Byla B2-2541-527/2012
Dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Toripresta“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės VšĮ „Verslo energija“ pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Toripresta“ iškėlimo ir

Nustatė

2ieškovė 2012-10-02 pareiškimu prašo iškelti atsakovei bankroto bylą dėl nemokumo, administratoriumi paskiriant UAB „ATENERGO“. Pareiškime nurodoma, jog 2010-04-13 ieškovė pardavė atsakovei 110 vnt. prekių žymeklių „Crosspoint“. Įvykusį sandorį patvirtina atsakovės antspaudu ir atskaitingo asmens parašu patvirtinta sąskaita faktūra Serija VE Nr. 000025(2) (b. l. 7). Kadangi atsakovė ieškovei sudarė patikimo verslo parnerio įspūdį, buvo tariamasi dėl galimybių plėtoti bendrą verslą, ieškovė sutiko palaukti apmokėjimo už atsakovei pateiktas prekes iki 2010-05-31. Nežiūrint ieškovės geranoriškumo ir siekio spręsti susidariusią situaciją taikiai, atsakovė (nepaisant net kelių raginimų) vis dar su ja neatsiskaitė ir yra skolinga 10 945 Lt. 2011 rugsėjo mėn. atsakovė žodžiu informavo ieškovę, jog net neturi planų atsiskaityti su ja, nes dėl nesąžiningų verslo partnerių veiksmų žlugo visos atsakovės verslo vizijos ir atsakovė tapo nemoki. Pateiktas, bet neapmokėtas prekes atsakovė grąžinti atsisakė, motyvuodama, jog šios prekės jau yra perparduotos tretiesiems asmenims. Ieškovė atsakovei pasirašytinai 2012-04-03 įteikė pranešimą, jog inicijuos bankroto bylą, jei su ja nebus atsiskaityta per 30 dienų nuo pranešimo gavimo datos (ĮBĮ 6 str. 2 d.). Tačiau atsakovė neatsiskaitė, vengia išduoti jos prašomą pažymą, jog sutinka su bankroto bylos jai iškėlimu. 2012-09-25 atsakovė pateikė ieškovei patvirtintą atsakovės balanso kopiją (b. l. 25), įrodančią, jog atsakovės finansinė būklė atitinka nemokumo sąvoką, apibrėžtą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ), tačiau ji vis dar turi pakankamai turto bankroto administravimo išlaidoms padengti. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė yra atsakovės kreditorė, su kuria yra neatsiskaityta per įstatymų numatytus terminus (t. y. tinkama ieškove pagal IBĮ 5 str. 1 d., 1 p. ir 6 str.), vadovaujantis ĮBĮ 6 straipsnio 1 dalimi ir 11 straipsnio 2 dalimi, ieškovė kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikydamasi ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje numatyto reikalavimo (b. l. 26). Be to, ieškovė 2012-10-15 pateikė teismui papildomus dokumentus (b. l. 38, 39), iš kurių matyti, jog 2012-10-11 atsakovė apie savo nemokumą paskelbė dienraštyje „Lietuvos rytas“, kas sudaro savarankišką ĮBĮ nustatytą pagrindą bankroto bylos iškėlimui.

3Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas, atsakovės bankroto administratore skirtina UAB „ATENERGO“.

4Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

5Kadangi atsakovė ūkinę-finansinę būklę patvirtinančių dokumentų teismui nepateikė, teismas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo sprendžia paties teismo surinktų (b. l. 47-52, 53-54, 55-73, 75) ir pareiškėjos pateiktų (b. l. 25) dokumentų pagrindu.

6Teismas, pasinaudojęs prieiga prie VĮ Registrų centro (b. l. 47-52), nustatė, kad atsakovė, veikianti nuo 2001 metų, nėra teikusi balanso VĮ Registrų centrui, be to, nuo 2007-11-06 nebeturi nekilnojamojo turto. VĮ „Registra“ duomenimis (b. l. 53-54) atsakovei priklauso 7 transporto priemonės, gamybos metai 1979 – 1996, kurioms taikytas areštas ne tik šios bylos pagrindu.

7Gautais duomenimis iš antstolių kontorų (b. l. 55-73) nustatyta, jog iš atsakovės kreditoriams priverstinai išieškoma 50 941,1 Lt (7 176,47 Lt + 672 Lt + 2 870,46 Lt + 2 367,14 Lt + 3 324,75 Lt + 6 282 Lt + 8 710 Lt + 3 227,53 Lt + 1 897,68 Lt + 353,15 Lt + 2 303,46 Lt + 11 756,46 Lt).

8VSDFV Kauno skyriaus duomenimis atsakovė skolos neturi, apdraustųjų skaičius – 0. Vieša prieiga prie VMI nustatyta, jog atsakovė iš PVM mokėtojų išregistruota 2007-03-26. VMI pateiktais duomenimis (b. l. 75) atsakovė mokesčių deklaracijų neteikia nuo 2008-09-25. Iš paminėtų duomenų galima spręsti, jog galimai atsakovė veiklos nebevykdo. Pagal pateiktas deklaracijas bei mokesčių apskaitos duomenis 2012-10-12 atsakovė turi 132 893,85 Lt mokestinę nepriemoką, tačiau neįvertintos atsakovės mokestinės prievolės pagal nepateiktas deklaracijas, kurių pateikimo terminai yra pasibaigę. Į valstybės biudžetą priverstinai išieškoma 333 890,2 Lt, (132 893,73 Lt + 74 093,19 Lt + 126 876,88 Lt + 4,80 Lt + 19,9 Lt + 1,7 Lt).

9Kaip matyti iš pareiškėjos pateikto atsakovės 2012-09-25 balanso (b. l. 25), atsakovė 2012 ataskaitiniu laikotarpiu turėjo turto už 262 030 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 377 457 Lt, kurie visi yra pradelsti, t. y. priverstinai išieškoma viso 384 831,3 Lt (333 890,2 Lt + 50 941,1 Lt), todėl konstatuotina, jog įmonės įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl atsakovei keltina bankroto byla dėl nemokumo (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.). Be to, atsakovė dienraštyje „Lietuvos rytas“ viešai paskelbė, jog negali ir niekada negalės vykdyti įsipareigojimų, o tai yra dar vienas savarankiškas pagrindas iškelti atsakovei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

10ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas (teisėjas) privalo paskirti įmonės administratorių.

11Iškėlus bankroto bylą atsakovės administratoriumi skirtina ieškovės pasiūlyta administratorė UAB „ATENERGO“, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 166 (b. l. 21), nes ji atitinka administratorei keliamus kvalifikacinius reikalavimus (b. l. 19, 20, 23, 24), jos kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 str. 2 d.) (b. l. 37).

12Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 9 ir 10 straipsniais,

Nutarė

13iškelti atsakovei UAB „Toripresta“ (į. k. 151451682, reg. Kaunas, Kęstučio g. 40B-7) bankroto bylą.

14UAB „Toripresta“ administratore paskirti UAB „ATENERGO“ (į. k. 179404329, reg. Tauragė, Tilto g. 36), turinčią leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 166.

15Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Toripresta“.

16Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį bankrutuojančios UAB „Toripresta“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

17Išaiškinti UAB „Toripresta“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 10 tūkstančių litų baudą.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, pareiškėjai, atsakovei ir administratoriui.

19Pavesti bankrutuojančios UAB „Toripresta“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte, o taip pat ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu sušaukti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka pirmąjį kreditorių susirinkimą.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovė 2012-10-02 pareiškimu prašo iškelti atsakovei bankroto bylą dėl... 3. Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas, atsakovės bankroto... 4. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą įmonei bankroto byla iškeliama,... 5. Kadangi atsakovė ūkinę-finansinę būklę patvirtinančių dokumentų... 6. Teismas, pasinaudojęs prieiga prie VĮ Registrų centro (b. l. 47-52),... 7. Gautais duomenimis iš antstolių kontorų (b. l. 55-73) nustatyta, jog iš... 8. VSDFV Kauno skyriaus duomenimis atsakovė skolos neturi, apdraustųjų... 9. Kaip matyti iš pareiškėjos pateikto atsakovės 2012-09-25 balanso (b. l.... 10. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą... 11. Iškėlus bankroto bylą atsakovės administratoriumi skirtina ieškovės... 12. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 9 ir 10 straipsniais,... 13. iškelti atsakovei UAB „Toripresta“ (į. k. 151451682, reg. Kaunas,... 14. UAB „Toripresta“ administratore paskirti UAB „ATENERGO“ (į. k.... 15. Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 16. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 17. Išaiškinti UAB „Toripresta“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 19. Pavesti bankrutuojančios UAB „Toripresta“ administratoriui atlikti... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu...