Byla T-24-308/2013
Dėl nuteistajam A. P. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei, dalyvaujant prokurorei Živilei Gecevičienei , Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus inspektorei Ingai Matuizienei ,nuteistajam A. P. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl nuteistajam A. P. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo

Nustatė

2Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyrius pateiktu teikimu prašo A. P., a.k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), nuteistam Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-07-28 baudžiamojoje byloje Nr. 1-78-200/2011 už nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 281 str. 2 d., panaikinti laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti nuosprendžiu paskirtą bausmę.

3Teikimu nurodoma,kad nuteistasis A. P. nuo 2011-08-19 buvo įtrauktas į probacijos tarnybos įskaitą.Nuteistasis 2011-11-22 įsiregistravo Darbo biržos įskaitoje,nuo 2012-05-25 buvo įdarbintas 2 mėn. ( - ) dirbti viešuosius darbus,2012-06-27 darbo sutartį nutraukė savo noru ir kitą dieną nenuvyko į Darbo biržą ir dėl to darbo paieška jam buvo nutraukta be teisės registruotis 6 mėn.Nuteistasis paaiškino,kad pažeidimus padarė,nes vartojo alkoholinius gėrimus,bei pats susirasti darbo negalintis.2012-09-21 nutartimi A. P. nuosprendžiu paskirtas įpareigojimas per 6 mėn.nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje buvo pakeistas į įpareigojimą gydytis priklausomybės alkoholiui ligą ,kai nuteistasis sutinka.Nuo 2012-10-12 A. P. pradėjo lankytis VšĮ Varėnos psichinės sveikatos centro priklausomybės ligų kabinete,iš kur 2012-11-22 buvo gautas pranešimas,kad nustatytu laiku neatvykus gydymas A. P. yra nutrauktas.Dėl to 2013-02-05 nutartimi A. P. buvo įspėtas,kad darant ir toliau pažeidimus jam gali būti panaikintas bausmės vykdymo atidėjimas.2013-02-13 A. P. buvo nubaustas 15 Lt bauda pagal LR ATPK 178 str.1d. A. P. nuo 2012-12-28 vėl yra registruotas Darbo biržos įskaitoje,nuo 2013-02-25 vėl pradėjo lankytis priklausomybių kabinete.

4Kauno apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriaus atstovė teikimą palaikė nurodydama,kad pagal Probacijos įstatymo nuostatas nuteistajam po įspėjimo padarius bent vieną pažeidimą privalu kreiptis dėl paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo.

5Prokurorė nurodo,kad A. P. buvo nuteistas 2011-07-28 ir jam nuosprendžio vykdymas buvo atidėtas dar iki įsigaliojant Probacijos įstatymui ir šiuo atveju taikant Probacijos įstatymo 30 str.2d.3 p.nuostatas būtų griežtesnio pobūdžio,nei nusikaltimo padarymo metu galiojusios BK 75 str.nuostatos dėl bausmės vykdymo atidėjimo ir šiuo atveju atgal neturėtų būti taikoma atsakomybę sunkinančios normos,įsigaliojusios po nusikaltimo padarymo.

62011-07-28 nuosprendžiu A. P. buvo nuteistas laisvės atėmimu vieneriems metams,pritaikius LR BK 75 str. bausmės vykdymą atidedant dvejiems metams, įpareigojant A. P. per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti ar užsiregistruoti darbo biržoje, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms. Be to, šiuo nuosprendžiu A. P. uždrausta vairuoti transporto priemones dvejus metus.2013-02-05 teismo nutartimi jam už netinkamą įpareigojimo gydytis priklausomybės alkoholiui ligą ,kai nuteistasis sutinka vykdymą buvo paskirtas įspėjimas.2013-02-13 jam buvo paskirta administracinė nuobauda už neblaivaus pasirodymą viešoje vietoje ar alkoholinių gėrimų gėrimą viešoje vietoje.

7Teikimas atmestinas.

8Iš pateiktų duomenų matyti,kad po įspėjimo paskyrimo A. P. 2013-02-13 buvo paskirta administracinė nuobauda-bauda už neblaivaus pasirodymą viešoje vietoje ar alkoholinių gėrimų gėrimą viešoje vietoje,kas pagal Probacijos įstatymo 30 str.2d.3 p.duotų pagrindą jam panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą,kadangi Probacijos įstatymo 30 str.2d.3 p.numatyta,kad jeigu probuojamasis probacijos vykdymo laikotarpiu padaro teisės pažeidimą, už kurį jam taikyta administracinė nuobauda, tai teismas probacijos tarnybų teikimu priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę.Tačiau Probacijos įstatymas įsigaliojo nuo 2012-07-01,t.y.jau po A. P. padaryto nusikaltimo bei paskirtos bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpio ir šiuo atveju taikant Probacijos įstatymo 30 str.2d.3 p.būtų pažeista LR BK 3 str.1d.,kada nusikaltimo padarymo metu bei nuosprendžio priėmimo metu galiojusi LR BK 75 str.4d.3 p.redakcija numatė,kad bausmės vykdymas gali būti panaikintas,kai nuteistasis padarė ne mažiau kaip du kitus teisės pažeidimus ,už kuriuos buvo taikytos administracinės nuobaudos ir jam dėl to buvo paskirtas teismo įspėjimas ir nuteistajam toliau darant teisės pažeidimus.Šiuo gi atveju po paskirto įspėjimo A. P. yra padaręs tik vieną teisės pažeidimą,kas neduoda pagrindo laikyti,kad jis yra padaręs po įspėjimo paskyrimo kelis pažeidimus ir tai duotų pagrindą tenkinti teikimą.Dėl to pateiktas teikimas atmestinas.

9Vadovaujantis LR BK 75 str.(iki 2012-07-01 galiojusia redakcija), BPK 357, 362 str.,

Nutarė

10Atmesti teikimą.

11Nutartis per 5 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai