Byla eB2-160-324/2020
Dėl įmonės pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Euromedis“ administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Rožių slėnis“ prašymą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

3bankroto administratorė 2019 m. gruodžio 31 d. prašymu, registracijos Nr. DOK-37511, prašo rašytinio proceso tvarka priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 235 straipsnio 6 dalis numato, kad byla gali būti nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kai viena proceso šalis pareiškia prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, o kita šalis per teismo nustatytą terminą nepareiškia prieštaravimo dėl tokio bylos nagrinėjimo. Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 130 straipsnio 2 dalis). Pranešime nurodyta, kad bankrutavusios UAB „Euromedis“ kreditoriai turi teisę iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka. Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

5Bankrutavusi UAB „Euromedis“ likviduotina.

6Sprendžiant pateiktą prašymą pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus, ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

7Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratorės prašymas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos teismui buvo pateiktas 2019 m. gruodžio 31 d., t. y. iki JANĮ įsigaliojimo, klausimas dėl įmonės veiklos pabaigos spręstinas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

8Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 24 d. nutartimi iškėlė UAB „Euromedis“ bankroto bylą, 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartimi patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą (patikslinta 2017 m. gruodžio 19 d., 2018 m. sausio 8 d., 2018 m. liepos 10 d. nutartimis); 2018 m. birželio 13 d. nutartimi pripažino atsakovę bankrutavusia ir likviduojama.

9ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

10Iš bylos duomenų matyti, kad bankroto proceso metu atsakovės UAB „Euromedis“ mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, turto ji neturi. Baigus bankroto procedūrą, liko nepatenkinti 204 568,48 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai. Bankroto administratorė pateikė Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. spalio 25 d. raštą Nr. MRPŽ-76.

11Teismas, patikrinęs viešus registrus (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nustatė, jog BUAB „Euromedis“ neturi registruotino nekilnojamojo ar kilnojamojo turto. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nėra teisminių ginčų, kuriuose BUAB „Euromedis“ būtų dalyvaujančiu byloje asmeniu. BUAB „Euromedis“ veiklos nevykdo, darbuotojų nėra. Įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl spręstina, jog patenkinti likusių kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybių.

12Įvertinus tai, kad galimybių tęsti įstatuose numatytą atsakovės veiklą nėra, o bankroto administratorė įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant įmonę, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Euromedis“ veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

13Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 ir 270 straipsniais,

Nutarė

14likviduoti bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Euromedis“, juridinio asmens kodas 301697587, buveinės adresas: Valių g. 31, Giedručių k., Šakių r. sav.

15Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai