Byla 1-193-308/2014

12014 m.gruodžio 29d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant prokurorei Živilei Gecevičienei , gynėjui adv.Gintarui Česnulevičiui viešame teismo posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,kurioje

2V. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, spec. vidurinio išsilavinimo, išsituokęs, dirbantis ( - ), gyv. ( - ), teistas 2014-09-04 d. Varėnos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 140 str. 2 d., 145 str. 1 d., taikant BK 63 str., 64-1 str. - laisvės apribojimu 1 metams, įpareigojant tęsti darbą

3kaltinamas pagal LR BK 140 str.2d.

Nustatė

4V. V. sukėlė fizinį skausmą šeimos nariui, o būtent: jis 2014 m. spalio 24 d. apie 11 val. malkinėje, esančioje daugiabučio namo, esančio V( - ), kieme, smurtaudamas prieš savo šeimos narį, būdamas neblaivus (nustatytas 4,32 promil. girtumas), buitinio konflikto metu, tyčia, vieną kartą mediniu pagaliu sudavė į galvos sritį žmonai D. V. ir taip nukentėjusiajai D. V. sukėlė fizinį skausmą.

5Tokiais veiksmais V. V. padarė nusikaltimą,numatytą LR BK 140 str.2d.

6Apklaustas kaltinamuoju V. V. savo kaltę pripažino pilnai.Parodė,kad jis su žmona D. V. konfliktavęs,kadangi žmona ruošėsi paduoti ištuokai.2014 m spalio 23 d.vakare ir per naktį gėręs,o spalio 24d. ryte parėjęs į namus.Būnant namuose žmona nuėjo atsinešti malkų,tai nuėjęs ir jis prie malkinės.Ten tarp jo ir žmonos D. V. įvyko konfliktas dėl malkų, kurio metu jis paėmęs malką ir vieną kartą trenkęs jai per galvą,bei tuo sukėlęs fizinį skausmą. Viskas vyko ūkiniame pastate, jis buvo išgėręs. Konfliktai tarp jo ir žmonos vyksta dažnai. Jis jau už tokį pat nusikaltimą buvo teismo teistas. Dėl visų šių konfliktų yra kaltas jo girtavimas, nes kai išgeria, būna įsitempęs ir dėl bet kokios smulkmenos barasi su žmona D.. Jie gyvena savivaldybės duotame bute ir jis manęs, kad jo žmona su juo konfliktuoja specialiai, kad jis būtų iš šio buto iškraustytas.Po šio paskutinio konflikto prieš sutuoktinę daugiau nesmurtavęs,negeriantis ,pradėjęs dirbti,su žmona dabar jau išsituok,kadangi 2014-11-19 buvo priimtas teismo sprendimas dėl jų santuokos nutraukimo. Dėl sukelto skausmo labai gailisi.

7Nukentėjusioji D. V. parodė,kad jos vyras V. V. nuolat prieš ją smurtauja. V. V. kiekvieną dieną vartoja alkoholį ir išgėręs būna piktas ir agresyvus. 2014 m. spalio 24 d. apie 11val. ji išėjusi į malkinę parsinešti malkų. Paskui ją iš buto į kiemą išėjo V. V.,kuris buvo grįžęs visiškai girtas. Dar būnant bute V. V. ją provokavo barniui, tačiau ji jam nieko neatsakiusi. Mačiusi, kad vyras labai pyko, jog ji nekreipė dėmesio į jo kalbas.Kai nuėjusi į malkinę ir pasilenkusi ruošusis dėti į maišą malkas, pajutusi stiprų smūgį į galvą. Atsisukusi pamačiusi, kad V. V. stovi jai už nugaros ir rankoje laiko pagalį (malką). Sudavė tik vieną kartą, nes ji pradėjusi šaukti. Kieme buvo to paties namo kaimynų. Nustūmusi nuo savęs V. V. ir išbėgusi į kiemą. Iš malkinės išbėgo ir V. V. su tuo pačiu pagaliu rankoje. Kieme buvusi kaimynė J. B. apgynė ją nuo V. V.,bei į pagalbą atėjo jos vyras J. B.. V. V. numetė pagalį ir išėjo iš kiemo. Kita kaimynė A. B. iškvietė policiją.

8Kaltinamojo kaltė be jo pilno kaltės pripažinimo patvirtinama ir kitais ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teismo posėdyje ištirtais įrodymais:

9Liudytojos J. B. parodymais,kad D. V. ji pažįsta, kadangi gyvena netoli jos. 2014 m. spalio 24 d. apie 11.00 val., kai ji buvo kieme, netoli D. priklausančios malkinės, pamatė einančią D. su maišeliu link malkinės, netrukus pamatė paskui D. nueinantį V. V.. Praėjus apie 3 min. laiko, išgirdo D. šaukiantis pagalbos. Ji atsisuko ir pamatė šalia jos stovinti V., kuris buvo paėmęs pagalį ir užsimojęs sudavė D. į galvos sritį. Ji tuo metu buvo apie 15 m. atstumu nuo jų. Tada iškarto nubėgo prie D.. Matė, kad D. V. nuo savęs atstūmė, o ji nusivedė D. toliau nuo V.. V. priėjo prie J. B. ir pradėjo ją gąsdinti, kad tuoj jai kirs už tai, kad apgynė D.. Tuo metu atbėgo jos vyras J. B. bei A. B.. V. išsigando ir pabėgo. Asta paėmė D. telefoną ir paskambino policijai bei pranešė apie įvykį. Matė, kad nuo smūgio ant D. galvos atsirado guzas. Įvykio metu V. buvo girtas. Kiek žino, jis ne pirmą kartą smurtavo prieš D.. (b.l. 20-21)

10Liudytojos A. B. parodymais,kad D. V. yra jos kaimynė, gyvena toje pačioje laiptinėje. 2014 m. spalio 24 d., prieš pietus, tikslios valandos neprisimena, ji buvo savo buto virtuvėje, pro atidarytą langą išgirdo, kad kieme kažkas šaukia: ,,gelbėkit“. Ji suprato, kad šaukia D. ir kad ją muša jos vyras V. V.. Ji pati iškart išbėgo į kiemą, kur pamatė D. V. ir šalia jos J. B.. Taip pat matė, kaip V. bėgo link J. ir D.. Ji suprato, kad jis norėjo D. dar suduoti, bet pamatęs ją ir atbėgantį J. vyrą J. B., V. išsigando ir nubėgo link kluono. Priėjusi prie D., pamatė, kad ji rankoje laikė pagalį ir maišą su malkomis. D. verkdama pasakė, kad jai pagaliu į galvą sudavė jos vyras. Pamatė, kad ant galvos yra guzas. D. paprašė, kad A. B. iškviestų policijos pareigūnus. V. V. pastoviai vartoja alkoholinius gėrimus ir, kai būna girtas, konfliktuoja su savo žmona D.. Žino, kad ne kartą yra prieš ją smurtavęs. (b.l. 22-23)

11Iš 2014-10-24 Alytaus AVPK Varėnos rajono PK VPS PB vyresniojo patrulio Dainiaus Stramkausko tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje matyti, kad 2014-10-24 apie 11.19 val. buvo gauta ir tikrinama informacija, jog ( - ), ūkiniame pastate V. V. su pagaliu iš nugaros pusės trenkė per galvą D. V.. Įvykio vietoje nustatė požymius smurto artimoje aplinkoje. D. V. galvoje buvo gumbas. V. V. paaiškino, kad prieš žmoną nesmurtavo. Jį sulaikant elgėsi ramiai. (b.l. 3-5)

122014-10-24 buvo apžiūrėta įvykio vieta ( - ), ūkinis pastatas. Prie įėjimo į ūkinį pastatą ant žolės guli pagalys, kuris atlikus apžiūrą paimtas. (b.l. 7-10)

132014-11-03 buvo apžiūrėtas pagalys, jo ilgis 36 cm, skersmuo 10,5 cm, storis – 4 cm. Po apžiūros 2014-11-06 pagalys perduotas saugoti pagal kvitą B, serija BBB Nr. 0064536. ( b.l. 11-15)

142014-10-24 d. 12.11 val. V. V. nustatytas 4,32 promil. girtumas. (b.l. 54)

15V. V. į psichiatro ir priklausomybės ligų kabineto įskaitas neįrašytas(b.l.53), administracine tvarka nuo 2007 m iki 2012 m įvairius pažeidimus,o 2012-06-24 ir 2014-07-29 pagal LR ATPK 178 str.1d.(už pasirodymą viešoje vietoje neblaiviam stovyje),paskutinis baustumas neišnykęs(b.l.37-40).

16Iš surinktų įrodymų byloje visumos teismas daro išvadą,kad kaltinimas V. V. pagal LR BK 140 str.2d. pasitvirtino pilnai,kadangi jis sudavė smūgį artimam šeimos nariui-sutuoktiniui,tuo sukeldamas jam fizinį skaumsą.

17Kaltinamajam atsakomybę sunkina,kad nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,nes matyti,kad nusikaltimo padarymą iššaukė būtent kaltinamojo girtumas.Atsakomybę lengvina,kad dėl nusikaltimo gailisi. Kaltinamojo padarytas nusikaltimas priskiriamas prie nesunkių nusikaltimų (BK 11 str. 3 d.).

18Iš nusikaltimų padarymo aplinkybių matyti,kad nusikaltimo padarymas buvo sąlygotas kaltinamojo girtumo,nes iš surinktų įrodymų byloje matyti,kad kaltinamasis yra linkęs piktnaudžiauti alkoholiniais gėrimais, bei po to nederamai elgtis artimoje aplinkoje.Iš 2014-09-04 nuosprendžio matyti,kad kaltinamasis irgi būdamas girtas smurtavo ir nežymiai sužalojo sutuoktinę bei sukėlė fizinį skausmą dukrai . Kaltinamojo teistumas yra neišnykęs ir sutinkamai su LR BK 56 str.už nusikaltimų padarymą jam skirtina laisvės atėmimo bausmė.Kartu atsižvelgus į nusikaltimų padarymo aplinkybes,kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, yra pagrindas skirti laisvės atėmimo bausmę mažesnę,nei įstatymo sankcijoje numatytas vidurkis. Kartu atsižvelgus į nusikaltimų padarymo aplinkybes,kaltinamojo pilną kaltės pripažinimą,kad nebuvo baudžiamas už sunkesnio pobūdžio administracinius prasižengimus , yra pagrindo manyti,kad paskirtos laisvės atėmimo bausmės tikslai galėtų būti pasiekti ir be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo,o taikant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą(BK 75 str.),kurio metu kaltinamasis turėtų galimybę dirbti bei pasitaisyti.

19Civilinis ieškinys nereiškiamas.Daiktinis įrodymas pagalys sunaikintinas.

20Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė–įpareigojimas gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios paliktina galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

21Vadovaudamasis LR BPK 297-299,301-308 str.,BK 65 str.1d.

Nutarė

22V. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 140 str.2d. ir nuteisti laisvės atėmimu 9(devyniems)mėnesiams;

23Vadovaujantis LR BK 641 str.paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą 6(šešiems )mėnesiams.

24Vadovaujantis LR BK 64 str.1d.,3 d. ir 65 str.1d. paskirtą bausmę subendrinti dalinio sudėjimo būdu su 2014-09-04 Varėnos rajono apylinkės teismo baudžiamuoju teismo įsakymu paskirta laisvės apribojimo bausme ir paskirti galutinę subendrintą bausmę- laisvės atėmimą 8(aštuoniems)mėnesiams.

25Vadovaujantis LR BK 75 str.paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1(vieneriems)metams,paskiriant įpareigojimą per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje.

26Vadovaujantis LR BK 65 str.1d. ir 66 str.1d.į bausmės laiką V. V. įskaityti išbūtą sulaikyme laiką nuo 2014 m spalio 24 d. iki 2014 m spalio 26d. -2(dvi)dienas,o taip pat 4(keturias)dienas išbūtas sulaikyme pagal 2014-09-04 baudžiamąjį įsakymą.

27Kardomąją priemonę- įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo,o nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

28Daiktinį įrodymą-pagalį nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

29Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui,skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. 2014 m.gruodžio 29d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas... 2. V. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, spec. vidurinio... 3. kaltinamas pagal LR BK 140 str.2d.... 4. V. V. sukėlė fizinį skausmą šeimos nariui, o būtent: jis 2014 m. spalio... 5. Tokiais veiksmais V. V. padarė nusikaltimą,numatytą LR BK 140 str.2d.... 6. Apklaustas kaltinamuoju V. V. savo kaltę pripažino pilnai.Parodė,kad jis su... 7. Nukentėjusioji D. V. parodė,kad jos vyras V. V. nuolat prieš ją smurtauja.... 8. Kaltinamojo kaltė be jo pilno kaltės pripažinimo patvirtinama ir kitais... 9. Liudytojos J. B. parodymais,kad D. V. ji pažįsta, kadangi gyvena netoli jos.... 10. Liudytojos A. B. parodymais,kad D. V. yra jos kaimynė, gyvena toje pačioje... 11. Iš 2014-10-24 Alytaus AVPK Varėnos rajono PK VPS PB vyresniojo patrulio... 12. 2014-10-24 buvo apžiūrėta įvykio vieta ( - ), ūkinis pastatas. Prie... 13. 2014-11-03 buvo apžiūrėtas pagalys, jo ilgis 36 cm, skersmuo 10,5 cm, storis... 14. 2014-10-24 d. 12.11 val. V. V. nustatytas 4,32 promil. girtumas. (b.l. 54)... 15. V. V. į psichiatro ir priklausomybės ligų kabineto įskaitas... 16. Iš surinktų įrodymų byloje visumos teismas daro išvadą,kad kaltinimas V.... 17. Kaltinamajam atsakomybę sunkina,kad nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs... 18. Iš nusikaltimų padarymo aplinkybių matyti,kad nusikaltimo padarymas buvo... 19. Civilinis ieškinys nereiškiamas.Daiktinis įrodymas pagalys sunaikintinas.... 20. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė–įpareigojimas gyventi skyrium nuo... 21. Vadovaudamasis LR BPK 297-299,301-308 str.,BK 65 str.1d.... 22. V. V. pripažinti kaltu pagal LR BK 140 str.2d. ir nuteisti laisvės atėmimu... 23. Vadovaujantis LR BK 641 str.paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 24. Vadovaujantis LR BK 64 str.1d.,3 d. ir 65 str.1d. paskirtą bausmę subendrinti... 25. Vadovaujantis LR BK 75 str.paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą... 26. Vadovaujantis LR BK 65 str.1d. ir 66 str.1d.į bausmės laiką V. V. įskaityti... 27. Kardomąją priemonę- įpareigojimą gyventi skyrium nuo nukentėjusiosios... 28. Daiktinį įrodymą-pagalį nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.... 29. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...