Byla T-1278-1053/2017
Dėl priverčiamosios medicinos priemonės pakeitimo K. I., asmens kodas (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ugnė Gailiūnienė, sekretoriaujant Boženai Voišvilienei, dalyvaujant prokurorui Armandui Vainauskui, VšĮ Naujininkų poliklinikos atstovui - psichiatrui Aidui Uždaviniui, asmens, kuriam taikytos priverčiamosios medicinos priemonės – K. I., gynėjui advokatui Anatolijui Svilai, Prūdiškių socialinės globos namų atstovei Martai Šapokaitei-Sosyan,

2teismo posėdyje išnagrinėjusi VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimą dėl priverčiamosios medicinos priemonės pakeitimo K. I., asmens kodas ( - )

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 18 d. nutartimi baudžiamojoje byloje K. I. pripažintas nepakaltinamu dėl padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 129 straipsnio 2 dalies 5, 6 ,8 punktuose, ir jam taikyta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas griežto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje.

4Rokiškio rajono apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi nutarė pakeisti K. I. priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą ir gydymą griežto stebėjimo sąlygomis į sustiprinto stebėjimo sąlygas, o 2013 m. liepos 16 d. nutartimi - į bendro stebėjimo sąlygas. To paties teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi bendro stebėjimo sąlygos pakeistos į sustiprinto stebėjimo sąlygas, o 2015 m. liepos 21 d. nutartimi - į bendro stebėjimo sąlygas, kurios nuo to laiko buvo tęsiamos. Rokiškio rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 10 d. nutartimi K. I. priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas ir gydymas bendro stebėjimo sąlygomis – buvo pakeista į ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, pagal gyvenamąją vietą - Prūdiškių socialinės globos namai – ir gydymą nutarta pratęsti. Nutarties vykdymas pavestas Vilniaus miesto Naujininkų poliklinikai.

5Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimas dėl K. I. priverčiamosios medicinos priemonės pakeitimo į stacionarinį priverstinį gydymą sustiprinto stebėjimo sąlygomis. Teikime nurodoma, kad įsiteisėjus Rokiškio rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 10 d. nutarčiai K. I. buvo apgyvendintas Prūdiškių socialinės globos namuose. Nuo 2017 m. rugpjūčio 4 d. prirašytas prie VšĮ Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centro, kur tęsiamas paciento stebėjimas ir gydymas. Iš medicininės dokumentacijos žinoma, kad K. I. gimė Vilniaus rajone, darbininkų šeimoje, jaunesnis iš dviejų vaikų. Baigęs 8 klases, dirbo vairuotoju. Išsiskyręs, turi du suaugusius vaikus. Nuo 2017 m. rugpjūčio 4 d. K. I. stebimas socialinės globos namų medicinos personalo. Paciento elgesys, sveikatos būklės pasikeitimai fiksuojami socialinio stebėjimo žurnale ir ligos istorijoje. Pacientas periodiškai apžiūrimas psichiatro, koreguojamas gydymas atsižvelgiant į psichinės būsenos pokyčius. K. I. nustatytas 40 % darbingumo lygis iki 2021 m. spalio 3 d. Prūdiškių socialinės globos namų specialistų duomenimis, stebimuoju laikotarpiu padidėjo K. I. smurtinio elgesio rizika: pablogėjo psichinė būklė, aktyviais veiksmais asmuo siekia vartoti alkoholinius gėrimus, stebimas padidėjęs socialinis pavojingumas – K. I. veiksmai kelia grėsmę kitų gyventojų ir darbuotojų saugumui. 2017 m. rugsėjo 8 d. Prūdiškių socialinės globos namų gyventojui K. I. buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba ir policija, nes kurį laiką buvo stebimas jo psichinės būklės blogėjimas: jis tapo priekabus, agresyvus, naudojo jėgą prieš darbuotojus, grasino, mojavo kumščiais. Budintis naktimis personalas bijo likti dirbti naktį dėl neaiškios gyventojo psichinės būklės. K. I. agresyviai elgėsi kai kurių darbuotojų moterų atžvilgiu (socialinę darbuotoją buvo prispaudęs prie sienos, primygtinai reikalavo panešti rankinę), primygtinai reikalavo kad socialinės darbuotojos padėjėja lydėtų jį į vonią ir trintų nugarą, nenorėjo kad darbuotojai eitų į jo kambarį ir tikrintų ar jis yra kambaryje. K. I. parduotuvėje nusipirko alkoholinių gėrimų ir vaišino kitus gyventojus, teigdamas, kad „reikia prisirašyti“ ir pan. 2017-09-08 – 2017-09-27 laikotarpiu K. I. buvo gydomas Respublikinėje Vilniaus Psichiatrijos Ligoninėje, Ūmių psichikos sutrikimų skyriuje. 2017 m. lapkričio 3 d. K. I. buvo išrašytas iš Respublikinės Vilniaus Universitetinės ligoninės, kur buvo gydomas dėl somatinių sutrikimų, tačiau Prūdiškių SGN darbuotojams nuvykus gyventojo parsivežti, ligoninės personalas informavo, kad jis pasiėmė išrašą ir savavališkai pasišalino iš ligoninės teritorijos. RVUL darbuotojai apie įvykį pranešė policijai. K. I. policijos buvo surastas tik vakare apie 17.00 val. ir atvežtas pareigūnų į Prūdiškių socialinės globos namus, kur buvo iškviesta greitoji medicininė pagalba dėl neprognozuojamo elgesio, ir tą pačią dieną K. I. nuvežtas į Respublikinę Vilniaus psichiatrinę ligoninę. Nuo 2017 m. lapkričio 3 d. iki dabar K. I. yra gydomas RVPL. Apibūdinamas kaip tvarkingos išvaizdos, sąmoningas, laike orientuotas dalinai, nežino kokie dabar metai ir mėnuo, su gydytoju bendrauja nenoriai, kontaktas neproduktyvus. Pacientas į klausimus atsako trumpai, pats pokalbio nepalaiko. Psichomotoriškai palėtintas, veidas hipomimiškas, kalba sulėtintai, pamažintų moduliacijų balsu, mąstymas lėto tempo, menkesnio produktyvumo, rigidiškas. Pacientas pasakoja, jog jaučia ypatingą savo misiją žemėje, kurią davė dievas. Jis laukia dievo ženklo, kad galėtų pradėti reformas. Dėmesio koncentracija apsunkinta. Personalo teigimu, pacientas skyriuje tampa agresyvus, gąsdina personalą ir kitus ligonius. Dėl agresyvaus elgesio 2016 m. rugsėjo 8 d. buvo iškviesta policija. Pacientas nekritiškas savo būsenai, neigia agresyvius veiksmus. Emocijos blankios, interesų ratas ribotas, suicidinės mintys/ ketinimai. Pacientui nuolat reikalinga kitų priežiūra. 2017 m. lapkričio 22 d. VšĮ Naujininkų poliklinikos Psichikos sveikatos centro komisija pateikė išvadą, kad K. I. serga lėtine psichine liga paranoidine šizofrenija, kad K. I. dėl psichinės būsenos yra pavojingas visuomenei ir aplinkiniams, K. I. reikalingas stacionarinis priverstinis gydymas, tikslinga tai vykdyti Rokiškio psichiatrijos ligoninėje sustiprinto stebėjimo sąlygomis.

6VšĮ Naujininkų poliklinikos atstovas psichiatras A. Uždavinys teismo posėdyje paaiškino, kad jų teikimas - prašymas pakeisti ambulatorinį į stacionarinį stebėjimą teikiamas todėl, kad K. I. būklė iš esmės pablogėjo, jie negali užtikrinti paciento priežiūros. Nurodo, kad K. I. atvyko pas juos rugsėjo mėnesį ir nuo to laiko jau antrą kartą guli psichiatrinėje ligoninėje. Pirmą kartą iš ligoninės jis grįžo dar blogesnės būklės. Keletą dienų pabuvo globos namuose, po to pateko į greitosios pagalbos ligoninę, iš ten pabėgo. Bandė pasiekti namus, dėl ko labai giminaičius išgąsdino, buvo ieškomas su policija ir atvežtas į polikliniką. Poliklinika tokių sąlygų, kad K. I. būtų galima tinkamai prižiūrėti, nėra. Iš esmės jis gali laisvai išeiti, pabėgti. Globos namuose K. I. pradėjo keistai elgtis: 2009 metais jis nuteistas už nužudymą, prieš tai jis darė tokį ritualą – buvo susodinęs visus už stalo, sukvietęs draugus, dabar bandė tą patį ritualą daryti globos namuose susodinęs ligonius, tai labai išgąsdino ir darbuotojus ir visus. Po šio įvykio K. I. vėl buvo išsiųstas stacionariniam gydymui ir dabar jis psichiatrinėje ligoninėje. Poliklinika ėmėsi veiksmų, kad vėl jį grąžinti į Rokiškio ligoninę, nes negali užtikrinti sąlygų, kurios yra ten. Jie negali užtikrinti, ar K. I. tinkamai geria vaistus, jis gali ir nuslėpti, ir negerti, ir dėl to poliklinika jo būklės negali kontroliuoti. Ilgamečiai ligoniai turi savo metodų kaip negerti, kaip išvengti tų vaistų gėrimo. Šiuo metu, palyginus su būkle, kai K. I. buvo išleistas iš stacionarinio gydymo Rokiškio ligoninėje, jo būklė žymiai pablogėjo, tai kaip su du skirtingi žmonės. Personalas jo bijo, nes jis buvo prispaudęs vieną medicinos sesutę, grasino jai, liepė naktį jam ateiti nuplauti nugarą. Siūlymas būtų jį gydyti Rokiškyje sustiprintomis sąlygomis.

7Prūdiškių socialinės globos namų atstovė Marta Šapolaitė - Sosyan teismo posėdžio metu paaiškino, kad K. I. pas juos buvo apgyvendintas rugpjūčio 4 dieną. Pirmą mėnesį elgėsi ramiai, bandė susipažinti su gyventojais. Buvo ramus ir nebuvo jokių keistų jo elgesio pakitimų. Po mėnesio elgesys pasikeitė, siekė vartoti alkoholį, siekė skolintis pinigų. Dėl alkoholio jo būklė gali blogėti. Jie negali jo kontroliuoti, užtat ir kreipėsi į polikliniką, siekdami apsaugoti tiek globos namų gyventojus, tiek darbuotojus, tiek Prūdiškių kaimo gyventojus.

8Prokuroras ir gynėjas teismo posėdyje prašė teikimą tenkinti.

9Teikimas tenkintinas.

10Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 405 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyta, kad asmeniui taikoma priverčiamoji medicinos priemonė gali būti pakeista, jeigu asmens sveikatos būklė pasikeitė.

11Įvertinęs byloje esančius duomenis, t. y. VšĮ Naujininkų poliklinikos ambulatorinio priverstinio gydymo aktą, Prūdiškių socialinės globos namų rašte išdėstytus priverčiamosios medicinos priemonės K. I. keitimo su priedais, teismo posėdžio metu pateiktus paaiškinimus, teismas neturi pagrindo nesutikti su psichikos sveikatos centro rekomendacija dėl ambulatorinio priverstinio gydymo pakeitimo į stacionarinį stebėjimą sustiprinto stebėjimo sąlygomis. Iš teismui pateiktoje medžiagoje užfiksuotų duomenų matyti, jog K. I. priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis pakeitus į priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, jo būklė pastoviai blogėjo, ne kartą gydėsi Respublikinėje Vilniaus priklausomybės ligų ligoninėje. K. I. būsena išlieka bloga, jis nesugeba savarankiškai reguliariai vartoti vaistų, jo elgesys neprognozuojamas, gąsdina globos namų gyventojus ir darbuotojus. Teismas neturi pagrindo abejoti VšĮ Naujininkų poliklinikos ambulatorinio priverstinio gydymo akte užfiksuotais duomenimis bei įstaigos psichiatro teiginiais, todėl priverčiamoji medicinos priemonė ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis K. I. keistinas į priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą sustiprinto stebėjimo sąlygomis.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 3 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

13VšĮ Naujininkų poliklinikos teikimą tenkinti.

14K. I. priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis – pakeisti į priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą sustiprinto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos priežiūros įstaigoje – Rokiškio psichiatrijos ligoninėje.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai