Byla e2-1268-889/2017
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „G4S Lietuva“ ieškinį atsakovei UAB „Renginių centras“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 545,14 Eur skolos, 28,11 Eur delspinigių, 176,38 Eur netesybų, 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, tačiau atsakovė atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovės prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Bylą nagrinėjanti teisėja Milda Valiulytė laikotarpiu nuo 2017-03-08 iki 2017-03-24 buvo kasmetinėse atostogose.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Pagal byloje pateiktus rašytinius įrodymus nustatyta, kad tarp šalių 2016-07-04 sudaryta elektroninės saugos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė teikė atsakovei saugos paslaugas. Atsakovė įsipareigojo ieškovei mokėti už suteiktas paslaugas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Taip pat pagal 2016-07-04 šalių sutartį Nr. ( - ) ieškovė atsakovės objekte atliko apsaugos sistemos instaliacijos darbus. Sutarties priedo Nr. 3 2.1. punkte numatyta, kad už atliktus darbus atsakovė su ieškove atsiskaitys per 5 darbo dienas po atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Atsakovė įsipareigojo mokėti 0,04 procentų dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovė sutartinius įsipareigojimus vykdė, tačiau atsakovė juos vykdė netinkamai ir už suteiktas elektroninės saugos paslaugas ieškovei liko skolinga 545,14 Eur, taip pat turi sumokėti 176,38 Eur ieškovės sumontuotos įrangos vertės dydžio netesybas. Duomenų, jog atsakovė skolą sumokėjo, teismui nepateikta.

7Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, daroma išvada, kad tarp šalių susidarė sutartiniai prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1–6.4, 6.256 str.). Ieškovė teikė atsakovei paslaugas, atsakovė jomis naudojosi, tačiau savo prievolės neįvykdė, už teikiamas paslaugas nesumokėjo. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikoma, kad atsakovė pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų atsakovė nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymo faktą. Remiantis išdėstytų aplinkybių pagrindu, darytina išvada, jog ieškovės reikalavimas pritesti 545,14 Eur skolos iš atsakovės pagrįstas, todėl tenkintinas.

8Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.72 straipsnį susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Byloje nustatyta, kad Sutartyje atsakovė įsipareigojo mokėti po 0,03 proc. delspinigių už vėlavimą (sutarties 5.8 punktas). Reikalavimas dėl 28,11 Eur delspinigių bei 176,38 Eur ieškovės sumontuotos įrangos vertės dydžio netesybų yra pagrįstas, todėl tenkintinas (Sutarties papildomos saugos sąlygos Nr. 1 7.2. punktas, 7.3. punktas, Sutarties 10 p.).

9Atsakovė, praleidusi prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti ieškovei procesines palūkanas (CK 6.37 str., 6.258 str.). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (749,63 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-12-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalis numato, jog kreditorius, įgijęs teisę į komercinėje sutartyje ar įstatyme nustatytas palūkanas, turi teisę be įspėjimo iš skolininko gauti 40 eurų sumą (arba lygiavertę sumą litais, apskaičiuotą pagal teisės į palūkanas atsiradimo metu Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir euro santykį). Ieškovei iš atsakovės priteistina 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų kompensavimo.

11Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 17,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13tenkinti ieškinį visiškai.

14Priteisti iš atsakovės UAB „Renginių centras“ 545,14 Eur skolos, 28,11 Eur delspinigių, 176,38 Eur netesybų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos (749,63 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-12-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų kompensavimo ir 17,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „G4S Lietuva“.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai