Byla 1-1123-217/2018
Dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-49620-17 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Romaldas Šuliokas,

2išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros penktojo skyriaus prokurorės Vaidotės Žižienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje Nr. 01-1-49620-17 ir susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje,

3M. P. gim. ( - ) Jonavoje, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta ( - )., vidurinio išsilavinimo, nevedęs, nedirba, Lietuvoje neteistas, 2017-04-06 teistas Vokietijoje už vagystę (b. l. 137-140) kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d.

4Teismas

Nustatė

5M. P. 2017 m. rugsėjo 23 d. apie 16.10 val. ( - ), veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, išlaužęs durų spyną įsibrovė į UAB „( - )“ administracinio pastato pirmame aukšte esančią patalpą, iš kurios pagrobė svetimą, nukentėjusiajam M. I. priklausantį turtą - nešiojamą kompiuterį „TOSHIBA“ 440 eurų vertės, mobilaus ryšio telefoną „Samsung S3“ 80 eurų vertės bei pinigus 150 eurų, tuo padarė nukentėjusiajam M. I. bendrą 670 eurų turtinę žalą, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 str. 2 d. (b. l. 129).

6Kaltinimas M. P. padarius nusikalstamą veiką,

7numatytą Lietuvos Respublikos BK 178str. 2 d., grindžiamas šiais duomenimis:

81. M. P. parodymais apklausus įtariamuoju, jis parodė, kad 2017 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje, datos tiksliai nepamena, buvo šeštadienis, apie 13 val. jis buvo parkelyje, kuris yra ( - ) prie ( - ) mokyklos, kartu su iš matymo pažįstamu vaikinu vardu T. T. yra iš ( - ), daugiau apie jį nieko pasakyti negali, nes T nėra jo draugas, jo pavardės nežino. Nuo to laiko T nematė ir su juo nebendravo. Jis (M. P.) sportiniame krepšyje turėjo akumuliatorių, nes reikėjo pinigų, todėl norėjo jį parduoti, bet nežinojo kur nešti ir kam siūlyti. Pasiūlė akumuliatorių T, bet jam nereikėjo. Maždaug po pusvalandžio prie parkelio su automobiliu Audi A5 atvažiavo pažįstamas M. L., kuris gyvena ( - ). Pokalbio metu jis pasakė, kad nori parduoti akumuliatorių ir paprašė M pavežti iki metalo supirktuvės, esančios ( - ), kadangi ten superka ir akumuliatorius. Jie visi trys - jis, T ir M sėdo į M automobilį ir nuvažiavo iki supirktuvės. Jis rodė M kelią, nes M. nežinojo kur važiuoti. Nuvažiavus paaiškėjo, kad supirktuvė nedirba, vartai buvo uždaryti. M. prie vartų apsuko automobilį ir jis M. paprašė sustoti prie šalia esančio pastato, kurio teritorija neaptverta. Norėdamas kam nors pasiūlyti akumuliatorių, nuėjo link pastato. T ėjo su juo, o M. liko sėdėti automobilyje. Pastato durys buvo neužrakintos. Užėjus dešinėje buvo durys į kitą patalpą. Jis paspaudė durų rankeną ir stipriai su petimi jas pastūmė, durys atsidarė. Iš garso suprato, kad išlaužė spyną. Už durų buvo gyvenamoji patalpa - ant rašomojo stalo stovėjo nešiojamas kompiuteris "TOSHIBA" baltu korpusu, stalo stalčiuje buvo mobilaus ryšio telefonas ,,Samsung“ ir 150 eurų. Jis paėmė telefoną ir pinigus. T. į gyvenamąją patalpą buvo užėjęs, bet nieko nedarė. Jis (M. P.) neturėjo tikslo vogti, tik kai suprato, jog užėjo į užrakintas patalpas, nusprendė apsižiūrėti ko yra vertingo, o suradęs daiktus ir pinigus, juos paėmė. T. nieko neėmė. Paėmęs minėtus daiktus, jis su T. išėjo. Antrame aukšte jie nebuvo, po teritoriją nevaikščiojo, prie garažų nebuvo. Grįžę į automobilį M. apie pavogtus daiktus ir pinigus nieko nesakė. M. juos nuvežė iki miesto centro, paleido priešais parduotuvę ,,IKI“, kitoje gatvės pusėje. M. nuvažiavo, T. nuėjo į autobusų stotį, o jis nuėjo namo. Daiktus pardavė, pinigus išleido savo reikmėms. Nuoširdžiai gailisi dėl savo poelgio, žalą atlygino, nukentėjusiojo atsiprašė (b. l. 108-111, 124-125, 131-133).

