Byla 2-55-471/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis sekretoriaujant Ritai Valantiejienei dalyvaujant pareiškėjui A. V. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pareiškėjo A. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims VĮ Registrų centro Šiaulių filialui ir Kelmės rajono savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėjas A. V. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą nekilnojamojo daikto įregistravimo tikslu, kad jis nuo 2011m. liepos 20d. nuosavybės teise valdo butą su rūsiu, esantį ( - ).

3Teismo posėdyje pareiškėjas A. V. prašo pareiškimą tenkinti.

4Suinteresuoto asmens VĮ Registrų centro Šiaulių filialo atstovas atsiliepimu / 37 l. / prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra ir bylą nagrinėti jam nedalyvaujant / 51 l. /.

5Suinteresuoto asmens Kelmės rajono savivaldybės administracijos atstovas atsiliepimu / 36 l. / nurodė su pareiškimu sutinkantis, o suinteresuotas asmuo neturintis teisinio suinteresuotumo.

6Pareiškimas tenkintinas / Lietuvos CPK 268str. 5d. /.

7Pareiškėjas A. V. teismo posėdžiuose paaiškino, kad po 1990m. Kelmės rajono Tytuvėnų durpių įmonės darbuotojai įkūrė gyvenamųjų namų statybos kooperatyvą „Aras“, kuris statė namą, esantį ( - ), nes durpių įmonė pati nebeturėjo lėšų jo statybai. Jis tuo metu durpių įmonėje dirbo, tačiau iš pradžių nebuvo įrašytas kooperatyvo nariu. Vėliau likus laisvų statomų butų 1993 metais jis įstojo į kooperatyvą ir mokėjo įmokas bankui už suteiktą kreditą namo statybai, t.y. už jam suteikiamą 3-jų kambarių butą Nr. 9. Po kurio laiko kooperatyvo nariai sužinojo, kad jų perduotas sumokėti bankui įmokas kooperatyvo buhalterė Ivanauskienė pasisavino; ji dėl to buvo teisiama, o kooperatyvo nariai iš naujo sudarė susitarimus su banku dėl skolų mokėjimo. Maždaug prieš 13 metų jis savo butą minėtame name faktiškai pardavė K. V. už maždaug 15-20.000 litų. Jokie šio sandorio dokumentai nebuvo sudaryti, nes butas tuo metu nebuvo įregistruotas jo vardu. Po to dar sumokėjo bankui savo dalį skolos / apie 2700 litų / ir daugiau šiuo butu nebesurūpino, bankų įmokų už jį nemokėjo ir juo nesinaudojo. Kiek jam žinoma, butu faktiškai naudojasi V. V. – K. V. brolis. Kuris iš brolių faktiškai pirko iš jo butą, nežino. Šiuo metu nori butą oficialiai įteisinti savo vardu ir perleisti faktiniam savininkui V., todėl kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

8Liudytojas V. V. parodė, kad ( - ) esantis butas priklausė kooperatyvui „Aras“, kurio nariu buvo A. V.. Pagal žodinį susitarimą jis iš A. V. šį butą nupirko už 15000 lt.; pinigus sumokėjo jo brolis Kęstutis, nes jis tuo metu buvo išvykęs savo reikalais, tačiau buvo mokėta jo pinigais, todėl jis, o ne brolis Kęstutis yra faktinis buto savininkas. Po nupirkimo jis leido broliui butu naudotis, tačiau pats iki 2011m. vasaros sumokėjo bankui įsiskolinimą ir šiuo metu realiai naudojasi butu / turi jo raktus, moka mokesčius ir t.t. /. Jokia rašytinė pirkimo-pardavimo sutartis su A. V. nebuvo sudaryta, nes šis neturėjo buto nuosavybės dokumentų. Šiuo metu jis su A. V. ir banku yra pilnai atsiskaitęs, nori butą įregistruoti savo vardu, tačiau negali to padaryti, nes kooperatyvo „Aras“ narių sąraše yra ne jis, o A. V.. Todėl reikalinga iš pradžių butą įteisinti A. V. vardu, kad šis galėtų sudaryti buto perleidimo jam sandorį.

9Iš K. V. prašymo / 77 l. / matyti, kad jis jokių pretenzijų į šį butą neturi.

10Byloje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 1992-03-13 Kelmės rajono valdybos potvarkiu Nr. 91 / 56 l. / buvo įregistruotas GNSK „Aras“, kurio įstatuose / 57-70 l. / numatyta pastatyti 18-os butų namą iš savo lėšų ir banko kredito tikslu aprūpinti Tytuvėnų durpių įmonės darbuotojus butais / įstatų 1p. – 57 l. /, nes durpių įmonė buvo finansiškai nepajėgi tęsti namo statybą / įmonės dirbančiųjų susirinkimo protokolo medžiaga – 75-76 l. /. Pradiniame kooperatyvo narių sąraše / 1992-02-04 – 17-74 l. / pareiškėjas A. V. nenurodomas, tačiau 1993-01-22 Kelmės rajono valdybos potvarkiu Nr. 63 / 54 l. / patvirtintame kooperatyvo narių sąraše jis jau buvo įrašytas / 55 l. /, ką neginčijamai patvirtina 1993-03-19 sutartis dėl kredito, gauto buto Nr. 9 statybai, padengimo / 78 l. /.

11Kiti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad nurodomo buto kadastrinių matavimų byla yra sudaryta / 5-12 l. /, pagal paskolos pasidalijimą / 16 l. / už šį butą su kredito įstaiga yra atsiskaityta / 17-22, 24 l. /, paskutinis mokėjimas V. V. vardu atliktas 2011m. liepos 20d. / 17 l. /, tačiau VĮ Registrų centro Šiaulių filialas atsisakė įregistruoti V. V. nuosavybės teises į butą, nes prašymą padavęs asmuo neturėjo teisės jį paduoti / 14 l. /. Mokesčiai už šį butą yra sumokėti / 15, 23 l. /.

12GNSK „Aras“ įstatymo nustatyta tvarka likviduotas ar perregistruotas į bendriją nebuvo, tačiau šiuo metu faktiškai nebeegzistuoja / 53 l. /, dėl ko pareiškėjas negali įregistruoti nuosavybės teisių neteismine tvarka. Dalis kitų butų savininkų nuosavybės teises taip pat yra įregistravę teismų sprendimų pagrindu / 52-53 l. /. Įstatymų nustatytos formos buto pirkimo-pardavimo sandoris tarp A. V. ir V. V. nebuvo sudarytas, abu šie asmenys pageidauja nuosavybės teises į butą įregistruoti kooperatyvo nario A. V. vardu; jokie kiti asmenys pretenzijų į nurodomą butą nėra pareiškę / 37 l. /, jokių kitų pagrindų pareiškimui netenkinti nenustatyta, todėl pareiškimas tenkintinas / Lietuvos CPK 444str. 2d. 5p. /.

13Vadovaudamasis Lietuvos CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti.

15Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo tikslu, kad A. V., a/k ( - ) nuo 2011m. liepos 20d. nuosavybės teise valdo butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį, ( - ).

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai