Byla N2-2783-832/2014

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,

3dalyvaujant pareiškėjams ( - ), išvadą teikiančios institucijos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Ž. K.,

4uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjų ( - ) pareiškimą išvadą teikiančioms institucijoms Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, Valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

Nustatė

5pareiškėjai ( - ) kreipėsi į teismą, su pareiškimu, prašydami: pripažinti juos ( - ) tėvais, suteikti ( - ) pareiškėjų pavardę – ( - ), o vardą – ( - ), bei nustatyti vaiko gyvenamąją vietą. Pareiškėjai nurodė, kad susituokė ( - ) savo vaikų nesusilaukė, gyvena nuosavame name, namas nupirktas paėmus banko paskolą. Vaikui yra sudarę geras gyvenimo sąlygas, abu yra dirbantys. Nuo ( - ) gim. ( - ), auga jų šeimoje (b. l. 1-2).

6Į teismo posėdį neatvyko Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai, gautas prašymas bylą nagrinėti institucijos atstovui nedalyvaujant (b. l. 67). Atsižvelgiant į tai, jog Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė motyvuotą išvadą apie pareiškėjų tinkamumą įvaikinti ( - ), atsižvelgiant į byloje esantį prašymą, byla nagrinėtina minėtos institucijos atstovui nedalyvaujant.

7Teismo posėdžio metu pareiškėjai ( - ) pareiškimą palaikė ir prašė jį patenkinti. Pareiškėjai paaiškino, kad nepavykus susilaukti savo vaikų, nusprendė vaiką įsivaikinti. Mergaitę jie pradėjo auginti nuo pirmų dienų, kai tik išėjo iš ligoninės, po gimimo sekantį trečiadienį ( - ). Vaiką jie labai myli, ir nebenorėtų skirtis su juo. Žada leisti į darželį, mokyklą bei rūpintis juo iki pilnametystės ir toliau. Prašė suteikti vardą – ( - ), ir pareiškėjų pavardę – ( - ).

8Išvadą teikiančios institucijos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė prašė pareiškimą patenkinti. Patvirtino, kad pareiškėjai atitinka visus reikalavimus tapti ( - ) įtėviais.

9Pareiškimas tenkintinas.

10Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais nustatyta, kad pareiškėjai susituokė ( - ) (b. l. 4). Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2014-03-06 sprendimu Nr. VT6-3 priėmė sprendimą, kad ( - ) šeima atitinka pradinio įvertinimo keliamus reikalavimus (b. l. 19). ( - ) gimė ( - ), a. k. ( - ) (b. l. 37). 2014-04-14 pareiškėjai pateikė prašymą dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju) (b. l. 35). Nuo ( - ) gim. ( - ), nustatyta laikinoji globa (rūpyba) paskiriant laikinaisiais globėjais ( - ) (b. l. 36, 38). ( - ) pareiškėjai pateikė prašymą dėl įvaikinimo (b. l. 3). Pareiškėjams nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas ir žemės sklypas, esantys ( - ) (b. l. 5-7). Abu pareiškėjai yra dirbantys, šeimos mėnesinės pajamos apie 3500,00 Lt (b. l. 8, 16). Pareiškėjai yra sveiki, įvaikinimui kontraindikacijų nėra (b. l. 13, 14). ( - ) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akte nurodyta, kad pareiškėjų namas yra nebaigtos statybos, dviejų kambarių (miegamasis, virtuvė, erdvi, didelė svetainė) (b. l. 20-21). Pagal VšĮ „Papildoma mylia“ išvadą, pareiškėjai yra tinkami asmenys būti įtėviais (b. l. 29-34). Įvaikinamo vaiko ( - ) motina ( - ) teisme patvirtino sutikimą įvaikinti jos dukrą ( - ), gim. ( - ) (b. l. 39-40). Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė ( - ) išvadą Nr. S-3222, kurioje nurodė, kad ( - ) ikiteisminė įvaikinimo procedūra yra atlikta tinkamai ir nėra Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų kliūčių įvaikinti šį vaiką. Tarnyba sutinka, kad pareiškėjai ( - ) įvaikintų globojamą ( - ), nes įvaikinimas geriausiai atitinka mergaitės interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam jos fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi (b. l. 64-66). Pagal Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ( - ) išvadą Nr. VT15-1368, ( - ) paskyrimas mažametės ( - ) įtėviais, neprieštarauja vaiko interesams (b. l. 68-69).

11Teismų praktikoje visuotinai pripažįstamos tiek Vaiko teisių konvencijos, tiek Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo, tiek CK nuostatos, pagal kurias visur ir visada pirmiausia atsižvelgtina į vaiko interesus (VTK 3 straipsnio 1 dalis, VTAPĮ 4 straipsnio 1 punktas, CK 3.209 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1 dalis), įvaikinimas galimas tik vaiko interesais.

12Pareiškėjai ( - ) atitinka visus įvaikintojams keliamus reikalavimus (CK 3.210, 3.211 straipsniai). Iš bylos medžiagos, pareiškėjų paaiškinimų, pateiktų išvadų matyti, kad pareiškėjai yra pasirengę tapti ( - ) įtėviais, ją augina nuo išrašymo iš ligoninės dienos, turi pakankamas pajamas ir tinkamas sąlygas vaikui augti, aplinkybių, dėl kurių pareiškėjai negalėtų būti paskirti ( - ) įtėviais nenustatyta, todėl darytina išvada, jog įvaikinimas atitiks vaiko interesus (CK 3.209 straipsnio 1 dalis).

13Duomenų, jog šiuo įvaikinimu būtų siekiama materialinės ar kitokios naudos byloje nėra. Įvaikintojams išaiškintos įvaikinimo pasekmės (CK 3.227 straipsnis).

14Įvaikinamam vaikui suteiktina įtėvių pavardė ir pakeistinas vaiko vardas, suteikiant vaikui vardą – ( - ), pavardę – ( - ) (CK 3.228 straipsnio 1 dalis). Vardo ir pavardės pakeitimas yra pagrindas pakeisti įvaikio gimimo įrašą ir išduoti naują gimimo liudijimą (CPK 487 straipsnio 6 dalis).

15Civilinės būklės aktų įrašų įstaiga įpareigotina pakeisti įvaikio gimimo įrašą ir išduoti naują gimimo liudijimą, paliekant vaiko individualybę išsaugantį duomenį: gimimo datą (CPK 487 straipsnis).

16Nepilnamečių fizinių asmenų nuolatine gyvenamąja vieta laikoma jų tėvų ar globėjų (rūpintojų) nuolatinė gyvenamoji vieta (CK 2.14 straipsnio 1 dalis).

17Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (CPK 3.227 straipsnio 2 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268, 270, 487 straipsniais,

Nutarė

19Pareiškimą patenkinti.

20Leisti pareiškėjams ( - ), a. k. ( - ) ir ( - )., a. k. ( - ) įvaikinti ( - ), gimusią ( - ) a. k. ( - ).

21Pripažinti ( - ) vaiko ( - ), gimusios ( - ) motina, o vaiką – ( - ) dukra.

22Pripažinti ( - ) vaiko ( - ) gimusios ( - ) tėvu, o vaiką – ( - ). dukra.

23Pakeisti ( - ) gimusios ( - ) a. k. ( - ), vardą į vardą „( - )“, pavardę į pavardę „( - )“.

24Įpareigoti civilinės būklės aktų įrašų įstaigą pakeisti įvaikinamojo vaiko ( - ) gimimo liudijimą, paliekant jame gimimo datą, nurodant pareiškėją ( - ) vaiko motina, pareiškėją ( - ) vaiko tėvu bei pakeičiant vaiko vardą į „( - )“, pavardę į „( - )“.

25Per tris darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo kopiją Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui.

26Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Lilijai Drizgienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjams ( - ), išvadą teikiančios institucijos Mažeikių... 4. uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 5. pareiškėjai ( - ) kreipėsi į teismą, su pareiškimu, prašydami:... 6. Į teismo posėdį neatvyko Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėjai ( - ) pareiškimą palaikė ir prašė jį... 8. Išvadą teikiančios institucijos Mažeikių rajono savivaldybės... 9. Pareiškimas tenkintinas.... 10. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir byloje dalyvaujančių asmenų... 11. Teismų praktikoje visuotinai pripažįstamos tiek Vaiko teisių konvencijos,... 12. Pareiškėjai ( - ) atitinka visus įvaikintojams keliamus reikalavimus (CK... 13. Duomenų, jog šiuo įvaikinimu būtų siekiama materialinės ar kitokios... 14. Įvaikinamam vaikui suteiktina įtėvių pavardė ir pakeistinas vaiko vardas,... 15. Civilinės būklės aktų įrašų įstaiga įpareigotina pakeisti įvaikio... 16. Nepilnamečių fizinių asmenų nuolatine gyvenamąja vieta laikoma jų tėvų... 17. Įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą nuo teismo sprendimo... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268,... 19. Pareiškimą patenkinti.... 20. Leisti pareiškėjams ( - ), a. k. ( - ) ir ( - )., a. k. ( - ) įvaikinti ( -... 21. Pripažinti ( - ) vaiko ( - ), gimusios ( - ) motina, o vaiką – ( - ) dukra.... 22. Pripažinti ( - ) vaiko ( - ) gimusios ( - ) tėvu, o vaiką – ( - ). dukra.... 23. Pakeisti ( - ) gimusios ( - ) a. k. ( - ), vardą į vardą „( - )“,... 24. Įpareigoti civilinės būklės aktų įrašų įstaigą pakeisti įvaikinamojo... 25. Per tris darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 26. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...