūloma bankroto administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms, todėl iškėlus bankroto bylą, UAB „City site“ bankroto administratore skirtina Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos parinkta šias paslaugas atlikti UAB „INOVESTUS“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA127, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. M. Valančiaus g. 10, tel. (8 45) 583068, el. p. gintas@administratorius.lt), atitinkanti LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus administratoriaus kandidatūrai.

11Iškėlus UAB „City site“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

13Iškelti UAB „City site“ (juridinio asmens kodas 111703620, buveinės adresas: Krėvos g.4/Totorių g.3, Kaunas) bankroto bylą.

14Paskirti UAB „City site“ bankroto administratore UAB „INOVESTUS“ (paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA127, Panevėžio m. sav. Panevėžio m. M. Valančiaus g. 10, tel. (8 45) 583068, el. p. gintas@administratorius.lt).

15Uždėti UAB „City site“ (juridinio asmens kodas 111703620) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

17Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų registro tvarkytojui, juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, antstoliams, ieškovei, atsakovei ir administratoriui.

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė rašytinio proceso tvarka... 2. VSDFV Kauno skyrius prašo iškelti bankroto bylą UAB „City site“.... 3. Atsakovė UAB „City site“, jos vadovas atsiliepimo ir Kauno apygardos... 4. Atsakovei UAB „City site“ keltina bankroto byla.... 5. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 6. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama,... 7. Nustatyta, jog dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi VSDFV Kauno skyrius,... 8. Atsižvelgiant į tai, kad įmonė finansinės atskaitomybės dokumentų... 9. Dėl administratoriaus kandidatūros.... 10. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratore... 11. Iškėlus UAB „City site“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 13. Iškelti UAB „City site“ (juridinio asmens kodas 111703620, buveinės... 14. Paskirti UAB „City site“ bankroto administratore UAB „INOVESTUS“... 15. Uždėti UAB „City site“ (juridinio asmens kodas 111703620) nekilnojamajam... 16. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 17. Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti bankroto... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Turto arešto aktų... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 20. Ši nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...