Byla e2-4101-653/2019
Dėl perkančiosios subjekto sprendimo pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Axioma servisas“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“ dėl perkančiosios subjekto sprendimo pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

31.

4Ieškovė UAB „Axioma servisas“ kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydama panaikinti AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 2019-08-02 sprendimą nutraukti Buitinių elektroninių (viensraučių) ir ultragarsinių karšto vandens skaitiklių pakeitimo/įrengimo paslaugų daugiabučių gyvenamųjų namų butuose (patalpose) Vilniaus mieste pirkimo Nr. 434410 (toliau – ir Pirkimas) procedūras ir įpareigoti atnaujinti Pirkimą.

52.

6Nurodė, kad atsakovė vykdė Pirkimą, kurio objektas buvo sudarytas iš dviejų dalių. Antroji Pirkimo dalis atsakovės pranešimu buvo nutraukta, tačiau ieškovė ginčo dėl šios Pirkimo dalies nekelia. Ieškovė pateikė visus reikalingus dokumentus dėl dalyvavimo Pirkime, tačiau 2019-08-02 gavo atsakovės pranešimą dėl priimto sprendimo nutraukti Pirkimo procedūras, kuriame nurodoma, jog iškilo poreikis iš naujo atlikti rinkos analizę bei tikslinti techninius sprendimus, pagal kuriuos bus tikslinama techninė specifikacija, t. .y keičiamos esminės Pirkimo sąlygos. Mano, jog ginčijamas sprendimas buvo priimtas visiškai formaliai ir deklaratyviai: nebuvo nurodytos aiškios Pirkimo nutraukimo priežastys ir aplinkybės, nepaaiškinta, kaip bus keičiamos techninės sąlygos, nepagrindė, kad techninių sąlygų keitimas sąlygos esminių Pirkimo sąlygų keitimąsi.

73.

8Ieškovė dėl sprendimo nutraukti Pirkimo procedūras 2019-08-12 pateikė pretenziją, tačiau atsakovė nepagrįstai 2019-08-21 atsakymu atsisakė ją tenkinti. Teigia, jog atsakovas atsakyme į pretenziją nurodė naujas priežastis, kurių nebuvo nurodžiusi ieškovei ankstesniuose dokumentuose.

94.

10Atsakovė ne tik pažeidė Lietuvos Respublikos pirkimo, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatas, nustatančias Pirkimo nutraukimo sąlyga, bet taip pat padarė esminius viešųjų pirkimų principų pažeidimus – dėl Pirkimo bendravo su tiekėjais, kurie net neteikė jokio pasiūlymo Pirkime, galimai vedė derybas, iš esmės vykdė rinkos konsultaciją taip pažeidžiant įstatymo nuostatas bei tiekėjų, kurie investavo savo laiką ir finansinius išteklius tam, kad pateiktų geriausią pasiūlymą, interesus.

115.

12Atsakovė nepateikė įrodymų, kad Pirkimu buvo pažeista konkurencija ar Pirkimo sąlygos ribojo konkurenciją.

136.

14Tai, kad kiti subjektai teikia pastabas naujai paskelbtoje rinkos konsultacijoje rodo, kad kažkas negerai ne su Pirkimu, o su naujai išleistomis sąlygomis.

157.

16Atsakovė, įtakojama kitų juridinių subjektų, neturinčių Pirkimo dalyvių statuso, nuomonės, nusprendė, kad Pirkimo sąlygos neva yra nekonkurencingos, nors šių nurodytų argumentų Atsakovė nepagrindė įrodymais.

178.

18Atsakovė patvirtina, kad Pirkimo sąlygomis viešųjų pirkimų principai pažeisti nebuvo, vadinasi nėra vienos iš esminių Pirkimo nutraukimo sąlygų, numatytų Įstatymo 41 str. 3 d.

199.

20Atsakovė nutraukė Pirkimą nežinodama rinkos analizės rezultatų ar techninių sprendimų rezultatų, tačiau tik atsiradus tokiam poreikiui. Negalima daryti išvados, kad jau yra atsiradusios aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti, nes rinkos analizė yra neatlikta, techniniai sprendimai nesuformuoti, taigi, nežinoma ar Atsakovės prielaidos dėl būtinybės nutraukti Pirkimo procedūras apskritai pasitvirtins - nežinoma ar tikrai atsirado tos aplinkybės, dėl kurių reiktų nutraukti Pirkimą - juk šios buvo paremtos juridinių subjektų subjektyvia nuomone. Nei pranešimo dėl Pirkimo nutraukimo metu, nei dabar nėra jokių pagrįstų, realių ir šiai dienai egzistuojančių aplinkybių, dėl kurių Pirkimas galėjo būti nutrauktas. Atsakovės vykdyta apklausos procedūra nėra numatyta Įstatyme, todėl motyvuojant tiek ja, tiek apklausos metu gautais rezultatais, Pirkimo procedūros negalėjo būti nutrauktos. Neabejotina, kad po kiekvieno perkančiųjų subjektų organizuoto pirkimo galima surasti pirkimo sąlygomis nepatenkintų tiekėjų.

2110.

22Vertinant Atsakovės motyvus nutraukti Pirkimą, būtina pažymėti, kad Pirkimo metu dėl Pirkimo sąlygų nebuvo gauta jokių pretenzijų. Be to, nebuvo gauta jokių prašymų paaiškinti ar patikslinti Pirkimo sąlygas.

2311.

24Atsakovė pati nėra įsitikinusi, ar Pirkimo nutraukimo pagrindas egzistuoja, ar šis yra pagrįstas, ir mano, kad vienintelė galimybė tuo įsitikinti yra naujo Pirkimo paskelbimas. Atsakovei kyla pagrįstų abejonių ar tikrai Pirkimo sąlygos riboja konkurenciją, ar tikrai Pirkimą reikia nutraukti. Todėl nėra nustatyta nei konkurencijos ribojimo fakto, nei naujai paaiškėjusių aplinkybių. Ieškovės pagrįstu įsitikinimu, naujai paaiškėjusios aplinkybės galėtų būti teismo sprendimas darantis reikšmingą įtaką pirkimo procedūroms, netektas finansavimas, objekto, dėl kurio organizuojamas pirkimas praradimas arba žuvimas ir pan.

2512.

26Sprendžiant ar perkantysis subjektas išnaudojo visas galimybes išsaugoti Pirkimą, yra vertinami perkančiojo subjekto veiksmai po to, kai paaiškėjo naujos aplinkybės, o ne prieš tokių aplinkybių paaiškėjimo momentą.

2713.

28Atsakovė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti.

2914.

30Nurodė, kad Pirkimo procedūras nutraukė atsižvelgdama į Įstatymo 41 str. 3 d. nuostatą dėl naujai sužinotų aplinkybių, kurių nebuvo galima nustatyti, o ne dėl jau įvykusio viešųjų pirkimų principo pažeidimo, kurio ištaisyti nėra galimybės. Perkantysis subjektas, nepažeisdamas Įstatyme įtvirtinto lygiateisiškumo principo, neturėjo galimybės, nutraukdamas Pirkimo procedūras, jos dalyviams tiksliai nurodyti kokios sąlygos ir kaip bus pakeistos pakartotinai organizuojamame pirkime. Tiekėjai dalyvaujantys Pirkime ir gavę informaciją apie pakeičiamas esmines sąlygas įgytų nepagrįstą pranašumą prieš tiekėjus, kurie apie patikslintas Pirkimo sąlygas sužinotų tik pakartotinai paskelbus viešojo pirkimo procedūras.

3115.

32Priešingai, nei nurodoma ieškinyje, atsakovė neatliko atskiros viešojo pirkimo procedūros – rinkos konsultacijos, bet vykdė prevencines tiekėjų konkurencijos skatinimo priemones, kurios atliekamos vertinant tam tikras rizikas, kai viešajame pirkime gauti pasiūlymai galimai yra nekonkurencingi ar neatitinka rinkoje vyraujančių kainų. Yra iškilęs poreikis iš naujo atlikti rinkos analizę bei tikslinti techninius sprendimus, t. y. atlikti oficialią rinkos konsultaciją, kurią atlikti, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir laikantis viešųjų pirkimų principų, galima tik nutraukus Pirkimo procedūras ir prieš paskelbiant naują viešąjį pirkimą dėl Pirkimo objekto.

3316.

34Perkančiajam subjektui nenutraukus Pirkimo ir patikslinus sąlygas pagal apklausos metu gautą informaciją, galutinis rezultatas būtų lygiai toks pats, kadangi Pirkimą vis tiek reikėtų nutraukti, tik šiuo atveju nutraukimas būtų ne perkančiojo subjekto teisė, o pareiga. Visi galimi pakeitimai, kurie bus formuluojami po apklausos atlikimo, yra konkurenciją skatinantys t. y. keičiantys tiekėjų suinteresuotumą.

3517.

36Perkantysis subjektas apie galimai konkurenciją ribojančias Pirkimo sąlygas sužinojo atlikęs apklausą, t. y. po pirminių pasiūlymų pateikimo, o ne prieš pradedant Pirkimo procedūras. Teismų praktikoje nurodoma, kad nenumatytų aplinkybių atsiradimo laikas yra kur kas mažiau reikšmingas nei perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto sužinojimo apie tokias aplinkybes data. Jei apie nenumatytas aplinkybes sužinoma po viešojo pirkimo pradžios, procedūrų nutraukimas yra objektyviai pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikytini nepažeistais.

3718.

38Paaiškino, jog apklausa atliekama apklausiant tik potencialius prekių, paslaugų ar darbų tiekėjus, nedalyvavusius konkrečiame viešajame pirkime. Ieškovė dalyvavo Pirkime, pateikė jame savo paraišką ir pirminį pasiūlymą, todėl papildomai apklausinėti ieškovę dėl (ne)dalyvavimo Pirkime būtų nelogiška.

3919.

40Apklausa yra ne konkurencijos skatinimo priemonė, o prevencinė konkurencijos skatinimo priemonė. Oficiali rinkos konsultacija yra būtent konkurencijos skatinimo priemonė, t. y. siekis, kad kuo daugiau tiekėjų sužinotų apie planuojamą viešąjį pirkimą ir galėtų pateikti savo pastabas numatomo skelbti viešojo pirkimo sąlygų projektui. Paaiškėjus, jos konkretaus viešojo pirkimo sąlygos galimai ribojo konkurenciją, o potencialaus laimėtojo pasiūlyta kaina galimai neatitinka rinkos sąlygų, – būtų užkirstas kelias neracionaliam lėšų naudojimui, t. y. sutarties sudarymui, nepasiekus Įstatymo 29 str. nustatyto tikslo. Apklausą vertinant taip, kaip nurodo ieškovė ieškinyje – ieškinys taptų beprasmis, kadangi net ir tenkinus ieškovės ieškinį – atsakovė privalėtų nutraukti Pirkimo procedūras pagal Įstatymo 41 str. 3 d.

4120.

42Atsakovo ketinimus iš esmės pakeisti pirkimo techninę specifikaciją patvirtina po pirkimo nutraukimo paskelbta rinkos konsultacija, kurioje, kitaip nei pirkimo sąlygose, numatyta, kad Perkantysis subjektas planuoja įsigyti tik buitinius elektroninius karšto vandens skaitiklius, t.y. tik prekes be jų įrengimo. Būtent apklausa leido atsakovui identifikuoti tikslintinus techninius reikalavimus ir paskatinti konkurenciją pakartotinai paskelbtame viešajame pirkime.

43Ieškinys atmestinas

44Teismas

konstatuoja:

4521.

462019 m. gegužės 30 d. atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą skelbiamų derybų būdu „Buitinių (elektroninių (viensraučių) ir ultragarsinių) karšto vandens skaitiklių pakeitimo / įrengimo paslaugos daugiabučių gyvenamųjų namų butuose (patalpose) Vilniaus mieste pirkimas“, pirkimo Nr. 434410 (toliau – Konkursas). 2019 m. rugpjūčio 2 d. Atsakovas nutraukė Pirkimo procedūras iki galutinių pasiūlymų pateikimo dienos. 2019 m. rugpjūčio 5 d. atsakovas gavo Ieškovo raštą Nr. 10.1-AXS19-404 „Prašymas dėl informacijos pateikimo“, kuriame buvo prašoma detalizuoti Pirkimo nutraukimo priežastis. 2019 m. rugpjūčio 7 d. atsakovas pateikė atsakymą į Ieškovo prašymą. 2019 m. rugpjūčio 12 d. Atsakovas gavo ieškovo pretenziją dėl sprendimo nutraukti pirkimą. 2019 m. rugpjūčio 21 d. atsakovas atmetė ieškovo pretenziją.

4722.

48Tarp šalių nėra ginčo dėl šio teismo sprendimo 21 p. konstatuotų faktinių aplinkybių apie pirkimo procedūrų eigą, taip pat dėl to, kad ieškovas tinkamai pasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka. Šioje byloje kilo ginčas dėl atsakovo sprendimo nutraukti pirkimo procedūras pagrįstumo ir teisėtumo.

4923.

50Pagal kasacinio teismo praktiką, atsiradusios naujos aplinkybės turi turėti esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011; 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013; kt.).

5124.

52Vertinant atsakovės veiksmus VPĮ 7 straipsnio 4 dalies prasme, atsižvelgtina į tai, ar dėl aplinkybių, kurias perkančioji organizacija pripažįsta nenumatytomis ir trukdančiomis toliau tęsti pirkimo procedūras, ji iš esmės prarado suinteresuotumą pirkimo objektu, ar šis dar išlikęs, tačiau jo įgyvendinimas pagal pirmines sąlygas tampa sudėtingesnis.

5325.

54Pagal formuojamą teismų praktiką, pirkimo procedūrų nutraukimas dėl nenumatytų aplinkybių pagrįstu pripažįstamas tik tada, kai perkančioji organizacija yra išnaudojusi visas nuo jos priklausančias teisėtas priemones, siekiant pašalinti viešojo pirkimo sutarties sudarymo galimybę paneigiančias aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-944-553/2018). Ar egzistuoja aplinkybė, kurios nebuvo galima numatyti, pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką yra vertinamoji. VPĮ neatskleidžiami šios vertinamosios sąlygos taikymo kriterijai, taigi nenumatytos aplinkybės vertinamos teismo konkrečioje byloje. Neturi reikšmės, kada nenumatytų aplinkybių objektyviai atsirado – iki pirkimo pradžios ar jau jam prasidėjus. Svarbu, kad atsiradusios aplinkybės turi esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai, t. y. dėl jų tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas tampa negalimas bei jos perkančiajai organizacijai nebuvo žinomos ir negalėjo būti protingai numatytos pradedant pirkimo procedūras. Tik tokiu atveju procedūrų nutraukimas objektyviai bus pateisinamas, o dalyvaujančių tiekėjų interesai laikomi nepažeistais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2011; 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013; kt.).

5526.

56Šiuo atveju atsakovui pirkimo procedūrų atlikimo metu kilo abejonių, kad kai kurios techninės sąlygos neleidžia potencialiems tiekėjams pateikti Pirkimo sąlygas atitinkančius ir/ar konkurencingus pasiūlymus. Šios abejonės atsirado dėl per mažos dalies rinkoje atitinkamoje srityje veikiančių tiekėjų dalyvavimo pirkimo procedūrose. Siekiant įsitikinti ar bus pasiektas pirkimo tikslas efektyviai naudojant valstybės lėšas, atsakovas atliko nedalyvavusių potencialių paslaugų ūkio subjektų apklausą. Tokia tiekėjų apklausa neatitinka VPĮ numatytų rinkos konsultacijų tikslo ir atlikimo tvarkos (to atsakovas neginčija ir pripažįsta, jog atlikta apklausa nėra rinkos konsultacijos). Šios apklausos tikslas buvo išsiaiškinti tiekėjų nedalyvavimo pirkimo procedūrose priežastis. Iš atsakovo atsakymo į pretenziją matyti, kad apklausos metu buvo nustatyta, jog kitų tiekėjų dalyvavimą galėjo sutrukdyti Pirkimo dokumentuose numatytos nurodytos esminės sąlygos, susijusios su pirkimo objektu, bei galimai neproporcingai per aukštais kvalifikaciniais reikalavimais. Iš to seka, kad ieškovo prielaidos, jog pirkimo sąlygos galimai prieštarauja viešojo pirkimo principams ir tikslui, nebuvo deklaratyvios. Pirkimo sąlygos, susijusios su pirkimo objektu, yra esminės, todėl jų keitimas tęsiant pirkimo procedūras, būtų negalimas. Tik atlikus rinkos analizę atsakovas galės nustatyti pirkimo sąlygas skelbiant naują konkursą. Kaip buvo minėta, apklausos metu gauta informacija leidžia daryti pakankamai pagrįstą prielaidą, jog rinka turi būti papildomai ištirta, nes pirkimo sąlygos galimai pažeidžia tiekėjų konkurenciją, tuo tarpu kaip konkrečiai sąlygos turi būti pakeistos turi būti nustatyta tik atlikus rinkos tyrimą pagal VPĮ nuostatas.

5727.

58Atsakovas nurodė, kad pirkimo procedūrų atlikimo metu išaiškėjo naujos aplinkybės, t.y. kad būtina iš naujo atlikti rinkos analizę bei tikslinti techninius sprendimu tam, kad tinkamai suformuluoti sąlygas, kurios skatintų tiekėjų konkurenciją. Šios aplinkybės iki pirkimo paskelbimo nebuvo žinomos – tik paaiškėjus mažos rinkos dalyvių dalies dalyvavimui pirkime paaiškėjo, jog būtinas papildomas rinkos tyrimas. Pažymėtina, kad net ir pripažinus, jog atsakovas nebuvo pakankamai rūpestingas formuluojant pirkimo sąlygas, pirkimo procedūrų tęsimas, esant duomenims, jog pirkimo tikslas gali būti nepasiektas ir valstybės lėšos gali būti panaudotos neracionaliai, prieštarautų viešojo pirkimo tikslui bei CK 1.5 str. numatytiems principams. Taigi, naujos aplinkybės turėjo esminę reikšmę tolesnei pirkimo eigai. Šioje situacijoje, esant pakankamoms prielaidoms manyti, jog konkurso sąlygos turi būti keičiamos, atsakovas pagrįstai nutraukė pirkimo procedūras, nes pagal pirmines sąlygas tokių procedūrų tęsimas tampa sudėtingesnis.

5928.

60Kaip buvo minėta, Perkančioji organizacija turi tinkamai pasirengti pirkimui (VPĮ 27 str.). Šiuo atveju tiekėjų apklausa, nenumatyta VPĮ, nepripažįstama tinkamu pasirengimu, tačiau šios apklausos tikslas (įsitikinti ar yra pakankamos prielaidos manyti, jog pirkimo sąlygos gali pažeisti tiekėjų konkurenciją) tik patvirtina, jog atsakovas siekė išnaudoti visas nuo jo priklausančias teisėtas priemones, siekiant pašalinti viešojo pirkimo sutarties sudarymo galimybę paneigiančias aplinkybes. Svarbu pažymėti ir tai, kad pirkimo objektas yra susijęs su visuomenės interesu, nes pirkimo rezultatai gali turėti įtaką šilumos kainoms Vilniaus miesto gyventojams ir ūkio subjektas, todėl šiuo atveju pirkimo nutraukimas, tam, kad būtų atlikta nauja rinkos analizė yra objektyviai pateisinamas ir viešojo intereso aspektu. Tik nutraukus pirkimą atsakovas turės galimybę atlikti VPĮ numatytą rinkos konsultaciją nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir laikantis viešųjų pirkimų principų.

6129.

62Atsakovo pateikti įrodymai apie vykdomą rinkos konsultacijų procedūrą rodo atsakovo realų siekį išsiaiškinti pirkimo sąlygų pakeitimo apimtį ir parengti tokią techninę specifikaciją, kuri leistų pritraukti dalyvauti pirkimo procedūrose daugiau rinkos dalyvių. Pažymėtina, kad šių konsultacijų eiga, rezultatas ir naujo pirkimo sąlygos nėra šios bylos dalykas.

6330.

64Ieškovo argumentas, kad pirkimo metu nebuvo gautos tiekėjų pretenzijos dėl pirkimo sąlygų, dėl ko nėra būtinybės šias sąlygas keisti, atmestinas. Kaip buvo minėta, viešojo pirkimo tikslas yra įsigyti prekes, paslaugas, darbus racionaliai naudojant valstybės biudžeto lėšas. Taigi, vien tiekėjų pretenzijų nebuvimas nesudaro pagrindo konstatuoti, jog šiuo konkrečiu atveju suformuluotos pirkimo sąlygos leistų įgyvendinti šį viešojo pirkimo tikslą.

6531.

66Ieškovo nurodytos aplinkybės apie tai, kad atsakyme į pretenziją atsakovas plačiau pasisakė dėl pirkimo nutraukimo motyvų, nei ankstesniuose dokumentuose, nesudaro pagrindo pripažinti atsakovo sprendimą nutraukti pirkimo procedūras neteisėtu.

6732.

68Įvertindamas byloje esančių įrodymų visumą bei esminius ieškovo argumentus, teismas konstatuoja, jog ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

69Vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270, 279, 4239 , 93 str., 98 str., teismas

Nutarė

70ieškinį atmesti.

71Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą parduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 1.... 4. Ieškovė UAB „Axioma servisas“ kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydama... 5. 2.... 6. Nurodė, kad atsakovė vykdė Pirkimą, kurio objektas buvo sudarytas iš... 7. 3.... 8. Ieškovė dėl sprendimo nutraukti Pirkimo procedūras 2019-08-12 pateikė... 9. 4.... 10. Atsakovė ne tik pažeidė Lietuvos Respublikos pirkimo, atliekamų... 11. 5.... 12. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad Pirkimu buvo pažeista konkurencija ar... 13. 6.... 14. Tai, kad kiti subjektai teikia pastabas naujai paskelbtoje rinkos... 15. 7.... 16. Atsakovė, įtakojama kitų juridinių subjektų, neturinčių Pirkimo dalyvių... 17. 8.... 18. Atsakovė patvirtina, kad Pirkimo sąlygomis viešųjų pirkimų principai... 19. 9.... 20. Atsakovė nutraukė Pirkimą nežinodama rinkos analizės rezultatų ar... 21. 10.... 22. Vertinant Atsakovės motyvus nutraukti Pirkimą, būtina pažymėti, kad... 23. 11.... 24. Atsakovė pati nėra įsitikinusi, ar Pirkimo nutraukimo pagrindas egzistuoja,... 25. 12.... 26. Sprendžiant ar perkantysis subjektas išnaudojo visas galimybes išsaugoti... 27. 13.... 28. Atsakovė AB „Vilniaus šilumos tinklai“ su ieškiniu nesutiko ir prašė... 29. 14.... 30. Nurodė, kad Pirkimo procedūras nutraukė atsižvelgdama į Įstatymo 41 str.... 31. 15.... 32. Priešingai, nei nurodoma ieškinyje, atsakovė neatliko atskiros viešojo... 33. 16.... 34. Perkančiajam subjektui nenutraukus Pirkimo ir patikslinus sąlygas pagal... 35. 17.... 36. Perkantysis subjektas apie galimai konkurenciją ribojančias Pirkimo sąlygas... 37. 18.... 38. Paaiškino, jog apklausa atliekama apklausiant tik potencialius prekių,... 39. 19.... 40. Apklausa yra ne konkurencijos skatinimo priemonė, o prevencinė konkurencijos... 41. 20.... 42. Atsakovo ketinimus iš esmės pakeisti pirkimo techninę specifikaciją... 43. Ieškinys atmestinas ... 44. Teismas... 45. 21.... 46. 2019 m. gegužės 30 d. atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą skelbiamų... 47. 22.... 48. Tarp šalių nėra ginčo dėl šio teismo sprendimo 21 p. konstatuotų... 49. 23.... 50. Pagal kasacinio teismo praktiką, atsiradusios naujos aplinkybės turi turėti... 51. 24.... 52. Vertinant atsakovės veiksmus VPĮ 7 straipsnio 4 dalies prasme, atsižvelgtina... 53. 25.... 54. Pagal formuojamą teismų praktiką, pirkimo procedūrų nutraukimas dėl... 55. 26.... 56. Šiuo atveju atsakovui pirkimo procedūrų atlikimo metu kilo abejonių, kad... 57. 27.... 58. Atsakovas nurodė, kad pirkimo procedūrų atlikimo metu išaiškėjo naujos... 59. 28.... 60. Kaip buvo minėta, Perkančioji organizacija turi tinkamai pasirengti pirkimui... 61. 29.... 62. Atsakovo pateikti įrodymai apie vykdomą rinkos konsultacijų procedūrą rodo... 63. 30.... 64. Ieškovo argumentas, kad pirkimo metu nebuvo gautos tiekėjų pretenzijos dėl... 65. 31.... 66. Ieškovo nurodytos aplinkybės apie tai, kad atsakyme į pretenziją atsakovas... 67. 32.... 68. Įvertindamas byloje esančių įrodymų visumą bei esminius ieškovo... 69. Vadovaudamasis LR CPK 259, 263-270, 279, 4239 , 93 str., 98 str., teismas... 70. ieškinį atmesti.... 71. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...