Byla 2YT-88-586/2017
Dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Vandalinas Vainius, sekretoriaujant Jovitai Brazauskienei, dalyvaujant pareiškėjos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovei Jolantai Papievienei, suinteresuoto asmens Viliaus Gaigalaičio globos namų atstovei Laimai Kneitienei, R. A. atstovui advokatui Leonidui Zubanovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims Viliaus Gaigalaičio globos namai, A. P., R. A., dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu,

Nustatė

2pareiškėjas pareiškė reikalavimą pripažinti suinteresuotą asmenį R. A. neveiksnia visose turtinių santykių srityse bei asmeninių neturtinių santykių srityse. Nurodo, kad nuo 2016-05-05 R. A. teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos Viliaus Gaigalaičio globos namuose, asmuo vaikų neturi. 2016-06-21 atliktas R. A. gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus vertinimas, tačiau į užduotus klausimus nereagavo, vengė akių kontakto, nesugebėjo pateikti apie save jokios informacijos, negali savarankiškai tvarkyti asmeninių reikalų, rūpintis savo sveikata, nesiorientuoja aplinkoje, todėl jai reikalinga kito asmens priežiūra ir globa.

3Suinteresuotas asmuo Viliaus Gaigalaičio globos namai pateikė atsiliepimą, kuriuo su pareiškime išdėstytu reikalavimu sutiko.

4Suinteresuoto asmens Viliaus Gaigalaičio globos namų atstovė L. Kneitienė teismo posėdžio metu prašė pareiškimą tenkinti.

5Pareiškėjo atstovė Jolanta Papievienė teismo posėdžio metu paaiškino, kad skyriaus darbuotojai lankėsi R. A. gyvenamojoje vietoje. R. A. į klausimus neatsako, nereaguoja, vengia akių kontakto, nesuvokia kur yra, su kuo gyvena. Jai reikalinga pagalba visose srityse – tiek turtinių, tiek ir asmeninių neturtinių santykių srityse, todėl siekiant užtikrinti jos interesus, R. A. turėtų būti pripažinta neveiksniu visose srityse. Prašė pareiškimą tenkinti.

6Suinteresuoto asmens R. A. atstovas advokatas Leonidas Zubanovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog atsižvelgiant į tai, kad teismo psichiatrijos ekspertizės išvadoje nurodyta, jog suinteresuotam asmeniui R. A. diagnozuotas sunkus protinis atsilikimas, į byloje dalyvaujančių asmenų nurodytas aplinkybes, sutinka, kad R. A. būtų pripažinta neveiksnia turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad R. A. reikalinga nuolatinė pagalba, nuo vaikystės neterminuotai nustatytas neįgalumas (7 b. l.). Iš byloje esančios 2016 m. 12-13 - 12-29 teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. 85TPK-325/2016 išvados matyti, jog R. A. nustatytas sunkus protinis atsilikimas (įgimta silpnaprotystė). Nustatyta, kad dėl išreikštų įgimtos silpnaprotystės reiškinių ji negali suprasti savo veiksmų esmės ir negali jų valdyti įgydama ir realizuodama savo civilines teises ir pareigas turtinių ir asmeninių neturtinių santykių srityse (40-42 b. l.).

9Kadangi R. A. negali rūpintis savimi, suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus, ekspertų išvadą bei institucijos pateiktą išvadą, teismas pripažįsta, kad yra pagrindas pripažinti R. A. neveiksnia visų turtinių ir visų asmeninių neturtinių santykių srityse (CK 2.10 straipsnio l dalis). Jos atžvilgiu pradėtina byla dėl globos nustatymo ir globėjo visose srityse paskyrimo (CK 3.238 straipsnis, 3.242 straipsnio 1 dalis, CPK 505 straipsnio 1 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 268, 270, 4641, 468 straipsniais, teismas

Nutarė

11pripažinti R. A., asmens kodas ( - ) gyv. Viliaus Gaigalaičio globos namai, Klaipėdos g. 53, Gargždai, Klaipėdos rajonas, neveiksnia visų turtinių ir visų asmeninių neturtinių santykių srityse.

12Inicijuoti bylos dėl globos R. A. nustatymo ir globėjo paskyrimo iškėlimą.

13Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo įsiteisėjimo sprendimo duomenis pateikti neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

14Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai