Byla e2-11648-641/2018
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nagrinėdama taikos sutarties patvirtinimo klausimą

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovei E. I. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nagrinėdama taikos sutarties patvirtinimo klausimą,

Nustatė

2

  1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2018 m. rugpjūčio 14 d. iškelta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovei E. I. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
  2. 2018 m. rugsėjo 3 d. teisme gauta ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ir atsakovės E. I. pasirašyta taikos sutartis, kuria šalys prašo teismo civilinę bylą nutraukti ir grąžinti kreditoriui 75 procentus byloje sumokėto žyminio mokesčio. Šalys nurodo, jog joms yra žinomos ir suprantamos civilinės bylos nutraukimo pasekmės, t. y. kad nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
Prašymas tenkintinas.
  1. Kadangi įstatymas numato šalių teisę sudaryti taikos sutartį ir šios sąlygos nepažeidžia šalių teisių ir interesų, šalys nurodė, kad taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės joms žinomos, 2018 m. rugpjūčio 29 d. taikos sutartis patvirtintina bei civilinė byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).
  2. Tvirtinamas sutarties tekstas išdėstomas rezoliucinėje nutarties dalyje, tačiau tik tos sąlygos, kurios liečia šalių įsipareigojimus ir atitinka procesinį įstatymą. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnis).
  3. Taikos sutartimi šalys susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų, o būtent 25 procentų žyminio mokesčio dalies atlyginimo, todėl 25 procentų žyminio mokesčio dalies (3,75 Eur) atlyginimo klausimas nespręstinas. Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį šalims sudarius taikos sutartį gražinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, todėl ieškovui grąžintini 75 procentai už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio – 11,25 Eur.
  4. 1,68 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 1 dalis, 6 dalis, LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais papildymais ir pakeitimais).

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsniu, 87 straipsnio 2 dalimi, 94 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294 straipsnio 2 dalimi, 295 straipsniu, teismas,

Nutarė

4patvirtinti Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-11648-641/2018 (teisimo proceso Nr. 2-70-3-05214-2018-5) tarp ieškovo UAB „Šiaulių būstas“, juridinio asmens kodas 144619514 (toliau – ieškovas), ir atsakovės E. I., gim. (duomenys neskelbtini), (toliau – atsakovės), 2018 m. rugpjūčio 29 d. sudarytą taikos sutartį šiomis šalių sulygtomis taikos sutarties sąlygomis:

5„1. Atsakovė įsipareigoja sumokėti ieškovo ieškinyje dėl skolos priteisimo nurodytus, t. y. ieškovo priskaičiuotus ir atsakovės nesumokėtus mokesčius už suteiktas administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas tenkančias butui, esančiam (duomenys neskelbtini), - 356,36 Eur - skolą, ir bylinėjimosi išlaidas 65,46 Eur, kurias sudaro: 3,75 Eur sumokėto žyminio mokesčio (25 procentai), 0,87 EUR už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 0,84 Eur už Gyventojų registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 60,00 Eur už Advokatų profesinės bendrijos „Triniti LT“ suteiktas teisines paslaugas ruošiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo bei kitas bylinėjimosi išlaidas - iš viso 421,82 Eur iki 2018 m. gruodžio 31 d.

62. Mokėtinas pinigų sumas, nurodytas Sutarties 1 punkte, atsakovė įsipareigoja ieškovui sumokėti į A/S (duomenys neskelbtini), Luminor bank AB Lietuvos skyrius, banko kodas 21400.

73. Ieškovas atsisako reikalavimo dėl 5 procentų metinių palūkanų priteisimo nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško sprendimo įvykdymo dienos.

84. Atsakovė atlygina valstybei bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu teisme, jeigu tokios susidarytų.

95. Šalys taip pat susitaria, kad atsakovei aukščiau numatytu terminu nesumokėjus ar atsisakius sumokėti aukščiau numatytą sumą, ieškovas įgyja teisę bendra tvarka kreiptis į antstolį dėl likusios nesumokėtos sumos išieškojimo priverstine tvarka. Tai yra esminė šios Taikos sutarties sąlyga.

106. Ieškovas ir atsakovė patvirtina, kad jiems yra žinomos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje ir 294 straipsnio 2 dalyje numatytos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, t. y. tvirtindamas taikos sutartį, teismas priima nutartį, kuria nutraukia bylą; bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.“

11Civilinę bylą Nr. e2-11648-641/2018 (teisminio proceso Nr. 2-70-3-05214-2018-5) pagal ieškovo UAB „Šiaulių būstas“ ieškinį atsakovei E. I. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo nutraukti.

12Nepriteisti iš atsakovės teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

13Grąžinti ieškovui UAB „Šiaulių būstas“, juridinio asmens kodas 144619514, 75 procentus žyminio mokesčio – 11,25 Eur (vienuolika eurų 25 euro centus), sumokėto Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. rugpjūčio 7 d. mokėjimo nurodymu Nr. 359

14Nutartį dėl žyminio mokesčio dalies grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

15Nutartį atskiruoju skundu per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai