Byla 2-2962-828/2013
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ ieškinį atsakovei UAB ,,Gabenitra“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“ prašo priteisti iš atsakovės UAB ,,Gabenitra 4144,25 Lt skolą, 1490,40 Lt delspiniginius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 85,00 Lt žyminį mokestį bei 100,00 Lt išlaidas už procesinių dokumentų parengimą. Nurodo, kad 2011 m. spalio 1 d. tarp šalių buvo sudaryta transporto priemonės nuomos sutartis Nr. 10/11. Atsakovė pagal sutartį iki šiol nėra apmokėjusi jai pateiktų trijų PVM sąskaitų-faktūrų 4144,25 Lt sumai. Be to, pagal sutarties nuostatas atsakovė privalo mokėti 0,2 % dydžio delspinigius, kurie sudaro 1490,40 Lt. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (CPK 425 str. 1 d.).

3LR CPK 424 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, atsirandantys iš sutarties, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka. Ieškovė piniginius reikalavimus atsakovei grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, todėl šalių ginčas gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka.

4Pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti. Priimtinas preliminarus sprendimas. Atsakovei iki preliminaraus sprendimo priėmimo apie pareikštą ieškinį nėra pranešama (CPK 427 str. 4 d.).

5Prievolės atsiranda iš sandorių (CK 6.2 str.). Prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma (CK 6.123 str.), kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas (CK 6.130 str.) ir kai šalys vietoj esamos prievolės sukuria pradinę prievolę pakeičiančią naują prievolę, turinčią skirtingą negu ankstesnioji prievolė dalyką ar skirtingą vykdymo būdą (CK 6.141 str.).

6Nustatyta, kad 2011 m. spalio 1 d. tarp šalių buvo sudaryta transporto priemonės nuomos sutartis Nr. 10/11 (8 b.l.). Pagal šią sutartį atsakovei buvo perduodama už užmokestį transporto priemonė, teikiant vairavimo paslaugas grunto vežimui, už kurias atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei pagal PVM sąskaitas-faktūras pateiktą nuomos mokestį. Be to, sutarties 4.2 punktu šalys susitarė, kad nuomininkas už transporto priemonės nuomą nuomotojui apmoka per 20 dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Pagal 2011-10-01 transporto priemonės nuomos sutartį, ieškovė įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus - suteikė paslaugą, tuo tarpu atsakovė pagal sutartį iki šiol nėra apmokėjusi trijų jai išrašytų ir pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų: KOM Nr. 110212, KOM Nr. 110235, KOM Nr. 110278 bendrai 4144,25 Lt sumai (9-11 b.l.). Pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras matyti, kad ieškovė suteikė atsakovei paslaugas, tačiau atsakovė jų neapmokėjo ir liko ieškovei skolinga 4144,25 Lt. Pagal sudarytos transporto nuomos sutarties Nr. 10/11 5.1 punktą už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną už 180 d. iki ieškinio pateikimo teismui ieškovė paskaičiavo atsakovei po 0,2 procento delspinigių, kas sudaro 1490,40 Lt.

7Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (LR CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.256 str.). Pagal transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas sutartį nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui laikinai naudotis už užmokestį transporto priemonę ir suteikti tos transporto priemonės vairavimo ir techninės priežiūros paslaugas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (LR CK 6.512 str. 1 d.). Ieškovė savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovė pretenzijų nereiškė, tačiau savo sutartinių įsipareigojimų ji nevykdė iki šiol, todėl darytina išvada, kad atsakovė prievolės neįvykdė. Ieškovės reikalavimai įrodyti prie ieškinio esamais dokumentais.

8Be to, už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.). Ieškovės reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu.

9Ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai (LR CK 6.37, 6.59, 6.63, 6.210 str., 6.200, 6.256 6.512 str.). Iš atsakovės priteistina 4144,25 Lt skola, 1490,40 Lt delspinigiai, 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidos: 85 Lt žyminis mokestis bei 100,00 Lt išlaidos už procesinių dokumentų parengimą (CPK 80 str. l d. 1 p., 88 str.1 d. 3., 6 p., 93 str. l d., 425 str. 3 d.).

10Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 6 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ( - ) str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovės UAB „Gabenitra“, įmonės kodas 301629586, ieškovei UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“, įmonės kodas 152903578, naudai 4144,25 Lt (keturių tūkstančių vieno šimto keturiasdešimt keturių litų 25 ct.) skolą, 1490,40 Lt (vieno tūkstančio keturių šimtų devyniasdešimties litų 40 ct.) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-04-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 85 Lt (aštuoniasdešimt penkių litų) žyminį mokestį, 100,00 Lt (vieno šimto litų) procesinių dokumentų parengimo išlaidas.

14Atsakovė privalo per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas. Atsakovės prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti LR CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

15Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

16Preliminarus teismo sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai