Byla 2A-356/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant atsakovo atstovams Audriui Misiūnui, advokatei Jovitai Stagniūnaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stogusta“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-816-360/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stogusta“ ieškinį atsakovui Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklai dėl panaikinimo viešojo pirkimo rezultatų ir pripažinimo viešojo pirkimo laimėtuoju.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Stogusta“ 2008 m. birželio 20 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklai, prašydamas panaikinti Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos direktoriaus sprendimą atmesti UAB „Stogusta“ pasiūlymą, įrašyti UAB „Stogusta“ į preliminarią pasiūlymų eilę ir pripažinti, kad UAB „Stogusta“ laimėjo supaprastintą atvirą konkursą „Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokomojo korpuso, praktinių užsiėmimų pastato, valgyklos ir dviejų bendrabučių energetinio ūkio modernizavimo rangos darbų pirkimas“, įpareigojant atsakovą konkursą laimėjusiai UAB „Stogusta“ nurodyti laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. Ieškovas nurodė, kad UAB „Stogusta“ pateikė atsakovui visą reikalingą dokumentaciją, kuri būtina siekiant dalyvauti konkurse „Dėl Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokomojo korpuso, praktinių užsiėmimų pastato, valgyklos ir dviejų bendrabučių energetinio ūkio modernizavimo rangos darbų pirkimo“. 2008 m. vasario 7 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokykloje įvyko vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo procedūra ir paaiškėjo, kad UAB „Stogusta“ pasiūlyta kaina yra mažiausia. Ieškovas nurodė, kad po vokų su tiekėjų pasiūlymais atplėšimo atsakovas savo raštais prašė tikslinti pasiūlymus, UAB „Stogusta“ prašymus vykdė laiku bei pateikdavo prašomus dokumentus, paaiškinimus. Ieškovas pažymėjo, kad du kartus atsakovas UAB „Stogusta“ pasiūlymą atmetė, dėl to buvo rašomos pretenzijos ir teikiami paaiškinimai. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. birželio 3 d. UAB „Stogusta“ faksu gavo atsakovo raštą Nr. V8-319 „Dėl Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokomojo korpuso, praktinių užsiėmimų pastato, valgyklos ir dviejų bendrabučių energetinio ūkio modernizavimo rangos darbų pirkimo“, kuriame nurodyta, jog trečią kartą atmestas UAB „Stogusta“ pasiūlymas, atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymas neatitinka nustatytų reikalavimų, t.y. pasiūlyme į nurodomą kainą neįtrauktas mokomojo korpuso šiluminio punkto sistemoje numatytas kolektorinės įrengimas. Ieškovo nuomone, atsakovas Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla nepagrįstai atmetė UAB „Stogusta“ pasiūlymą, nes kaip perkančioji organizacija atsakovas nei konkurso sąlygose, nei techninėje specifikacijoje nenurodė tikslių darbų kiekių, masto, medžiagų, kitų būtinų sąlygų dėl kolektorinės mokomojo korpuso šiluminio punkto sistemoje įrengimo. Be to, ieškovo teigimu, UAB „Stogusta“ nurodė atsakovui, jog sutinka atlikti kolektorinės darbus už tą pačią pasiūlyme nurodytą kainą, nors tai nėra nurodyta jų pateiktose sąmatose. Ieškovo nuomone, buvo galima pakeisti sąmatas pagal atsakovo reikalavimus dėl kolektorinės įrengimo darbų, nenurodytus skelbime ir konkurso sąlygose, nekeičiant pasiūlymo esmės ir kainos, nes sąmatos nėra pasiūlymas.

4Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė; priteisė iš ieškovo UAB „Stogusta“ atsakovui Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklai 5 495,85 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo; priteisė iš ieškovo UAB „Stogusta“ į valstybės pajamas 20,35 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimo.

5Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, kad 2008 m. sausio 8 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-64a buvo patvirtintos skelbiamo supaprastinto atviro konkurso Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokomojo korpuso, praktinių užsiėmimų pastato, valgyklos ir dviejų bendrabučių energetinio ūkio modernizavimo rangos darbams pirkti, įgyvendinant projektą „Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos pastatų energetino ūkio modernizavimas“ Nr. S-BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0052, sąlygos, kad 2008 m. birželio 2 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu ieškovės UAB „Stogusta“ pasiūlymas buvo atmestas kaip netinkantis konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, kad 2008 m. birželio 16 d. Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu nutarta, jog pirkimo laimėtoju pripažinta AB „Sidona“, ir kad 2008 m. birželio 25 d. buvo sudaryta Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokomojo korpuso, praktinių užsiėmimų pastato, valgyklos ir dviejų bendrabučių energetinio ūkio modernizavimo rangos sutartis. Teismas konstatavo, kad 2008 m. rugsėjo 16 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma ir 2008 m. lapkričio 14 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros raštas patvirtina, kad ginčijamo konkurso numatyti pirkti darbai yra įvykdyti.

6Teismas nurodė, kad ieškovas ieškinį grindžia tuo, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, skelbime apie darbų pirkimą, konkurso sąlygose, techninėje specifikacijoje nenurodė, kad šildymo sistemos kolektorinės darbus būtina įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą, todėl ieškovas šių darbų neįtraukė, vėliau paaiškinimuose ir patikslinimuose sutiko kolektorinės įrengimo darbus atlikti už tą pačią pasiūlytą bendrą kainą, tačiau pasiūlymas atmestas. Teismas pažymėjo, kad nors ieškovas UAB „Stogusta“ teigia, kad atsakovas nebuvo konkurso sąlygose nurodęs kolektorinės darbų, tačiau šis argumentas paneigiamas byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Teismas konstatavo, kad konkurso sąlygų 2.1 punkte yra nurodyta, jog perkamų darbų mastas ir savybės apibrėžtos pateiktoje techninėje perkamų darbų specifikacijoje (pirkimo dokumentų priedas Nr. 3) ir Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos rekonstravimo techniniame projekte (pirkimo dokumentų priedas Nr. 11), ir kad pirkimo dokumentų priede Nr. 3 nurodytas detalus energetinio ūkio modernizavimo darbų aprašymas ir matyti, jog čia yra nurodytas 3 šiluminių punktų montavimas bei kita.

7Teismo teigimu, bylos duomenimis nustatyta ir ieškovas pripažino, kad ieškovas į savo pasiūlymą nebuvo įtraukęs šildymo sistemos kolektorinės darbų, tačiau savo paaiškinimuose atsakovui teigė, jog darbus atliks už tą pačią pasiūlyme nurodytą kainą. Teismas pažymėjo, kad atsakovas su tokiu pasiūlymu nesutiko ir pagrįstai nurodė, kad, neįtraukus į pasiūlymą reikalingų atlikti darbų, vėliau gali kilti problemų dėl projekto įgyvendinimo, t.y. gali kilti ginčų bei teisminių ginčų dėl nenumatytų pasiūlyme darbų, ir taip būtų apsunkintas darbų atlikimas numatytais terminais. Teismas pažymėjo, kad, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio pirmąja dalimi, perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

8Teismas nurodė, kad nors, ieškovo teigimu, jo pasiūlymas nepagrįstai buvo atmestas kelis kartus, tačiau atsakovas ir šiuo atveju Viešųjų pirkimų įstatymo nepažeidė, nes šis įstatymas nereglamentuoja, kiek kartų perkančioji organizacija gali atmesti tiekėjo pasiūlymą.

9Teismas nurodė, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnį perkančioji organizacija vertina tiekėjų pateiktus pasiūlymus bei jų atitiktį konkurso sąlygoms. Teismo teigimu, į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovo sudaryta viešųjų pirkimų komisija įvertino pateiktus ieškovo pasiūlymus, prašė pasiūlymus tikslinti bei pagrįsti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsniu, sudarė pasiūlymų preliminarią eilę, analizavo gautus pasiūlymus iki ir po ieškovo pretenzijų gavimo, nepažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo terminų ir tvarkos nagrinėjo ieškovo pretenzijas ir davė atsakymus, kreipėsi į konkursą kontroliuojančias institucijas dėl ieškovo UAB „Stogusta“ pasiūlymo ir, gavusi iš šių institucijų neigiamas išvadas dėl ieškovo pasiūlymo, padarė galutinę išvadą, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija, veikdama specifinėje srityje, kurioje vykdo pirkimą, turi geriausias galimybes įvertinti, kaip turėtų būti vykdoma pirkimo sutartis ir teikiamos paslaugos, todėl konstatavo, kad atsakovas pagrįstai ir nepažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo bei konkurso sąlygų, įvertinęs pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką, atsižvelgdamas į ieškovo pasiūlyme esančius trūkumus, jį atmetė.

10Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nenustatyta esminių konkurso sąlygų neatitikimų ir kad Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos viešųjų pirkimų komisija, priimdama 2008 m. birželio 2 d. sprendimą atmesti ieškovo UAB „Stogusta“ pasiūlymą dėl pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitikimo, nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo bei konkurso sąlygų, konstatavo, kad naikinti minėtą viešųjų pirkimų komisijos sprendimą supaprastintame atvirame konkurse „Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokomojo korpuso, praktinių užsiėmimų pastato, valgyklos ir dviejų bendrabučių energetinio ūkio modernizavimo rangos darbams pirkti, įgyvendinant projektą „Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas“ Nr. S-BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0052“ nėra teisinio pagrindo. Teismas pažymėjo, kad ieškovo reikalavimai panaikinti sprendimą atmesti jo pasiūlymą, įrašyti jį į preliminarią pasiūlymų eilę, pripažinti laimėtoju bei įpareigoti atsakovą informuoti ieškovą apie terminą, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį, viešajam pirkimui įvykus be kitų reikalavimų netenka prasmės.

11Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas už advokato (advokato padėjėjo) teisinę pagalbą sumokėjo 5495,85 Lt, kad ši suma pagrįsta rašytiniais įrodymais ir nėra per didelė, todėl priteistina iš ieškovo atsakovui. Teismas taip pat nurodė, kad priteistina iš ieškovo valstybei 20,95 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimo.

12Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Stogusta“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Teismo išvada, kad ieškovo UAB „Stogusta“ teiginys, jog atsakovas nebuvo konkurso sąlygose nurodęs šildymo sistemos kolektorinės darbų, paneigiamas byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nepagrįsta. Byloje nėra teismo nurodytų rašytinių įrodymų. Atsakovas nebuvo konkurso sąlygose ir skelbime apie darbų pirkimą nurodęs šildymo sistemos kolektorinės darbus įtraukti į bendrą pasiūlymo kainą, kaip ir daugelio kitų nurodytų darbų, dėl kurių neįtraukimo į pasiūlymą atsakovas jokių pretenzijų nereiškė.

142. Teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybės, kad atsakovas neįgyvendino Viešųjų pirkimų įstatymo keliamo tikslo įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas, ir neracionaliai panaudojo ES struktūrinių fondų skirtas lėšas.

153. Teismas, remdamasis klaidingomis aplinkybėmis, sprendime nenuosekliai dėstydamas tikrovėje buvusius įvykius, priėmė klaidingą sprendimą.

164. Teismo išvada, kad atsakovas, kelis kartus atmesdamas ieškovo pasiūlymą, Viešųjų pirkimų įstatymo nepažeidė, nes šis įstatymas nereglamentuoja, kiek kartų perkančioji organizacija gali atmesti tiekėjo pasiūlymą, nepagrįsta. Sprendimų priėmimo procedūrų skaičių valstybės ir savivaldybės įstaigose reglamentuoja ne Viešųjų pirkimų įstatymas, o kiti teisės aktai. Dėl to laikytina, kad teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas.

175. Teismas pažeidė procesinės teisės normas sprendime įvertindamas tik atsakovo pateiktus konkursą kontroliuojančių institucijų raštus, nenurodydamas argumentų, kodėl nevertino ieškovo pateiktų tų pačių institucijų raštų su priešingu turiniu. Teismas sprendime nenurodė argumentų, kodėl skirtingai vertino ieškovo ir atsakovo prašymus kviesti liudyti asmenis, leisdamas kviesti liudytojais tik atsakovo nurodytus asmenis.

186. Teismas pažeidė procesinės teisės normas, kadangi nebuvo išklausytos šalių baigiamosios kalbos, kaip tai numato CPK 253 straipsnis, ir dėl to nebuvo baigtas procesas pirmosios instancijos teisme.

197. Teismas priteisė iš ieškovo atsakovui nepagrįstai dideles bylinėjimosi išlaidas.

20Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Plungės žemės ūkio ir verslo mokykla prašo apeliacinės instancijos teismą ieškovo UAB „Stogusta“ apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas pažymi, kad nesutinka su ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais. Atsakovo teigimu, teismas išnagrinėjo bei nustatė visas bylai reikšmingas aplinkybes, ištyrė bei teisingai įvertino į bylą pateiktus įrodymus, pagrįstai pripažino, kad ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti, ir pagrįstai ieškinį atmetė. Atsakovo teigimu, teismas teisingai konstatavo, kad nebuvo nustatyta esminių konkurso sąlygų neatitikimų ir kad Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos viešųjų pirkimų komisija, 2008 m. birželio 2 d. priimdama sprendimą atmesti ieškovo UAB „Stogusta“ pasiūlymą dėl pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitikimo, nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo bei konkurso sąlygų, todėl naikinti ginčijamą viešojo pirkimo komisijos sprendimą nėra teisinio pagrindo.

21Apeliacinis skundas atmestinas ir Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

22Byloje nustatyta, kad Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos direktoriaus 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V1-64a patvirtintos supaprastinto atviro konkurso sąlygos Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos mokomojo korpuso, praktinių užsiėmimų pastato, valgyklos ir dviejų bendrabučių energetinio ūkio modernizavimo rangos darbams pirkti, įgyvendinant projektą „Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas“ Nr. S-BPD04-ERPF-1.2.4-01-04/0052. Skelbimas apie viešąjį pirkimą išspausdintas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2008 m. sausio 16 d. Nr. 4 (2). Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos viešųjų pirkimų komisija 2006 m. vasario 15 d. nutarė atmesti UAB „Stogusta“ pasiūlymą ir nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę. Viešųjų pirkimų komisija 2008 m. vasario 21 d. nutarė patenkinti UAB „Stogusta“ pretenziją, panaikinti viešųjų pirkimų komisijos 2008 m. vasario 15 d. sprendimą dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo ir sudaryti naują preliminarią pasiūlymų eilę. Viešųjų pirkimų komisija 2008 m. kovo 3 d. nutarė konkurso (viešojo pirkimo) laimėtoju pripažinti UAB „Stogusta“. Viešųjų pirkimų tarnyba 2008 m. gegužės 19 d. raštu Nr. 4S-1583 įpareigojo perkančiąją organizaciją Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklą panaikinti viešųjų pirkimų komisijos sprendimus dėl preliminarios pasiūlymų eilės nustatymo bei dėl laimėtojo patvirtinimo ir pakartotinai nagrinėti konkursui pateiktus pasiūlymus. Viešųjų pirkimų komisija 2008 m. gegužės 20 d. nutarė panaikinti viešųjų pirkimų komisijos 2008 m. vasario 21 d. sprendimą dėl preliminarios eilės nustatymo bei 2008 m. kovo 3 d. sprendimą dėl laimėtojo patvirtinimo ir pranešti konkurse dalyvavusiems tiekėjams dėl pateikimo informacijos apie tolimesnį dalyvavimą konkurse. Viešųjų pirkimų komisija 2008 m. birželio 2 d. atmetė UAB „Stogusta“ pasiūlymą dėl neatitikimo konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, konstatavo, kad pasiūlymas neatitinka reikalavimų pirkimo objektui, kaip jie apibrėžti pirkimo sąlygų 21 punkte, – UAB „Stogusta“ pateiktose lokalinėse sąmatose neįtraukti visi darbai: pasiūlyme į nurodomą kainą neįtrauktas mokomojo korpuso šiluminio punkto sistemoje numatytas kolektorinės įrengimas (techninio projekto dalis „Darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų poveikio žiniaraštis“ – Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos korpuso rekonstrukcija (I etapas), mokomasis korpusas Šildymas (kolektorinė), lokalinė sąmata 008; techninio projekto dalis „Šilumos punktas“, statinys – mokomasis korpusas, turinys – 6, kolektorinė ŠT-5), ir nustatė preliminarią pasiūlymų eilę. Viešųjų pirkimų komisija 2008 m. birželio 9 d. atmetė UAB „Stoguta“ pretenziją. Viešųjų pirkimų komisija 2008 m. birželio 16 d. pripažino viešojo pirkimo laimėtoju AB „Sidona“, su kuria 2008 m. birželio 25 d. buvo sudaryta rangos darbų sutartis Nr. R 08/24. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas pažyma 2008 m. rugsėjo 16 d. Nr. 14-095-075 ir kiti pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad darbai pagal minėtą rangos sutartį yra atlikti.

23Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, kad byloje nėra rašytinių įrodymų, jog šildymo sistemos kolektorinės darbus būtina įtraukti į pasiūlymą, ir kad teismo posėdžio metu ieškovui prašant atsakovą ir jo kviestus liudytojus parodyti, kur bylos medžiagoje ir techninėje specifikacijoje yra nurodyta, kad šildymo sistemos kolektorinės darbus būtina įtraukti į pasiūlymą, ir teismui pateikus bylą nei atsakovai, nei atsakovo kviesti liudytojai tai neparodė. Teisėjų kolegijos nuomone, neteisingas yra apeliacinio skundo teiginys, kad teismas nepagrįstai neįvertino, kad be šildymo sistemos kolektorinės renovacijos darbų įmanomas pačio šildymo punkto darbas, ką nuolat tvirtino ieškovas. Šiuos apeliacinio skundo argumentus paneigia byloje esantys rašytiniai įrodymai. Pateiktų į bylą konkurso (viešojo pirkimo) sąlygų 2.1 punkte nurodyta, kad perkamų darbų apimtys ir savybės apibrėžtos pateiktoje techninėje perkamų darbų specifikacijoje (pirkimo dokumentų priedas Nr. 3) ir Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos rekonstravimo techniniame projekte (pirkimo dokumentų priedas Nr. 11). Pateikta į bylą šio techninio projekto dalis (t.1, b.l. 144-158) patvirtina, kad viešuoju pirkimu perkami šildymo sistemos kolektorinės įrengimo darbai. Pažymėtina, kad su minėto projekto dalimi pateiktas į bylą ir kolektorinės rekonstravimo projektas. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad perkančioji organizacija turi teisę pati nuspręsti kokius ji nori pirkti darbus. Pagal pateiktus į bylą įrodymus teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas neįrodė, kad be šildymo sistemos kolektorinės renovacijos darbų įmanomas šildymo punkto tinkamas bei atitinkantis nustatytus reikalavimus darbas. Į bylą pateikti kitų minėto viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymai dėl viešojo pirkimo patvirtina, kad daugiau nebuvo nei vieno dalyvio, išskyrus patį ieškovą, kuris nebūtų pastebėjęs ir neįtraukęs šildymo sistemos kolektorinės įrengimo darbų į savo pasiūlymą. Todėl pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad ieškovas netinkamai parengė pasiūlymą dėl savo veiksmų bei kaltės.

24Teisėjų kolegijos nuomone, jeigu, kaip teigiama ieškinyje ir apeliaciniame skunde, ieškovui konkurso sąlygos buvo neaiškios, jis galėjo bei privalėjo kreiptis į atsakovą ir prašyti pateikti paaiškinimus, tačiau bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas viešojo pirkimo sąlygomis nesidomėjo ir nepateikė paklausimo, kaip tai darė kiti minėto viešojo pirkimo dalyviai. Visi kiti viešojo pirkimo dalyviai, kuriems kilo klausimų dėl viešojo pirkimo sąlygų, į atsakovą kreipėsi nustatyta forma bei laiku ir gavo atsakymus į pateiktus klausimus. Atsakovo 2008 m. sausio 31 d. raštu Nr. V8-16 (t.1, b.l. 159-160) ieškovas, kaip ir kiti konkurso dalyviai, taip pat buvo informuotas apie viešojo pirkimo dalyviams pateiktus paaiškinimus ir privalėjo jais vadovautis. Minėtame rašte nurodytame 4 klausime bei atsakyme į šį klausimą aptartas kolektorinės įrengimas.

25Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, kad atsakovas neįgyvendino Viešųjų pirkimų įstatymo keliamo tikslo, racionaliai naudoti viešėjam pirkimui skirtas lėšas ir kad atsakovas, atmesdamas UAB „Stogusta“ mažiausios kainos pasiūlymą, prarado (iššvaistė) 302 198 Lt. Apeliaciniame skunde nurodomas racionalaus lėšų panaudojimo principas, tačiau nenurodoma, kad jis turi būti įgyvendintas taip, kad būtų įsigytos būtent tos prekės ir paslaugos, kurios yra reikalingos perkančiajai organizacijai. Perkančioji organizacija negali ir neturi teisės neatsižvelgti į tai, kad dalyvio pasiūlymas, net ir tokiu atveju, jeigu jo kaina yra pati mažiausia, neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (pavyzdžiui, į pasiūlymą nėra įtraukti visi būtini atlikti darbai). Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio antrąją dalį perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Pirkimo dokumentų sąvoka apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 20 dalyje, kurioje nurodyta, kad pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Tai reiškia, kad tiekėjų viešajame pirkime pateikiami pasiūlymai turi atitikti perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, todėl perkančioji organizacija neturi teisės leisti pirkimo procedūrose dalyvauti tiems tiekėjams, kurių pasiūlymai neatitinka nustatytų reikalavimų. Griežtas pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų vertinimas įgalina užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi. Šių principų įgyvendinimui yra svarbu, kad viešasis pirkimas vyktų tiksliai laikantis įstatyme bei viešojo pirkimo sąlygose numatytų viešojo pirkimo vykdymo taisyklių ir kad šios taisyklės būtų vienodai taikomos visiems pirkimo dalyviams, jų neišskiriant. Atitinkamomis viešojo pirkimo vykdymo taisyklėmis yra siekiama, kad pirkimas vyktų pagal visiems aiškias procedūras ir būtų išvengta neaiškumų bei įvairių interpretacijų. Nagrinėjamu atveju kiti viešojo pirkimo dalyviai, išskyrus ieškovą, suprato viešojo pirkimo sąlygas bei pateikė tinkamus pasiūlymus, o ieškovas nesugebėjo tinkamai paruošti pasiūlymo dėl savo paties veiksmų. Jeigu atsakovo viešųjų pirkimų komisija nebūtų vykdžiusi įstatyme bei konkurso sąlygose numatytų taisyklių, o būtų bandžiusi kitaip spręsti klausimą dėl ieškovo pasiūlymo bei kitaip taikyti atitinkamas viešojo pirkimo vykdymo taisykles, būtų nepagrįstai išskirtas vienas iš pirkimo dalyvių ir pažeistos kitų dalyvių teises bei teisėti interesai. Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai nustato visų viešojo pirkimo dalyvių lygias teises, sąžiningą naudojimąsi savo teisėmis. Todėl ieškovas, kaip ir kiti konkurso dalyviai, teikdamas pasiūlymą, privalėjo pateikti perkančiajai organizacijai visus pirkimo dokumentuose nurodytus duomenis, būtinus pasiūlymo atitikimui keliamiems reikalavimams įvertinti, įskaitant ir duomenis apie numatomus atlikti šildymo sistemos kolektorinės įrengimo darbus ir jų kainą. Nesilaikydamas pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, ieškovas pats pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, kurių privalo laikytis ne tik perkančioji organizacija, bet ir pirkime dalyvaujantys tiekėjai.

26Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, kad teismas priėmė nepagrįstą sprendimą, remdamasis klaidingomis aplinkybėmis, sprendime nenuosekliai nurodydamas tikrovėje buvusius įvykius, ir kad teismas apsiribojo tik abstrakčia nuoroda, kad ieškovas dėl pasiūlymo atmetimo reiškė pretenzijas ir teikė paaiškinimus. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas pagal įstatymo reikalavimus tyrė pateiktus į bylą įrodymus, teisingai įvertino įrodymus ir teisingai nustatė turinčias bylai reikšmės aplinkybes. Pagal CPK 270 straipsnio trečiąją dalį aprašomojoje sprendimo dalyje turi būti pateikiama tik šalių ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka. Pagal CPK 270 straipsnio ketvirtąją dalį motyvuojamojoje dalyje glausta forma turi būti nurodomos teismo nustatytos aplinkybės. Pažymėtina, kad teismas turi nustatyti turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, tai, kad pirmos instancijos teismas, savo sprendime nepaminėjo viešojo pirkimo eigoje priimto konkretaus sprendimo ar atlikto veiksmo datos, numerio ir pan., nesudaro sprendimo panaikinimo pagrindo. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškiniu buvo ginčijami atsakovo viešųjų pirkimų komisijos 2008 m. birželio 2 d. ir birželio 9 d. sprendimų, kuriais atmesti ieškovo pasiūlymas ir pretenzija, teisėtumas bei pagrįstumas.

27Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad atsakovas tris kartus priėmė sprendimą, jog ieškovo pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, bei priėmė ieškovo pasiūlymą ir tiek pat kartų priėmė sprendimą, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, bei atmetė ieškovo pasiūlymą. Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad atsakovas, įvertinęs visų dalyvių pasiūlymus, vieną kartą nutarė pripažinti ieškovo pasiūlymą tinkamu bei pripažinti ieškovą konkurso laimėtoju, tačiau vėliau šiuos sprendimus panaikino po to, kai projekto įgyvendinimą kontroliuojanti institucija VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, kuri skyrė lėšų šiam projektui, 2008 m. kovo 27 d. rašte Nr. R4-1775(1.10) nurodė savo nepritarimą atsakovo atliktoms viešojo pirkimo procedūroms ir įpareigojo atsakovą kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl pirkimo procedūrų atitikties Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatoms. Viešųjų pirkimų tarnyba 2008 m. gegužės 19 d. rašte Nr. 4S-1583 nurodė, kad tarnyba konstatuoja, kad perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti tinkamu tiekėjo UAB „Stogusta“ pasiūlymą pažeidžia Viešojo įstatymo 39 straipsnio antrosios dalies 2 punkto nuostatas, nes pasiūlymas neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalo būti atmestas ir neužtikrina šio Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų laikymosi, ir įpareigojo atsakovą panaikinti sprendimus dėl preliminariosios eilės sudarymo bei konkurso laimėtojo patvirtinimo, pakartotinai nagrinėti pasiūlymus ir apie rezultatus informuoti Viešųjų pirkimų tarnybą. Atsakovo viešųjų pirkimų komisija, panaikinusi minėtus sprendimus ir pakartotinai išnagrinėjusi konkurso dalyvių pasiūlymus, pagrįstai nustatė, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, ir dėl to ieškovo pasiūlymas bei pretenzija buvo atmesti.

28Teisėjų kolegijos nuomone, apeliacinio skundo argumentas, kad ieškovas raštu pateiktuose paaiškinimuose atsakovui sutiko šildymo sistemos kolektorinės įrengimo darbus atlikti už tą pačią pasiūlyme nurodytą kainą, nepatvirtina atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimų, kuriais atmesti ieškovo pasiūlymas ir pretenzija, neteisėtumo bei nepagrįstumo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad toks minėtas ieškovo sutikimas nėra viešojo pirkimo dalyvio pasiūlymo pateikimas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo ir konkretaus viešojo pirkimo sąlygų reikalavimus. Pažymėtina, kad kitais apeliacinio skundo argumentais ginčijamas šildymo sistemos kolektorinės įrengimo darbų pirkimas pagal nagrinėjamo konkurso sąlygas.

29Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismas privalėjo remtis Viešųjų pirkimų tarnybos 2008 m. spalio 26 d. raštu Nr. 4S-3235, kuriame nurodyta, kad, jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nenurodė, kad tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įtraukti ir kolektorinės įrengimo darbus, ji neturėtų atmesti tiekėjo pasiūlymo dėl kolektorinės įrengimo darbų vertės neįtraukimo į bendrą pasiūlymo kainą. Vertinant tiek paties ieškovo pateikto paklausimo Viešųjų pirkimų tarnybai turinį, tiek ir šios institucijos pateikto atsakymo minėtą ištrauką, kuria remiasi ieškovas, darytina išvada, kad tai tėra abstraktaus pobūdžio paaiškinimas, kuris buvo padarytas nesiremianti konkretaus viešojo pirkimo aplinkybėmis, kurių Viešųjų pirkimų tarnybai ieškovas nenurodė ir nepaaiškino, todėl šis dokumentas neturi ryšio su konkrečiu bylos nagrinėjimo dalyku. Tame pačiame rašte Viešųjų pirkimų tarnyba aiškiai nurodė, kad, kita vertus, iš pateiktos informacijos nėra aišku, kodėl prie pirkimo dokumentų buvo pridėtas kolektorinės techninis projektas, todėl tarnyba negali pareikšti savo nuomonės, ar pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Rašte taip pat nurodyta, kad, jeigu konkurso sąlygose buvo reikalaujama pateikti sąmatinius skaičiavimus, o tiekėjas pasiūlyme jų nepateikė, toks pasiūlymas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio antros dalies 2 punkto nuostatomis, turėtų būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Rašte pažymėta, kad tuo atveju, kai pirkimo dokumentuose nebuvo reikalaujama pateikti sąmatinius skaičiavimus, o perkančioji organizacija paprašė juos pateikti papildomai, manytina, kad ji norėjo, kad tiekėjas paaiškintų pasiūlymą arba pagrįstų neįprastai mažą kainą, o papildomi sąmatiniai skaičiavimai šiuo atveju būtų laikomi papildomais pasiūlymą paaiškinančiais ar jame nurodytą neįprastai mažą kainą pagrindžiančiais dokumentais, pagal kuriuos perkančioji organizacija spręstų, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

30Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, kad teismas sprendime nenurodė motyvų, kodėl skirtingai vertino ieškovo ir atsakovo prašymus kviesti liudytojais asmenis ir kodėl kvietė liudytojais tik atsakovo nurodytus asmenis. Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose liudytojų kviesti bei apklausti teismo neprašė, o parengiamojo teismo posėdžio metu prašė teismą apklausti du asmenis – Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotoją A. P. ir AB „Sidona“ atstovą. Tokį ieškovo prašymą pirmosios instancijos teismas tenkino, tačiau Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotoja A. P. negalėjo dalyvauti teismo posėdyje ir ieškovas prašymo dėl pakartotinio jos iškvietimo bei apklausimo liudytoja nereiškė. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu buvo apklaustas liudytoju UAB „Kesva“ ir Ko darbuotojas A. A. , parengęs konkurso laimėtojo AB „Sidona“ pasiūlymo techninę dalį. Ieškovas neprašė pirmosios instancijos teismo apklausti liudytojais daugiau asmenų. Todėl apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad teismas nevienodai vertino šalių prašymus dėl liudytojų kvietimo bei apklausos. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliaciniame skunde neprašoma apklausti asmenis liudytojais apeliacinės instancijos teisme. Teisėjų kolegijos nuomone, pateiktų į bylą įrodymų pakanka nustatyti turinčias bylai reikšmės aplinkybes.

31Teisėjų kolegija pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9 dalyje nurodyta, kad pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė šio įstatymo nustatyti tiekėjų pretenzijų ir ieškinio pateikimo terminai. Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą pateikdamas ieškinį per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos perkančiojoje organizacijoje išnagrinėjimą. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. birželio 27 d. nutartimi buvo nustatytas ieškovui UAB „Stogusta“ terminas iki 2008 m. liepos 11 d. pašalinti 2008 m. birželio 20 d. pateikto teismui ieškinio trūkumus. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. liepos 8 d. išsiuntė atsakovui Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklai teismo pranešimą su ieškinio nuorašu bei priedais. Todėl atsakovas, 2008 m. birželio 25 d. sudarydamas sutartį su konkurso (viešojo pirkimo) laimėtoju AB „Sidona“, nežinojo apie ieškovo ieškinį. Atsakovas pirkimo sutartį su minėto viešojo pirkimo laimėtoju AB „Sidona“ sudarė 2008 m. birželio 25 d., todėl, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio antrosios dalies 1 punktu, laikytina, kad konkurso (viešojo pirkimo) procedūros baigėsi 2008 m. birželio 25 d., t. y. sutarties sudarymo dieną. Sutartis buvo sudaryta teisėtai, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų terminų. Ieškinyje pareikšti reikalavimai panaikinti sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, įrašyti ieškovą į preliminarią pasiūlymų eilę, pripažinti laimėtoju bei įpareigoti atsakovą informuoti ieškovą apie terminą iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties. Pateikti į bylą įrodymai ir nustatytos byloje aplinkybės patvirtina, kad ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti. Pažymėtina, kad ieškiniu neginčijama atsakovo sudaryta sutartis su konkurso (viešojo pirkimo) laimėtoju. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškinio reikalavimai negalėtų būti įgyvendinti, kadangi 2008 m. birželio 25 d. atsakovas sudarė pirkimo-pardavimo sutartį su nagrinėjamojo viešojo pirkimo laimėtoju AB „Sidona“ ir visi darbai buvo atlikti terminais, suderintais su kontroliuojančia institucija VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra.

32Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, kad Klaipėdos apygardos teismas netinkamai taikė bei pažeidė procesinės teisės normas, kadangi nebuvo išklausytos šalių baigiamosios kalbos ir dėl to nebuvo baigtas procesas pirmosios instancijos teisme. Pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolas ir kiti bylos duomenys patvirtina, kad tiek ieškovui, tiek atsakovui buvo suteikta galimybė pasakyti baigiamąsias kalbas ir abi šalys šia galimybe pasinaudojo, baigiamųjų kalbų trukmė nebuvo ribojama, šalys pasinaudojo replikos teise, byla teismo posėdyje buvo išnagrinėta iš esmės ir procesas pirmosios instancijos teisme pasibaigė. Tai, kad ieškovas pateikė raštu pirmosios instancijos teismui platesnę bei ilgesnę baigiamąją kalbą, negu ta, kurią ieškovo atstovas pasakė žodžiu, nereiškia, kad buvo pažeistos procesinės teisės normos. Baigiamojoje kalboje šalys negali remtis aplinkybėmis, kurių teismas netyrė, taip pat įrodymais, kurie nebuvo tiriami teismo posėdyje (CPK 253 str. 4 d.). Pažymėtina, kad vadovaujantis CPK 255 straipsnio nuostata teismas turi teisę nutraukti kalbėtoją, jeigu jis nekalba dėl nagrinėjamos bylos esmės.

33Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepadarė netinkamo procesinės teisės normų taikymo arba procesinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių galėjo būti neteisingai išspręsta byla.

34Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus ir nustatytas aplinkybes sprendžia, kad ieškinys yra nepagrįstas ir kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį atmetė (Viešųjų pirkimų įstatymo 1-42, 101-103, 120-123 str.).

35Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų, kad pirmosios instancijos teismo priteista iš ieškovo atsakovui 5495,85 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimo suma yra aiškiai per didelė.

36Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo dalyvavimą nagrinėjant bylą, pagalbą. Taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas (CPK 98 str. 1 d.). CPK 98 straipsnio antrojoje dalyje nurodyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau tekste – Rekomendacijos). Už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 procentų Rekomendacijų 8 punkte nurodyto minimalaus užmokesčio (Rekomendacijų 5 p.). Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda (Rekomendacijų 9 p.).

37Ieškovas įstatymo nustatyta tvarka nepateikė pastabų dėl parengiamųjų teismo posėdžių ir teismo posėdžio protokolų, todėl teisėjų kolegija apie teismo posėdžių trukmę sprendžia iš protokolų duomenų ir konstatuoja, kad apeliaciniame skunde neteisingai nurodyta parengiamųjų teismo posėdžių ir teismo posėdžio trukmė. Protokolų duomenys patvirtina, kad kai atsakovą atstovavo advokato padėjėja 2008 m. rugsėjo 8 d. parengiamasis teismo posėdis truko 30 minučių, 2008 m. spalio 27 d. parengiamasis teismo posėdis truko 30 minučių, 2008 m. lapkričio 17 d. teismo posėdis truko 1 valandą 25 minutes. Todėl pagal Rekomendacijų 5, 7, 8, 9 punktus už advokato padėjėjo atstovavimą atsakovui pirmosios instancijos teisme mokėtina užmokesčio suma yra iki 192 Lt (atstovavimo trukmė – 2 val., 2 x 800 Lt = 1600 Lt, 1600 x 0,15 = 240 Lt, 240 Lt x 0,80 = 192 Lt).

38Pagal Rekomendacijų 5, 7, 8 punktus už advokato padėjėjo parengtą atsakovui atsiliepimą į ieškinį mokėtina užmokesčio suma yra iki 1920 Lt (800 Lt x 3 = 2400 Lt, 2400 Lt x 0, 80 = 1920 Lt) ir už advokato padėjėjo parengtą atsakovui atsiliepimą į atskirąjį skundą mokėtina užmokesčio suma yra iki 320 Lt (800 Lt x 0,5 = 400 Lt, 400 Lt x 0,80 = 320 Lt).

39Už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų Rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas Rekomendacijose (Rekomendacijų 10 p.). Pateiktoje į bylą PVM sąskaitoje faktūroje dėl suteiktų teisinių paslaugų (t. 3, b. l. 113) nurodyta, kad teisinių paslaugų, įskaitant atstovavimą teisme, trukmė, yra 13,5 val. Todėl pagal Rekomendacijų 5,7, 8, 9, 10 punktus už kitas (ne atstovavimo teisme posėdžių metu) 11 valandų atsakovui teiktas advokato padėjėjo paslaugas mokėtina mokesčio suma yra iki 1056 Lt (11 x 800 Lt = 8 800 Lt, 8 800 Lt x 0,15 = 1320 Lt, 1320 Lt x 0,80 = 1056 Lt).

40Rekomendacijose nėra nurodyta, kad į Rekomendacijose nurodytas sumas yra įskaičiuotas PVM mokestis. Pirmosios instancijos teismas priteisė išlaidų advokato padėjėjo pagalbai atlyginimą su PVM mokesčiu.

41Rekomendacijų 11 punkte nurodyta, kad teismas išimtinais atvejais gali nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu ir Rekomendacijų 11 punktu, atsižvelgdama į nagrinėjamos bylos sudėtingumą ir mastą, taip pat į aplinkybę, kad dėl apeliacinio skundo atmetimo pagal CPK 98 straipsnio reikalavimus priteistinas iš ieškovo atsakovui išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme atlyginimo konkretus dydis, sprendžia, kad priteisiant iš ieškovo atsakovui išlaidų advokato padėjėjo pagalbai pirmosios instancijos teisme atlyginimą galimas nukrypimas nuo Rekomendacijų 8 punkto ir dėl to pirmosios instancijos teismo priteista iš ieškovo atsakovui 5495,85 Lt išlaidų advokato padėjėjo pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti atlyginimo suma nėra per didelė.

43Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, ir sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu ir atsižvelgdama į pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistą iš ieškovo atsakovui išlaidų advokato padėjėjo pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti atlyginimo dydį, sprendžia, kad priteistina iš ieškovo atsakovui 1500 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo.

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 79, 88, 92, 96 straipsniais sprendžia, kad priteistina iš ieškovo į valstybės biudžetą 6,70 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

46Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

47Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

48Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stogusta“ atsakovui Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklai 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti atlyginimo.

49Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stogusta“ į valstybės biudžetą 6,70 Lt (šešis litus septyniasdešimt centų) procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Stogusta“ 2008 m. birželio 20 d. kreipėsi į teismą su... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį... 5. Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, kad 2008 m. sausio 8 d.... 6. Teismas nurodė, kad ieškovas ieškinį grindžia tuo, kad atsakovas, kaip... 7. Teismo teigimu, bylos duomenimis nustatyta ir ieškovas pripažino, kad... 8. Teismas nurodė, kad nors, ieškovo teigimu, jo pasiūlymas nepagrįstai buvo... 9. Teismas nurodė, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnį... 10. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nenustatyta esminių konkurso sąlygų... 11. Teismas nurodė, kad bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas už advokato... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Stogusta“ prašo apeliacinės instancijos... 13. 1. Teismo išvada, kad ieškovo UAB „Stogusta“ teiginys, jog atsakovas... 14. 2. Teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybės, kad atsakovas neįgyvendino... 15. 3. Teismas, remdamasis klaidingomis aplinkybėmis, sprendime nenuosekliai... 16. 4. Teismo išvada, kad atsakovas, kelis kartus atmesdamas ieškovo pasiūlymą,... 17. 5. Teismas pažeidė procesinės teisės normas sprendime įvertindamas tik... 18. 6. Teismas pažeidė procesinės teisės normas, kadangi nebuvo išklausytos... 19. 7. Teismas priteisė iš ieškovo atsakovui nepagrįstai dideles bylinėjimosi... 20. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Plungės žemės ūkio ir verslo... 21. Apeliacinis skundas atmestinas ir Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gruodžio... 22. Byloje nustatyta, kad Plungės žemės ūkio ir verslo mokyklos direktoriaus... 23. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų,... 24. Teisėjų kolegijos nuomone, jeigu, kaip teigiama ieškinyje ir apeliaciniame... 25. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų,... 26. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų,... 27. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad... 28. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliacinio skundo argumentas, kad ieškovas... 29. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad... 30. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų,... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 9... 32. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų,... 33. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos... 34. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus ir nustatytas aplinkybes... 35. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentų,... 36. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 37. Ieškovas įstatymo nustatyta tvarka nepateikė pastabų dėl parengiamųjų... 38. Pagal Rekomendacijų 5, 7, 8 punktus už advokato padėjėjo parengtą... 39. Už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų Rekomendacijose, teikimą... 40. Rekomendacijose nėra nurodyta, kad į Rekomendacijose nurodytas sumas yra... 41. Rekomendacijų 11 punkte nurodyta, kad teismas išimtinais atvejais gali... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu ir Rekomendacijų 11... 43. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 98 straipsniu ir atsižvelgdama į... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 79, 88, 92, 96 straipsniais sprendžia,... 46. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 47. Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti... 48. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stogusta“ atsakovui... 49. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Stogusta“ į...