Byla 2-1001/2014
Dėl neteisėtai laikomo vaiko grąžinimo į Norvegijos karalystę

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės A. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. N2-291-823/2014 pagal ieškovo K. W. (K. W.) ieškinį nurodytai atsakovei (tretieji asmenys Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius) dėl neteisėtai laikomo vaiko grąžinimo į Norvegijos karalystę,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas K. W. ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę A. V. grąžinti jų nepilnametį vaiką A. W. W. (gim. 2008 m.) į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos šalį - Norvegiją bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nustatyti vaiko ir tėvo bendravimo tvarką (I b. t., 1 – 6 l.).

4Atsakovė A. V. atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki Vilkaviškio rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.2-1909-482/2013 įsiteisėjimo (I b. t., 95 – 97 l.).

5Ieškovas 2014 m. sausio 9 d. Vilniaus apygardos teisme pateikė prašymą dėl atsisakymo nuo ieškinio, nurodydamas, kad atsakovė 2013 m. gruodžio pabaigoje geranoriškai patenkino ieškinio reikalavimą sugrąžinti vaiką į Norvegiją (I b. t., 176 l.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi priėmė ieškovo pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo bei nutraukė civilinę bylą pagal ieškovo ieškinį atsakovei A. V. dėl neteisėtai laikomo vaiko grąžinimo į Norvegijos karalystę.

8Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog vaikas yra grąžintas į Norvegiją, t. y. jam nebesant Lietuvos Respublikoje, nagrinėjamoje byloje nebeliko ginčo objekto ir byla dėl vaiko grąžinimo Vilniaus apygardos teisme nebegali būti nagrinėjama. Teismas pažymėjo, kad nors ieškovo prašyme dėl ieškinio atsisakymo nėra nurodyta, jog ieškovui žinomos ieškinio atsisakymo procesinės pasekmės, tačiau atsižvelgiant į tai, kad net ir ieškovui neatsisakius ieškinio, nagrinėjama byla turėtų būti nutraukiama, nelikus ginčo objekto, šis procesinio pobūdžio trūkumas nesudaro kliūčių tenkinti ieškovo pareiškimą dėl atsisakymo nuo ieškinio. Teismas nutarė, kad ieškinio atsisakymas nepažeidžia imperatyvių įstatymo nuostatų ar viešojo intereso, todėl priimtinas, o byla nutrauktina, be to, atsakovei patenkinus ieškinio reikalavimus iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, ieškovui grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį (I b. t., 180 – 181 l.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013m. sausio 13 d. nutartį ir nepriimti ieškovo atsisakymo nuo ieškinio (I b. t., 207 – 208 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, nutraukdamas bylą, ieškovo pateiktą ieškinio atsisakymą vertino formaliai, neatsižvelgė į atsakovės nurodytas bylos aplinkybes, ypač dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių dėl vaiko laikinosios gyvenamosios vietos nustatymo ir draudimo išvežti vaiką iš nuolatinės jo gyvenamosios vietos be teismo leidimo;
  2. Neišsprendus nagrinėjamos bylos iš esmės, pažeidžiami vaiko interesai, kad būtų nustatyta konkreti jo gyvenamoji vieta, be to, kyla grėsmė, kad ieškovas pasinaudos skundžiama nutartimi prieš atsakovę, nes joje konstatuota, jog vaikas ieškovui grąžintas gražiuoju;
  3. Teismas bylose, kuriose sprendžiamas ginčas dėl vaikų, turi būti itin aktyvus, kadangi įgyvendinant vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, ginamas ir viešasis interesas. Teismas negali priimti ieškinio atsisakymo, jeigu toks ieškinio atsisakymas prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms arba viešajam interesui;
  4. Be to, prašyme dėl ieškinio atsisakymo nėra nurodyta, kad ieškovui žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, todėl skundžiama teismo nutartimi pažeistos civilinio proceso teisės normos.

11Ieškovas 2014 m. gegužės 7 d. Lietuvos apeliaciniame teisme faksu ir paštu gautas ieškovo vardu pateiktas atsisakymas nuo pareiškimo dėl ieškinio atsisakymo (II b. t., 91 l.), kuriame nurodoma, kad, esant ginčui tarp bylos šalių dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, ieškovas atsisako nuo savo pareiškimo dėl ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo, prašo Lietuvos apeliacinio teismo grąžinti Vilniaus apygardos teismui civilinę bylą nagrinėjimui iš esmės pagal ieškovo ieškinį dėl reikalavimo sugrąžinti vaiką į Norvegiją.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkinamas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).

