Byla T-85-805/2016
Dėl Ą. K. priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo nutraukimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė,

2sekretoriaujant Jolitai Matulienei,

3dalyvaujant prokurorei Gitanai Kaupei,

4asmens, kuriam prašoma nutraukti priverstinį ambulatorinį gydymą ir stebėjimą Ą. K. gynėjui advokatui V. M.,

5Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos pirmininkei A. T.,

6teismo posėdyje išnagrinėjusi klausimą dėl Ą. K. priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo nutraukimo,

Nustatė

7Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartimi Ą. K. pripažintas padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 140 straipsnio 1 dalyje ir 165 straipsnyje ir jam taikytos priverčiamojo medicininio poveikio priemonės - ambulatorinis stebėjimas ir gydymas psichikos sveikatos centre pagal gyvenamąją vietą.

8Prienų rajono apylinkės teisme gautas VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro 2016 m. liepos 12 d. komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas Nr. 49-T dėl Ą. K. priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo nutraukimo. Akte nurodoma, kad Ą. K. reguliariai lankosi psichikos sveikatos centre, vartoja jam paskirtus vaistus, tirtas psichologo. Ą. K. kartu su motina gyvena kaime, tvarkingas, nusiskundimų jo elgesiu neturi nei artimieji, nei Psichikos sveikatos centro personalas.

92016 m. liepos 26 d. Prienų rajono apylinkės teismui papildomai pateiktas VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas Nr. 56-T. Gydytojo psichiatro išvadoje nurodyta, kad pacientas pas psichiatrą lankosi reguliariai vieną kartą per mėnesį, per lankymosi laikotarpį psichiatrijos stacionare negydytas, vartoja vaistus į raumenis. Ą. K. orientuotas, sulėtinto, neproduktyvaus mąstymo, nuotaika patenkinama, psichomotoriškai prislopintas, hipomimiškas, ribotų interesų, dėmesio koncentracija apsunkinta, psichozės reiškinių nestebima. Rekomenduoja nutraukti priverstinį ambulatorinį gydymą bei stebėjimą. Psichologas išvadoje nurodo, kad su pacientu kontaktas formalus, į klausimus atsako trumpai, uždaras, emocinė raiška blanki, nusiskundimų savo psichine sveikata neturi. Dėmesio koncentracija susilpnėjusi, labiau apsunkinta dėmesio perkėlimo funkcija, įsiminimo produktyvumas nepakankamas, trumpalaikės atminties apimtis žemutinės normos ribose. Mąstymo tyrimai rodo sulėtėjusį, sumažėjusio produktyvumo mąstymą. Asociacijos kyla sunkiai, dauguma adekvačios, viena labiau nutolusi. Netiesioginio atsiminimo produktyvumas pakankamas.

10Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo komisijos pirmininkė A. T. teismo posėdyje patvirtino priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo akto dėl Ą. K. priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo nutraukimo išvadas. Paaiškino, kad Ą. K. serga šizofrenija paranoidine forma, jam reikalingas pastovus gydymas. Anksčiau Ą. K. vartojo geriamus vaistus, šiuo metu pacientui vieną kartą per mėnesį į raumenis suleidžiami ilgo poveikio valstybinių ligonių kasų kompensuojami brangūs vaistai, kurių poveikis labai efektyvus, dėl ko dabartiniu metu yra ligos remisija. Nurodė, kad pacientui ligos remisija gali priklausyti nuo daugelio faktorių, tam įtakos turi psichologinis stresas, jauduliai, pergyvenimai. Kol Ą. K. tvarkingai vartos vaistus liga neturėtų atsinaujinti, tačiau negali garantuoti psichinės sveikatos būklės, jis nuolat turėtų lankytis Psichikos sveikatos centre. Paaiškino, kad Ą. K. gyvena kartu su motina, kuri irgi serga psichine liga, jis daug dirba, ūkininkauja. Ą. K. įstaigoje stebimas nuo 2013 metų, kliedesių mažėja, per šį laiką jokių nusiskundimų dėl elgesio negauta, jį galima apibūdinti kaip dosnų, gerą, socialiai nepavojingą visuomenei žmogų. Dėl ligos remisijos paaiškino, kad ji gali tęstis įvairiai, priklauso ar nebus stipraus psichologinio streso, ar vartos jam paskirtus medikamentus, mąstymas sulėtėjęs, kadangi jį slopina vaistai, jų įstaigoje lankosi ne dėl to, kad bijo, o, kad yra pats suinteresuotas pasveikti.

11Prokurorė siūlo tenkinti prašymą, kadangi išnyko pagrindas taikyti priverstinį ambulatorinį gydymą ir stebėjimą. Paaiškino, kad kol Ą. K. leidžiami vaistai, jis nesijaučia blogai, yra savikritiškas, suinteresuotas gydytis, todėl tęsti gydymą ir stebėjimą pagrindo nėra.

12Ą. K. gynėjas advokatas V. M. siūlo prašymą tenkinti, kadangi pacientas pastoviai vartoja vaistus, pats lankosi gydymo įstaigoje.

13Taikydamas priverčiamąją medicinos priemonę, teismas nenustato jos taikymo laiko. Jos taikomos, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas (BK 98 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 405 straipsnio 1 dalis). Teismas ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą privalo spręsti klausimą dėl priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar panaikinimo ( BPK 405 straipsnio 2 dalis ir 3 dalis, BK 98 straipsnio 6 dalis). BPK 405 straipsnio 3 dalies 3 punktas numato, kad panaikinti taikytą priverčiamąją medicinos priemonę teismas gali, jeigu asmuo pasveiko ir išnyksta reikalas tokią priemonę taikyti. Taigi, pagal šį straipsnį teismas gali panaikinti priverčiamąsias medicinos priemones jeigu yra dvi sąlygos – kai asmuo pasveiksta ir išnyksta reikalas jas taikyti.

14Iš Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutarties baudžiamosios bylos Nr. M1-109-548/2015 aprašomosios dalies turinio matyti, kad Ą. K. buvo atlikta teismo psichiatrijos ekspertizė ir Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno I teismo psichiatrijos skyriaus teismo psichiatrijos-psihologijos ekspertizės akte Nr. 83TPK-145/2015 konstatuota, kad Ą. K. 2014 m. gruodžio 11 d. sirgo lėtiniu psichikos sutrikimu – paranoidine šizofrenija (F20.0). Jis nusikalstamų veikų padarymo metu negalėjo teisingai suprasti savo atliekamų veiksmų esmės ir jų valdyti dėl psichinio sutrikimo paūmėjimo, vyraujant suvokimo sutrikimams (klausos, regos haliucinacijoms), mąstymo formos bei mąstymo turinio sutrikimas(poveikio, persekiojimo kliedesiams), įtakojusiems neadekvatų Ą. K. elgesį. Ą. K. konstatuojamas lėtinis psichikos sutrikimas: (F20.0) paranoidinė šizofrenija.

15Iš teismui pateikto psichologinio ištyrimo ir įvertinimo išvados matyti, kad Ą. K. sulėtinto, neproduktyvaus mąstymo, nuotaika patenkinama, psichomotoriškai prislopintas, hipomimiškas, ribotų interesų, dėmesio koncentracija apsunkinta, psichozės reiškinių nestebima, emocinė raiška blanki, labiau apsunkinta dėmesio perkėlimo funkcija, įsiminimo produktyvumas nepakankamas, trumpalaikės atminties apimtis žemutinės normos ribose, sumažėjusio produktyvumo mąstymas. Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro komisijos pirmininkė A. T. teismo posėdžio metu patvirtino, kad Ą. K. dėl diagnozuotos ligos reikalingas pastovus gydymas, šiuo metu paskirti ilgo poveikio leidžiami į raumenis vaistai, kurių vartojimas pacientui yra efektyvus, dėl ko šiuo metu yra ligos remisija, liga gali atsinaujinti, jeigu Ą. K. nevartos paskirtų vaistų ar kitų išorinių veiksnių ar faktorių, įtakojančių Ą. K. psichologinę sveikatos būklę.

16Bylos duomenimis psichinė Ą. K. sveikatos būsena šiuo metu stabili, tačiau, teismo manymu, praėjus neilgam laiko tarpui po teismo paskirtos tokios priverčiamojo medicininio pobūdžio priemonės, ji negali būti vertinama kaip visiškai nereikalaujanti medicininio stebėjimo. Psichikos sveikatos centro direktorės A. T. teigimu, Ą. K. reikalingas pastovus gydymas, jis privalo vartoti medikamentus, kurių nuolatinis vartojimas turi įtakos jo psichinei sveikatos būklei. Psichikos sveikatos centro skiriami vaistai Ą. K. efektyvus, jų poveikis šiandien - ligos remisija. Pagal medicininius duomenis, ligos eigą, psichologinę išvadą, būtinumą vartoti medikamentus, priverčiamoji medicinos priemonė yra veiksminga ir reikalinga psichine liga sergančiam Ą. K., nes ji mažina asmens socialinį pavojingumą, duoda teigiamų pokyčių ne tik bendrai sveikatos, bet ir psichologinei būklei. Todėl, esant pirmiau aptartų aplinkybių visetui, Ą. K. psichinė sveikata, teismo manymu, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog galima užtikrinti tinkamą asmens kontrolę be reguliaraus apsilankymo Psichikos sveikatos centre. Darytina išvada, jog tikslinga pratęsti taikytą priverčiamąją medicinos priemonę - ambulatorinį gydymą ir stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis – VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsniu,

Nutarė

18Netenkinti prašymo dėl Ą. K. priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo nutraukimo.

19Pratęsti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartimi Ą. K. paskirtos priverčiamojo medicininio poveikio priemonės - ambulatorinį stebėjimą ir gydymą psichikos sveikatos centre pagal gyvenamąją vietą, t.y. VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre, taikymą 6 mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo 2016 m. rugsėjo 15 d.

20Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

21Įsiteisėjusios nutarties nuorašą išsiųsti Prienų rajono PSPC psichikos sveikatos centrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė,... 2. sekretoriaujant Jolitai Matulienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Gitanai Kaupei,... 4. asmens, kuriam prašoma nutraukti priverstinį ambulatorinį gydymą ir... 5. Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos... 6. teismo posėdyje išnagrinėjusi klausimą dėl Ą. K. priverstinio... 7. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartimi Ą. K.... 8. Prienų rajono apylinkės teisme gautas VšĮ Prienų rajono pirminės... 9. 2016 m. liepos 26 d. Prienų rajono apylinkės teismui papildomai pateiktas... 10. Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos... 11. Prokurorė siūlo tenkinti prašymą, kadangi išnyko pagrindas taikyti... 12. Ą. K. gynėjas advokatas V. M. siūlo prašymą tenkinti, kadangi pacientas... 13. Taikydamas priverčiamąją medicinos priemonę, teismas nenustato jos taikymo... 14. Iš Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutarties baudžiamosios bylos Nr.... 15. Iš teismui pateikto psichologinio ištyrimo ir įvertinimo išvados matyti,... 16. Bylos duomenimis psichinė Ą. K. sveikatos būsena šiuo metu stabili,... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio... 18. Netenkinti prašymo dėl Ą. K. priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo... 19. Pratęsti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartimi... 20. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per... 21. Įsiteisėjusios nutarties nuorašą išsiųsti Prienų rajono PSPC psichikos...