Byla 2S-2067-658/2012
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas – Nerijus Meilutis rašytinio proceso forma, apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2S-2067-658/2012 pagal apelianto (atsakovo) – UAB „KVDC“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012-07-18 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-9975-748/2012 pagal ieškovo – AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, ieškinį atsakovui – UAB „KVDC“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Kauno miesto apylinkės teismas 2012-06-08 išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo – AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, ieškinį atsakovui – UAB „KVDC“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo 2012-06-08 priimdamas sprendimą už akių.

4Atsakovas UAB „KVDC“ 2012-07-16 pateikė teismui procesinį dokumentą, kurį įvardino kaip apeliacinį skundą ir prašė panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012-06-08 sprendimą už akių nurodydamas, kad sprendimas priimtas formaliai, remiantis vien prielaidomis.

52. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas skundžiama 2012-07-18 nutartimi atsisakė priimti ieškovo pateiktą procesinį dokumentą, kuris įvardinamas kaip apeliacinis skundas. Tokį procesinį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad sprendimo už akių nuorašas 2012-06-14 buvo įteiktas atsakovo įmonės direktoriui - D. L. J. Terminas atsakovui pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo prasidėjo nuo sprendimo už akių priėmimo dienos, t. y., 2012-06-08 d., ir baigėsi 2012-06-28. Atsakovo pateiktas procesinis dokumentas, teisme užregistruotas 2012-07-16, todėl teismas laikė, kad atsakovo pateiktas procesinis dokumentas paduotas praleidus terminą, nustatytą jam paduoti. Kadangi teikdamas procesinį dokumentą teismui, atsakovas neprašė praleisto procesinio termino atnaujinti, nenurodė termino praleidimo priežasčių, todėl pirmosios instancijos teismas pateikto procesinio dokumento nepriėmė ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

73. Apelianto (atsakovo) – UAB „KVDC“ atskirojo skundo bei ieškovo – AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, atsiliepimo į atsakovo atskirąjį skundą argumentai

83.1. Apelianto (atsakovo) – UAB „KVDC“ atskirojo skundo argumentai

9Apeliantas (atsakovas) – UAB „KVDC“ su Kauno miesto apylinkės teismo 2012-07-18 nutartimi nesutinka, atskiruoju skundu prašo ją panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, t. y., kaip nurodo pats apeliantas, priimti nagrinėjimui 2012-07-16 surašytą atskirąjį skundą dėl 2012-06-08 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-9975-748/2012. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas 2012-06-08 priėmė ne nutartį, o sprendimą už akių atsakovo atžvilgiu, o atsakovas 2012-07-12 parengė ir pašto įstaigai įteikė procesinį dokumentą, kurį pavadino apeliaciniu skundu ir kuris teisme registruotas 2012-07-16.

10Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria jo pateiktas procesinis dokumentas atsisakytas priimti motyvuojant tuo, kad jis paduotas praleidus įstatyme nustatytą terminą, yra neteisėta, nesuprantama ir visiškai nemotyvuota. Nustatydamas terminą trūkumams pašalinti, teismas privalantis įgyvendinti išaiškinimo pareigą, vadovautis kooperacijos principu, nepažeisti asmenų teisėtų lūkesčių principo. Tinkamai šiuos principus teismas įgyvendinantis tik tuomet, jeigu byloje dalyvaujančiam asmeniui, kuriam skirta nutartis dėl, kaip nurodo apeliantas, trūkumų išaiškinimo, įvardina konkrečius trūkumus ir duoda aiškius nurodymus dėl jų pašalinimo. Apeliantas atkreipia dėmesį į Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką, kuris naikindamas pirmosios instancijos teismo nutartį dėl atsisakymo priimti apeliacinį skundą ir atnaujindamas terminą jam paduoti, pažymėjo, jog kai asmuo procesinį veiksmą atlieka praleidęs nustatytą terminą, vien ta aplinkybė, kad nėra dalyvaujančio byloje asmens prašymo praleistą procesinį terminą atnaujinti, negali būti vertinama kaip pagrindas atsisakyti svarstyti praleisto procesinio termino atnaujinimo klausimą; turėdamas duomenų, kad procesinis terminas galėjo būti praleistas dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jį praleidusio asmens valios, teismas ex proprio motu, atsižvelgdamas į atitinkamos kategorijos bylose galiojančias įrodinėjimo taisykles, turi svarstyti termino atnaujinimo klausimą. Nustatęs, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir, kad, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, procesinį veiksmą asmuo atliko per protingą laiką, teismas privalo praleistą procesinį terminą atnaujinti nepriklausomai, ar dalyvaujantis byloje asmuo padavė prašymą jį atnaujinti, ar ne. Tuo tarpu apeliantas yra įsitikinęs, kad jo teisės buvusios pažeistos, kadangi jam nebuvo paaiškinta, ką turintis padaryti, kad jo, kaip pats apeliantas nurodo, atskirasis skundas būtų priimtas. Apeliantas nurodo, kad „skundas buvęs paduotas 2012-07-13 ir juo apskųsta 2012-06-08 teismo nutartis, kuri buvo gauta 2012-06-14, todėl, apelianto nuomone, terminas nebuvo praleistas, kadangi 2012-06-08 sprendime už akių yra nurodomas 30 dienų terminas“. Remdamasis aukščiau išvardintais motyvais, apeliantas nurodo, kad jam esą visiškai neaišku, kodėl skundžiama nutartimi atsisakoma priimti apeliacinį skundą.

113.2. Ieškovo – AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą argumentai

12Atsiliepimu prašoma atskirojo skundo netenkinti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, kadangi byloje esant priimtam sprendimui už akių, atsakovas privalėjo per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, tačiau terminas tai padaryti baigėsi jau 2012-06-28. Net jeigu sprendimas būtų skundžiamas apeliacine tvarka, jį skundžianti šalis būtų privalėjusi tai padaryti per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo ir šiuo atveju toks terminas baigtųsi 2012-07-09.

134. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išaiškinimai

14Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apelianto – UAB „KVDC“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012-07-18 nutarties, atsisako jį tenkinti, nes skundas yra nepagrįstas, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą. Štai dėl kokių priežasčių.

15Iš bylos medžiagos matyti, jog civilinę bylą pagal ieškovo – AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, ieškinį atsakovui – UAB „KVDC“ teismas iš esmės išnagrinėjo 2012-06-08 priimdamas sprendimą už akių, kadangi atsakovas per jam nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį. Teismo sprendimo, priimto už akių, rezoliucinėje dalyje ginčo šalims aiškiai ir nedviprasmiškai išaiškinti procesiniai būdai, kuriais šalys, nesutikdamos su teismo sprendimu už akių, gali jį ginčyti bei nurodyti terminai, per kuriuos tai galima atlikti. O būtent nurodyta, kad atsakovas – UAB „KVDC“ negali sprendimo už akių skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį LR CPK 287 str. 2-4 dalių reikalavimus. Tuo tarpu ieškovui išaiškinta jo teisė per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

16Apeliantas (atsakovas) 2012-07-12 pašto įstaigai įteikė procesinį dokumentą, kurį įvardino kaip apeliacinį skundą. Vadinasi, darytina išvada, jog atsakovas pateikė tokį procesinį dokumentą, kokio pateikti jam nesuteikia teisės proceso įstatymas. LR CPK 285 str. 5 d. yra įtvirtintas draudimas šaliai, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, skųsti tokios rūšies teismo sprendimą tiek apeliacine, tiek kasacine tvarka, o tik numatyta tokios šalies teisė paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo LR CPK 287 str. nustatyta tvarka. Iš kitos pusės, vertinant apelianto argumentus pažymėtina, jog LR CPK 115 str. 4 d. nustato, kad vien klaidingas procesinio dokumento pavadinimo (rūšies) nurodymas nėra pagrindas atsisakyti atlikti procesinius veiksmus, kurių yra prašoma pateiktame procesiniame dokumente, ir taip pat nesudaro pagrindo taikyti procesinių dokumentų trūkumų šalinimo institutą, įtvirtintą LR CPK 115 str. 2 d. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovas, pateikdamas teismui procesinį dokumentą, kurį įvardino kaip apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012-06-08 sprendimo už akių, ne klaidingai (netiksliai) nurodė procesinio dokumento pavadinimą, o pateikė procesinį dokumentą, kurį paduoti teisės jam nenumato įstatymas, t. y., apeliaciniu skundu skundė teismo sprendimą už akių būdamas šalimi, kurios atžvilgiu šis teismo sprendimas buvo priimtas. Tai patvirtina ir pateikto procesinio dokumento turinys. Jame atsakovas dėsto savo nesutikimo su 2012-06-08 sprendimu už akių argumentus ir prašo apeliacinės instancijos teismą sprendimą panaikinti. Tuo tarpu, kaip ir buvo minėta, šalis, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, neturi teisės skųsti tokio sprendimo apeliacine tvarka aukštesnės instancijos teismui ir prašyti apeliacinės instancijos teismą jį panaikinti, tačiau jai suteikiama kitokio turinio procesinė teisė – prašyti, kad pats sprendimą už akių priėmęs teismas jį peržiūrėtų. Įgyvendindama šią procesinę teisę, šalis, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, privalo paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kurio turiniui civilinio proceso įstatymai, o būtent LR CPK 287 str., kelia specialiuosius reikalavimus. O būtent – tokį pareiškimą pateikianti šalis privalo nurodyti aplinkybes, liudijančias atsiliepimo į ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat pateikti įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes, nurodyti aplinkybes, galinčias turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui ir jas patvirtinančius įrodymus. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovo 2012-07-12 parengtas procesinis dokumentas šių reikalavimų neatitinka; savo procesiniame dokumente, įvardintame kaip „apeliacinis skundas“, atsakovas apskritai neužsimena apie tai, kokios priežastys nulėmė, kad nuo pareikšto ieškinio jis nesigynė, nereagavo į teismo jam atsiųstą pranešimą pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo laikyti, kad turinio prasme atsakovo pateiktas procesinis dokumentas yra ne apeliacinis skundas, o pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Tokiu būdu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad gavęs tokį atsakovo procesinį dokumentą (apeliacinį skundą), pirmosios instancijos teismas privalėjo net nevertindamas to, kokiais terminais yra paduotas procesinis dokumentas, atsisakyti jį priimti vadovaudamasis LR CPK 303 str. ir 315 str. 2 d. 2 p., t. y., motyvuodamas tuo, kad apeliacinį skundą padavė asmuo, kuris neturi teisės jo paduoti, nes apeliacine tvarka sprendimą už akių apskundė šalis, kurios atžvilgiu toks sprendimas priimtas.

17Nors pirmosios instancijos teismas savo nutartyje atsisakymą priimti atsakovo pateiktą procesinį dokumentą motyvavo ne aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, tačiau procesinių terminų, skirtų atitinkamiems procesiniams veiksmams atlikti praleidimu, tai nėra pagrindas keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kadangi jos rezoliucinėje dalyje suformuluotas procesinis sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

18Apelianto argumentai, susiję su tuo, kad net ir nesant jo prašymo atnaujinti praleistą procesinį terminą, pirmosios instancijos teismas savo paties iniciatyva (ex proprio motu) privalėjo spręsti procesinio termino atnaujinimo klausimą, kadangi tokią nuostatą savo jurisprudencijoje formuoja Lietuvos apeliacinis teismas, atmestini. Atskirajame skunde apeliantas duoda nuorodą į konkrečioje byloje priimtą Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, tačiau šios bylos faktinės aplinkybės gali būti visiškai skirtingos nuo nagrinėjamos, todėl ir nagrinėjamu klausimu priimto procesinio sprendimo ratio decidendi nebūtinai turi sutapti su suformuluotu Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sprendimo už akių rezoliucinėje dalyje teismas abiems šalims aiškiai nurodė, kad termino, per kurį atsakovas turi teisę prašyti sprendimo už akių peržiūrėjimo, o ieškovas – skųsti sprendimą apeliacine tvarka, eiga prasideda nuo teismo sprendimo priėmimo, o ne jo nuorašo įteikimo dienos. Kadangi savo parengtą procesinį dokumentą atsakovas įteikė paštui 2012-07-12, terminus procesiniams veiksmams atlikti jis neabejotinai praleido nepriklausomai nuo to, kokį procesinį dokumentą jis būtų ketinęs paduoti teismui – apeliacinį skundą ar pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ir Lietuvos apeliacinis teismas atsakovo cituojamoje nutartyje pabrėžė, jog procesinio termino atnaujinimo klausimą tuo atveju, kai nėra atitinkamo dalyvaujančio byloje asmens prašymo, pats teismas ex proprio motu privalo spręsti tuomet, kai turi duomenų, jog procesinis terminas yra praleistas dėl svarbios priežasties, atsižvelgdamas į atitinkamos bylos kategoriją ir joje taikytinas įrodinėjimo taisykles. Šiuo atveju iš bylos medžiagos ir atsakovo procesinės elgsenos daryti tokios išvados nebuvo pagrindo. Priešingai – pripažintina, kad atsakovas buvo neatidus, nerūpestingas, o būtent – nereagavo į jam pareikštą ieškinį, be jokios aiškesnės priežasties nepateikė į jį atsiliepimo, nepaisė terminų, per kurį galėjo prašyti jo atžvilgiu priimto sprendimo už akių peržiūrėjimo, nereiškė teismui prašymo praleistą terminą atnaujinti, nenurodė jokių priežasčių, kurios nulėmė termino praleidimą, todėl privalo prisiimti jam tenkančias negatyvaus pobūdžio procesines pasekmes.

19Nesutiktina su apelianto argumentais, kad teismas privalėjo taikyti jo paduoto procesinio dokumento trūkumų šalinimo institutą. Kaip minėta, teismo sprendimo už akių rezoliucinėje dalyje teismas visiškai aiškiai nurodė, kokį procesinį dokumentą, (t. y., pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo) turi teisę paduoti atsakovas, per kokį terminą tai privalo padaryti. Tuo tarpu iš paduoto procesinio dokumento turinio matyti, kad atsakovas, nesilaikydamas terminų ir neprašydamas praleistų terminų atnaujinti, padavė visai kitos rūšies procesinį dokumentą nei įstatymas jam suteikia teisę pateikti. Vadinasi, teismas pagrįstai netaikė procesinio dokumento trūkumų šalinimo instituto, o grąžino paduotą apeliacinį skundą atsakovui, neturinčiam teisės skųsti sprendimo už akių, priimto jo atžvilgiu, apeliacine tvarka.

20Atsižveldamas į išdėstytus motyvus ir vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

21apelianto (atsakovo) – UAB „KVDC“ atskirojo skundo netenkinti.

22Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo momento.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas – Nerijus Meilutis... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Kauno miesto apylinkės teismas 2012-06-08 išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Atsakovas UAB „KVDC“ 2012-07-16 pateikė teismui procesinį dokumentą,... 5. 2. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas skundžiama 2012-07-18 nutartimi atsisakė... 7. 3. Apelianto (atsakovo) – UAB „KVDC“ atskirojo skundo bei ieškovo – AB... 8. 3.1. Apelianto (atsakovo) – UAB „KVDC“ atskirojo skundo argumentai... 9. Apeliantas (atsakovas) – UAB „KVDC“ su Kauno miesto apylinkės teismo... 10. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais. Apelianto nuomone,... 11. 3.2. Ieškovo – AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamo AB „Lietuvos dujos“... 12. Atsiliepimu prašoma atskirojo skundo netenkinti ir pirmosios instancijos... 13. 4. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai... 14. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apelianto – UAB „KVDC“... 15. Iš bylos medžiagos matyti, jog civilinę bylą pagal ieškovo – AB... 16. Apeliantas (atsakovas) 2012-07-12 pašto įstaigai įteikė procesinį... 17. Nors pirmosios instancijos teismas savo nutartyje atsisakymą priimti atsakovo... 18. Apelianto argumentai, susiję su tuo, kad net ir nesant jo prašymo atnaujinti... 19. Nesutiktina su apelianto argumentais, kad teismas privalėjo taikyti jo paduoto... 20. Atsižveldamas į išdėstytus motyvus ir vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337... 21. apelianto (atsakovo) – UAB „KVDC“ atskirojo skundo netenkinti.... 22. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartį palikti... 23. Nutartis įsiteisėja nuo priėmimo momento....