Byla 2A-1204-527/2008

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus ir Algirdo Remeikos, sekretoriaujant Elenai Skruodenienei, dalyvaujant atsakovei L. P. ir jos atstovei advokatei Vilijai Jurčikonienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės L. P. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-987-399/2008 pagal ieškovo K. B. ieškinį atsakovei L. P. dėl bendravimo su sūnumi tvarkos nustatymo (tretysis asmuo – M. A. B., byloje išvadą teikianti institucija - Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius).

3Kolegija

Nustatė

5ieškovas patikslintu ieškiniu (b. l. 21-22) prašė nustatyti bendravimo su šalių sūnumi D. B. (gim. 2004-07-29) tvarką, nustatant, kad ieškovas bendraus su sūnumi pasiimdamas jį iš atsakovės namų kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią šeštadienį 11.00 val. ir parvesdamas jį į atsakovės namus kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią sekmadienį 15.00 val. Ieškovas nurodė, kad bendrauti su sūnumi nori savo motinos M. A. B. bute, esančiame (duomenys neskelbtini), kadangi jis pats buto neturi, gyvena nuomojame bute Kaune; atsakovė trukdo jam matytis su sūnumi, neatsako į telefono skambučius.

6Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. liepos 4 d. sprendimu (b. l. 87-90) ieškinį tenkino iš dalies. Teismas nustatė, kad ieškovas su nepilnamečiu sūnumi D. B. 6 mėnesius nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos bendrauja nepilnamečio D. B. gyvenamojoje vietoje ( - ), dalyvaujant atsakovei kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią šeštadienį nuo 11.00 val. iki 17.00 val., praėjus 6 mėnesiams nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos ieškovas su sūnumi D. B. bendrauja kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią šeštadienį paimdamas vaiką iš atsakovės namų 11.00 val. ir grąžindamas vaiką į atsakovės namus kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią sekmadienį 15.00 val. Taip pat teismas leido ieškovui kiekvienais metais per Tėvo dieną 11.00 val. paimti šalių sūnų D. B. iš atsakovės namų ir grąžinti jį į atsakovės namus tos pačios dienos 18 val. Be to, teismas priteisė iš atsakovės ieškovui 112 Lt bylinėjimosi išlaidų bei valstybei 24,10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

7Teismas nustatė, kad ieškovo tėvystė D. B. atžvilgiu nustatyta Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu 2007-10-12 (civilinė byla Nr. N2-1440-570/2007). Nepilnamečio tėvai gyvena skyrium, šalių sūnus - su motina. Teismas nustatė, kad ieškovas yra baustas administracinėmis nuobaudomis, prieš jį pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau, teismo nuomone, ieškovo bendravimas su sūnumi nekenktų sūnaus interesams, be to, ieškovo prašoma nustatyti bendravimo su sūnumi tvarka nėra maksimali. Nors ieškovas ieškinyje nepareiškė noro bendrauti su sūnumi per kitas šventes, 2008-06-12 teismo posėdžio metu ieškovas pateikė prašymą leisti bendrauti su sūnumi per Kalėdas, t. y. gruodžio 25 d. nuo 14 val. iki 18 val. ir per Tėvo dieną nuo 11 val. iki 18 val. Teismas nurodė, kad ieškovo bendravimo su sūnumi tvarką nustatyti būtina, kadangi šalių sūnui nepradėjus bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu tarp jų nesusiformuos emociniai ryšiai, tėvo ir sūnaus santykiai; šiuo metu ieškovo ir sūnaus emociniai ryšiai yra silpni, šalių sūnus yra silpnos sveikatos. Teismas bendravimo tvarką nustatė atsižvelgdamas į Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus rekomendacijas. Teismas atmetė ieškovo prašymą nustatyti ieškovo teisę bendrauti su sūnumi Kalėdų pirmą dieną, kadangi ieškovas su sūnumi nori bendrauti keturias valandas (nuo 14 val. iki l8 val.), o tokią dieną vaikams dažniausiai rengiami įvairūs renginiai, todėl buvimas po pusę dienos pas kiekvieną iš tėvų gali neigiamai veikti vaiką. Teismas nenustatė, kokioje vietoje ieškovas turėtų bendrauti su sūnumi - jo motinos M. A. B. bute ar ieškovo nuomojame bute, kadangi tėvas pasiėmęs vaiką iš jo gyvenamosios vietos atsako už jo saugumą, gerovę, sveikatą (CK 3.155 str. 2 d.). Nustačius, kad ieškovas šių pareigų nevykdo, galimas jo bendravimo su sūnumi ribojimas (CK 3.175 str. 2 d.).

8Atsakovė apeliaciniu skundu (b . l . 93-94) prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 4 d. sprendimą pakeisti ir neterminuotam laikui nustatyti ieškovui teisę bendrauti su sūnumi kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią šeštadienį nuo 11.00 val. iki 17.00 val. atsakovės namuose, atsakovei dalyvaujant; atleisti atsakovę nuo pareigos sumokėti 112 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

9Atsakovė nesutinka su teismo sprendimu dėl šių motyvų:

101) teismas nepakankamai ištyrė ir įvertino aplinkybes, susijusias su nepilnamečio vaiko galimybe gyventi tėvo namuose po 6 mėnesių pereinamojo laikotarpio. Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius nustatė, kad moteris, kuri gyvena su vaiko tėvu, savo vaikų turi, tačiau pati jų neaugina (nes vaikus augina jos tėvai), todėl teismas privalėjo išsiaiškinti, ar ieškovas ir jo partnerė D. K., kuri pati elgiasi neatsakingai, tinkamai prižiūrės šalių sūnų D. B. (t. y. ar moteriai patinka maži vaikai ir ar ji moka su jais bendrauti; ar neturi žalingų įpročių; ar moka gaminti vaikui tinkamą maistą). Apeliantė neturi pagrindo tikėti, kad jos nepilnametis vaikas bus tinkamai prižiūrėtas ieškovo gyvenamojoje vietoje. Teismas apsiribojo tik tuo, jog buities sąlygos svečiuotis vaikui yra tinkamos. Tačiau to nepakanka, kad vaikui būtų užtikrinta tinkama aplinka, tinkama mityba. Atsakovės nuomone, dėl silpnų tėvo ir sūnaus ryšių bei dėl sunkios sūnaus sveikatos būklės tėvo bendravimas su sūnumi tik atsakovės namuose nepažeistų vaiko interesų. Apeliantė papildomai pateikė duomenis iš medicinos įstaigos, liudijančius, kad berniukas adaptuotas, jo būklė nuo 2004 metų nepatenkinama ir nesikeičia, todėl teismas ypatingai išsamiai turėjo analizuoti, bet neanalizavo galimybės laikinai pakeisti jo gyvenamąją vietą, įprastą miego vietą, maitinimo tipą ir režimo įpročius;

112) teismas privalėjo taikyti CPK 96 str. 3 d., nenumatančią atsakovės pareigos mokėti bylinėjimosi išlaidas, kadangi ji nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo yra atleista pagal 2008-07-16 sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo. CPK 96 str. 3 d. numato, jog jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, o atsakovas atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, tai bylinėjimosi išlaidos išieškomos į valstybės biudžetą iš ieškovo, neatleisto nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, proporcingai atmestai jo ieškinio reikalavimų daliai.

12Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdama į apeliacinio skundo ribas, kolegija taip pat patikrino, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.), numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, tačiau jų nenustatė.

14CK 3.156 str. 2 d. numato principinę nuostatą, kad tėvai turi lygias teises ir lygias pareigas savo vaikams, nepriklausomai nuo to, ar tėvų santuoka yra nutraukta, ar pripažinta negaliojančia, ar tėvai gyvena skyrium. Tėvas ar motina, negyvenantis kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant, o kai tėvai nesusitaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas (CK 3.170 str. 1 ir 4 d.). Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas išimtinai į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tuomet, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams (CK 3.175 str. 2 d.).

15Kaip matyti iš apeliacinio skundo, atsakovė iš esmės nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria nustatyta, kad praėjus 6 mėnesiams nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos ieškovas su sūnumi bendrauja kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią šeštadienį, paimdamas vaiką iš atsakovės namų 11.00 val. ir grąžindamas vaiką į atsakovės namus kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią sekmadienį 15.00 val. Teismas, nustatydamas ieškovo bendravimo su sūnumi ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką, iš esmės rėmėsi tik bendraisiais principais, jog negyvenantis kartu su vaiku tėvas turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Taip pat teismas vadovavosi Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus rekomendacijomis. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo neterminuotam laikui nustatyti ieškovui teisę bendrauti su sūnumi kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią šeštadienį nuo 11.00 val. iki 17.00 val. atsakovės namuose, atsakovei dalyvaujant, t. y. atsakovė prašo nustatyti konkrečią sūnaus ir ieškovo bendravimo vietą jos namuose ir tik jai dalyvaujant. Pažymėtina, kad vieno iš tėvų bendravimo su vaiku tvarkos nustatymu teismo tvarka paprastai yra siekiama atkurti pažeistas vieno iš tėvų teises bendrauti su vaiku. CPK 3.175 str. nustato, kad paprastai teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvaujant auklėjant vaiką. Maksimalaus dalyvavimo auklėjant vaiką principas nustatant bendravimo tvarką reiškia, kad neturi būti daromi apribojimai bendrauti su vaiku, jeigu jie nereikalingi vaiko interesais. Kol neįrodyta, kad susitikimai, laiko leidimas ar kitoks bendravimas su vaiku, nedetalizuojant vietos, nekenkia vaiko auklėjimui, vystymuisi ar kitaip neatitinka jo interesų, tai bendravimo vieta neturi būti apibrėžiama. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, šalių sūnus D. B. (gim. ( - )) šiuo metu yra 4 metų amžiaus ir iki priimant Marijampolės rajono apylinkės teismo 2007-10-12 sprendimą, kuriuo buvo nustatyta ieškovo tėvystė šalių sūnaus D. B. atžvilgiu, su tėvu nebendravo. Iš 2008-05-16 ir 2008-08-04 UAB „Skraistelė“ Šeimos klinikos išrašų iš D. B. sveikatos istorijos (b. l. 51, 95) matyti, kad berniukas yra silpnos sveikatos, dažnai serga infekcinėmis ligomis, nuo kūdikystės serga CNS sudirgimo sindromu, dėl ko nuolat yra sekamas vaikų neurologo bei jam skiriami raminamąjį poveikį darantys vaistai Relanium. Šiose pažymose pažymima, kad berniukas yra ypač dirglus, naktimis blogai miega, iki šiol augo tik su mama. Tokia medikų vaiko sveikatos būklės apžvalga leidžia apeliacinės instancijos teismui daryti išvadą, kad šalių sūnui reikalinga padidinta priežiūra, vaikas nėra emociškai stabilus, be to, kadangi berniukas yra augęs tik su mama, jam būtina jos priežiūra. Kolegija taip pat išsamiai susipažino ir su byloje esančiomis Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvadomis dėl ieškovo bendravimo su sūnumi tvarkos (b. l. 31-32, 33, 68, 80), kurių paskutinė yra pateikta 2008-06-19. Atsakingi pareigūnai yra nurodę, jog dėl ieškovo ir jo sūnaus ypatingai silpnų emocinių ryšių ieškovo ir jo sūnaus susitikimai turėtų apsiriboti nurodytomis dienomis be nakvynės, ir tik po to tai gali peraugti į asmeninį tėvo ir sūnaus bendravimą. Kolegija, įvertinusi šiuos argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas ieškovo bendravimo su vaiku tvarką taip, jog praėjus tik 6 mėnesiams nuo jų bendravimo pradžios, 4 metų šalių sūnus galės bendrauti su tėvu ne jam artimoje aplinkoje, o ieškovo pasirinktoje vietoje, nesiaiškino, ar ieškovo prašoma tvarka atitinka vaiko interesus, ar dėl vaiko amžiaus ir išskirtinės jo sveikatos būklės bus galima įgyvendinti priimtą teismo sprendimą nepažeidžiant nepilnamečio interesų. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šį ginčą, privalėjo vadovautis ne tik ieškovo teise bendrauti su vaiku, tačiau ir vaiko interesais ir, atsižvelgti į vaiko amžių, jo sveikatos būseną, tėvų savitarpio santykius, jų elgesį, gyvenamąją vietą, materialines sąlygas, kitų šeimos narių pažiūrą bei santykius su vaiku. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, tarp nepilnamečio tėvų ir tėvo motinos M. A. B. bei atsakovės dažnai kyla ginčai, tėvas iki skundžiamo teismo sprendimo priėmimo labai mažai bendravo su vaiku, o su močiute M. A. B. šalių sūnus bendrauja tik nuo tada, kai ieškovui teismo tvarka buvo nustatyta tėvystė sūnaus atžvilgiu. Tokios aplinkybės rodo, kad 4 metų amžiaus vaikui būtinas žymiai ilgesnis pereinamasis laikotarpis iki tol, kuomet jis sąmoningai ir be emocinio diskomforto sugebės bendrauti su tėvu ir močiute vienas, nedalyvaujant motinai. Atsižvelgdama į šias aplinkybes kolegija pritaria atsakovės apeliacinio skundo argumentui, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai ištyrė ir įvertino byloje surinktus įrodymus bei aplinkybes, susijusias su nepilnamečio vaiko galimybe bendrauti su ieškovu po 6 mėnesių pereinamojo laikotarpio ne atsakovės namuose. Be to, kolegijos nuomone, aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad šiuo metu ieškovo ir jo sūnaus bendravimas privalo būti ribojimas, kadangi tai atitinka nepilnamečio šalių sūnaus interesus. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, nustatanti, kad praėjus 6 mėnesiams nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos ieškovas su sūnumi bendrauja kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią šeštadienį, paimdamas vaiką iš atsakovės namų 11.00 val. ir grąžindamas vaiką į atsakovės namus kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią sekmadienį 15.00 val., keistina, iš dalies tenkinant atsakovės prašymą ir nustatant ieškovui teisę po 6 mėnesių po sprendimo įsiteisėjimo bendrauti su sūnumi kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią šeštadienį bei sekmadienį, taip pat ir Tėvo dieną nuo 11.00 val. iki 17.00 val. atsakovei dalyvaujant jos namuose arba kitoje jai priimtinoje vietoje. Kolegijos nuomone, dabartinė situacija, kai pats ieškovas su sūnumi yra bendravęs tik minimaliai, nesuteikia pagrindo nustatyti konkretų pereinamąjį laiką, po kurio ieškovas vaiką galėtų pasiimti iš atsakovės namų ir bendrauti su juo atskirai nuo vaiko mamos. Kolegija sprendžia, kad tik po to, kai ieškovo ir jo sūnaus bendravimas taps pastovesnis, o jų emocinis ryšys - glaudesnis, ieškovas galės pretenduoti į tokią bendravimo tvarką, kai vaikas yra atskiriamas nuo mamos ir paimamas iš jo namų visam savaitgaliui ar atostogoms.

16Be to, apeliacinės instancijos teismas nemato pagrindo visiškai tenkinti apeliacinio skundo ir po 6 mėnesių apriboti ieškovo teisę bendrauti su sūnumi kas antrą sekmadienį bei Tėvo dieną, tuo labiau, kad atsakovė apeliaciniame skunde atskirai net nenurodė jokių argumentų, kaip teismo nustatytas tėvo bendravimas sus sūnumi Tėvo dieną ir kas antrą mėnesio sekmadienį galėtų pažeisti sūnaus teises.

17Apeliaciniu skundu ieškovė taip pat skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atsakovė buvo įpareigota sumokėti 112 Lt žyminio mokesčio valstybei, ir tai grindžia Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2008-07-16 sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-08-T-1321-1517. CPK 83 str. nustato nebaigtinį sąrašą atvejų, kai asmuo yra atleidžiamas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Remiantis šio straipsnio pirmosios dalies 14 punktu, bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo asmenys atleidžiami ,,kitais šiame Kodekse ar kituose įstatymuose numatytais atvejais“. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas nustato valstybės garantuojamos teisinės pagalbos – pirminės ir antrinės – teikimą asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Šio įstatymo 20 str. 1 d. numato, kad asmenys, turintys teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, nagrinėjant civilines atleidžiami ir nuo žyminio mokesčio. Atsakovė, prašydama panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl 112 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo valstybei, apeliacinės instancijos teismui pateikė 2008-07-30 sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos advokato pakeitimo, kuriame nurodoma, kad Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2008-07-16 sprendimu Nr. TP-2-(2.2)-08-T-1321-1517 atsakovei nuspręsta teikti antrinę teisinę pagalbą civilinėje byloje dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimo dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo apskundimo, valstybei garantuojant ir apmokant 100 proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad atsakovei buvo nuspręsta teikti antrinę teisinę pagalbą tik 2008-07-16 Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu, t. y. kai skundžiamas Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimas jau buvo priimtas (2008-07-04), bei į tai, kad Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendime aiškiai nurodoma, kad šis sprendimas galioja Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimui apskųsti, laikytina, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme atsakovė nebuvo atleista nuo bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo. Dėl šios priežasties atsakovės apeliacinio skundo dalis dėl 112 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės valstybei panaikinimo atmestina, o skundžiamo Marijampolės apylinkės teismo sprendimo dalis dėl 112 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės valstybei paliktina nepakeista (CPK 326 str. 1 d.).

18Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija, iš dalies tenkindama atsakovės apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeičia (CPK 326 str. 1 d. 3 p., 330 str.).

19Kadangi atsakovės apeliacinis skundas tenkinamas tik iš dalies, iš ieškovo valstybei priteistina taip pat tik dalis (1/2) bylinėjimosi išlaidų. Kadangi pagal 2008-08-20 Kauno valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažymą Nr. TP-7-(2.7)-322 už antrinės teisinės pagalbos teikimą pareiškėjai L. P. apeliacinės instancijos teisme valstybės išlaidos sudaro 440 Lt, iš ieškovo K. B. priteistina 220,00 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (CPK 96 str. 3 d.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 325-331 str.,

Nutarė

21apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

22Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 4 d. sprendimą pakeisti.

23Sprendimo dalį, kuria nustatyta bendravimo su sūnumi tvarka praėjus 6 mėnesiams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, panaikinti ir nustatyti, kad praėjus 6 mėnesiams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ieškovas K. B. (a. k. ( - ) reg. (duomenys neskelbtini) su nepilnamečiu sūnumi D. B. (gim. ( - )) bendrauja kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią šeštadienį bei sekmadienį, taip pat kiekvienais metais per Tėvo dieną nuo 11.00 val. iki 17.00 val. nepilnamečio D. B. gyvenamojoje vietoje (šiuo metu -(duomenys neskelbtini) arba kitoje atsakovei priimtinoje vietoje, dalyvaujant atsakovei.

24Priteisti iš ieškovo K. B. (a. k. ( - ) reg. ( - )) 220 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, mokant į Marijampolės apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Marijampolės miesto surenkamąją sąskaitą Nr. LT13 7300 0100 0234 2854 (įmokos kodas – 5630) AB banke „Hansabankas“.

25Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Kolegija... 5. ieškovas patikslintu ieškiniu (b. l. 21-22) prašė nustatyti... 6. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2008 m. liepos 4 d. sprendimu... 7. Teismas nustatė, kad ieškovo tėvystė D. B. atžvilgiu nustatyta... 8. Atsakovė apeliaciniu skundu (b . l . 93-94) prašo Marijampolės rajono... 9. Atsakovė nesutinka su teismo sprendimu dėl šių motyvų:... 10. 1) teismas nepakankamai ištyrė ir įvertino aplinkybes, susijusias su... 11. 2) teismas privalėjo taikyti CPK 96 str. 3 d., nenumatančią atsakovės... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 14. CK 3.156 str. 2 d. numato principinę nuostatą, kad tėvai turi lygias teises... 15. Kaip matyti iš apeliacinio skundo, atsakovė iš esmės nesutinka su teismo... 16. Be to, apeliacinės instancijos teismas nemato pagrindo visiškai tenkinti... 17. Apeliaciniu skundu ieškovė taip pat skundžia pirmosios instancijos teismo... 18. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, kolegija, iš dalies tenkindama... 19. Kadangi atsakovės apeliacinis skundas tenkinamas tik iš dalies, iš ieškovo... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 325-331 str.,... 21. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 22. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 4 d. sprendimą pakeisti.... 23. Sprendimo dalį, kuria nustatyta bendravimo su sūnumi tvarka praėjus 6... 24. Priteisti iš ieškovo K. B. (a. k. ( - ) reg. ( - )) 220 Lt... 25. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą....