Byla e2-117-322/2017
Dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant Teresei Zakrasienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės statyba“ atstovei advokatei Virginijai Pluščiauskienei, atsakovui D. K., jo atstovui advokatui Gintarui Žičkui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kelmės statyba“ ieškinį atsakovui D. K. dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas teismui pateikė ieškinį, kuriame nurodo, kad 1979 m. buvo įgytas ožinis kranas. UAB „Kelmės statybos“ pagrindinių priemonių apskaitoje ožinis kranas 2016 m. lapkričio 1 d. būklei yra apskaitomas kaip 0,29 Eur likutinės vertės dėl amortizacijos, tačiau faktinė jo vertė rinkoje siekia 7500 Eur. Ožinis kranas daugelį metų stovėjo bendrovės teritorijoje, o dabartiniu metu atsakovui priklausančiame sklype. 2015 m. liepos 8 d. bendrovė pardavė atsakovui betono mazgą, unikalus Nt.4400-2788-5189, esantį ( - ). Parduodamas daiktas buvo suformuotas bendrame 10,0518 ha žemės sklype, kur 0,5015ha iš naudojamo 6,6297 ha žemės sklypo ploto yra sudaryta 2001 m. kovo 8 d. valstybinės žemės nuomos sutartis Nr.17, su vėlesniais pakeitimais. Atsakovo žemės sklype jau daugelį metų ant betoninių plokščių stovi ožinis kranas. Atsakovas mano, kad jis yra nusipirkęs ožinį kraną iš ieškovo ir neleidžia ožinio krano transportuoti. Ieškovas mano, kad atsakovas neteisėtai valdo ieškovo turtą ir neleidžia jo pasiimti, yra užkrovęs betoninius ožinio krano pamatus (plokštes) maišais. Ieškovas prašo įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovui ožinį kraną, stovintį atsakovui priklausančiame žemės sklype Nr. ( - ) kv. m., esančiame ( - ), ir priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą, su ieškiniu nesutinka. Atsakovas nurodė, kad 2015 m. liepos 8 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią ieškovas atsakovui perdavė gamybinį pastatą – betono mazgą. 2016 m. kovo 16 d. sudarytas pakvitavimas kuriame nurodyta, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė pagal sutartį. Ieškovas kreipėsi į teismą 2016 m. gruodžio 12 d., prašydamas teismą įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovui ožinį kraną, stovintį atsakovui priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ). Atsakovas negavo iš ieškovo pretenzijų dėl ožinio krano nei po sutarties sudarymo, nei iki 2016 m. kovo 16 d. Be to, yra kilęs ginčas tarp ieškovo ir atsakovo dėl naudojimosi greta esančiais žemės sklypais, atsakovui priklausančiu lauko keliu, todėl atsakovas mano, kad nagrinėjama byla yra siekiama daryti tam tikrą poveikį atsakovui, o ne ginti realiai pažeistas teises. Ieškovas mano, kad ožinis kranas nebuvo parduotas atsakovui, kadangi pagal sutartį kaip sutarties dalykas yra įvardintas tik betono mazgas (gamybinis pastatas – sandėlis), tačiau atsakovo nuomone ožinis kranas yra betoninio mazgo priklausinys, todėl įsigydamas betoninį mazgą kartu įsigijo ir ožinį kraną. Kranas yra neatsiejamas ir nuolat susijęs su sutartimi įsigytu pastatu, kadangi atsakovo vykdomoje ūkinėje veikloje naudojamos medžiagos yra didelio svorio ir yra perkeliamos nuo šias medžiagas atvežusio transporto ant atsakovui priklausančio transporto ir patalpinamos sandėliuoti ar iškart paduodamos (krano pagalba) apdirbimui. Kranas yra įtvirtintas betoniniuose pamatuose todėl sunkiai įsivaizduojamas šio krano transportavimas iš vienos vietos į kitą. Be to, ieškovo reikalavimo kainos dydis viršija krano vertę. Kadangi ginčo kranas yra sutartimi įsigyto daikto priklausinys, todėl jį turėtų ištikti pagrindinio daikto likimas, t. y. kadangi pastatas yra perėjęs atsakovo nuosavybėn, tai ir ginčo kranas yra laikytinas atsakovo nuosavybe. Ieškovo direktorės raštas apie ginčo krano vertę, kurios dydis 7500 Eur, yra deklaratyvus ir negali būti vertinamas kaip objektyvus įrodymas. Atsakovas prašo ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas pateikė teismui dubliką, nurodo, kad nors atsakovas teigia, kad 2015 m. liepos 8 d. pirkimo-pardavimo sutartimi kartu su betono mazgu nusipirko ir ožinį kraną, tačiau sutarties dalyku yra įvardintas betono mazgas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Ožinis kranas yra skirtas kilnoti daiktus ir nėra niekaip susijęs su betono mazgu. Ginčo kranas niekada nebuvo skirtas aptarnauti betoninį mazgą. Betono mazgui aptarnauti buvo naudojami trys telferiai, kurie buvo sumontuoti pačiame betono mazge. Ožinis kranas negali būti traktuojamas kaip antraeilis betono mazgo daiktas, nes jis buvo skirtas kitoms funkcijos vykdyti, nei aptarnauti betono mazgą. Atsakovas, pirkdamas betono mazgą, turėjo suvokti, kad už 50 metrų esantis ožinis kranas negalėjo būti savarankiškas priklausinys betoniniam blokui aptarnauti. Kranas yra nebetinkamas eksploatuoti. Kadangi juodojo metalo laužo kaina yra nuo 180 Eur iki 190 Eur, o kranas gali sverti apie 40,5 tonų, todėl ieškovas paskaičiavo krano vertę 7500 Eur.

7Atsakovas pateikė teismui tripliką, kuriame nurodė, jog laikosi pozicijos, kad ožinis kranas yra įgytas atsakovo nuosavybės teise kaip priklausinys sutarties pagrindu nusipirkus betono mazgą. Tarp šalių nekyla ginčas, kad ožinis kranas yra priklausinys, tačiau ginčas kyla dėl to, kieno priklausinys yra ožinis kranas. Ieškovas dublike laikosi pozicijos, kad kranas yra atviro sandėlio-lentpjūvės priklausinys ir tai grindžiama šiais argumentais:1) kranas stovi už 50 metrų nuo betono mazgo; 2) betono mazgas aptarnaujamas viduje esančių trijų telferių (keltuvų); 3) fizinės savybės ir bėgių padėtis neleidžia kvalifikuoti ginčo krano kaip betono mazgo priklausinio; 4) ginčo kranas stovi žemės sklype, kuris ribojasi su ieškovo žemės sklypu. Nesutikdamas su šiais ieškovo argumentais atsakovas nurodo, kad aplinkybė, kad ginčo kranas stovi apie 50 metrų nuo betono mazgo (sandėlio) nėra teisiškai reikšminga. Be to, prie ožinio krano arčiausiai esantis pastatas – sutartimi įgytas betono mazgas (sandėlis). Be to, atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad žemės sklype, kuriame stovi ginčo kranas, be betono mazgo (sandėlio) nėra jokio kito pastato, galinčio būti pagrindiniu daiktu ožinio krano atžvilgiu. Šios aplinkybės paneigia ieškovo poziciją, kad ginčo kranas nėra sutartimi įsigyto betono mazgo priklausinys. Atsakovas daro išvadą, kad priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas pagrindiniam daiktui tarnauti, susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi ir tenkina pagrindinio daikto poreikius. Atsakovas nurodo, kad visų pirma, ožiniu kranu atliekami darbai yra susiję su betono mazgu (sandėliu). Tokia sąsaja pasireiškia tuo, kad šiame pastate sandėliuojamas didelę masę turinčias medžiagas reikia priimti kai jos yra atvežamos. Pats ieškovas nurodė, kad būtent tokiai veiklai buvo naudojamas ginčo kranas. Antra, sandėlio ūkinė paskirtis negalėtų būti įgyvendinama pilna apimtimi, jei šalia jo nebūtų ginčo krano, t. y. sandėliuojant itin sunkius daiktus, jie turi būti kilnojami, pavyzdžiui, nuo atvežančio transporto. Trečia, ožinis kranas neatlieka jokių savarankiškų (izoliuotų) funkcijų. Šios ir aukščiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ginčo kranas yra susijęs su pagrindiniu daiktu (betono mazgu) bendra ūkine paskirtimi, taip pat, kad jis tenkina šio pagrindinio daikto poreikius (sunkių daiktų sandėliavimas reikalauja tokių daiktų kilnojimo). Tai, kad tam tikru laiku ginčo kranas buvo galimai naudojamas atviram sandėliui-lentpjūvei, yra teisiškai nereikšminga, kadangi teismas turi vertinti situaciją, kuri buvo susiklosčiusi Sutarties sudarymo metu. Atsakovas betono mazgą įsigijo tikslu vykdyti jame ne tik sandėliavimo, bet ir medžio apdirbimo veiklą, kurioje neišvengiamai reikia kilnoti medžio rąstus. Su šia veikla neatsiejamai susijęs ožinis kranas, kadangi jo pagrindinė savybė – didelė keliamoji jėga. Ieškovo įvardinami trys telferiai yra nebeeksploatuojami ir jų šiai dienai betono mazge nebėra. Iš to seka, kad ginčo kranas yra tarnaujantis betono mazgui (sandėliui). Pagal pridedamus žemės sklypo ir jame esančių statinių matavimus, matyti, kad šiai dienai ginčo kranas nėra kadastrinio registro objektas. Be to, žemės sklypo paskirstymo planą sugretinus su Ieškovo pateiktu planu, būtų galima teigti, kad ginčo kranas stovi ne bylos šalių sklypų sandūroje, o kitų subjektų sklypuose ar bent jau šių subjektų ir Ieškovo sklypų sandūroje, tačiau Ieškovas tokios pozicijos nesilaiko. Tai reiškia, kad Ieškovo pateikti kadastriniai matavimai yra pasenę ir neatitinkantys realios faktinės situacijos. Priešingai nei nurodo Ieškovas, ginčo kranas šiai dienai stovi žemės sklype, paskirstymo plane pažymėtu Nr. ( - ), t. y. atsakovui priklausančiame žemės sklype.

8Teismo posėdyje ieškovo atstovė nurodė tas pačias, kaip ir ieškinyje ir dublike yra nurodytos, faktines aplinkybes ir prašė ieškinį tenkinti.

9Teismo posėdžių metu atsakovas ir atsakovo atstovas palaikė atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį atmesti.

10Ieškinys tenkintinas.

11Byloje nustatyta, kad 2015m. liepos 8d. sutartimi ieškovas UAB „Kelmės statyba“ pardavė, o atsakovas D. K. asmeninės nuosavybės teise nupirko pastatą - betono mazgą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Turtas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre.

12Ginčas tarp šalių kilo dėl to, kad šalys skirtingai aiškina, ką viena pardavė, o kita - nupirko pagal šią sutartį, o būtent: atsakovas teigia, kad šalys dar iki sutarties sudarymo buvo sutarusios, kad atsakovas perka „kaip visumą“ - žemės sklypą( žemė nuomojama iš valstybės), betono mazgo pastatą( medienos perdirbimui) ir ožinį kraną( medienos rastų iškrovimui), visą laiką manė, kad ožinis kranas yra betono mazgo pastato priklausinys ir „įeina“ į viso perkamo objekto kainą, nes betono mazgo vertė 10542 Eur, o pagal sandorį sumokėta 43443 Eur. Atsakovas savo atsikirtimus grindžia įstatymo nuostata, kad ginčo ožinis kranas yra tiesiogiai susijęs bendra ūkine paskirtimi su betono mazgu, skirtas tarnauti betono mazgui(pastate vyko įvairūs su betonu, betono plokštėmis susiję darbai, kuriems reikalinga didžiulė keliamoji galia), todėl pardavus betono mazgą, ožinį kraną, kaip antraeilį daiktą betono mazgo( pagrindinio daikto) atžvilgiu ištiko pagrindinio daikto likimas. Ieškovas gi teigia, jokio susitarimo tarp šalių dėl ožinio krano pardavimo nebuvo, ožinis kranas yra kilnojamasis daiktas, jis eksploatacijos metu judėdavo bėgiais ir buvo skirtas aptarnauti ne betono mazgo pastatą, o atvirą sandėlį – lentpjūvę, buvo naudojamas priimant( iškraunant ir pakraunant) atvežtas statybines medžiagas ir su betono mazgu niekada nebuvo ir nėra niekaip susietas.

13CK 4.19 straipsnio 1 dalyje priklausiniai apibrėžiami kaip savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Remiantis CK 4.14 straipsnio 1 dalimi, antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu, yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t. y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas pagrindiniam daiktui tarnauti ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taip pat pagrindinio daikto poreikiams tenkinti. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2008).

14Kaip matosi iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų – ieškovo aiškinamojo rašto, registravimo pažymėjimo, ieškovas UAB „Kelmės statyba“ buvo įkurta kelių statybinių organizacijų pertvarkymo procese: 1985 m. gruodžio mėnesį pertvarkius( sujungus) Kelmės tarpkolūkinę statybos organizaciją ir Kelmės kilnojamą mechanizuotą koloną įkurta Kelmės RSO, 1991m. vasario 28d. RSO reorganizuota į UAB „Statyba“, pastaroji reorganizuota į VĮ „Statyba“, 1994 m. balandžio 1d. įregistruota AB „Kelmės statyba“, kuri 2009m. gegužės 8d. pertvarkyta į UAB „Kelmės statyba“. Kad ginčo ožinis kranas buvo apskaitomas anksčiau paminėtų statybinių organizacijų balanse patvirtina „Kelmės TSO“ 1983 m. rugsėjo 1d. pagrindinių priemonių inventorizacijos ako Nr. 25 išrašas, kur eilės numeriu 19 yra įrašytas ožinis kranas, 14600 rublių vertės. Iš ilgalaikio turto apskaitos inventorinės kortelės Nr. 2-107 matosi, kad ožinis kranas, kurio inventorinis numeris 632, apskaitomas akcinėje bendrovėje „Kelmės statyba“, ožinio krano atidavimo naudoti data 1979m. liepos mėnuo. Pagal ieškovo pažymą, ožinio krano vertė 2016m. lapkričio 1d. buvo 0,29, tačiau faktinė rinkos vertė šiuo metu dėl juodojo metalo laužo masės yra 7500 Eur. Šie rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ginčo ožinis kranas priklauso ieškovui UAB „Kelmės statyba“ kaip pagrindinė priemonė, yra ieškovo buhalterinės apskaitos dokumentuose.

152015m. liepos 8d. ieškovui pardavus betono mazgo pastatą atsakovui ( tuo tikslu bendrame 10,0518 ha nuomojamame valstybinės žemės sklype suformuotas atskiras žemės sklypas, kurio nuomos teisė perleista atsakovui) ginčo ožinis kranas liko stovėti atsakovo nuomojamame žemės sklype. Apie atsakovo nuomos teisėmis valdomą žemę patvirtina pateikti rašytiniai įrodymai: 2001-03-08 valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 17, 2015-09-01 susitarimas dėl 2001m. kovo 8d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 17 pakeitimo bei žemės sklypo paskirstymo planas, kur nurodyta, kad atsakovas D. K. yra nuomininkas 0,5015 ha( 0,4404 ha ploto teritorija, plane pažymėta Nr. 25 ir 0,0611 ha iš 1,2150 ha bendro naudojimo teritorijos, plane pažymėtos Nr. 24) žemės sklypo, esančio ( - ). Pažymėtina, kad ginčo objekto tiksli stovėjimo vieta žemės sklypo planinėje medžiagoje nėra pažymėta

16Atsižvelgiant į aplinkybę, kad ožinis kranas nebeeksploatuojamas nuo 1993 metų, nustatant betono mazgo pastato ir ožinio krano kaip pagrindinio ir antraeilio daiktų sąsajas, esminiais laikytini šalių ir liudytojų paaiškinimai: liudytojas A. S. P., UAB „Kelmės statyba“ direktorius paaiškino, kad ginčo ožinį kraną įsigijo „Kelmės tarpkolūkinė organizacija“ 1976 metais, kranas stovėjo ant bėgių( šiuo metu nėra išlikę), judėjo pirmyn ir atgal, aptarnavo teritorijoje esantį „atvirą sandėlį“( sandėliavo plytas, medieną ir kt.), lentpjūvę ( rūšiuodavo ir „paduodavo“ į lentpjūvę medžio rastus) ir stalių dirbtuves, kurias pasiekdavo krano konsolė. Gelžbetonio( betono mazgo) pastatas buvo atskirai, šiame pastate betono gaminiai buvo perkeliami, pakraunami bei iškraunami trijų telferių pagalba. Ožinis kranas „gelžbetoniui“ niekada nepriklausė, jo neaptarnavo ir negalėjo aptarnauti, nes „nepasiekė“, ožinio krano judėjimo tajektorija buvo kita nei stovėjo gelžbetonio pastatas, iš gelžbetonio pastato krovinį būtų reikėję transporto priemone atvežti iki ožinio krano ir tik tuomet kranas būtų galėjęs pakelti krovinį. Iki gelžbetonio( betono mazgo) pardavimo su D. K. nebuvo tartasi, kad bus parduodamas ir ožinis kranas, nes buvo parduodamas tik betono mazgo pastatas. Tačiau formuojant žemės sklypą prie parduodamo betono mazgo, matininkas neatkreipė dėmesio, kad dalis (apie 1/3 ) ožinio krano įrangos( betoninės plokštės) patenka į D. K. nuomojamą sklypą. 2016 m. rudenį D. K. pasiimti ožinio krano nebeleido; liudytojas E. V. B. paaiškino, kad dirbo AB „Kelmės statyba“ darbų vykdytoju, taip pat dirbtuvių vedėju ir prisimena, kad betono mazgą, kuriame buvo gaminama produkcija ( sąramos, pusrėmiai ir kt.) aptarnavo 3 telferiai, įrengti pastato viduje, kurie judėjo viršuje( prie pastato lubų) pritvirtintais bėgiais. Ožinis kranas stovėjo apie 20-30 metrų nuo betono mazgo ir kraudavo bei sandėliuodavo atvirame sandėlyje įvairią iš kitų gamyklų atvežtą produkciją( medieną, gelžbetonio gaminius, plokštes, plytas ir kt.). Ožinis kranas neaptarnaudavo betono mazgo ir nebuvo su juo niekaip susijęs. Ožinis kranas nebefunkcionuoja apie 20 metų.

17Vertinant rašytinius įrodymus, liudytojų paaiškinimus, išvažiuojamojo teismo posėdžio metu užfiksuotą informaciją ir nustatant teisiškai reikšmingas ožinio krano sąsajas su pagrindiniu daiktu, betono mazgu, pažymėtina, kad tarp šių objektų galima įžiūrėti tam tikrą fizinį ryšį( abu stovi santykinai netoli vienas kito), tačiau tarp jų nėra jokio funkcinio ryšio: akivaizdu, kad ožinio krano judėjimo bėgiais trajektorija tęsėsi lygiagrečiai betono mazgui, o ne link jo, ožinio krano konsolė, pagal jos galimybę judėti, taip pat nepasiekia betono mazgo( apie 20-30 metrų, tikslus atstumas nėra nustatytas), kad galėtų atlikti kokius nors kėlimo ar krovimo darbus. Iš to seka, kad ožinio krano paskirtis buvo kita, o ne aptarnauti betono mazgo pastatą, todėl ožinis kranas nelaikytinas betono mazgo priklausiniu, tokiu būdu nėra jokio pagrindo teigti, kad sudarius šalims betono mazgo pirkimo pardavimo sutartį, ožinį kraną ištiko toks pats likimas, tai yra kad jis buvo parduotas. Šiuo atveju jokios reikšmės neturi aplinkybė, kad galimai dalis ginčo ožinio krano konstrukcijos, po betono mazgo kaip naujo daikto suformavimo bendrame iš valstybės nuomojamame žemės sklype, pateko į atsakovo nuomojamą sklypo dalį.

18Pažymėtina ir tai, kad betono mazgo pirkimo sutarties 2.2 punkte( Nekilnojamojo daikto registro duomenys) nurodyta, kad įrašų apie nekilnojamojo daikto( betono mazgo) priklausinius nei iš to paties registro nei iš kito registro nėra. Atsakovas kaip sutarties šalis susipažino su sutartimi ir patvirtino, kad neturi pastabų ir/ar pretenzijų dėl perkamo Daikto būklės, kokybės nei dėl kainos, kad visos iki Sutarties sudarymo dienos tarp sutarties šalių vykusios derybos buvo sąžiningos. Kritiškai vertintinas atsakovo teiginys, kad sutartyje nurodytą kainą atsakovas sumokėjo tik todėl, kad manė perkąs ir ožinį kraną, nes betono mazgo vertė buvo tik 10542 Eur, o pagal sutartį sumokėjo 43443 Eur. Jeigu sutikti su atsakovo pozicija, ožinio krano vertė gaunasi beveik tris kartus didesnė už betono mazgo vertę.

19Teismas jokio funkcinio ryšio tarp betono mazgo ir ožinio krano nenustatė, taigi nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovas ožinį kraną įsigijo nuosavybėn pagal 2015m. liepos 8d. pirkimo pardavimo sandorį kaip nekilnojamojo daikto – pastato - betono mazgo, esančio ( - ), priklausinį. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs ne tik rašytinius įrodymus, bei liudytojų paaiškinimus, bet ir išvažiuojamojo teismo posėdžio metu apžiūrėjęs ginčo objektą – ožinį kraną - jo buvimo vietoje. Nenustatė teismas ir kitų ginčo ožinio krano nuosavybės teisės perėjimo atsakovui D. K. aplinkybių.

20Savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo( Lietuvos CK 4.95 straipsnis). Ginčo ožinis kranas yra atsakovo neteisėtai valdomas, todėl turi būti išreikalautas ir grąžintas ieškovui.

21Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, o CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultaciją. Ieškovo išlaidas šioje byloje sudaro sumokėtas 169 Eur žyminis mokestis ir advokato atstovavimo išlaidos 400 Eur. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, priteisiamos atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, bet ne didesnės, kaip nustatyta Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Šioje byloje ieškovo atstovė ruošė ieškinį, dubliką, taip pat dalyvavo visuose teismo posėdžiuose, todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, advokato sugaištą darbo laiką, ieškinio reikalavimų visišką patenkinimą, teismas vertina, jog 400Eur dydžio advokato atlyginimas yra atitinkantis teisingumo bei protingumo kriterijų.

22Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nesiekia 3( trijų) Eur dydžio , todėl nepriteistinos.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

24Ieškinį tenkinti.

25Įpareigoti D. K. grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės statyba“ priklausantį ožinį kraną, stovintį D. K. nuomojamame žemės sklype, esančiame ( - ).

26Priteisti iš D. K. 400 Eur( keturis šimtus eurų) atstovavimo išlaidų ir 169 Eur( vieną šimtą šešiasdešimt devynis eurus) sumokėto žyminio mokesčio.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Laima Borkovskienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas teismui pateikė ieškinį, kuriame nurodo, kad 1979 m. buvo įgytas... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą, su ieškiniu nesutinka. Atsakovas nurodė, kad... 6. Ieškovas pateikė teismui dubliką, nurodo, kad nors atsakovas teigia, kad... 7. Atsakovas pateikė teismui tripliką, kuriame nurodė, jog laikosi pozicijos,... 8. Teismo posėdyje ieškovo atstovė nurodė tas pačias, kaip ir ieškinyje ir... 9. Teismo posėdžių metu atsakovas ir atsakovo atstovas palaikė atsiliepime į... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Byloje nustatyta, kad 2015m. liepos 8d. sutartimi ieškovas UAB „Kelmės... 12. Ginčas tarp šalių kilo dėl to, kad šalys skirtingai aiškina, ką viena... 13. CK 4.19 straipsnio 1 dalyje priklausiniai apibrėžiami kaip savarankiški... 14. Kaip matosi iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų – ieškovo... 15. 2015m. liepos 8d. ieškovui pardavus betono mazgo pastatą atsakovui ( tuo... 16. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad ožinis kranas nebeeksploatuojamas nuo 1993... 17. Vertinant rašytinius įrodymus, liudytojų paaiškinimus, išvažiuojamojo... 18. Pažymėtina ir tai, kad betono mazgo pirkimo sutarties 2.2 punkte(... 19. Teismas jokio funkcinio ryšio tarp betono mazgo ir ožinio krano nenustatė,... 20. Savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto... 21. Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios... 22. Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro išlaidos, susijusios su procesinių... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 straipsniais,... 24. Ieškinį tenkinti.... 25. Įpareigoti D. K. grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės statyba“... 26. Priteisti iš D. K. 400 Eur( keturis šimtus eurų) atstovavimo išlaidų ir... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...