Byla 1S-197-628/2016
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 25 d. nutarties ir jis grąžintas pareiškėjai, praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Sigita Bieliauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prokurorės apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 25 d. nutarties ir jis grąžintas pareiškėjai, praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti.

2Teisėja, susipažinusi su skundui nagrinėti pateikta baudžiamosios bylos medžiaga ir išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teismas nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. ( - )

42016 m. balandžio 25 d. nutartimi baudžiamąjį procesą dalyje dėl kaltinimų, pareikštų kaltinamiesiems D. J., R. Č., V. B. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą (toliau – BK) 182 straipsnio 1 dalį, R. B. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, ( - ) pagal BK 20 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 3 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, UAB „( - )“ pagal BK 20 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 300 straipsnio 1, 3 dalis, 222 straipsnio 1 dalį, nutraukė, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Bylą nagrinėjantis teismas 2016 m. balandžio 25 d. nutarties rezoliucinėje dalyje nurodė, jog ši nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą (BPK 253 straipsnis, 254 straipsnio 4 dalis, 318 straipsnio 1, 3 dalys).

5Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras, nesutikdamas su šia nutartimi 2016 m. gegužės 16 d. Šiaulių apygardos teismui pateikė apeliacinį skundą.

6Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gegužės 18 d. nutartimi atsisakė priimti prokurorės apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 25 d. nutarties ir jį grąžino pareiškėjai. Skundžiamoje nutartyje teismas nurodė, kad skundas paduotas praleidus BPK 440 straipsnio 2 dalyje numatytą terminą, pareiškėjas neprašė šio termino atnaujinti. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 25 d. nutartis 2016 m. balandžio 26 d. išsiųsta proceso dalyviams. Septynių dienų terminas baigėsi 2016 m. gegužės 2 d. Kadangi prokuratūros apeliacinis skundas Šiaulių apygardos teisme buvo gautas 2016 m. gegužės 16 d., laikytina, jog jis paduotas praleidus įstatyme numatytą terminą.

7Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartį ir priimti nagrinėti prokuratūros apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 25 d. nutarties.

8Prokurorė nurodo, jog Šiaulių apygardos teismas 2016 m. balandžio 25 d. nutartyje nurodydamas, kad nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniame teismui, netinkamai pritaikė BPK 440 straipsnio 2 dalies nuostatas. Teismas padarė klaidingą išvadą, jog Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 25 d. nutartimi buvo priimtas ne galutinis sprendimas nagrinėjamoje byloje, bet tarpinė nutartis bylos nagrinėjimo teisme metu, tokį savo sprendimą motyvuojant tuo, kad šia nutartimi nutraukiamos atskiros kaltinamųjų įvykdytos nusikalstamos veikos ir bylos nagrinėjimas tęsiamas. Dėl šios priežasties teismas nepagrįstai sprendė, jog minėta nutartis skundžiama BPK 440 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka per septynias dienas. Tačiau tokių nutarčių apskundimo tvarka reglamentuojama ne BPK 440 straipsnyje, o BPK 318 straipsnio 1, 3 dalyse ir šiame straipsnyje nurodytos teismo nutartys skundžiamos BPK 313 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais, t. y. šios kategorijos nutartys gali būti skundžiamos per 20 dienų nuo nutarties paskelbimo.

9Prokurorės skundas tenkinamas.

10Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti prokurorės apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 25 d. nutarties, neteisėta ir nepagrįsta.

11Skundžiamą nutartį priėmęs apygardos teismas netinkamai taikė BPK 339 straipsnio nuostatas. Priešingai nei konstatavo teismas, 2016 m. balandžio 25 d. nutartis dėl baudžiamosios bylos dalies nutraukimo laikytina ne bylos nagrinėjimo teisme metu priimta tarpine nutartimi, o galutiniu sprendimu, kuriuo baudžiamoji byla dėl tam tikrų veikų ir asmenų buvo išspręsta iš esmės. Dėl to bylą nagrinėjantis teismas neteisingai sprendė, jog ši yra nutartis skundžiama BPK 440 straipsnio 2 dalies tvarka per septynias dienas.

12BPK 339 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo teisme dalyviai bei kiti asmenys turi teisę šio kodekso dalyje nustatyta tvarka apskųsti žemesniųjų teismų bylos parengimo nagrinėti ar teisiamajame posėdyje priimtas nutartis, taip pat šio kodekso numatytais atvejais - kitas teismų priimtas nutartis aukštesniesiems teismams, išskyrus atvejus, kai BPK numato specialią atskirų teismo nutarčių apskundimo tvarką (nagrinėjamu atveju apygardos teismo taikytas BPK 440 straipsnis).

13BPK 318 straipsnio 1 dalyje taip pat nurodyta, kad apeliacine tvarka gali būti skundžiamos pirmosios instancijos teismo ar teisėjo nutartys nutraukti baudžiamąją bylą (taip pat ir nutartys, kurios priimtos BPK 3 straipsnio 1 dalies pagrindais) ir nutartys, priimtos išnagrinėjus bylą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo. BPK 318 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytos teismo nutartys skundžiamos šio kodekso 313 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais. BPK 313 straipsnyje nustatyta pirmosios instancijos teismo nuosprendžių apskundimo tvarka ir terminai. BPK 313 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad apeliacinis skundas dėl teismo nuosprendžio gali būti paduodamas per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

14Aukštesnysis teismas sutinka su prokurorės argumentais, jog BPK 318 straipsnio 1 ir 3 dalyje yra nustatyta speciali teismo priimtų nutarčių nutraukti baudžiamąją bylą apskundimo tvarka ir dvidešimt dienų terminas nuo paskelbimo dienos, todėl jos nepatenka į BPK 339 straipsnio 1 dalyje nustatytų atskirųjų nutarčių kategoriją, skundžiamų BPK 440 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais.

15Vadovaujantis šiomis nuostatomis, prokurorė, kaip proceso dalyvė, turėjo teisę skųsti bylą nagrinėjančio Šiaulių apygardos teismo nutartį aukštesniajam teismui – Lietuvos apeliaciniam teismui per dvidešimt dienų nuo šios nutarties paskelbimo dienos.

16Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 25 d. nutarties Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą prokurorė padavė 2016 m. gegužės 16 d., t. y. tinkamai laikantis BPK 313 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos ir termino.

17Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nenustatyta jokių BPK pažeidimų, kurie suteiktų pagrindą atsisakyti priimti prokurorės apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo

182016 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria baudžiamasis procesas dėl dalies kaltinimų buvo nutrauktas, suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui.

19Dėl to, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartis nepagrįsta ir neteisėta, todėl naikinama.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

21Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartį ir priimti dėl skundo naują sprendimą – perduoti Šiaulių apygardos teismui iš naujo spręsti 2016 m. gegužės mėn. 16 d. prokurorės R. V. apeliacinio skundo priėmimo klausimą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Sigita... 2. Teisėja, susipažinusi su skundui nagrinėti pateikta baudžiamosios bylos... 3. Šiaulių apygardos teismas nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. ( - )... 4. 2016 m. balandžio 25 d. nutartimi baudžiamąjį procesą dalyje dėl... 5. Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus... 6. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gegužės 18 d. nutartimi atsisakė priimti... 7. Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė skunde prašo panaikinti Šiaulių... 8. Prokurorė nurodo, jog Šiaulių apygardos teismas 2016 m. balandžio 25 d.... 9. Prokurorės skundas tenkinamas.... 10. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartis, kuria atsisakyta... 11. Skundžiamą nutartį priėmęs apygardos teismas netinkamai taikė BPK 339... 12. BPK 339 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo teisme dalyviai... 13. BPK 318 straipsnio 1 dalyje taip pat nurodyta, kad apeliacine tvarka gali būti... 14. Aukštesnysis teismas sutinka su prokurorės argumentais, jog BPK 318... 15. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, prokurorė, kaip proceso dalyvė, turėjo... 16. Iš teismui pateiktos medžiagos matyti, kad apeliacinį skundą dėl Šiaulių... 17. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nenustatyta jokių BPK pažeidimų,... 18. 2016 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria baudžiamasis procesas dėl dalies... 19. Dėl to, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Šiaulių apygardos teismo 2016 m.... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 442 straipsnio 1 dalies 2... 21. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 18 d. nutartį ir... 22. Nutartis neskundžiama....