Byla e2-806-330/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės United Engineering & Consulting Capital AG atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 9 d. nutarties, kuria ieškovės apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimo laikytas nepaduotu, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-4347-912/2018 pagal ieškovės Šveicarijos įmonės United Engineering & Consulting Capital ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos kredito sprendimai“, uždarajai akcinei bendrovei „Nekilnojamojo turto valdymas“, valstybės įmonei Registrų centrui, tretiesiems asmenims notarei A. P., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui SNORAS, Kanados įmonei RAKHIN CONSULTING & ENGINERING LTD. dėl hipotekos lakšto pakeitimo dalies pripažinimo negaliojančia ir hipotekos pakeitimo išregistravimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė United Engineering & Consulting Capital AG kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Baltijos kredito sprendimai“, UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, valstybės įmonei Registrų centrui, prašydama pripažinti negaliojančiu 2008 m. liepos 21 d. hipotekos lakšto, identifikavimo Nr.01120080019142, pakeitimą dalyje dėl Vilniaus m. 1-o apylinkės teismo hipotekos teisėjos 2010 m. sausio 20 d. įrašo „Duomenys hipotekos registre pakeisti, vadovaujantis 2010 01 08 d. nutartimi Nr. H-4. Pažymėjimas 01120100000361 apie Hipotekos registre įregistruotą pakeitimą yra neatskiriama šio lakšto dalis“ nuo jo sudarymo pradžios, taip pat pripažinti negaliojančiu Lietuvos Respublikos hipotekos registre 2010 m. sausio 20 d. įregistruotą sutartinės hipotekos pakeitimą, identifikavimo kodas: 01120100000361, nuo jo sudarymo pradžios ir ieškovės naudai iš atsakovių proporcingai priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė.

93.

102019 m. sausio 3 d. teisme gautas ieškovės apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimo.

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 9 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo ir nustatė 7 dienų terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti – sumokėti žyminį mokestį už apeliacinį skundą.

135.

14Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. kovo 21 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 9 d. nutartį paliko nepakeistą ir nustatė ieškovei naują terminą iki 2019 m. balandžio 5 d. įskaitytinai sumokėti 10 250 Eur žyminį mokestį bei pateikti Vilniaus apygardos teismui mokesčio sumokėjimo faktą patvirtinančius įrodymus.

15II.

16Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

176.

18Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 9 d. nutartimi nutarė ieškovės United Engineering & Consulting Capital AG apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-4347-912/2018, laikyti nepaduotu.

197.

20Teismas konstatavo, jog ieškovė per teismo nustatytą terminą jokių veiksmų neatliko, nustatytų apeliacinio skundo trūkumų nepašalino, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

21III.

22Atskirojo skundo argumentai

238.

24Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti terminą žyminio mokesčio už skundą sumokėjimui.

259.

26Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

279.1.

28Terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti atnaujintinas, kadangi dėl ieškovės atstovės advokatės Renatos Janušytės ligos laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 19 d. iki 2019 m. balandžio 15 d. ieškovė negalėjo laiku ir tinkamai pašalinti nustatytų apeliacinio skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą, t. y. iki 2019 m. balandžio 5 d.

299.2.

30Ieškovė yra Šveicarijoje registruotas užsienio juridinis asmuo, nesuprantantis lietuviškai, todėl dokumentų parengimas ir komunikavimas užima daugiau laiko.

319.3.

32Mokėtina žyminio mokesčio suma yra pakankamai didelė, todėl šis valstybės pajamų šaltinis (mokestis) patenkins valstybės socialinius-ekonominius interesus.

339.4.

34Terminas ištaisyti apeliacinio skundo trūkumus praleistas nežymiai – tik 12 dienų.

359.5.

36Byloje nėra duomenų, kad ieškovė buvo pasyvi proceso dalyvė ar piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.

37Teismas

konstatuoja:

38IV.

39Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4010.

41Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria apeliacinis skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių apskųstos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

4211.

43Ieškovė savo atskirąjį skundą grindžia tuo, kad terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti buvo praleistas, nes dėl advokatės Renatos Janušytės ligos ieškovė nebuvo tinkamai informuota apie Lietuvos apeliacinio teismo procesinį sprendimą, kuriuo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Nurodytoms aplinkybėms pagrįsti teismui pateiktas Viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų pranešimas apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą Nr. 4640043, kuriame nurodyta, kad advokatė dėl ligos buvo nedarbinga laikotarpiu nuo 2019 m. kovo 18 d. iki 2019 m. kovo 22 d. Be to, teismui pateikta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos elektroninės žinutės kopija, kurioje nurodyta, jog Renatai Janušytei VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos išdavė nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą Nr. EC 729557 laikotarpiui nuo 2019 m. kovo 19 d. iki 2019 m. balandžio 15.

4412.

45Visų pirma pastebėtina, jog Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad advokatas privalo sąžiningai atlikti savo pareigas, laikytis Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimų ir elgtis dorai bei pilietiškai. Lietuvos advokatų etikos kodekso 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad advokatas visada privalo veikti profesionaliai, pareigingai ir dalykiškai, savo profesines pareigas vykdyti nepriekaištingai, laiku, kvalifikuotai, stropiai ir protingai.

4613.

47Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teismo vertinimu, advokatas turėjo pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, užtikrinti, kad būtų laikomasi procesinių terminų net ir tais atvejais, kai iškyla nenumatytos aplinkybės – advokatas turėtų savo darbuotojams pateikti būtinus bendrus nurodymus, skirtus tokiems atvejams, taip pat informuoti ir suderinti su advokatų kontoroje kartu dirbančiais kolegomis, kad jie galėtų atlikti būtinus ir neatidėliotinus veiksmus advokato vedamose bylose.

4814.

49Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad rašytinis teismo posėdis dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. sausio 9 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl žyminio mokesčio atidėjimo ir nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, teisėtumo patikrinimo buvo paskirtas Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 13 d. nutartimi, o pranešimas apie paskirtą teismo posėdį viešai paskelbtas tą pačią dieną. Taigi, advokatei dar iki jos ligos galėjo ir turėjo būti žinoma, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinės klausimus, susijusius su nustatytais apeliacinio skundo trūkumais ir terminu šiuos trūkumus pašalinti.

5015.

51Atskirajame skunde nurodyta, kad advokatės Renatos Janušytės darbo vieta yra R. Janušytės, A. Meliukštienės ir partnerių kontoroje „Justicion“. Advokatė R. Janušytė atskirajame skunde nenurodė priežasčių, dėl kurių kiti advokatų kontoros darbuotojai negalėjo informuoti ieškovės United Engineering & Consulting Capital AG apie Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. kovo 21 d. nutartimi nustatytą terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Byloje taip pat nėra duomenų, kad teismas būtų informuotas apie advokatės ligą ir dėl šios priežasties būtų pateiktas prašymas pratęsti terminą skundo trūkumams pašalinti. Ta aplinkybė, jog advokatė R. Janušytė sirgo, o vėliau buvo nėštumo ir gimdymo atostogose, nesudaro pagrindo naikinti apskųstą nutartį.

5216.

53Antra, atskirajame skunde nėra nurodyta jokių Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 9 d. nutarties neteisėtumo pagrindų. CPK 115 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalina trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną, o priešingu atveju procesinis dokumentas laikomas nepaduotu ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos dienos teisėjo nutartimi kartu su priedais grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Teismas nustatęs, jog praėjo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti, kad ieškovė neatliko jokių veiksmų dėl nurodytų trūkumų pašalinimo, turėjo procesinę pareigą priimti nutartį dėl apeliacinio skundo grąžinimo jį padavusiam asmeniui.

5417.

55Trečia, nors ieškovė 2019 m. balandžio 17 d. atskirajame skunde deklaravo pasiryžimą sumokėti 10 250 Eur dydžio žyminį mokestį, tačiau nei kartu su atskiruoju skundu, nei vėliau per maždaug penkių mėnesių laikotarpį iki atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme, nepateikė duomenų apie tai, jog būtų atlikusį jai aktualų procesinį veiksmą – sumokėjusi žyminį mokestį. Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo sutikti su ieškovės teiginiu, kad terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti buvo praleistas esą nežymiai (ieškovė iki šiol neatliko jokių veiksmų dėl apeliacinio skundo trūkumų šalinimo).

5618.

57Ketvirta, ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti terminą žyminio mokesčio sumokėjimui. Pagal CPK 78 straipsnio 2 dalį pareiškimas dėl praleisto termino atnaujinimo paduodamas teismui, kuriame reikėjo atlikti procesinį veiksmą, ir nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. Ieškovė prašymą dėl termino skundo trūkumams pašalinti atnaujinimo turėjo teikti pirmosios instancijos teismui, kuris atlieka visus su apeliacinio skundo priėmimu susijusius procesinius veiksmus (CPK 115 straipsnio, 310 straipsnio, 315 straipsnio 1 dalies nuostatos). Ieškovė prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo pateikė ne tam teismui, kuris pagal įstatymą turėtų spręsti tokį prašymą.

5819.

59Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti nėra pagrindo, todėl ieškovės atskirasis skundas atmetamas.

60Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

61Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė United Engineering & Consulting Capital AG kreipėsi į teismą... 7. 2.... 8. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 9. 3.... 10. 2019 m. sausio 3 d. teisme gautas ieškovės apeliacinis skundas dėl Vilniaus... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. sausio 9 d. nutartimi atmetė ieškovės... 13. 5.... 14. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. kovo 21 d. nutartimi Vilniaus apygardos... 15. II.... 16. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 17. 6.... 18. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 9 d. nutartimi nutarė ieškovės... 19. 7.... 20. Teismas konstatavo, jog ieškovė per teismo nustatytą terminą jokių... 21. III.... 22. Atskirojo skundo argumentai... 23. 8.... 24. Atskiruoju skundu ieškovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m.... 25. 9.... 26. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 27. 9.1.... 28. Terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti atnaujintinas, kadangi dėl... 29. 9.2.... 30. Ieškovė yra Šveicarijoje registruotas užsienio juridinis asmuo,... 31. 9.3.... 32. Mokėtina žyminio mokesčio suma yra pakankamai didelė, todėl šis... 33. 9.4.... 34. Terminas ištaisyti apeliacinio skundo trūkumus praleistas nežymiai – tik... 35. 9.5.... 36. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė buvo pasyvi proceso dalyvė ar... 37. Teismas... 38. IV.... 39. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. 10.... 41. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 42. 11.... 43. Ieškovė savo atskirąjį skundą grindžia tuo, kad terminas apeliacinio... 44. 12.... 45. Visų pirma pastebėtina, jog Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 39... 46. 13.... 47. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teismo vertinimu, advokatas turėjo... 48. 14.... 49. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad rašytinis... 50. 15.... 51. Atskirajame skunde nurodyta, kad advokatės Renatos Janušytės darbo vieta yra... 52. 16.... 53. Antra, atskirajame skunde nėra nurodyta jokių Vilniaus apygardos teismo 2019... 54. 17.... 55. Trečia, nors ieškovė 2019 m. balandžio 17 d. atskirajame skunde deklaravo... 56. 18.... 57. Ketvirta, ieškovė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 58. 19.... 59. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad pirmosios instancijos... 60. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 61. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....