Byla 2S-858-622/2012
Dėl Klaipėdos universiteto tarybos 2011-12-16 nutarimo Nr. 9N-12 pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Audrius Saulėnas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs ieškovo atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-01-20 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2764-328/2012 pagal ieškovo VšĮ „Klaipėdos universitetas“ rektoriaus V. Ž. ieškinį atsakovui Klaipėdos universitetui dėl Klaipėdos universiteto tarybos 2011-12-16 nutarimo Nr. 9N-12 pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautas ieškovo VšĮ „Klaipėdos universitetas“ rektoriaus V. Ž. ieškinys atsakovui Klaipėdos universitetui dėl pripažinimo negaliojančiu nuo priėmimo dienos Klaipėdos universiteto tarybos 2011-12-16 nutarimą Nr. 9N-12 „Dėl rektoriaus prof. habil. dr. V. Ž. įgaliojimų“. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti skundžiamo Klaipėdos universiteto tarybos 2011-12-16 nutarimo Nr. 9N-12 „Dėl rektoriaus prof. habil. dr. V. Ž. įgaliojimų“ galiojimą, uždrausti prof. dr. V. L. atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su Klaipėdos universiteto rektoriaus funkcijų vykdymu, prisistatyti Klaipėdos universiteto rektoriumi, pasirašyti įsakymus, potvarkius ir kitus dokumentus Klaipėdos universiteto rektoriaus vardu bei įpareigoti prof. dr. V. L. grąžinti ieškovui Klaipėdos universiteto antspaudą.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovo pateiktus argumentus bei papildomus paaiškinimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, padarė išvadą, jog ieškovas prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti skundžiamo Klaipėdos universiteto tarybos 2011-12-16 nutarimo Nr. 9N-12 „Dėl rektoriaus prof. habil. dr. V. Ž. įgaliojimų“ galiojimą, uždrausti prof. dr. V. L. atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su Klaipėdos universiteto rektoriaus funkcijų vykdymu, prisistatyti Klaipėdos universiteto rektoriumi, pasirašyti įsakymus, potvarkius ir kitus dokumentus Klaipėdos universiteto rektoriaus vardu ir kitus dokumentus Klaipėdos universiteto rektoriaus vardu bei įpareigoti prof. dr. V. L. grąžinti ieškovui Klaipėdos universiteto antspaudą - iš esmės prašė teismo išspręsti tarp šalių kilusį ginčą, o ne taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nutarė netenkinti ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti 2012-01-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir nemotyvuotai konstatavo, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymu yra siekiama išspręsti tarp šalių kilusį ginčą, ir kad dėl to prašymas negali būti tenkinamas. Ieškovas nurodo, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekia užtikrinti stabilų Klaipėdos universiteto darbo ir veiklos organizavimą. Laikinai nesustabdžius 2011-12-16 nutarimo Nr. N9-12 galiojimo, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t.y. iki nutarimo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkės arba taps negalimas. Nurodo, jog prof. dr. V. L. jau atlieka neteisėtus veiksmus ir tokiais savo veiksmais ne tik bando įtvirtinti savo, kaip vieno iš Klaipėdos universiteto valdymo organo – rektoriaus – valdžią, bet ir sukelia teisines pasekmes Universitetui: rektoriaus leidžiami įsakymai bei potvarkiai yra realizuojami Klaipėdos universitetui priimant tam tikrus įsipareigojimus, darant finansines išlaidas, sukuriant struktūrinius pertvarkymus, todėl siekiant išvengti ateityje papildomų teisminių procesų, didžiulių bylinėjimosi išlaidų ir laiko sąnaudų, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas nurodo, kad laikonųjų apsaugos priemonių, kaip akto galiojimo sustabdymas, taikymas nereiškia ginčo išsprendimo iš esmės, be to siekiama tik laikinai, iki bus išspręsta byla, sustabdyti galimai neteisėto nutarimo galiojimą ir vykdymą.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, jog ieškovas, teikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašo teismo iš esmės išspręsti tarp šalių kilusį ginčą. Taip pat teigia, jog ieškovas nepateikia jokių konkrečių argumentų ir įrodymų, kurie pagrįstų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę. Atsakovas pažymi, kad ieškovo ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai yra visiškai nepagrįsti, todėl ieškovo ieškinys nebus tenkinamas.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

8Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, kai ieškovas tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir yra pagrindas manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Remiantis šia proceso teisės norma suinteresuoto asmens prašymu teismas sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t. y. ar ieškinio patenkinimo atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimas galės būti realiai įvykdytas. Taigi prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusi su ieškinio reikalavimu taip, kad ją pritaikius, būtų pašalintos aplinkybės, galinčios apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

9Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad nepritaikius jo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Atsižvelgdamas į ieškovo atskirajame skunde išdėstytus argumentus, teismas daro išvadą, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iš esmės ieškovas gautų rezultatą, kurį jis pasiektų esant jam palankiam teismo sprendimui, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės.

10Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nevertina ieškinio pagrįstumo, o tik aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybe, tai yra grėsmę, jog galimas palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas neatitiks siekiamiems tikslams. Laikinosios apsaugos priemonės pasižymi procesiniu teisiniu, o ne materialiniu teisiniu pobūdžiu. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu neturi būti sprendžiami klausimai, į kuriuos turėtų būti atsakyta tik galutiniu teismo sprendimu.

11Tuo tarpu nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka ieškovo materialinį teisinį reikalavimą, t. y. ieškovas prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti skundžiamo Klaipėdos universiteto tarybos 2011-12-16 nutarimo Nr. 9N-12 „Dėl rektoriaus prof. habil. dr. V. Ž. įgaliojimų“ galiojimą, uždrausti prof. dr. V. L. atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su Klaipėdos universiteto rektoriaus funkcijų vykdymu, prisistatyti Klaipėdos universiteto rektoriumi, pasirašyti įsakymus, potvarkius ir kitus dokumentus Klaipėdos universiteto rektoriaus vardu bei įpareigoti prof. dr. V. L. grąžinti ieškovui Klaipėdos universiteto antspaudą (CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punktas) – iš esmės prašo teismo išspręsti tarp šalių kilusį ginčą.

12Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo jos naikinti, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai