Byla 2-2238-399/2014
Dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB “Marijampolės butų ūkis” ieškinį atsakovei E. Z. dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB “Marijampolės butų ūkis” prašo priteisti iš atsakovės E. Z. 675,18Lt už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 693,03 Lt už suteiktas daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 96,40 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas 72 Lt žyminio mokesčio, 3 Lt už nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir 2,90 Lt už LR Gyventojų registro objektų duomenų teikimą.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovei LR CPK 142 straipsnio nustatyta tvarka buvo įteikti ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką, teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovės ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad butas, esantis Beržų g. 19-306, Marijampolės m., nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Atsakovė šiame bute gyvena 2011-07-19 nuomos sutarties pagrindu. Pagal Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 5, 7, 8 p. už gyvenamąją patalpa turėjo būti mokamas nuomos mokestis, kurį nuomotojai turi sumokėti ne vėliau kaip iki kito po išgyvento mėnesio dvidešimtos kalendorinės dienos, taip pat atskirai privalo mokėti mokestį už komunalines paslaugas. Ieškovei pavesta rinkti gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį – kaupiamąsias lėšas. Tačiau atsakovė ieškovei nuomos mokesčio nemokėjo ir už 2012-10-01 – 2014-03-31 įsiskolino 675,18 Lt. Taip pat atsakovė naudojosi butui, esančiam Beržų g. 19-306, Marijampolės m., ieškovės teikiamomis paslaugomis už daugiabučio namo, kuriame atsakovė gyvena, patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas (patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimą), įsiskolino 693,03 Lt. Už nesavalaikį atsiskaitymą atsakovei priskaičiuota 96,40 Lt delspinigių. Ieškovė turėjo 77,90 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis 72 Lt, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 3 Lt ir 2,90 Lt už LR Gyventojų registro objektų duomenų teikimą.

8Nurodytas aplinkybes ieškovė grindžia: ieškiniu (b.l. 1-3), mokėjimo nurodymu (b.l. 4), skolos ir delspinigių skaičiuote (b.l.7), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (b.l. 8-9), Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutartimi (b.l. 10-13), Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu (b.l. 19), Gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi (b.l. 20-22).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. LR CK 6.583 str. 1 d. numato nuomininko pareigą už gyvenamosios patalpos nuomą mokėti nuomos mokestį.

10Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovės išieškotina 675,18 Lt skolos už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 693,03 Lt už suteiktas daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas.

11Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo 1 d. numatyta, jog fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei eksploatavimo išlaidų, už kiekvieną praleistą atsiskaityti dieną moka 0,04 procentus delspinigių, todėl iš atsakovės priteistini delspinigiai 96,40 Lt.

12LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Todėl ieškovo prašymu iš atsakovės priteistina įstatymo nustatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-05-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 77,90 Lt bylinėjimosi išlaidos.

13Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios mažesnės nei 10 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės valstybei nepriteistinos.

14Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti ieškovei UAB “Marijampolės butų ūkis” juridinio asmens kodas 151005356, buveinės adresas Šiaulių g. 4, Marijampolės m., a.s.Nr.( - ), AB DNB bankas, b.k. 40100, iš atsakovės E. Z., gim. 1982-07-16, gyvenančios Beržų g. 19-306, Marijampolė, 675,18 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt penkis litus 18 ct) skolą už gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, 693,03 Lt (šešis šimtus devyniasdešimt tris litus 3 ct) už suteiktas daugiabučio namo patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės objektų administravimo paslaugas, 96,40 Lt (devyniasdešimt šešis litus 40 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2014-05-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 77,90 Lt (septyniasdešimt septynis litus 90 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai