Byla 2S-849-623/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Marijono Greičiaus, Aldonos Tilindienės, Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Medicinos bankas“ atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutarties, kuria prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo patenkintas, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams V. G., R. G., A. Ž. ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, D. Š. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo,

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Trakų rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams V. G., R. G., A. Ž. ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, D. Š. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

4Ieškovo UAB „Medicinos bankas“ prašymu Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 22 d. nutartimi ieškinio užtikrinimui yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuoti atsakovei A. Ž. priklausantys gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), ir žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), Trakų m. Iš civilinėje byloje esančios medžiagos matyti, kad apribotas A. Ž. disponavimas šiuo turtu.

5Atsakovė A. Ž. pateikė teismui prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, nurodydama, kad dėl turto arešto ji gali patirti didelius nuostolius, nes 2010-10-08 su UAB „ABC Investment“ sudarė preliminariąją sutartį Nr. 227/7, pagal kurią įsipareigojo iki 2010-12-08 parduoti UAB „ABC Investment“ jai priklausantį teismo areštuotą nekilnojamąjį turtą. Remiantis preliminariosios sutarties Nr. 227/7 4 p. UAB „ABC Investment“ sumokėjo atsakovei A. Ž. 100 000 Lt avansą, ką patvirtina atsakovės pateikto UAB „ABC Investment“ 2010-10-18 kasos išlaidų orderio Nr. 1 kopija. Preliminariosios sutarties Nr. 227/7 10 p. numato, kad tuo atveju, jeigu pardavėjas (atsakovė A. Ž.) nesudarys pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties, jis įsipareigoja grąžinti pirkėjui (UAB „ABC Investment“) jo sumokėtą 100 000 Lt avansą bei sumokėti jam 100 000 Lt dydžio baudą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, dėl atsakovės A. Ž. turtui taikomo turto arešto (apribotas disponavimas turtu) ji negalės sudaryti pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties ir turės UAB „ABC Investment“ sumokėti 100 000 Lt dydžio baudą ir tokiu būdu gali patirti 100 000 Lt dydžio nuostolius dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių.

6Trakų rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi atsakovės A. Ž. prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo patenkino. Įpareigojo ieškovą UAB „Medicinos bankas“ įmokėti į Trakų rajono apylinkės teismo specialiąją sąskaitą ( - ) AB DnB NORD banke 100 000 Lt arba pateikti banko garantiją 100 000 Lt sumai.

7Teismas nurodė, kad civilinėje byloje esanti medžiaga patvirtina, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovė A. Ž. negali disponuoti jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Dar iki Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 22 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių priėmimo, ji sudarė 2010-10-08 Preliminariąją sutartį Nr. 227/7, pagal kurią įsipareigojo iki 2010-12-08 parduoti UAB „ABC Investment“ aukščiau nurodytą jai priklausantį teismo areštuotą nekilnojamąjį turtą. Pagal šią preliminariąją sutartį jį gavo 100 000 Lt avansą, kurį pagrindinės sutarties nesudarymo atveju turės grąžinti bei papildomai sumokėti 100 000 Lt dydžio baudą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemonės – areštavus turtą, dėl kurio pardavimo susitarta preliminarioje sutartyje, ji negalės įvykdyti savo įsipareigojimo sudaryti pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį iki 2010-12-08, kadangi byla šiuo metu yra pasirengimo nagrinėjimui teisme stadijoje. Teismas konstatavo, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovei A. Ž. gali atsirasti 100 000 Lt dydžio nuostoliai, todėl jos prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkino.

8Ieškovas UAB ,,Medicinos bankas“ atskiruoju skundu (b.l. 17-19) prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2010-11-22 nutartį kaip nepagrįstą. Apeliantas nurodo, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškovo ginčijamais sandoriais perleisto turto atžvilgiu nuo 2010-10-19 jau buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės trečiojo asmens reikalavimų užtikrinimui, todėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010-10-22 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės negali pažeisti atsakovės interesų ar suvaržyti jos teisių labiau. Kadangi atsakovė dėl trečiojo asmens taikyto turto arešto negalės ir taip sudaryti pagrindinės sutarties, todėl jos prašymas dėl nuostolių užtikrinimo atmestinas.

9Apelianto teigimu, atsakovė pateikė teismui preliminariąją sutartį, kuri nėra nei notariškai patvirtinta, nei registruota viešuosiuose registruose, todėl tokia sutartis negali būti tinkamu pagrindu, įrodančiu nuostolių atsiradimo tikimybę.

10Ieškovas pažymi, kad yra finansiškai pajėgus, o nuostolių atlyginimo užtikrinimas šioje byloje nėra prasmingas.

11Teismui, sprendžiant klausimą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, nekilo abejonių, kad preliminariąją sutartį pasirašė asmuo, nenurodydamas savo pareigų, vardo, pavardės, kad 100 000 Lt avansas buvo išduotas grynaisiais pinigais, kas verslo praktikoje nėra įprasta, kad turtas buvo pardavinėjamas ilgą laiką, o preliminari sutartis sudaryta prieš pat ieškinio pareiškimą, kad ant kasos pajamų orderio nėra finansininko parašo, nors tai yra būtinas šio dokumento rekvizitas.

12Atsakovės nurodyta 100 000 Lt bauda yra neprotingo dydžio, todėl ieškovas negali atsakyti už tai, kad atsakovė sudarydama sutartis elgiasi neprotingai ir nerūpestingai, priimdama rinkos sąlygomis neįprastus įsipareigojimus.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 35-37) atsakovė A. Ž. prašo atskirąjį skundą atmesti ir pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2010-11-22 nutartį jos rezoliucinę dalį išdėstant taip – įpareigoti atsakovą UAB ,,Medicinos bankas“ per penkiasdešimties dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos įmonėti į Trakų rajono apylinkės teismo specialiąją sąskaitą 92 500 Lt arba pateikti banko garantiją 92 500 Lt sumai. Nurodo, jog atsižvelgiant į tai, kad atsakovė 2010-10-08 sudarė su UAB ,,ABC Investment“ preliminariąją sutartį Nr. 227/7, pagal kurią įsipareigojo iki 2010-12-08 parduoti UAB ,,ABC Investment“ žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ) ir ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), esančius Trakų r. sav, Trakų m., ( - ), o Vilniaus apygardos teismas 2010-10-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-7859-392/2010 areštavo tik atsakovės gyvenamąjį namą, esantį ( - ), Trakuose, daro išvadą, kad Trakų rajono apylinkės teismas teisėtai ir pagrįstai 2010-11-22 nutartimi tenkino atsakovės prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-3344-213/2010. Atsižvelgdama į tai, jog Vilniaus apygardos teismas 2010-12-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-7859-392/2010 įpareigojo ieškovą S. C. per 30 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo įmokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą 7500 Lt arba pateikti banko garantiją šiai sumai, atsakovė mano, jog Trakų rajono apylinkės teismo 2010-11-22 nutartis keistina nustatant, kad atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui ieškovas UAB ,,Medicinos bankas“ įpareigotinas per 50 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo įmokėti 92 500 Lt.

14Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

16Laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis siekiama tinkamai apginti besikreipiančios į teismą šalies teises, visais atvejais yra susijusios su tam tikru priešingos šalies teisių laikinu suvaržymu. Šiuo atveju šalių interesų visiška pusiausvyra tiesiogine prasme negalima, tačiau laikinosios apsaugos priemones, taikant, privalu siekti šalių interesų pusiausvyros. Viena iš šalių interesų derinimo priemonių numatyta CPK 147 str. 1 d., kuri nurodo, jog teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Ši priemonė leidžia užtikrinti, kad ieškovo reikalavimų netenkinimo atveju atsakovui bus atlyginti patirti nuostoliai.

17Tačiau, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 147 str. 1 d. teismas turi teisę, bet ne pareigą reikalauti, kad ieškovas pateiktų galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą.

18Byloje nėra duomenų, kad ieškovas UAB ,,Medicinos bankas“ gali imtis veiksmų, siekdamas išvengti ar apsunkinti atsakovės 100 000 Lt galimų nuostolių atlyginimą. Ieškovo turtinė padėtis ir atsakovės prašomas užtikrinti galimų nuostolių dydis neleidžia abejoti ieškovo gebėjimu atlyginti atsakovės galinčius atsirasti nuostolius, todėl kolegija daro priešingą išvadą nei pirmos instancijos teismas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo būtinumo, todėl pirmos instancijos teismo nutartis, kuria tenkintas prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – toks atsakovės A. Ž. prašymas netenkinamas.

19Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 2 p., kolegija

Nutarė

20Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

21Atsakovės A. Ž. prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo netenkinti.

22Priteisti iš atsakovės A. Ž. 17 Lt 30 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Trakų rajono apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo... 4. Ieškovo UAB „Medicinos bankas“ prašymu Trakų rajono apylinkės teismo... 5. Atsakovė A. Ž. pateikė teismui prašymą dėl atsakovo nuostolių, galimų... 6. Trakų rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 22 d. nutartimi atsakovės... 7. Teismas nurodė, kad civilinėje byloje esanti medžiaga patvirtina, kad... 8. Ieškovas UAB ,,Medicinos bankas“ atskiruoju skundu (b.l. 17-19) prašo... 9. Apelianto teigimu, atsakovė pateikė teismui preliminariąją sutartį, kuri... 10. Ieškovas pažymi, kad yra finansiškai pajėgus, o nuostolių atlyginimo... 11. Teismui, sprendžiant klausimą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, nekilo... 12. Atsakovės nurodyta 100 000 Lt bauda yra neprotingo dydžio, todėl ieškovas... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 35-37) atsakovė A. Ž. prašo... 14. Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 16. Laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis siekiama tinkamai apginti... 17. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad pagal... 18. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas UAB ,,Medicinos bankas“ gali imtis... 19. Vadovaudamas CPK 336 str., 337 str. 2 p., kolegija... 20. Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 22 d. nutartį panaikinti ir... 21. Atsakovės A. Ž. prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl... 22. Priteisti iš atsakovės A. Ž. 17 Lt 30 ct išlaidų, susijusių su...