Byla I-1154-160/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė Zita Smirnovienė, susipažinusi su V. R. skundu,

Nustatė

3V. R. 2010-02-05 paštu išsiuntė skundą, kuriuo prašo solidariai priteisti darbo užmokesčio nepriemoką iš atsakovų Utenos apskr. VPK ir Lietuvos valstybės.

4Skundas iš esmės atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 ir 24 str. keliamus reikalavimus, todėl priimtinas.

5Skunde atsakovu dėl neišmokėto atlyginimo pareiškėjas nurodė valstybę, o jos atstovu – Vyriausybę. LR Ministro Pirmininko 2010-01-14 potvarkiu Nr. 13 ,,Dėl įgaliojimų atstovauti teismuose“, bylose dėl neišmokėto darbo užmokesčio dalies pagal policijos įstaigų valstybės tarnautojų skundus, atstovauti yra įgalioti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Teisės valdybos vyriausieji specialistai V. B., E. Š., A. R. ir D. K.. Todėl Valstybės atstovais šioje byloje laikytini Policijos departamento įgalioti asmenys.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 35 str., skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai yra skundžiami, buveinė. Atlyginimą V. R. mokėjo Utenos apskr. VPK, kurio buveinė yra adresu Maironio g. 3, Utena, tai yra Panevėžio apygardos administracinio teismo veiklos teritorijoje. Nors atstovaujančių asmenų darbo vieta yra Vilniuje, tačiau bylos teismingumą apsprendžia ne atstovo, tačiau atsakovo buveinė. Todėl Valstybės atstovų buveinė ar jų gyvenamoji vieta bylos teismingumui įtakos neturi ir byla pagal teismingumą perduotina nagrinėti Panevėžio apygardos administraciniam teismui (ABTĮ 70 str. 1 d. 2 p.).

7Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 70 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

8priimti V. R. skundą.

9Lietuvos valstybės atstovais byloje laikyti Policijos departamento įgaliotus asmenis: V. B., E. Š., A. R. ir D. K..

10Administracinę bylą perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai