Byla 2FB-361-892/2019
Dėl L. V. G. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, bei MB „Legausta“ bankroto administratorius MB „Penktas šansas“ prašymą dėl įtraukimo į bankrutuojančio L. V. G. kreditorių sąrašą, suinteresuoti asmenys byloje BUAB „Gaulesta“, UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“, UAB „Legal Balance“, VMI prie LR FM, UAB „Bikuvos prekyba“, J. B., antstoliai I. G., Dalius Traigys, Dainius Šidlauskas, I. B

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Ieva Pluirienė,

2sekretoriaujant Laimonui Rukšėnui, Vaivai Liaubienei

3dalyvaujant pareiškėjui L. V. G., pareiškėjo bankroto administratoriaus UAB „Stiprus žmogus“ atstovui M. T.,

4suinteresuoto asmens BUAB "Gaulesta" bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ atstovui B. V.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankroto administratoriaus UAB „Stiprus žmogus prašymą dėl L. V. G. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, bei MB „Legausta“ bankroto administratorius MB „Penktas šansas“ prašymą dėl įtraukimo į bankrutuojančio L. V. G. kreditorių sąrašą, suinteresuoti asmenys byloje BUAB „Gaulesta“, UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“, UAB „Legal Balance“, VMI prie LR FM, UAB „Bikuvos prekyba“, J. B., antstoliai I. G., Dalius Traigys, Dainius Šidlauskas, I. B.,

Nustatė

61. Pareiškėjo L. V. G. bankroto administratorius UAB „Stiprus žmogus“ (toliau – bankroto administratorius) pateikė bankrutuojančio fizinio asmens L. V. gaučo mokumo atkūrimo planą, kurį 2019-07-19 vykusiame antrame kreditorių susirinkime kreditoriai atsisakė tvirtinti (b.l. 79-81, 97, t. 5). Nurodė, kad antrajame kreditorių susirinkime plano tvirtinimui prieštaravo pagrindinis kreditorius (BUAB „Gaulesta“, 93,20 proc.), todėl planas buvo pakoreguotas pagal jo nurodytas pastabas: pareiškėjas pateikė prašomus papildomus duomenis apie gaunamas pajamas ir tai, jog iš jokios kitos valstybės pajamų (pensijos) negauna; plane nurodė, kad turi žemės sklypo dalį (unikalus Nr. 4167-0300-0105), ši žemės sklypo dalis nėra atidalinta iš bendrosios jungtinės nuosavybės, be to, šis sklypas priklauso dar dviem bendrasavininkiams. Plane numatoma paruošti žemės sklypo kadastrines bylas ir atidalinti turimą žemės sklypą, po to jį įregistruoti ir realizuoti kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka; fizinis asmuo plane taip pat nurodė, kad gyvena nebaigtos statybos name, statomame plane nurodytame žemės sklype. Fizinis asmuo plane numatė įregistruoti nebaigtos statybos namą bei nustatyti jam priklausančią namo dalį (statybos leidimas išduotas kartu su sutuoktine); atlikęs nurodytus veiksmus, fizinis asmuo plane numatė, jog bus šaukiamas kreditorių susirinkimas dėl turto vertintojo parinkimo įvertinti turimus nekilnojamojo turto objektus (dalį žemės sklypo ir dalį nebaigtos statybos namo) bei šio turto pardavimo tvarkos nustatymo. Taigi, fizinis asmuo įtraukė jam priklausančiojo nekilnojamojo turto pardavimą į planą, numatė atskirus etapus, kokiu būdu šis nekilnojamasis turtas bus atidalintas, įregistruotas, objektyviai įvertintas bei parduotas pagal kreditorių patvirtintą tvarką. Pareiškėjas patikslino kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiką pagal bankroto administratoriaus pastabas. Pagal patikslintą plano variantą kreditoriams kiekvieno pusmečio pabaigoje bus skirstoma žymi – 3 903,72 Eur - suma, o per visą bankroto procesą kreditoriams numatoma išmokėti (nevertinant pajamų ir paduotino turto) 23 416,32 Eur, pagrindiniam kreditoriui – 21 462,84 Eur. Atsižvelgiant į tai, bankroto administratorius neturi duomenų, leidžiančių teigti, jog planas neatitinka FABĮ 7 straipsnio reikalavimų, todėl mano, kad jis galėtų būti patvirtintas teisme.

72. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) atsiliepime prašė netvirtinti patikslinto mokumo atkūrimo plano (b.l. 5-6, t. 6). Nurodė mokumo atkūrimo plano pastabas : 1) bankroto administravimo išlaidos nėra pagrįstos, t.y. nepagrįsta 70 Eur sumą, reikalinga kiekvieną mėnesį, neteiktas darbų sąrašas, įkainiai; 2) plane nurodyta būtinųjų išlaidų suma yra didesnė nei patvirtino teismas, t.y. 650,84 Eur iš esmės yra neparemta jokiais įrodymais; 3) plane sudarytas nekonkretus kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas, kuris neatitinka fizinio asmens nurodomų pajamų, būtinųjų išlaidų ir bankroto administravimo išlaidų santykio; 4) L. V. G. nuo bankroto bylos iškėlimo neatliko jokių veiksmų, susijusių su turto identifikavimu, įregistravimu ir turto vertės nustatymu, plane nenurodė turto pardavimo eiliškumo, terminų ir numatomos turto pardavimo kainos, tuo pažeisdamas FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 3 punktą.

83. Suinteresuotas asmuo UAB „Bikuvos prekyba“ atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjo L. V. G. mokumo atkūrimo plano tvirtinimu sutinka, prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. (b.l. 11, t. 6).

94. Suinteresuoti asmenys antstolis Dalius Traigys, antstolis I. G., antstolis Danius Šidlauskas nagrinėti klausimą jiems teismo posėdyje nedalyvaujant (b.l. 7, 17, 19, t. 6). Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų dėl mokumo atkūrimo plano tvirtinimo nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuoti tinkamai, kitų prašymų negauta.

105. Pareiškėjas bankrutuojančio MB „Legausta“ bankroto administratorius MB „Penktas šansas“ 2019-07-26 pateikė teismui prašymą įtraukti į bankrutuojančio L. V. G. kreditorių sąrašą MB „Penktas šansas“ su 3 000 Eur kreditoriniu reikalavimu, kurio nagrinėjimas buvo paskirtas 2019-08-23 teismo posėdyje (b.l. 133-137, t. 5). Teisme 2019-08-23 buvo gautas bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratorius MB „Penktas šansas“ prašymas, kuriuo pareiškėjas atsisakė 3 000 Eur kreditorinio reikalavimo, nes L. V. G. 2019-08-22 padengė 3 000 Eur administravimo išlaidas (b.l. 21, t. 6).

116. Pareiškėjas bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratorius MB „Penktas šansas“ 2019-08-23 teismui pateikė prašymą įtraukti į L. V. G. kreditorių sąrašą MB „Legausta“ su 15 830 Eur kreditoriniu reikalavimu.

127. Teismo posėdyje pareiškėjas L. V. G. prašė patvirtinti mokumo atkūrimo planą. Nurodė, kad jo darbo stažas yra 57 metai, statybos srityje – 46 metai, šiai dienai dar yra dirbantis. Prašo patvirtinti didesnes būtinas išlaidas pragyvenimui, kadangi 350 Eur nepakanka. Atsakydamas į klausimą dėl 3 000 Eur apmokėjimo MB „Legausta“ nurodė, kad šį reikalavimą apmokėjo atvažiavusios dukros, kadangi jos tikino, kad skolą apmokėti reikia. Namo neregistravo specialiai, kadangi neturėjo pinigų jo užbaigimui, namo baigtumas apie 40-50 procentų. Pažymėjo, kad ketina namą užbaigti, kadangi finansiškai padės vaikai. Atsakydamas į bankroto administratoriaus klausimą „ar mokumo plane nurodytą gyvenamąjį namą pareiškėjas ketina įregistruoti esamo baigtumo (40-50 proc.), kad tokį įregistruotą baigtumą ketinama pardavinėti, neskiriant papildomų pinigų?“ pareiškėjas atsakė nesuprantantis, kaip bus galima parduoti namą, jei jis tame name gyvens, tikina nežinantis, ką patars bankroto administratorius. Pažymėjo, kad jeigu reikės, tai registruos ne pilnai pabaigtą statyti namą.

13Bankroto administratoriaus UAB „Stiprus žmogus“ atstovas papildomai nurodė, kad ši fizinio asmens bankroto situacija sudėtinga, kadangi kreditoriai nusiteikę priešiškai. Atsižvelgiant į L. V. G. amžių (75 metai) ir aplinkybę, kad asmuo vis dar dirba, darytina išvada, kad asmuo siekia ne nurašyti skolas, stengiasi atkurti mokumą. Pažymėjo, kad VMI prie FM nesutinka dėl 70 Eur administravimo išlaidų, skiriamų per mėnesį, tačiau toks nustatytas bankroto administratoriaus atlyginimas iš esmės neatitinka bylos apimties ir sudėtingumo, mano, kad nustatytas dydis yra per mažas. Pažymėjo, kad mokumo atkūrimo planas (mokėjimų grafikas) šiai dienai yra maksimaliai konkretus, teisinių priemonių įregistruoti turtą pareiškėjas neprivalėjo imtis, be to, turto registracijai kliudė finansinės aplinkybės, pareiškėjas nenorėjo pažeisti kreditorių interesų. Mano, kad turto registravimą galima atlikti po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Pareiškėjas įsipareigoja atlikti nekilnojamojo turto registraciją. Pateikti įrodymai apie būtinas išlaidas (parduotuvių čekiai, apmokėtos sąskaitos) yra pateikti apie L. V. G. šeimos (jo ir sutuoktinės) išlaidas, todėl sumas reikėtų dalinti iš dviejų. Bankrutuojančios MB „Legausta“ 3 000 Eur reikalavimą apmokėjo pareiškėjo vaikai, ši aplinkybė bankroto administratoriui iki teismo posėdžio nebuvo žinoma, jos pakomentuoti negalėjo. Nuo bankroto proceso pradžios (2018-05-05) bankroto administratoriaus depozitinėje sąskaitoje yra sukaupta 11 623,72 Eur.

14Suinteresuoto asmens BUAB "Gaulesta" bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ atstovas B. V. posėdyje prašė netenkinti L. V. G. mokumo atkūrimo plano. Pažymėjo, kad pareiškėjas yra nesąžiningas slėpdamas turtą, kadangi nuo bankroto bylos iškėlimo per 8 mėnesius fizinis asmuo neidentifikavo viso turimo turto, t. y. neįregistravo nepabaigto statyti gyvenamojo namo Nekilnojamojo turto registre, neatliko jokių registracijos, žemės sklypo atidalijimo veiksmų. Mano, kad bankroto administratorius nėra atviras prieš kreditorius. Pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė sudarytų elektros tiekimo sutarčių, be jų nėra aišku, už kieno naudojamą elektrą pareiškėjas moka, jeigu pareiškėjas neturi registruoto gyvenamojo namo. Mano, kad L. V. G. sumokėdamas bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratoriui MB „Penktas šansas“ 3 000 Eur pažeidė įstatymą ir kitų kreditorių interesus.

15Prašymas netenkintinas, mokumo atkūrimo planas netvirtinamas, bankroto byla nutrauktina

168. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018 m. gruodžio 12 d. nutartimi pareiškėjui L. V. G. buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Stiprus žmogus“, nustatyta 350 Eur suma, reikalinga kiekvieną mėnesį pareiškėjo būtiniems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmenų bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos, patvirtinta 90 Eur suma per mėnesį, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti pareiškėjo bankroto procedūroms. 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi buvo patvirtintas bankrutuojančio asmens kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas bendrai 139 736,12 Eur sumai, tai yra UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ reikalavimas – 698,77 Eur sumai; UAB „Legal Balance“ reikalavimas – 2500,00 Eur sumai; Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM reikalavimas – 2715,30 Eur sumai, UAB „Bikuvos prekyba“ reikalavimas – 1495,63 Eur; J. B. reikalavimas – 2099,26 Eur sumai; BUAB „Gaulesta“ reikalavimas – 130 227,16 sumai.

179. Pareiškėjo bankroto administratorius teismo prašo patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens L. V. G. 2019 m. liepos 5 d. mokumo atkūrimo planą, kurį 2019 m. liepos 19 d. vykusiame antrame kreditorių susirinkime kreditoriai atsisakė tvirtinti. Iš pateikto antrojo kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 matyti, kad susirinkime dalyvavo kreditoriai, turintys iš viso 98 proc. nuo visų patvirtintų finansinių reikalavimų, balsavo keturi kreditoriai: BUAB „Gaulesta“, kurio reikalavimo suma 130 227,16 Eur (93,02 proc. kreditorių balsų); UAB „Legal Balance“, kurio reikalavimo suma yra 2500,00 Eur (1,79 proc. kreditorių balsų); Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, kurios reikalavimas 2715,30 Eur (1,94 proc. kreditorių balsų); UAB „Bikuvos prekyba“, kurios reikalavimo suma yra 1495,63 Eur (1,07 proc. kreditorių balsų). Už mokumo atkūrimo plano tvirtinimą balsavo 1,07 proc. kreditorinių reikalavimų turinčių kreditorių, prieš mokumo atkūrimo plano tvirtinimą balsavo kreditoriai BUAB „Gaulesta“, VMI prie FM, UAB „Legal Balance“ su 96,93 proc. finansiniais reikalavimais.

1810. Pagal FABĮ 1 straipsnio nuostatą fizinio asmens bankroto institutu siekiama sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Siekiančių bankrutuoti asmenų sąžiningumas aktualus ne tik fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo stadijoje, kurioje pagal įstatymą asmens sąžiningumas yra būtina bankroto bylos iškėlimo sąlyga, bet ir viso bankroto proceso metu. Šiuo institutu iš esmės siekiama vienas kitam prieštaraujančių tikslų, kuriuos būtina derinti: apsaugoti fizinį asmenį nuo sunkių ekonominių ir socialinių padarinių ir padėti jam grįžti į visavertį gyvenimą, t. y. grąžinti skolininko ekonominį pajėgumą, kartu maksimaliai apsaugoti ir ginti kreditorių interesus. Taigi, fizinio asmens bankroto procesu siekiama ne apskritai atleisti fizinį asmenį nuo skolų grąžinimo kreditoriams, bet, taikant reabilitacijos, atkūrimo priemones, civilizuotai išspręsti išieškojimo iš nemokaus asmens turto problemas, subalansuoti ir apsaugoti visų jo kreditorių interesus. Dėl to fizinio asmens bankroto procedūros tikslas lemia fizinio asmens pareigą rūpintis suderinti savo ir kreditorių interesus, t. y. ieškoti skirtingų interesų pusiausvyros.

1911. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad fizinio asmens mokumo atkūrimo planas sudaromas ir jo tvirtinimo procedūros vykdomos siekiant teisingos kreditorių ir skolininko (fizinio asmens) interesų pusiausvyros, plane turi būti nurodoma įvairi informacija, iš kurios aišku, kaip skolininkas ketina atsiskaityti su kreditoriais bankroto procedūros metu, kokios yra kreditorių daromos nuolaidos, kokios planuojamos bankrutuojančio asmens pajamos ir išlaidos, administravimo išlaidos, turto realizavimo tvarka, bankrutuojančiam asmeniui būtinos jo poreikiams tenkinti išlaidos ir pan. Būtent nuo asmens, kuriam iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, kartu fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas, todėl, pirmiausia, fizinis asmuo privalo būti aktyvus, sąžiningai naudotis jam bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis ir vykdyti jam nustatytas pareigas. Tokiam asmeniui nebendradarbiaujant ir nesiekiant maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, bankroto procesas nebus rezultatyvus, nebus užtikrintas kreditorių interesų gynimas, kartu bus pažeista skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-418-695/2016).

2012. Remiantis FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nepatvirtina plano. FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytos dvi sąlygos, kurių visetui esant, byla yra nutraukiama: 1) fizinis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie bankroto bylai svarbias aplinkybes, t. y. savo turtą, pajamas, įsipareigojimus, nemokumo priežastis ar kita; 2) dėl pateiktos neteisingos informacijos gali būti neįvykdytos plane numatytos priemonės. Tai reiškia, kad bankroto bylos nutraukimas FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu galimas esant rizikai, jog mokumo atkūrimo planas gali būti vykdomas netinkamai. Taip pat pagal FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 8 punktą, teismas priima nutartį nutraukti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo nevykdo kitų FABĮ nustatytų reikalavimų.

2113. Pateiktame patikslintame mokumo atkūrimo plane pareiškėjas nurodė, kad būtinoms išlaidos per mėnesį sudaro 650,84 Eur, tuo tarpu bankroto administratoriaus atlyginimas bei išlaidos po plano sudarys 70 Eur/mėn. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas gauna 371,46 Eur senatvės pensiją, nuo 2018 m. lapkričio 14 d. pagal darbo sutartį dirba UAB „LitCon“, atlyginimas atskaičius mokesčius – apie 1000 Eur/mėn. Taip pat nurodyta, kad pareiškėjui bendros jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklauso 1600/77100 dalis žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), su kitais bendrasavininkais, žemės sklypas neatidalintas, planuojama atidalinti sutarus su kitais bendrasavininkiais. Pažymėta, kad sklypo atidalijimas ir nebaigtos namo statybos pardavimas bus vykdomas šiais etapais: 1) žemės sklypo kadastrinių bylų paruošimas ir atidalijimas su bendrasavininkais; 2) žemė sklypo įregistravimas, nebaigtos namo statybos įregistravimas; 3) namo, priklausančio L. V. G. nustatymas; 4) dėl aukščiau nurodytų punktų vykdymo patirtos išlaidos bus atlyginamos pagal pateiktus dokumentus; 5) atlikus aukščiau išdėstytuose punktuose nurodytus veiksmus, šaukti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo tvarkos nustatymo ir vertintojų parinkimo.

2214. Minėta, kad kreditoriaus BUAB „Gaulesta“ bankroto administratorius UAB „Vantolina“ tiek abiejuose kreditorių susirinkimuose, tiek teismo posėdyje nepritarė mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Kreditorius balsavimo raštu biuletenyje nurodė tokias pastabas: 1) bankroto administratoriaus išvada nepagrįsta byloje surinkta medžiaga; 2) skolininkas nuo bankroto bylos iškėlimo visais įmanomai būdais slepia nuo kreditorių turtą; 3) nuo bankroto bylos iškėlimo dienos neatliko jokių geranoriškų veiksmų, susijusių su turto identifikavimu, įregistravimu, turto vertės nustatymu; 4) kreditoriams nepateikė sutarčių dėl komunalinių paslaugų ir iš jų gautų sąskaitų (b.l. 116, t. 5).

2315. Teismas iš esmės sutinka su kreditoriaus išsakytomis pastabomis dėl L. V. G. turto slėpimo - neveikimo įregistruojant gyvenamąjį namą, esantį pareiškėjui bendros jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančiame 1600/77100 dalių žemės sklype, esančiame ( - ), unikalus Nr. ( - ) (b.l. 124-125, t. 5). Remiantis pareiškėjo paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas jam priklausančiame žemės sklype yra pasistatęs namą, kuriame gyvena, tačiau nekilnojamo turto registre minėtas turtas nėra registruotas. Nuo bankroto bylos iškėlimo 2018 m. gruodžio 12 d., t.y. per daugiau nei aštuonis mėnesius pareiškėjas neatliko jokių veiksmų, susijusių su gyvenamojo namo registracija bei turto vertės nustatymu. Teismo posėdyje pareiškėjas iš pradžių paaiškino, kad gyvenamojo namo VĮ „Registrų centras“ neįregistruoja specialiai, nes šiuo metu jo baigtumas siekia tik apie 40-50 procentų, ketina namo statybas užbaigti ir tuomet įregistruoti namą. Teismo posėdyje bankroto administratoriui paklausus L. V. G., ar pagal mokumo atkūrimo plane nurodytą sąlygą pareiškėjas ketina įregistruoti dar nebaigtą statyti namą ir nustačius turto vertę jį pardavinėti, taip atsiskaitant su kreditoriais, pareiškėjas tikino nesuprantantis, kaip bus galima parduoti namą, kuriame jis gyvens, tikina nežinantis, ką patars bankroto administratorius, vėliau nurodė, kad, jeigu reikės, tai registruos ne pilnai pabaigtą statyti namą ir vykdys bankroto administratoriaus nurodymus.

2416. Pažymėtina, kad bankroto procedūros paskirtis - sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 str. 1 d.). Teikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo fizinio asmens turi nurodyti turimo viso turto sąrašą, tame tarpe turimą nekilnojamą turtą (FABĮ 4 str. 4 d. 3 p.). Mokumo plane turi būti nurodytas fizinio asmens numatomas parduoti turimas turtas (FABĮ 7 str. 1 d. 3 p.). Mokumo atkūrimo plane numatytos mokumo atkūrimo priemonės turi būti realios, patvirtinančios maksimalias asmens pastangas atkurti savo mokumą ir užtikrinti maksimalų jo kreditorių interesų patenkinimą. Nekilnojami daiktai bei teisės į juos laikomi įregistruotais, kai atitinkami duomenys apie juos teisės aktų nustatyta tvarka įrašomi viešame registre (CK 4.259 str.). Šios bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas jau pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo metu buvo pasistatęs gyvenamąjį namą, tačiau jis jokių veiksmų nuo to meto siekiant identifikuoti turimą nekilnojamą turtą neatliko, taigi, faktiškai turėdamas nekilnojamą turtą duomenų apie jį neatskleidė, nes jo neįregistravo. Mokumo plane pareiškėjas nurodė, kad ketina įregistruoti nebaigto namo statybą, tačiau jau minėta, kad mokumo plane turi būti nurodytas fizinio asmens numatomas parduoti turimas turtas. Nekilnojamas turtas identifikuojamas nurodant jo unikalų (CK 4.259 str., Nekilnojamo turto registro įstatymo 9 str.), tačiau tokių duomenų mokumo plane nėra. Teismui pateiktame mokumo plane nekonkretizuotai nurodytos aplinkybės dėl nebaigtos statybos įregistravimo. Tokie veiksmai byloje nustačius, kad asmuo turėjo pakankamai laiko ir galimybių atskleisti duomenis apie turimą turtą, neatitinka FABĮ 1 str. 1 d., 7 str. 1 d. nuostatų. Pažymėtina, kad pareiškėjo pirminiai paaiškinimai, išsakyti teismo posėdyje, neatitiko mokumo atkūrimo plane išdėstytų sąlygų. Bankroto administratoriui pakeitus klausimo formuluotę iš pradžių pareiškėjas nenurodė, kad ketina parduoti namą, kaip tai numatyta plane ir tik vėliau nurodė tai padarysiantis, jei būtina. Minėti paaiškinimai sudaro pagrindą laikyti neįtikimais netgi abstrakčiai nurodytus įsipareigojimus dėl turto identifikavimo bei pardavimo, abejoti ketinimų vykdyti planą realumu. Bankroto administratorius nurodė, kad dėl lėšų trūkumo pareiškėjas nesiėmė veiksmų dėl turto identifikavimo, tačiau pripažino, kad asmens depozitinėje sąskaitoje yra lėšų, kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjas apmoka ne mažos apimties skolinius įsipareigojimus asmenims, kurie nėra įtraukti į kreditorių sąrašą, todėl argumentai, kad vien dėl lėšų neturėjimo buvo neįregistruotas turimas nekilnojamas turtas yra neįtikinami. Galiausiai, į bylą nebuvo pateikta duomenų, kad buvo atlikti kokie nors veiksmai, susiję su turto įregistravimu bei jie sustabdyti dėl būtinų lėšų jiems atlikti trūkumo. Taigi, pareiškėjo ir bankroto administratoriaus plane ir teismo posėdyje nurodomos aplinkybės yra prieštaringos ir nenuoseklios, tokia pati išvada darytina vertinant kitas aplinkybes (dėl būtinųjų išlaidų, lėšų, skirtinų kreditoriams)-(CPK 185 straipsnis). Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad asmens, kuris buvo pernelyg pasyvus ir nesiėmė priemonių savo mokumui pagerinti, neveikimas, sistemiškai aiškinant įstatymą, pripažintinas nesąžiningu tais atvejais, kai nustatomas asmens suvokimas ir siekis savo padėtį bloginti ar jos negerinti, kai akivaizdžiai turi galimybių padėtį gerinti, tačiau nepateisinamai jų nepanaudoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-07-05 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-434-686/2015). Nagrinėjamu atveju pareiškėjo elgesį, pilnai neatskleidžiant visų aplinkybių ir nesiimant veiksmų, galinčių turėti įtakos pareiškėjo finansinės padėties pagerinimui ir mokumo atkūrimo plano vykdymui, teismas vertina kaip akivaizdų nesąžiningumą, pasireiškiantį pareiškėjo L. V. G. sąmoningu neveikimu, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, todėl teismas sprendžia, kad pareiškėjo elgesys negali būti traktuojamas kaip sąžiningas FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. prasme bei yra pagrindas nutraukti bankroto bylą FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu.

2517. Taip pat pažymėtina, kad FABĮ 6 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, jog įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti fizinio asmens bankroto bylą draudžiama fiziniam asmeniui vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas šio fizinio asmens iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių mokėjimą, išieškoti skolas iš šio fizinio asmens teismo ar ne ginčo tvarka. Pagal FABĮ 18 str. 1 d. nuo fizinio asmens pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienos iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos fizinis asmuo visą turtą valdo ir naudoja atsakingai. Fiziniam asmeniui draudžiama atlikti veiksmus ar sudaryti sandorius, kurie pablogintų jo turtinę būklę ar pažeistų kreditorių interesus. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-12-19, taigi po pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo iki nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo, pareiškėjas įsipareigojo MB „Legausta“ bankroto administratoriui MB „Penktasis šansas“ sumokėti 3000 Eur administravimo išlaidų (5 t. b. l. 134). Įsipareigojime nurodyta, kad jis surašytas remiantis Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 23 d. nutartimi, tačiau minėta nutartimi buvo tik patvirtinta bendra MB „Legausta“ administravimo išlaidų suma. Teismo posėdžio metu nei bankroto administratorius, nei pareiškėjas nenurodė aplinkybių, iš kurių būtų pagrindas spręsti, kad pareiškėjui kilo įstatyminė pareiga minėtas išlaidas apmokėti. Pareiškėjas nurodė, kad tokį įsipareigojimą pasirašė gavęs bankroto administratoriaus prašymą apmokėti išlaidas. Be to, į šią bylą 2019-08-23 buvo gautas bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratorius MB „Penktas šansas“ prašymas, kuriuo atsisakoma 3 000 Eur kreditorinio reikalavimo, kadangi L. V. G. 2019-08-22 padengė 3 000 Eur administravimo išlaidas (b.l. 75, t. 5, sprendimo 5 pastraipa). Teismo posėdyje pareiškėjas nurodė, kad 2019-08-22 buvo atvykę jo dukros, kurios davė pinigų 3000 Eur administravimo išlaidoms apmokėti, pareiškėjas negalėjo paaiškinti, kodėl apmokėjo būtent šį įsipareigojimą. Bankroto administratorius teismo posėdyje patikino nežinojęs apie bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratorius MB „Penktas šansas“ reikalavimo įvykdymą iki teismo posėdžio. Teismo vertinimu, aukščiau paminėtos aplinkybės sudaro pagrindą konstatuoti, kad pareiškėjas 2018-12-19 pasirašydamas rašytinį įsipareigojimą pažeidė FABĮ 18 str. 1 d. bei sumokėdamas 3000 Eur sumą reikalavimą bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratoriui MB „Penktas šansas“, kuris nėra įtrauktas į kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, patvirtintą teismo 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi, savo veiksmais pažeidė FABĮ 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, todėl yra pagrindas nutraukti bankroto bylą FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu. Papildomai pažymėtina, kad aukščiau paminėtos aplinkybės byloje esančių duomenų visumoje sustiprina abejones dėl bankrutuojančio asmens sąžiningumo ir nurodomų aplinkybių, tame tarpe apie realų siekį atkurti nemokumą, patikimumo (CPK 3 str. 7 d., 178 straipsnis, 185 straipsnis).

2618. Teismas taip pat sutinka su kreditoriaus BUAB "Gaulesta" bankroto administratoriaus UAB „Vantolina“ atstovo teismo posėdyje pasakyta pastaba dėl pareiškėjo teismui nepateiktų sutarčių, sudarytų su komunalinių paslaugų tiekėjais, pagal kurias bankrutuojantis asmuo ketina vykdyti įsipareigojimus. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad L. V. Gaučas mokumo plane nenurodė jokių sutarčių, sudarytų su komunalinių paslaugų tiekėjais (mokumo atkūrimo plano IX dalis), jų nepateikė ir į bylą, nors teismo posėdyje paaiškino esantis sudaręs tokias sutartis ir turėsiantis vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Taigi, pateiktas planas neatitinka tikrovės bei įstatymo reikalavimų (FABĮ 7 str. 1 d. 8 p.). Įrodinėdamas mokamų komunalinių mokesčių sumas pareiškėjas teismui pateikė tik sąskaitų apmokėjimo kvitus, iš kurių nėra aišku, už kokį objektą paslaugos yra apmokamos. Įrodinėdamas būtinųjų išlaidų, reikalingų bankrutuojančiam asmeniui kiekvieną mėnesį, 650,84 Eur sumą, L. V. G. teismui pateikė išlaidų apskaičiavimo lentelę, sąskaitas, vaistų, maisto, paslaugų, buitinių priemonių ir kitų prekių apmokėjimo kvitus (b.l. 141-176, t. 5). Patikslintame mokumo atkūrimo plane pareiškėjas nurodė, kad jo būtinos išlaidos per mėnesį sudaro 650,84 Eur (210,84 Eur maistui, 70 Eur vaistams; 100 Eur rūbams; 170 Eur komunalinės paslaugos, telefonas; 100 Eur kitos išlaidos), taigi, beveik dvigubai didesnę sumą nei teismas patvirtino nutartimi dėl bankroto bylos iškėlimo, kurios pareiškėjas neskundė. Į bylą pareiškėjas pateikė išlaidų, skirtų kiekvienam mėnesiui pragyvenimui paskaičiavimą, tačiau pagal jį vidutinė išlaidų suma per mėnesį sudaro 686,66 Eur (2730,64:4), remiantis teismo posėdyje pareiškėjo bei bankroto administratoriaus paaiškinimais, nurodytos išlaidos tenka pareiškėjui ir sutuoktinei, vadinasi pareiškėjui būtina išlaidų suma per mėnesį sudaro apie 340 Eur, taigi, daug mažiau nei nurodyta plane. Kita vertus, sutiktina su kreditoriaus BUAB „Gaulesta“ paaiškinimais, kad ne visos kvituose nurodytos išlaidos gali būti laikomos būtinomis (pvz. alkoholiniai gėrimai, tabako gaminiai), išlaidų už komunalines ir pan. paslaugas dydžiai nėra pagrįsti įrodymais dėl įsipareigojimo fakto. Minėtos išvados sudaro pagrindą konstatuoti, kad nėra pakankamai pagrįstas mokumo atkūrimo plane nurodytų būtinų išlaidų dydis (CPK 178 str.).

2719. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, visų byloje esančių ir išanalizuotų įrodymų visumos kontekste teismas sprendžia, kad bankrutuojančio fizinio asmens L. V. G. pateiktas mokumo atkūrimo planas negali būti pripažįstamas tinkamu bankroto procedūrų įgyvendinimui, nes suponuoja prielaidas pasyviai atsikratyti visų skolų ir neskatina jo dėti visas įmanomas pastangas dengiant prisiimtus įsipareigojimus kreditoriams. Bankrutuojančio asmens L. V. G. mokumo atkūrimo planas iš esmės neatitinka įstatymo reikalavimų (FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 3, 8 punktų), nenumato konkrečių priemonių fizinio asmens mokumui atkurti, kuriomis būtų užtikrinamas kreditorių reikalavimų tenkinimas nepažeidžiant teisingos skolininko ir kreditorių interesų pusiausvyros, todėl planą atsisakytina tvirtinti, byla nutrauktina FABĮ 10 str. 1 d. 2 p. pagrindu. Byloje taip pat nustatytas faktinis bei teisinis pagrindas nutraukti bankroto bylą FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 3, 8 punktuose numatytais pagrindais.

28Dėl bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratorius MB „Penktas šansas“ prašymų

2920. Bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratorius MB „Penktas šansas“ pateikė teismui prašymą įtraukti į bankrutuojančio L. V. G. kreditorių sąrašą MB „Penktas šansas“ su 3 000 Eur kreditoriniu reikalavimu, vėliau pateikė pareiškimą dėl minėto reikalavimo atsisakymo (b.l. 21, t. 6). Išėjus į pasitarimų kambarį, į bylą buvo gautas prašymas dėl MB „Legausta“ įtraukimo į L. G. bankroto bylą su 15 830 Eur kreditoriniu reikalavimu.

3021. Pažymėtina, kad prašymas dėl 3000 Eur reikalavimo atsisakymo (6 t. b.l. 21) neatitinka CPK 140 str. 1 d., be to, teismui netvirtinus bankrutuojančio fizinio asmens mokumo atkūrimo plano ir bankroto bylą nutraukus, prašymų dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo ar atsisakymo nuo jų išsprendimas neturi reikšmės šioje byloje, todėl MB „Legausta“ prašymas dėl 3000 Eur kreditorinio reikalavimo patvirtinimo paliktinas nenagrinėtu (CPK 3 str. 6 d., 296 str. 1 d. 11 p.). Bankroto bylą nutraukus taip pat nėra procesinių prielaidų joje spręsti MB „Penktasis šansas“ prašymo dėl 15 830 Eur MB „Legausta“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Įvertinus tai, kad minėtas prašymas nebuvo priimtas, jis gražintinas pareiškėjui (CPK 115 str.).

31Teismas, vadovaudamasis Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi, 7 straipsniu, 10 straipsnio 1 dalies 2, 3, 8 punktais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 7 dalimi, 185, 290–292 straipsniais,

Nutarė

32Netvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens L. V. G. mokumo atkūrimo plano.

33Bankroto bylą nutraukti.

34Bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratorius MB „Penktas šansas“ prašymą dėl 3000 Eur kreditorinio reikalavimo patvirtinimo palikti nenagrinėtu.

35Bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratorius MB „Penktas šansas“ prašymą dėl 15 830 Eur MB „Legausta“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo grąžinti jį padavusiam asmeniui.

36Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Ieva... 2. sekretoriaujant Laimonui Rukšėnui, Vaivai Liaubienei... 3. dalyvaujant pareiškėjui L. V. G., pareiškėjo bankroto administratoriaus UAB... 4. suinteresuoto asmens BUAB "Gaulesta" bankroto administratoriaus UAB... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankroto... 6. 1. Pareiškėjo L. V. G. bankroto administratorius UAB „Stiprus žmogus“... 7. 2. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 8. 3. Suinteresuotas asmuo UAB „Bikuvos prekyba“ atsiliepime nurodė, kad su... 9. 4. Suinteresuoti asmenys antstolis Dalius Traigys, antstolis I. G., antstolis... 10. 5. Pareiškėjas bankrutuojančio MB „Legausta“ bankroto administratorius... 11. 6. Pareiškėjas bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratorius... 12. 7. Teismo posėdyje pareiškėjas L. V. G. prašė patvirtinti mokumo atkūrimo... 13. Bankroto administratoriaus UAB „Stiprus žmogus“ atstovas papildomai... 14. Suinteresuoto asmens BUAB "Gaulesta" bankroto administratoriaus UAB... 15. Prašymas netenkintinas, mokumo atkūrimo planas netvirtinamas, bankroto byla... 16. 8. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Vilniaus regiono apylinkės teismo... 17. 9. Pareiškėjo bankroto administratorius teismo prašo patvirtinti... 18. 10. Pagal FABĮ 1 straipsnio nuostatą fizinio asmens bankroto institutu... 19. 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad fizinio asmens... 20. 12. Remiantis FABĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas priima nutartį... 21. 13. Pateiktame patikslintame mokumo atkūrimo plane pareiškėjas nurodė, kad... 22. 14. Minėta, kad kreditoriaus BUAB „Gaulesta“ bankroto administratorius UAB... 23. 15. Teismas iš esmės sutinka su kreditoriaus išsakytomis pastabomis dėl L.... 24. 16. Pažymėtina, kad bankroto procedūros paskirtis - sudaryti sąlygas... 25. 17. Taip pat pažymėtina, kad FABĮ 6 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato,... 26. 18. Teismas taip pat sutinka su kreditoriaus BUAB "Gaulesta" bankroto... 27. 19. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, visų byloje esančių ir... 28. Dėl bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratorius MB... 29. 20. Bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratorius MB „Penktas... 30. 21. Pažymėtina, kad prašymas dėl 3000 Eur reikalavimo atsisakymo (6 t. b.l.... 31. Teismas, vadovaudamasis Fizinių asmenų bankroto įstatymo 1 straipsnio 1... 32. Netvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens L. V. G. mokumo atkūrimo plano.... 33. Bankroto bylą nutraukti.... 34. Bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratorius MB „Penktas... 35. Bankrutuojančios MB „Legausta“ bankroto administratorius MB „Penktas... 36. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...