15CPK 140 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Rašytiniame pareiškime dėl ieškinio atsisakymo turi būti nurodyta, kad asmeniui yra žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, priešingu atveju teismas išsiunčia jam pranešimą, kuriame nurodomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės. Jeigu per septynias dienas nuo tokios teismo pranešimo išsiuntimo dienos ieškovas nepatvirtina, kad jis atsisako ieškinio, laikoma, kad ieškovas ieškinio neatsisako. Be to, CPK 42 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas nepriima ieškovo ieškinio atsisakymo, jeigu tokie veiksmai prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Teismų praktikoje yra išaiškinta, jog gavęs pareiškimą atsisakyti ieškinio ar jo reikalavimo dalies, teismas turi nustatyti, ar nėra aplinkybių, sudarančių pagrindą teismui nepriimti atsisakymo nuo ieškinio, o prieš priimdamas nutartį priimti ieškinio atsisakymą, teismas turi įsitikinti, ar toks atsisakymas neprieštarauja įstatymui, viešajai tvarkai, ar išreikšta atsisakiusios šalies laisva valia, ar nėra klaidos ar apgaulės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-314/2014). Be to, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, sprendžiant klausimą dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, būtina atsižvelgti į tai, kad vaiko teisių apsauga yra viešosios tvarkos elementas ir saugotina vertybė (2012 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2012).

16Bylos duomenimis, ieškovas prašymą dėl ieškinio atsisakymo pateikė 2014 m. sausio 9 d., kuriame nurodė, kad atsakovė 2013 m. gruodžio pabaigoje ,,savanoriškai ir geranoriškai“ sugrąžino ginčo šalių vaiką į Norvegiją, tačiau prašyme nenurodytas CPK 140 straipsnio 1 dalyje numatytas patvirtinimas, kad ieškovui žinomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės. Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovo prašymo atsisakyti ieškinio, turėjo laikytis ir CPK 140 straipsnio 1 dalyje numatytos tvarkos – nesant ieškovo rašytinio patvirtinimo, kad jam žinomos atsisakymo nuo ieškinio pasekmės, išsiųsti pranešimą su nurodytomis procesinėmis ieškinio atsisakymo pasekmėmis. Be to, atsakovės 2014 m. gruodžio 30 d. kreipimesi elektroniniu paštu į Valstybinę vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nurodoma, kad atsakovė nepilnametį vaiką paskutinį kartą matė 2013 m. gruodžio 19 d., ir vaikas ieškovui buvo perduotas pasimatymui su ieškovu, bet atsakovės sutikimo išvežti nepilnametį vaiką į Norvegiją nebuvo (I b. t., 171 – 174 l.). Taigi teismas, spręsdamas dėl ieškovo prašymo, turėjo įvertinti ir tai, ar ieškinio atsisakymas ir jame nurodytos aplinkybės atitinka bylos šalių valią bei nepilnamečio vaiko interesus, teisę į nuolatinę gyvenamąją vietą, t. y., ar atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.).

17Tačiau pirmosios instancijos teismas, neišsiuntęs ieškovui CPK 140 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo ir negavęs iš jo patvirtinimo, kad jam žinomos procesinės ieškinio atsisakymo pasekmės, nesant apie tai duomenų, be to, tinkamai neįvertinęs, ar atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja viešajam interesui, nutarė priimti ieškovo pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo ir nutraukė civilinę bylą, pažeisdamas CPK 42 straipsnio 2 dalį bei 140 straipsnio 1 dalį.

18Dėl pasakyto panaikintina apygardos teismo nutartis, grąžinant civilinę bylą nagrinėti iš esmės pirmosios instancijos teismui (CPK 329 str., 338 str.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 236 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

20Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį, o bylą perduoti nagrinėti iš esmės tam pačiam apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas K. W. ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę A. V. grąžinti jų... 4. Atsakovė A. V. atsiliepimu į ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą... 5. Ieškovas 2014 m. sausio 9 d. Vilniaus apygardos teisme pateikė prašymą dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi priėmė ieškovo... 8. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog vaikas yra grąžintas į... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013m.... 11. Ieškovas 2014 m. gegužės 7 d. Lietuvos apeliaciniame teisme faksu ir paštu... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas tenkinamas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. CPK 140 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje... 16. Bylos duomenimis, ieškovas prašymą dėl ieškinio atsisakymo pateikė 2014... 17. Tačiau pirmosios instancijos teismas, neišsiuntęs ieškovui CPK 140... 18. Dėl pasakyto panaikintina apygardos teismo nutartis, grąžinant civilinę... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį, o bylą...