92. Nukentėjusiojo M. I. parodymais, kad 2017-09-25 apie 7.30 val. jis atvažiavo į darbą, adresu ( - ), kur dirba UAB „( - )“. Su administracijos sutikimu jis viename pastato kambaryje laiko savo daiktus, reikalui esant ten permiega. Užėjęs į pastato vidų, pamatė, kad kambario durys yra išlaužtos. Apžiūrėjęs patalpas pamatė, kad nuo stalo pavogtas kompiuteris „TOSHIBA“ 440 eurų vertės, baltos spalvos korpusu, kompiuterio įsigijimo dokumentų neturi, ant klaviatūros juodu flomasteriu yra užrašęs arabų kalbos raides. Iš stalo stalčiaus pavogta 150 eurų ir mobilaus ryšio telefonas „Samsung S3“ 80 eurų vertės. Paskutinį kartą patalpoje buvo 2017-09-22 apie 17 val., kambario duris užrakino. Kompiuteris ir pinigai jam grąžinti, už pagrobtą telefoną žala atlyginta. Kadangi įtariamasis M. P. nusikaltimu padarytą žalą atlygino, jis jam pretenzijų neturi, civilinio ieškinio nereiškia. Sutinka, kad ikiteisminis tyrimas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu (b. l. 50, 53-55, 57-58).

103. Liudytojos D. J. parodymais, kad 2017-09-25 apie 8.15 val. gamybos meistras ją informavo, kad yra apvogtos įmonei priklausančios patalpos - pavogti darbuotojo M. I., kuriam leista minėtose patalpose laikyti savo daiktus ir kartais, reikalui esant, gyventi, asmeniniai daiktai. Pastatus, esančius ( - ), jų įmonė nuomojasi. Pastate yra sulaužytos trejos durys. Nuo garažų yra sugadinta viena pakabinama spyna, o kita yra dingusi. Iš garažų niekas nedingo. Ant įmonės pastatų yra vaizdo kameros, peržiūrėjus įrašus matosi pašalinis automobilis ir asmuo. UAB ,, ( - )“ dėl įmonės patalpose sugadintų trejų durų, pavogtos pakabinamos spynos ir vienos sugadintos pakabinamos spynos civilinio ieškinio nereikš. Durys buvo sutvarkytos, nupirktos ir pakabintos naujos spynos, dėl minėtų apgadinimų ir naujų spynų įsigijimo įmonė neturėjo didelių nuostolių, įmonei padaryta žala yra nereikšminga (b. l. 60, 73-75).

114. Liudytojo M. L. parodymais, kad 2017 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje, datos tiksliai neatsimena, jis atvažiavo automobiliu Audi pilkos spalvos, valstybinis numeris ( - ) į ( - ). Sustojęs miesto centro parkelyje pamatė iš matymo pažįstamą M. P., kuris su savimi turėjo juoda krepšį, matėsi, kad krepšys pakankamai sunkus. Kartu su M. buvo dar vienas vaikinas, tačiau jo duomenų nežino. M. paprašė pavežti iki metalo supirktuvės, nes norėjo priduoti akumuliatorių. Kur važiuoti jis nežinojo, nes yra nevietinis, kelią jam rodė M. Kur yra ta supirktuvė, neįsidėmėjo, nes važiavo kažkaip painiai. Supirktuvė buvo uždaryta, todėl M. paprašė privažiuoti prie šalia esančio pastato. Tada M. paprašė pavažiuoti toliau ir sustoti. Kai jis sustojo, M. su draugu nuėjo link pastato ir atidarę duris užėjo į vidų. Ką jie darė viduje ir kokiu tikslu ėjo, nežino, jie jam nieko nesakė. Į automobilį vaikinai atsinešė kompiuterį, tačiau iš kur jį gavo, jam nesakė. Kad jie kažką apvogė, jis nežinojo, įtarimų jam nesukėlė, kadangi nematė, kad jie laužtų duris ar kažkur skubėtų. Vėliau jis vaikinus parvežė į ( - ) ir nuo to laiko jų nematė (b. l. 82-83, 90-93).

125. 2017-09-25 apžiūros protokolu nustatoma, kad apžiūrėta įvykio vieta - dviejų aukštų plytinis pastatas, esantis adresu ( - ). Pastato pirmame aukšte, iš dešinės pusės nuo įėjimo durų esančių medinių durų rankena iš lauko pusės nulaužta, spynos liežuvėlis išsikišęs. Apžiūrėtos už durų esančios gyvenamosios patalpos. Antrame aukšte dešinėje pusėje esančios patalpos durys praviros, matosi išsikišęs spynos liežuvėlis, patalpoje esančių kitos patalpos durų liežuvėlis taip pat išsikišęs, spyna išlaužta. Išėjus iš pastato, dešinėje pusėje yra penki garažai, pirmo garažo pakabinama spyna neužrakinta, ketvirto garažo spynos nėra, vartai uždaryti. Apžiūros metu paimtos dvi daktiloskopinės plokštelės su rankų pėdsakais, nukopijuotais nuo pirmame aukšte išlaužtų durų (b. l. 18-37).

136. 2017-09-25 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta, kad liudytoja D. J. pateikė atmintinę „LVPA“ ir pakabinamą spyną (b. l. 61-62).

147. 2017-10-03 apžiūros protokolu konstatuota, kad apžiūrėta atmintinė „LVPA“ su vaizdo įrašais. Apžiūrint vaizdo įrašą, kurio pavadinimas 20170923_160946 748, 11 sekundžių trukmės, matosi važiuojantis pilkos spalvos automobilis Audi, valstybinis numeris ( - ) Vaizdo įrašas įrašytas į kompaktinę plokštelę, pridėtas prie bylos medžiagos. Atmintinė po apžiūros grąžinta D. J. (b. l. 63-66, 67, 160).

158. 2017-10-30 apžiūros protokolu nustatoma, kad apžiūrėta metalinė, pilkos spalvos pakabinama spyna su pažeidimo žymėmis (b. l. 68-72).

169. 2017-11-07 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatoma, kad M. P. pateikė nešiojamą kompiuterį „TOSHIBA“, baltos spalvos korpusu (b. l. 115-117).

1710. 2017-11-09 apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrėtas nešiojamas kompiuteris „TOSHIBA“ baltos spalvos korpusu, modelis „SATELLITE C855-1TV“, partijos numeris „PSCBWE 03C00NEN“, serijos numeris „YC 2604079“, ant klaviatūros juoda spalva užrašytos arabų kalbos raidės. Kompiuteris pagal pakvitavimą grąžintas M. I. (b. l. 56, 118-122)

18Teismas, išnagrinėjęs prokurorės pareiškimą ir pateiktą ikiteisminio tyrimo medžiagą, daro išvadą, kad M. P. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką numatytų LR BK 178 str. 2 d, veikdamas bendrininkų grupėje su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, išlaužęs durų spyną įsibrovė į UAB ,, ( - )“ administracinį pastatą, į patalpas, iš kur pagrobė svetimą turtą 670 Eur vertės, nusikalstama veika kvalifikuota teisingai, atitinka faktines bylos aplinkybes.

19Prokurorė siūlo kaltinamajam M. P. už nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 178 str. 2 d. skirti 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę ir paskirti įpareigojimus: būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi, pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, per šešis mėnesius neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, kadangi baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu ir M. P. prisipažįsta esąs kaltas, vadovaujantis BK 641 straipsniu, siūloma bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti galutinę 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausmę, paskirti įpareigojimus: būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi, pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, per šešis mėnesius neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

20Kaltinamasis M. P. sutinka su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu, prašo jam paskirti baudą, nurodo, jog turi galimybę ją sumokėti, be to, paskirta bausmė atimtų galimybę jam įsidarbinti užsienyje (b. l. 154-157). Baudžiamoji byla baigtina teismo baudžiamuoju įsakymu.

21Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį , padarytas tyčinis nusikaltimas, kuris priskiriamas apysunkiams nusikaltimams. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir gailisi (LR BK 59 str. 1 d. 2 p.).

22Kaltinamasis anksčiau Lietuvoje neteistas (b.l.137-140), administracine tvarka nebaustas (b.l. 144), Jonavos PSPC PSC pas gydytoją psichiatrą dėl psichikos ligų nesigydė, nesilankė (b. l. 147-148).

23Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, kaltinamojo asmenybę, teismas daro išvadą, kad bausmės tikslai kaltinamajam už jo padarytą nusikalstamą veiką gali būti pasiekti paskyrus prokurorės siūlomą bausmę.

24Civilinio ieškinio nėra.

25Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – kompaktinę plokštelė su vaizdo įrašu ir dvi daktiloskopinės plokštelės paliktinos saugoti su baudžiamosios bylos medžiaga, bevertė pakabinama spyna baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, sunaikintina.

26Kaltinamajam iki bausmės vykdymo pradžios paliktina kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti .

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas

Nutarė

28M. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d. ir nuteisti laisvės apribojimo bausme 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant šiuo laikotarpiu būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val. ryto, jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi, pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, per šešis mėnesius neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis, vadovaujantis BK 641 straipsniu, bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti M. P. galutinę 1 (vienerių) metų laisvės apribojimo bausmę, paskirti įpareigojimus- būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi, pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje, per šešis mėnesius neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

29Kardomąją priemonę M. P. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios, o pradėjus bausmę vykdyti, panaikinti.

30Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – kompaktinę plokštelę su vaizdo įrašu ir dvi daktiloskopines plokšteles palikti saugoti su baudžiamosios bylos medžiaga, pakabinamą spyną, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, sunaikinti.

31Išaiškinti kaltinamajam, jog jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 (keturiolika) dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu teismas gali paskirti ir kitos rūšies (griežtesnę ar švelnesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

32Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas LR BPK nustatyta tvarka.

33Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjas Romaldas Šuliokas,... 2. išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros... 3. M. P. gim. ( - ) Jonavoje, asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. Teismas... 5. M. P. 2017 m. rugsėjo 23 d. apie 16.10 val. ( - ), veikdamas bendrininkų... 6. Kaltinimas M. P. padarius nusikalstamą veiką,... 7. numatytą Lietuvos Respublikos BK 178str. 2 d., grindžiamas šiais duomenimis:... 8. 1. M. P. parodymais apklausus įtariamuoju, jis parodė, kad 2017 m. rugsėjo... 9. 2. Nukentėjusiojo M. I. parodymais, kad 2017-09-25 apie 7.30 val. jis... 10. 3. Liudytojos D. J. parodymais, kad 2017-09-25 apie 8.15 val. gamybos meistras... 11. 4. Liudytojo M. L. parodymais, kad 2017 metų rugsėjo mėnesio pabaigoje,... 12. 5. 2017-09-25 apžiūros protokolu nustatoma, kad apžiūrėta įvykio vieta -... 13. 6. 2017-09-25 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatyta,... 14. 7. 2017-10-03 apžiūros protokolu konstatuota, kad apžiūrėta atmintinė... 15. 8. 2017-10-30 apžiūros protokolu nustatoma, kad apžiūrėta metalinė,... 16. 9. 2017-11-07 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolu nustatoma,... 17. 10. 2017-11-09 apžiūros protokolu nustatyta, kad apžiūrėtas nešiojamas... 18. Teismas, išnagrinėjęs prokurorės pareiškimą ir pateiktą ikiteisminio... 19. Prokurorė siūlo kaltinamajam M. P. už nusikalstamą veiką, numatytą LR BK... 20. Kaltinamasis M. P. sutinka su proceso užbaigimu teismo baudžiamuoju įsakymu,... 21. Skiriant bausmę kaltinamajam, atsižvelgtina į padarytos nusikalstamos veikos... 22. Kaltinamasis anksčiau Lietuvoje neteistas (b.l.137-140), administracine tvarka... 23. Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, kaltinamojo... 24. Civilinio ieškinio nėra.... 25. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 26. Kaltinamajam iki bausmės vykdymo pradžios paliktina kardomoji priemonė... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 28. M. P. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 29. Kardomąją priemonę M. P. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti... 30. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 31. Išaiškinti kaltinamajam, jog jis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 32. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas... 33. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....