Byla 2S-1948-605/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Venckienės, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės, Dalės Burdulienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Mikrovisatos TV“ atstovo advokato Konrado Pabijansko atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 4 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo UAB „Mikrovisatos TV“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-19157-748/2010.

2 Teisėjų kolegija

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Mikrovisatos TV“ pateikė teismui skundą, prašydamas pripažinti neteisėtais antstolio R. B. vykdymo veiksmus, kuriais į vykdymo procesą vykdomojoje byloje Nr. 0085/10/01325 buvo įtrauktas tretysis asmuo UAB „Mikrovisatos TV“, juridinio asmens kodas 134784236, panaikinti 2010-07-08 antstolio R. B. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0085/10/01325. Pareiškėjas skundo reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laikinai, iki galutinio sprendimo byloje įsiteisėjimo, sustabdyti vykdymo veiksmus, nurodytus 2010-07-08 antstolio R. B. patvarkyme vykdomojoje byloje Nr. 0085/10/01325.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi (b.l. 11) pareiškėjo UAB „Mikrovisatos TV“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkino.

5Nutartyje nurodyta, kad svarstant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - vykdymo veiksmų sustabdymo, teismas nevertina nutarties, kurią vykdo antstolis, teisėtumo, nes tai yra ne šio proceso kompetencijoje. Taip pat teismas nevertina ir antstolio veiksmų teisėtumo klausimo, o sprendžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą tik vertindamas galimų sprendimų įvykdymo problematiškumą. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo daryti prielaidą, jog nesiėmus skundo laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, todėl prašymas netenkintinas (CPK 510 str. 3 d., 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 10 p.).

6Pareiškėjo atstovas atskiruoju skundu (b.l. 12-15) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010-08-04 nutartį panaikinti ir pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti.

7Skunde nurodyta, kad yra pagrindas šioje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užkirsti kelią galimai neteisėtiems antstolio veiksmams bei galimai žalai pareiškėjui atsirasti. Teismas neatsižvelgė į visas reikšmingas bylos aplinkybes, kurios šiuo atveju sudaro pagrindą daryti išvadą, jog šioje byloje yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdymo veiksmus, nurodytus antstolio patvarkyme, kuris yra neteisėtas. Laikinosios apsaugos priemonės šiuo atveju turi būti taikomos ir dėl to, kad būtų išvengta pareiškėjo teisių pažeidimo. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad atlikus antstolio patvarkyme nurodytus veiksmus ir sustabdžius visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalų bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com, pareiškėjas galimai netektų visų savo klientų, kuriems šių portalų naudojimas aktualus. Be to, skunde nurodyta, kad skundžiama nutartis yra be motyvų, tai yra nutarties teiginiai nėra siejami su konkrečiomis bylos aplinkybėmis bei pareiškėjo 2010-07-28 skunde pateiktais argumentais. Teismo nurodytas teiginys dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje atmetimo yra abstraktus, dėl ko negali būti vertinamas kaip pakankamas nutarties motyvavimas.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 str. nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

10Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

11Pradėtame teisminiame procese laikinųjų apsaugos priemonių taikymas remiasi dviem pagrindinėmis prielaidomis: pirma, kad ieškovo ar pareiškėjo teisės ar teisėti interesai yra pažeisti ir teismas priims jam palankų sprendimą; antra, kad atsakovas (suinteresuotas asmuo) vengs būsimo galimai ieškovui (pareiškėjui) palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Ginčo šalių interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo, ekonomiškumo principai sąlygoja, jog teisminio proceso pradžioje taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti tokios, kad iš esmės nestabdytų ir netrikdytų įmonių komercinės–ūkinės veiklos, t. y. įmonės komercinė – ūkinė veikla negali nukentėti dėl pradėtų teisminių procesų. Todėl, taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti siekiama atsakovui (pareiškėjui) palikti galimybę iš esmės netrikdomai vykdyti gamybinę – ūkinę veiklą, kuria nemažinama galimybė įvykdyti teismo sprendimą. Tuo labiau, teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės negali būti nemokumo ar įmonės veiklos pabaigos priežastimi (LAT 2009 m. vasario 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-84/2009).

12Teisėjų kolegija sutinka su apelianto motyvais, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių: nesustabdžius vykdymo veiksmų, nurodytų 2010-07-08 antstolio R. B. patvarkyme vykdomojoje byloje Nr. 0085/10/01325, o atlikus antstolio patvarkyme nurodytus veiksmus ir sustabdžius visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalų bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com, pareiškėjas galimai netektų visų savo klientų, kuriems šių portalų naudojimas aktualus. Pareiškėjas ne tik netektų savo klientų, bet patirtų didelę turtinę žalą, kurią sudarytų prarastos iš klientų gaunamos pajamos, o galbūt ir bankrutuotų.

13Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog iš esmės neaišku, ar pareiškėjas turi technines galimybes vykdyti 2010 m. liepos 8 d. antstolio patvarkymą. Skundžiamoje nutartyje nėra užsiminta apie tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartyje buvo uždrausta atsakovams „bwin International Ltd“, „Unibet International Ltd“, „Nordic Gaming Group Ltd“, „Spread Your Wings Ltd“ ir „bet365Ltd“ imtis veiksmų, susijusių su lažybų organizavimo paslaugų teikimu bei reklama, įskaitant, bet neapsiribojant per interneto portalus bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims, bet kokia forma ar būdu įskaitant ir internetu, iki įsiteisės galutinis sprendimas (nutartis) byloje. Pažymėtina, jog tarp atsakovų UAB „Mikrovisatos TV“ nėra.

14Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, atkreipdama dėmesį į tai, kad neišsiaiškintos pareiškėjo UAB „Mikrovisatos TV“ techninės galimybės vykdyti antstolio R. B. 2010-07-08 patvarkymą, neišsiaiškinta, ar antstolis patvarkymą adresavo tinkamam asmeniui, daro išvadą, kad nutartis yra iš esmės nemotyvuota, o tuo pačiu nepagrįsta ir neteisėta. Tik išsiaiškinus nurodytas aplinkybes, galima būtų spręsti apie pareiškėjo UAB „Mikrovisatos TV“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumą.

15Įvertinusi esančią medžiagą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis nėra teisėta ir pagrįsta, todėl ji naikintina.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

18Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 4 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai