Byla 2-42542-235/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Šilėja“ ieškinį atsakovams I. J., R. M. ir J. J. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo iš atsakovų priteisti po 286,28 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, patirtas bylinėjimosi išlaidas lygiomis dalimis.

4Atsakovams ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalyse nustatyta tvarka. Atsakovai teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei atsakovų atžvilgiu priimti sprendimą už akių (Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d.).

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Civilinio proceso kodekso 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 str. 3 d.). Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (Civilinio kodekso 4.84 str. 1 d.). Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija (Civilinio kodekso 4.84 str. 2 d.).

8Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-31 įsakymo Nr. 30-1714 „Dėl UAB „Šilėja“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ (aktuali redakcija) 1 punkto pagrindu ieškovas paskirtas Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2017-12-31. Įsakymo 2.1. punktu patvirtintas ieškovo administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas, į kurį įtrauktas inter alia namas, esantis ( - ).

9Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai privalo apmokėti išlaidas bendram daiktui (turtui) išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms (Civilinio kodekso 4.76 str.). Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (Civilinio kodekso 4.82 str. 3 d.). Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (Civilinio kodekso 4.82 str. 7 d.). Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (Civilinio kodekso 4.84 str. 9 d.). Taikant proporcingumo taisyklę teisiškai nereikšminga bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių patiriamos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam taisyklė taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybė. Pareiga padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu, buto ir kitų patalpų savininkui nustatyta daiktinės teisės normomis, nes jis yra ne tik savininkas, bet ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas. Šio subjekto, kaip bendraturčio, pareiga dalyvauti išlaikant bendrąjį turtą kyla iš įstatymo ir jos negali pakeisti ar eliminuoti nei šios bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-137-684/2017).

10Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso atsakovams – po 1/3 dalį. Todėl atsakovai privalo proporcingai savo daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje, kuri yra lygi jiems nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ), naudingojo ploto ir gyvenamojo namo, esančio ( - ), naudingojo ploto santykiui, apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, įskaitant administravimo išlaidas. Ieškovas teismui pateikė išrašą iš buto sąskaitos, mokesčių žiniaraštį pagal paslaugos rūšį, kurių pagrindu atsakovų įsiskolinimas už suteiktas namo, esančio ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir suteiktas komunalines paslaugas (gyvenamojo namo patalpų eksploatacija ir priežiūra, šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatacija, remonto darbai ir mokamos paslaugos, administravimo išlaidos, valymas, šiukšlių išvežimas, šiukšlių šalintuvų priežiūra, liftas, kaupiamosios lėšos) laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės mėn. 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio mėn. 30 d. sudaro 858,86 Eur. Byloje nėra duomenų, kad atsakovai nurodytą įsiskolinimą ieškovui sumokėjo (Civilinio proceso kodekso 178 str.). Todėl ieškovo naudai iš atsakovų priteistina po 286,28 Eur skolos.

11Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 str. 2 d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (Civilinio kodekso 6.210 str. 1 d.). Patenkinus pagrindinį ieškinio reikalavimą, ieškovo reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovų tenkintinas visiškai.

12Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovo naudai iš atsakovų priteistinos bylinėjimosi išlaidos (Civilinio proceso kodekso 79 str. 1 d., 93 str. 1 d.). Už ieškinio pateikimą teismui ieškovas sumokėjo 26 Eur žyminį mokestį (Civilinio proceso kodekso 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 85 str. 1 d. 1 p.). Šios bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis, t. y. po 8,67 Eur.

13Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 Eur sumos (Vilniaus miesto apylinkės teismo pažyma apie pašto išlaidas), todėl nepriteistinos (Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d., Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

15priimti sprendimą už akių ir ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovės I. J., a. k. ( - ) 286,28 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus 28 ct) skolą, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 286,28 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2017-09-27 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,67 Eur (aštuonių eurų 67 ct) žyminį mokestį ieškovo UAB „Šilėja“, į. k. 121462961, naudai.

17Priteisti iš atsakovės R. M., a. k. ( - ) 286,28 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus 28 ct) skolą, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 286,28 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2017-09-27 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,67 Eur (aštuonių eurų 67 ct) žyminį mokestį ieškovo UAB „Šilėja“, į. k. 121462961, naudai.

18Priteisti iš atsakovo J. J., a. k. ( - ) 286,28 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus 28 ct) skolą, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 286,28 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2017-09-27 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,67 Eur (aštuonių eurų 67 ct) žyminį mokestį ieškovo UAB „Šilėja“, į. k. 121462961, naudai.

19Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo šalies pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, žyminio mokesčio kvitas. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti visi šalies turimi įrodymai, susiję su byla, ir pareikšti prašymai teismui padėti išreikalauti turinčius bylai reikšmės įrodymus, kurių šalis pati negali gauti.

20Papildomai paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir, nepavykus kopijos įteikti paštu, skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

21Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. ieškovas teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo iš atsakovų priteisti po... 4. Atsakovams ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų atvykusios (ar... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų... 8. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-31 įsakymo... 9. Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai privalo apmokėti... 10. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis ( - ), bendrosios... 11. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už... 12. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovo naudai iš atsakovų priteistinos... 13. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 Eur sumos (Vilniaus miesto... 14. Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi,... 15. priimti sprendimą už akių ir ieškinį patenkinti visiškai.... 16. Priteisti iš atsakovės I. J., a. k. ( - ) 286,28 Eur (du šimtus... 17. Priteisti iš atsakovės R. M., a. k. ( - ) 286,28 Eur (du šimtus... 18. Priteisti iš atsakovo J. J., a. k. ( - ) 286,28 Eur (du šimtus... 19. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Papildomai paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame... 21. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo...