Byla AS-525-113-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. A. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas R. A. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą duoti atsakymą į jo pateiktą prašymą atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu skundo netenkino.

7Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė:

81) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimą;

92) panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) direktoriaus 2010 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. 3K-32 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo“;

103) įpareigoti atsakovą duoti atsakymą į pateiktą prašymą atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės;

114) įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą iš naujo nagrinėti ir priimti sprendimus dėl visų per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 24 d. Migracijos departamento priimtų sprendimų, atliktų veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinio skundo dalį dėl Migracijos departamento direktoriaus 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 3K-32 panaikinimo ir atsakovo įpareigojimo iš naujo nagrinėti ir priimti sprendimus dėl visų per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 24 d. Migracijos departamento priimtų sprendimų, atliktų veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme. Taip pat teismas priėmė pareiškėjo apeliacinio skundo dalį dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimo panaikinimo ir atsakovo įpareigojimo duoti atsakymą į pateiktą prašymą atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės.

13Teismas atsižvelgė į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 130 straipsnio 5 dalį ir pažymėjo, jog pareiškėjo apeliacinio skundo antras ir ketvirtas reikalavimai yra nauji ir jie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, todėl šioje dalyje apeliacinį skundą atsisakytina priimti.

14II.

15Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo:

161) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutarties dalį, kuria nutarta nepriimti dalies pareiškėjo apeliacinio skundo;

172) panaikinti Migracijos departamento direktoriaus 2010 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. 3K-32 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo“;

183) įpareigoti Migracijos departamentą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro vardu pateiktą prašymą atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės perduoti viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, t. y. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui;

194) įpareigoti atsakovą duoti atsakymą į pateiktą prašymą atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės;

205) įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą iš naujo nagrinėti ir priimti sprendimus dėl visų per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 24 d. Migracijos departamento priimtų sprendimų, atliktų veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme.

21Pateikiami tokie pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

221. Nurodo, kad buvo pažeistas ABTĮ 134 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas apeliacinio skundo priėmimo klausimą išspręsti per tris dienas nuo jo pateikimo pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinis skundas teisme gautas 2010 m. lapkričio 11 d., o pirmosios instancijos teismo nutartis dėl tokio apeliacinio skundo priėmimo priimta 2010 m. gruodžio 1 d. Atitinkamai pažeistas ir ABTĮ 134 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas reikalavimas pirmosios instancijos teismui, priėmus skundą per tris dienas išsiųsti bylą su gautu apeliaciniu skundu ir jo priedais apeliacinės instancijos teismui.

232. Pirmosios instancijos teismas nenustatė termino apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, o bylą su apeliaciniu skundu išsiuntė apeliacinės instancijos teismui. Be to, šiuo atveju visiškai nepagrįstai vadovautasi ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 2 punktu, nes pareiškėjas turi teisę paduoti apeliacinį skundą.

243. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog apeliacinio skundo antras ir ketvirtas reikalavimai yra nauji ir jie nebuvo pareikšti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Teigia, jog kiti proceso dalyviai dėl tokių reikalavimų pateikė paaiškinimus ir įrodymus, tai ginčijamame sprendime išnagrinėjo ir pirmosios instancijos teismas, tik nepagrįstai nenurodė veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Sutinka, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde pateikė naujus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti pirmosios instancijos teisme, kas prieštarauja ABTĮ 130 straipsnio 5 dalies nuostatoms. Taip pat nurodo, jog pareiškėjo apeliacinio skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą iš naujo nagrinėti ir priimti sprendimus dėl visų per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 24 d. Migracijos departamento priimtų sprendimų, atliktų veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme, yra susijęs ne su paties pareiškėjo, o su kitų asmenų, kurie nedalyvauja šioje byloje, neva pažeistų teisių gynimu ar netgi su viešojo intereso gynimu.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28III.

29Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

30Pirmosios instancijos teismas skundžiamos nutarties dalimi atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinio skundo dalį dėl reikalavimų panaikinti Migracijos departamento direktoriaus 2010 m. balandžio 22 d. įsakymą Nr. 3K-32 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo“ bei įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą iš naujo nagrinėti ir priimti sprendimus dėl visų per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 24 d. Migracijos departamento priimtų sprendimų, atliktų veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme, nes tokie reikalavimai yra nauji ir nebuvo pareikšti pirmosios instancijos teisme.

31ABTĮ 130 straipsnio 5 dalis numato, jog apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Naujais reikalavimais nelaikomi reikalavimai, neatsiejamai susiję su jau pareikštais reikalavimais.

32Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. sausio 31 d. nutartimi (byla Nr. AS63-90/2011), nagrinėdamas pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo pareiškimas dėl papildomo sprendimo priėmimo, inter alia, konstatavo, kad pareiškėjo reikalavimai dėl Migracijos departamento direktoriaus 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 3K-32 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo“ panaikinimo bei atsakovo įpareigojimo iš naujo nagrinėti ir priimti sprendimus dėl visų per laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 24 d. Migracijos departamento priimtų sprendimų, atliktų veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme, yra nauji reikalavimai, kurie nei pareiškėjo skunduose teismui, nei bylos nagrinėjimo metu nebuvo pareikšti (b.l. 188). Teisėjų kolegijai nagrinėjamu atveju nėra pagrindo nesutikti su tokia teismo išvada, todėl konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjo apeliacinio skundo antras ir ketvirtas reikalavimai yra nauji reikalavimai ABTĮ 130 straipsnio 5 dalies prasme.

33ABTĮ 134 straipsnio 3 dalis įtvirtina baigtinį atvejų, kai apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, sąrašą, nustatydamas, jog tokie atvejai yra tada, kai skundas paduotas praleidus jam paduoti nustatytą terminą ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas (1 p.), skundą paduoda neveiksnus asmuo arba asmuo, neturintis teisės jį paduoti (2 p.), skundą paduoda įgaliojimų neturintis atstovas (3 p.).

34Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, tokia nutartis priimta ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 2 punkto pagrindu. Įvertinus nurodytas įstatymo nuostatas, sutiktina su atskirojo skundo argumentu, jog pareiškėjas yra proceso šalis, todėl jis turi teisę paduoti apeliacinį skundą (ABTĮ 48 str., 130 str. 1 d.). Be to, pareiškėjas nėra neveiksnus, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 2 punktu, atsisakydamas priimti dalį pareiškėjo apeliacinio skundo. Byloje nenustatyta, kad būtų pagrindas atsisakyti priimti apeliacinį skundą ir kitais ABTĮ 134 straipsnio 3 dalyje numatytais pagrindais.

35Tuo tarpu ABTĮ 134 straipsnio 2 dalis nustato, jog tuo atveju, jeigu apeliacinis skundas neatitinka šio įstatymo 130 straipsnio reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Kai per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties grąžinti skundą pareiškėjui gali būti paduodamas atskirasis skundas.

36Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo apeliacinis skundas neatitinka ABTĮ 130 straipsnio 5 dalies reikalavimų galėjo būti pagrindu ne atsisakyti priimti pareiškėjo apeliacinio skundo dalį, o nustatyti terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinio skundo dalį, o ne nustatė terminą trūkumams pašalinti. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis šioje dalyje turėtų būti panaikinta ir skundo priėmimo klausimas grąžintas iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

37Pareiškėjas atskirajame skunde taip pat pateikė ir kitus reikalavimus, susijusius su ginču iš esmės ir būtent pareiškėjo apeliaciniame skunde keliamais reikalavimais. Kadangi šiuo atveju sprendžiamas tik ginčijamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, o ne ginčas nagrinėjamas iš esmės, tokie pareiškėjo reikalavimai šioje proceso stadijoje nenagrinėtini.

38Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas iš dalies netinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, todėl priėmė iš dalies nepagrįstą nutartį, kurios dalis, kuria atsisakyta priimti apeliacinio skundo dalį, naikintina ir klausimas dėl šios apeliacinio skundo dalies priėmimo grąžintinas iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

39Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

40pareiškėjo R. A. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

41Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo apeliacinio skundo dalį, ir šios apeliacinio skundo dalies priėmimo klausimą grąžinti iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas R. A. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 4 d. sprendimu... 7. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė apeliacinį... 8. 1) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 4 d.... 9. 2) panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 10. 3) įpareigoti atsakovą duoti atsakymą į pateiktą prašymą atsisakyti... 11. 4) įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą iš... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi... 13. Teismas atsižvelgė į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 14. II.... 15. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo:... 16. 1) panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 1 d.... 17. 2) panaikinti Migracijos departamento direktoriaus 2010 m. balandžio 22 d.... 18. 3) įpareigoti Migracijos departamentą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų... 19. 4) įpareigoti atsakovą duoti atsakymą į pateiktą prašymą atsisakyti... 20. 5) įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą iš... 21. Pateikiami tokie pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:... 22. 1. Nurodo, kad buvo pažeistas ABTĮ 134 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas... 23. 2. Pirmosios instancijos teismas nenustatė termino apeliacinio skundo... 24. 3. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog apeliacinio skundo... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo Migracijos departamentas atsiliepimu į... 26. Sutinka, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde pateikė naujus reikalavimus,... 27. Teisėjų kolegija... 28. III.... 29. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 30. Pirmosios instancijos teismas skundžiamos nutarties dalimi atsisakė priimti... 31. ABTĮ 130 straipsnio 5 dalis numato, jog apeliaciniame skunde negalima kelti... 32. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. sausio 31 d. nutartimi... 33. ABTĮ 134 straipsnio 3 dalis įtvirtina baigtinį atvejų, kai apeliacinis... 34. Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, tokia... 35. Tuo tarpu ABTĮ 134 straipsnio 2 dalis nustato, jog tuo atveju, jeigu... 36. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo apeliacinis... 37. Pareiškėjas atskirajame skunde taip pat pateikė ir kitus reikalavimus,... 38. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 39. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies... 40. pareiškėjo R. A. atskirąjį skundą patenkinti iš... 41. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 1 d.... 42. Nutartis neskundžiama....