Byla eB2-315-638/2020
Dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Isentos ekspedicija“ nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo paslaugos“ prašymą dėl įmonės pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Isentos ekspedicija“ nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administravimo paslaugos“ prašymą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

2Nemokumo administratorė 2020 m. gegužės 26 d. pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl UAB „Isentos ekspedicija“ pabaigos, šį prašymą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

3Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Prieštaravimų dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka negauta, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

4Prašymas tenkinamas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 30 d. nutartimi UAB „Isentos ekspedicija“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto administravimo paslaugos“. Teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios UAB „Isentos ekspedicija“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Teismo 2019 m. sausio 3 d. nutartimi BUAB „Isentos ekspedicija“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 100 straipsnio 1 dalį sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priima teismas.

7Nemokumo administratorė pateikė teismui 2020 m. gegužės 26 d. likvidacinį balansą, iš kurių matyti, kad įmonė turto ir piniginių lėšų neturi, padengti kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybės, bankroto proceso metu gautomis pajamomis iš dalies buvo padengtos administravimo išlaidos, liko nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai bendrai 3219,71 Eur sumai. Įmonė veiklos nevykdo, mokumas neatstatytas, taikos sutartis nesudaryta, visi privalomi bankroto procesiniai veiksmai atlikti. Iš pateiktos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2020 m. kovo 24 d. pažymos Nr. (12.4)-AD5-4760 matyti, kad likviduojama dėl bankroto įmonė už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptų atliekų ar užteršto grunto nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Teismas, patikrinęs viešus registrus (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nustatė, jog UAB „Isentos ekspedicija“ neturi registruotino nekilnojamojo ar kilnojamojo turto. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad bylų, kuriose UAB „Isentos ekspedicija“ dalyvautų proceso šalimi, taip pat nėra. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, kad bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

8Iš Turto arešto aktų registro duomenų matyti, jog sprendimo priėmimo dieną UAB „Isentos ekspedicija“ atžvilgiu yra galiojančios laikinosios apsaugos priemonės, todėl darytina išvada, kad yra pagrindas panaikinti visus areštus, taikytus UAB „Isentos ekspedicija“ atžvilgiu (JANĮ 30 straipsnio 1 dalis).

9Esant išdėstytoms aplinkybėms teismas sprendžia, jog yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 1 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, juridinių asmenų nemokumo įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, 100 straipsnio 1, 5 dalimis,

Nutarė

11pripažinti likviduojamos dėl bankroto uždarosios akcinės bendrovės „Isentos ekspedicija“ (juridinio asmens kodas 134315979) veiklą pasibaigusia.

12Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, nemokumo administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Bankroto administravimo paslaugos“, įpareigojant nemokumo administratorę ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo gavimo dienos šio sprendimo kopiją išsiųsti įmonės kreditoriams.

13Sprendimo patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo įsiteisėjimo dienos išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Garantinio fondo administratoriui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

14Panaikinti visus teismų ir kitų institucijų uždėtus areštus UAB „Isentos ekspedicija“ (juridinio asmens kodas 134315979) priklausančiam nekilnojamajam, kilnojamajam, finansiniam turtui, piniginėms lėšoms, esančioms bankų sąskaitose (Turto arešto aktas 0703000535).

15Įsiteisėjusio sprendimo kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

16Įpareigoti nemokumo administratorę uždarąją akcinę bendrovė „Bankroto administravimo paslaugos“ atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje ir 101 straipsnyje.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai