Byla 2S-730-544/2016
Dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Čeknienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės UAB „( - )“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutarties pašalinti apeliacinio skundo trūkumus ir sumokėti už jį žyminį mokestį civilinėje byloje Nr. 2-5-724/2016 dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

22016 m. kovo 29 d. Visagino miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „( - )“ ieškinį atsakovams UAB „( - )”, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui, UAB „( - )”, UAB „( - )“ dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo, ventiliuojamų fasadų sienų plotų ir atliktų darbų nustatymo akto dalies pripažinimo negaliojančiu bei atsakovės UAB „( - )“ priešieškinį dėl neteisėto sutarties nutraukimo, skolos, netesybų ir palūkanų priteisimo. Sprendimu ieškovės UAB „( - )“ ieškinys buvo tenkintas iš dalies ir iš UAB „( - )“ ieškovės naudai priteista 15937,69 Eur skola, 558,16 Eur delspinigiai, 14119,86 Eur bauda, 8,4 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo Visagino miesto apylinkės teisme dienos (2014 m. rugsėjo 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o taip pat paskirstytos bylinėjimosi išlaidos.

32016 m. balandžio 19 d. pirmosios instancijos teisme buvo gautas ieškovės UAB „( - )“ pareiškimas priimti papildomą sprendimą, kuriuo būtų pripažinta, kad atsakovė UAB „( - )“ neturi 110871,11 Lt (32110,49 Eur) dydžio piniginio reikalavimo į ieškovę UAB „( - )“ pagal 2013 m. gegužės 21 d. statybos subrangos sutartį Nr. ( - ) ir 2014 m. liepos 29 d., dėl ko UAB „( - )“ atliktas priešpriešinių vienarūšių prievolių įskaitymas yra negaliojantis.

42016 m. gegužės 5 d. Visagino miesto apylinkės teismas priėmė papildomą sprendimą civilinėje byloje pagal UAB „( - )“ ieškinį atsakovams UAB „( - )”, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui, UAB „( - )”, UAB „( - )“ dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo ir Ventiliuojamų fasadų sienų plotų ir atliktų darbų nustatymo akto dalies pripažinimo negaliojančia bei atsakovo UAB „( - )” priešieškinį dėl neteisėto sutarties nutraukimo, skolos, netesybų ir palūkanų priteisimo, kuriuo pripažino, kad atsakovė UAB „( - )“ neturi 110871,11 Lt (32110,49 Eur) dydžio piniginio reikalavimo į ieškovę UAB „( - )“ pagal 2013 m. gegužės 21 d. statybos subrangos sutartį Nr. ( - ) ir 2014 m. liepos 29 d., o atsakovės UAB „( - )“ atliktas priešpriešinių vienarūšių prievolių įskaitymas yra negaliojantis.

52016 m. gegužės 24 d. Visagino miesto apylinkės teisme buvo gautas atsakovės UAB „( - )“ apeliacinis skundas dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 5 d. papildomo sprendimo. Apeliaciniu skundu atsakovė prašė panaikinti papildomą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „( - )“ ieškinį atmesti, o atsakovės UAB „( - )“ priešieškinį tenkinti.

62016 m. gegužės 25 d. Visagino miesto apylinkės teismas priėmė skundžiamą nutartį, kuria atsakovei UAB „( - )“ nustatė 14 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos nutartyje nurodytiems apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, t. y. sumokėti 931 Eur žyminį mokestį. Kartu teismas nurodė, jog, laiku nepašalinus nustatytų trūkumų, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui. Skundžiamoje nutartyje buvo pabrėžiama, kad apeliantė UAB „( - )“ nėra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, kadangi Panevėžio apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartis, kuria atsakovei buvo iškelta restruktūrizavimo byla, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartimi buvo panaikinta, klausimas išspręstas iš esmės ir UAB „( - )“ direktoriaus R. Ž. ieškinys dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo atmestas.

7Atskiruoju skundu atsakovė UAB „( - )“ prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti atsakovė UAB „( - )“ nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už pateiktą 2016 m. gegužės 24 d. apeliacinį skundą bei priimti atsakovės UAB „( - )“ 2016 m. gegužės 24 d. apeliacinį skundą ir jį išnagrinėti. Apeliantė nurodo, kad Panevėžio apygardos teisme yra nagrinėjama atsakovės UAB „( - )“ bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimas (civilinė byla Nr. B2-348-544/2016), taigi pasikeitęs atsakovės statusas, net ir Lietuvos apeliaciniam teismui priėmus 2016 m. gegužės 5 d. nutartį, nekeičia faktinės situacijos, kadangi UAB „( - )“ yra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

8Atskirasis skundas netenkinamas, o Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartis paliekama nepakeista (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 337 str. 1 d. 1 p.).

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (( - ) str., 338 str.).

10Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovė UAB „( - )“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad ji privalo sumokėti žymini mokestį už paduotą apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 5 d. papildomo sprendimo, kadangi, atsakovės nuomone, egzistuoja CPK 83 str. 1 d. 8 p. numatyti pagrindai. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs byloje esančius duomenis, skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį bei atskirąjį skundą, sprendžia, skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

11Žyminis mokestis – tai proceso įstatymo nustatyta suma, kurią šalys, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, pareiškėjai privalo sumokėti paduodami teismui tam tikrus procesinius dokumentus (CPK 80 str.). Šis valstybės nustatytas mokestis mokamas už teismo darbą, vykdant teisingumą konkrečioje byloje. CPK 80 str. yra išvardinti procesiniai veiksmai apmokestinami žyminiu mokesčiu ir šio mokesčio dydžio skaičiavimo tvarka. CPK 83 str. pateikiamas sąrašas asmenų, kurie atleidžiami nuo žyminio mokesčio. Pagal šio straipsnio 1 dalies 8 punktą nuo žyminio mokesčio atleidžiami įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, ar fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys – už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus.

12Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys rodo, kad, priimant skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, jau buvo priimta Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartis, kuria buvo panaikinta Panevėžio apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartis iškelti UAB „( - )“ restruktūrizavimo bylą, klausimas išspręstas iš esmės atmetant UAB „( - )“ direktoriaus prašymą iškelti restruktūrizavimo bylą, o taip pat pirmosios instancijos teismui perduota nagrinėti ieškovių (kreditorių) uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ir uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškiniai dėl bankroto bylos UAB „( - )“ iškėlimo. Jokių kitų duomenų, leidusių pirmosios instancijos teismui taikyti CPK 83 str. 1 d. 8 p. nuostatas, apeliantas nebuvo pateikęs. Atsakovė, pateikdama pirmosios instancijos teismui apeliacinį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo dalinio sprendimo, kaip žyminio mokesčio atleidimo pagrindą nurodė tik Panevėžio apygardos teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartį iškelti restruktūrizavimo bylą, kuri, kaip jau minėta, skundžiamos nutarties priėmimo metu buvo panaikinta aukštesniojo teismo. Taigi skundžiamos nutarties priėmimo metu išties nebuvo pagrindo spręsti, jog atsakovė atitinka CPK 83 str. 1 d. 8 p. nuostatas ir yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal įstatymą.

13Kaip matyti iš teismų sistemos „( - )“ duomenų, po skundžiamosios nutarties priėmimo Panevėžio apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „( - )“ (Panevėžio apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-348-544/2016). Tačiau ši aplinkybė taip pat nesudaro pagrindo atsakovės UAB „( - )“ atžvilgiu taikyti CPK 83 str. 1 d. 8 p. nuostatas ir atleisti ją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo paduodant apeliacinį skundą, kadangi aptariama 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutartis apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo priėmimo metu dar nėra įsiteisėjusi, nes pačios atsakovės UAB „( - )“ yra apskųsta apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.

14Taigi nei apeliacinio skundo dėl pirmosios instancijos teismo papildomo sprendimo pateikimo metu, nei atskirojo skundo apeliacinės instancijos teisme nagrinėjimo metu atsakovė nebuvo ir nėra įgijusi nei restruktūrizuojamos, nei bankrutuojančios įmonės statuso, kadangi skundžiamos nutarties priėmimo metu Panevėžio apygardos teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą buvo panaikinta, o atskirojo skundo nagrinėjimo metu virš minėta Panevėžio apygardos teismo nutartis iškelti bankroto bylą nėra įsiteisėjusi. Taigi, nebuvo ir nėra pagrindo atsakovės UAB „( - )“ atžvilgiu taikyti CPK 83 str. 1 d. 8 p. nuostatas. Toks pastarosios teisės normos aiškinimas neprieštarauja ir šiuo klausimu formuojamai Lietuvos apeliacinio teismo praktikai (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-656-516/2016, Nr. 2-621-330/2015 ir kt.).

15Atsižvelgdamas į visus pirmiau išdėstytus duomenis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, dėl ko jos keisti ar naikinti, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus ar kitas apeliacinės instancijos teismo nustatytas faktines aplinkybes, nėra teisinio pagrindo. Todėl atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 str. 1 d. p.) bei nustatomas naujas terminas skundžiamoje nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti (CPK 73 str. 1 d., 115 str. 2 d.).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais,

Nutarė

17Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Nustatyti atsakovei UAB „( - )“ 15 dienų terminą nuo šios nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos ieškinio trūkumams, nurodytiems Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 25 d. nutartyje, pašalinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai