Byla e2S-195-450/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys AB SEB bankas, antstolis V. Č

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Technometalas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutarties, kuria prašymas dėl papildomos nutarties priėmimo atmestas, civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Technometalas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys AB SEB bankas, antstolis V. Č., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Pareiškėja UAB „Technometalas“ kreipėsi į teismą, prašydamas nepranešus antstoliui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų ir įsiteisės teismo procesinis sprendimas byloje uždrausti antstoliui V. Č. ar bet kokiems tretiesiems asmenims kaip nors riboti tarp 1 584,73 kv. m. ploto gamybinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), ir 7 749,56 kv. m. ploto patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), esantį praėjimą (pravažiavimą), bei trukdyti UAB „Technometalas“ ir jos darbuotojams per šį praėjimą (pravažiavimą) patekti į nuomojamas 818,01 kv. m. ploto gamybines patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias ( - ), taip pat prieiti prie pareiškėjo UAB „Technometalas“ turto ir dokumentų bei jais naudotis.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 21 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies – leido pareiškėjai naudotis jos nuomojamose patalpose, esančiose ( - ), unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančiais dokumentais, reikalingais įmonės veiklai vykdyti. Kitą prašymo dalį atmetė.
 3. Pareiškėja UAB „Technometalas“ pateikė prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo, kuriuo prašo priimti papildomą nutartį, pavedant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 21 d. nutartį vykdyti pareiškėjos pasirinktam antstoliui.
 4. Prašymą grindžia tuo, kad teismo 2016 m. spalio 21 d. nutartyje nėra nurodytas laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo būdas, dėl ko nutartį, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, yra realiai neįmanoma įvykdyti. Pareiškėja net ir turėdama nutartimi duotą leidimą naudotis patalpose esančiais dokumentais, reikalingais įmonės veiklai vykdyti, to neturi galimybės daryti, nes vienintelis galimas patekimas į šias patalpas yra pro antstolio V. Č., veikiant kartu su AB SEB banku, viršijant vykdomajame dokumente nustatytą laikinųjų apsaugos priemonių turinį, užtvertą praėjimą, esantį tarp patalpų Nr. 2 ir AB SEB banko patalpų, tačiau antstolis bei AB SEB bankas, netgi ir esant priimtai nutarčiai, pareiškėjai neleidžia patekti į jos nuomojamas patalpas Nr. 1, kuriose yra įmonės veiklai būtini dokumentai.
 5. AB SEB bankas nurodė, kad pareiškėja klaidina teismą, nutyli reikšmingas aplinkybes, kadangi bankas niekuomet neribojo pareiškėjos galimybių naudotis jai priklausančiais dokumentais, pareiškėjos nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas neprotingas – pareiškėja 2016 m. spalio 28 d. 11:49 val. prašymu liepė sudaryti sąlygas pasiimti jai dokumentus nuo 2016 m. spalio 28 d. 17 val. (po darbo laiko), todėl prašymo įvykdymo terminas – 5 val. nėra protingas, be to, pareiškėja apie teismo priimtą nutartį sužinojo dar 2016 m. spalio 21 d., tačiau 7 dienas nereiškė jokių reikalavimų. Pareiškėjai jau du kartus buvo sudarytos sąlygos pasiimti dokumentus – 2016 m. rugsėjo 29 d. ir 2016 m. spalio 13 d., šie veiksmai buvo užfiksuoti antstolio. Siekiant užtikrinti tinkamą nutarčių vykdymą, bankas turi atlikti pasiruošimo, organizacinius darbus: paskirti banko atstovus, pasitelkti antstolį faktinių aplinkybių konstatavimui, o to padaryti per neprotingą terminą nėra galimybių. Bankas pareiškėją informavo, kad sąlygas patekti pareiškėjui į patalpas ir pasiimti jose esančius dokumentus sudarys 2016 m. lapkričio 2 d. nuo 10 val. iki 12 val., tuo pačiu paprašė pareiškėjos iki 2016 m. spalio 31 d. 12 val. pateikti sąrašą asmenų, kurie atvyks vykdyti dokumentų ir turto atsiėmimą, tačiau iki minėto termino jokio atsakymo iš pareiškėjos nesulaukė.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. lapkričio 7 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Technometalas“ prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo atmetė.
 2. Teismas nustatė, jog 2016 m. spalio 21 d. nutartimi pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkintas iš dalies, leidžiant naudotis jos nuomojamose patalpose, esančiose ( - ), unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančiais dokumentais, reikalingais įmonės veiklai vykdyti. Atkreipė dėmesį į tai, kad teismas kitoje dalyje pareiškėjos prašymą atmetė, nurodydamas, kad ne tik teismas neturi duomenų, kad pareiškėjos nuomojamose patalpose yra kito turto, negu kad Vilniaus apygardos teismas uždraudė naudotis, tačiau ir nurodė, kad dalies prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir skundo dėl antstolio veiksmų dalykai iš esmės sutampa, todėl toks prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių savo esme apskritai yra ydingas, kadangi jį patenkinus iš esmės būtų išnagrinėtas ir skundas dėl antstolio veiksmų.
 3. Teismas, įvertinęs pareiškėjos prašyme nurodytas aplinkybes dėl papildomos nutarties priėmimo, sprendė, kad jis yra nepagrįstas. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į prašymo dėl laikinųjų apsaugos, skundo dalyką, teismas išnagrinėjo pareiškėjos prašymą ir leido pareiškėjai naudotis jai priklausančiais dokumentais. Šiuo atveju vykdymo būdo nurodymas, konkrečiai siejant jį su patekimu į patalpas, patektų į skundo nagrinėjimo dalyką, kas iš dalies sąlygotų ir skundo išnagrinėjimą. Nagrinėjamu atveju nutarties vykdymą atlieka antstolis V. Č., kuris vykdo vykdomąją bylą, atlieka procesinius veiksmus ir kurio veiksmai yra skundžiami. Taigi, pareiškėjai manant, kad antstolis nesudaro sąlygų ir trukdo vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, jis, vadovaudamasis CPK 510 str., turi teisę teikti skundą dėl antstolio veiksmų, o ne prašyti priimti papildomą nutartį. Teismas, neperžengdamas reikalavimo ribų, išsprendė visus prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus, kurie nagrinėjamoje situacijoje buvo būtini ir pateko į prašymo nagrinėjimo ribas, todėl sprendė, kad nėra pagrindo priimti papildomos nutarties (CPK 277 str.) ir pareiškėjos prašymą atmetė.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Technometalas“ prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti papildomą nutartį, pavedant 2016 m. spalio 21 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdyti pareiškėjos pasirinktam antstoliui.
  1. Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad papildoma nutartimi nebūtų sprendžiami jokie nauji klausimai, tačiau tik būtų užtikrintas jau pritaikytų priemonių realus įgyvendinimas. Dėl to teismo išvada, neva priėmus papildomą nutartį tuo pačiu būtų išspręstas ir pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų yra visiškai nepagrįsta.
  2. Teismo pozicija, kad antstoliui nevykdant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 21 d. nutarties, pareiškėjas turėtų teikti dar vieną skundą dėl antstolio veiksmų, o ne prašyti priimti papildomą nutartį, neatitinka ekonomiškumo, proceso koncentruotumo principų bei neužtikrina galiojančios teismo nutarties privalomumo. Nėra pateisinama situacija, kai teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės negali būti realiai įvykdomos. Esant tokiai situacijai, laikinosios apsaugos priemonės tampa iš esmės beprasmės, nes jos nesukelia tų padarinių, kurių jomis buvo siekiama.
  3. Pavedus nutartį vykdyti antstoliui būtų garantuotas nutarties vykdymo teisėtumas ir nešališkumas, bylos šalių teisių ir teisėtų interesų tinkama apsauga, būtų pašalintas ir teisinis neaiškumas, kilęs dėl to, jog teismui nenurodžius nutarties vykdymo būdo, šalims nėra aišku, kaip ir kokiais terminais ji turėtų būti įvykdyta.
  4. Pirmosios instancijos teismui atsisakius priimti papildomą nutartį, pareiškėja vis dar neturi galimybės naudotis savo dokumentais. Nors AB SEB bankas nurodė, kad yra pasirengęs bendradarbiauti su pareiškėja ir vykdyti 2016 m. spalio 21 d. nutartį, tačiau faktinė situacija ir ligšioliniai išieškotojo veiksmai rodo akivaizdžiai priešingus išieškotojo ketinimus. Išieškotojas tokiais teiginiais tik siekia nesąžiningai sudaryti teismui teigiamą įspūdį, tačiau iš tikrųjų geranoriškai vykdyti minėtos nutarties niekada neketino ir neketina.
 2. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo pareiškėjo UAB „Technometalas“ atskirąjį skundą atmesti.
  1. Teismo 2016 m. spalio 21 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių gali būti tinkamai vykdoma nepriėmus papildomos nutarties, nes Bankas niekada netrukdė vykdyti nutarties. Bankas 2016 m. spalio 28 d. (penktadienį) 11 val. 49 min. gavo pareiškėjos raštą, kuriuo prašoma ne vėliau kaip nuo 2016 m. spalio 28 d. 17 val. užtikrinti galimybę nepertraukiamai naudotis įmonės nuomojamose patalpose esančiais dokumentais reikalingais įmonės veiklai vykdyti. Bankas tą pačią dieną pateikė atsakymą pareiškėjai, kad vienašališkai nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas yra neprotingas, pažeidžia vykdymo procese galiojančius šalių lygiateisiškumo, vykdymo veiksmų proporcingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Apie priimtą teismo nutartį Technometalas sužinojo dar 2016 m. spalio 21 d., tačiau 7 dienas nereiškė jokių reikalavimų, neteikė prašymų. Prašymo pateikimas praėjus 7 dienoms nuo teismo nutarties priėmimo, penktadienį prieš pietus, sudaryti sąlygas patekti į patalpas po darbo valandų (17 val.), kurio įvykdymo terminas (5 val.), rodo nesąžiningus tikslus; UAB „Technometalas“ buvo sudarytos sąlygos pasiimti turtą ir dokumentus jau du kartus ir pareiškėja tuo faktiškai pasinaudojo: 2016 m. rugsėjo 29 d. bei 2016 m. spalio 13 d.;
  2. Bankas Vilniaus apygardos teismo nutartimis yra paskirtas Banko bei AB „Vingriai“ turto saugotoju. Norinti sudaryti pareiškėjai galimybę patekti į patalpas per Banko patalpas bei užtikrinti tinkamą minėtų nutarčių vykdymą, tinkamą turto saugojimą, Bankas turi atlikti pasiruošimo – organizacinius darbus: paskirti banko atstovus, pasitelkti antstolį faktinių aplinkybių fiksavimui ir kt., o to padaryti per nustatytą neprotingai trumpą terminą nėra galimybių, todėl pareiškėja buvo informuota, kad jai sąlygos patekti į patalpas bus sudarytos 2016 m. lapkričio 2 d. nuo 10 val. 00 min. iki 12 val. 00 min. ir paprašyta iki 2016 m. spalio 31 d. 12 val. pateikti sąrašą asmenų, kurie atvyks vykdyti dokumentų ir turtą atsiėmimą. Tačiau pareiškėja nepateikė jokių prašymų, net pakartotinai pasiteiravus apie pareiškėjos ketinimus atvykti atsiimti dokumentų, jokio atsakymo pateikta nebuvo.
  3. Pareiškėja į SEB patalpas bandė patekti penktadienį, po darbo valandų (apie 18 val. 15 min.), nepaisydama to fakto, kad buvo gavus banko pasiūlymą atvykti dokumentus pasiimti darbo valandomis ir iš anksto susitarus.
  4. Iš pastato, unikalus Nr. ( - ), pusrūsio bei pirmojo aukšto planų matyti, jog į pusrūsyje esančias Ecornus patalpas yra numatytas patekimas per laiptus iš pastato pirmojo aukšto. Taigi, į Ecornus patalpas visą laiką buvo ir yra galima patekti nusileidus laiptais iš to paties pastato pirmojo aukšto. Taigi, pareiškėja gali bet kada nekliudomai patekti į jai priklausančias patalpas ir pasiimti ten galimai esančius dokumentus ir turtą.
  5. Savo esme Skundo dalykas ir prašymo priimti papildomą nutartį dalykas yra tapatūs. Teismui pavedus 2016 m. spalio 21 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdyti pareiškėjos pasirinktam antstoliui, pareiškėja turėtų galimybę nekliudomai naudotis Banko patalpomis, ko taip pat yra siekiama pareikštu skundu. Taigi, patenkinus pareiškėjos prašymą dėl papildomos nutarties priėmimo būtų iš esmės išnagrinėtas ir patenkintas skundas, o tai gali būti padaryta tik išnagrinėjus skundą.
 3. Suinteresuotas asmuo antstolis V. Č. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja UAB „Technometalas“ kreipėsi į antstolį V. Č. su skundu dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0116/16/02137, kuriuo prašė pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais, aklinai užkalant pravažiavimą, dėl ko pareiškėja nebegali patekti į nuomojamas patalpas ir yra užgrobtas jo turtas; įpareigoti antstolį atlaisvinti pravažiavimą ir uždrausti antstoliui trukdyti pareiškėjui patekti į patalpas per šį pravažiavimą; įpareigoti antstolį grąžinti pareiškėjo dokumentus ir turtą. Skundo reikalavimams užtikrinti UAB „Technometalas“ kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų ir įsiteisės teismo procesinis sprendimas byloje uždrausti antstoliui V. Č. ar bet kokiems tretiesiems asmenims kaip nors riboti tarp 1 584,73 kv. m. ploto gamybinių patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), ir 7 749,56 kv. m. ploto patalpų, unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), esantį praėjimą (pravažiavimą), bei trukdyti UAB „Technometalas“ ir jos darbuotojams per šį praėjimą (pravažiavimą) patekti į nuomojamas 818,01 kv. m. ploto gamybines patalpas, unikalus Nr. ( - ), esančias (duomenys neskelbtini, taip pat prieiti prie pareiškėjo UAB „Technometalas“ turto ir dokumentų bei jais naudotis. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 21 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies – leido pareiškėjai naudotis jos nuomojamose patalpose, esančiose ( - ), unikalūs Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančiais dokumentais, reikalingais įmonės veiklai vykdyti; kitą prašymo dalį atmetė.
 3. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atmestas apeliantės prašymas priimti papildomą nutartį – pavesti 2016 m. spalio 21 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdyti pareiškėjos pasirinktam antstoliui, teisėtumo ir pagrįstumo.
 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje yra pažymėta, kad ne kiekvienas teismo priimtas procesinis sprendimas yra priverstinai vykdomas. Tam tikrais atvejais, kurie priklauso nuo teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės pobūdžio, jos nereikia vykdyti priverstinai, nes teisinį poveikį turi daryti pats priimtas sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Universalios valdymo sistemos“ skundą, bylos Nr. 3K-3-188/2008; 2008 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Universalios valdymo sistemos“ skundą, bylos Nr. 3K-3-206/2008; 2009 m. vasario 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-57/2009).
 5. Pirmosios instancijos teismas, 2016 m. lapkričio 7 d. nutartimi atsisakydamas priimti papildomą nutartį pavesti 2016 m. spalio 21 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdyti pareiškėjos pasirinktam antstoliui, konstatavo, kad šiuo atveju vykdymo būdo nurodymas, konkrečiai siejant jį su patekimu į patalpas, patektų į skundo nagrinėjimo dalyką, kas iš dalies sąlygotų ir skundo išnagrinėjimą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, padaryta 2016 m. lapkričio 7 d. nutartyje, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones neturėtų būti sprendžiami klausimai, į kuriuos turėtų būti atsakyta tik galutiniu teismo sprendimu. Kaip teisingai nurodo suinteresuotas asmuo AB SEB bankas, teismui pavedus 2016 m. spalio 21 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdyti apeliantės pasirinktam antstoliui, jai būtų užtikrinta galimybė nekliudomai naudotis AB SEB banko patalpomis, kai tuo tarpu vienu iš skundo dėl antstolio veiksmų reikalavimų apeliantė prašo įpareigoti antstolį atlaisvinti pravažiavimą ir uždrausti antstoliui trukdyti pareiškėjui patekti į patalpas per šį pravažiavimą bei įpareigoti antstolį grąžinti pareiškėjos dokumentus ir turtą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taikant laikinąsias apsaugos priemones byla negali būti išnagrinėta iš esmės, nes tokių priemonių tikslas yra ne ginčo išsprendimas ir teisinės taikos atkūrimas tarp šalių, o siekis užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų įtakoti būsimo teismo sprendimo, priimto patenkinus skundą, tinkamą įvykdymą, status quo padėties išlaikymą, kuri leistų pareiškėjui, priėmus jam palankų sprendimą, tikėtis, jog sprendimas bus realiai įvykdytas. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 21 d. nutartyje, aiškindamas CPK 144 straipsnio 1 dalies normą, yra pažymėjęs, jog laikinosios apsaugos priemonės negali sutapti su pareikštais reikalavimais (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2732-794/2016). Analogiškai ši taisyklė yra aiškinama ir kitų teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-781/2009; ir kt.). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 3 d. nutartimi buvo atmestas.
 6. Nors apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismui atsisakius priimti papildomą nutartį, ji neturi galimybės naudotis savo dokumentais, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad 2016 m. spalio 21 d. nutartimi teismas, taikydamas laikinąją apsaugos priemonę, nustatė konkrečius įpareigojimus – leisti UAB „Technometalas“ naudotis jo nuomojamose patalpose esančiais dokumentais, reikalingais įmonės veiklai vykdyti, ir apie taikomą laikinąją apsaugos priemonę teismas pranešė pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims. Taigi apie tokio turinio nutartį ir joje nustatytą įpareigojimą buvo žinoma tiek antstoliui V. Č., tiek ir AB SEB bankui, kuriems konkrečiai ir buvo nustatytas įpareigojimas. Suinteresuoti asmenys privalėjo laikytis nutartyje nustatyto įpareigojimo, t. y. tapo atsakingi už nutarties vykdymą. Taigi pagal nutartimi nustatyto įpareigojimo turinį neatsirado teismo nutarties dėl laikinosios apsaugos priemonės priverstinio vykdymo, kurį pagal Antstolių įstatymą turėtų atlikti antstolis, pagrindo, nes, minėta, dėl nutartyje nustatyto įpareigojimo vykdymo yra atsakingi suinteresuoti asmenys, jiems nustatyta nutarties vykdymo pareiga. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nutarties, kuri jau pati savaime daro poveikį joje nustatytų draudimų adresatams nepagrįstas pateikimas antstoliui, kai pastarasis niekaip labiau nei vien tik pačios nutarties priėmimo faktas negali užtikrinti nutarties realaus įvykdymo, niekaip nepadėtų pasiekti vykdymo proceso tikslų ir esmės, o tik nepagrįstai padidintų ginčo šalių patiriamas išlaidas. Nustatytų draudimų laikymasis išimtinai priklauso tik nuo draudimų adresatų valios ir jokie antstolio veiksmai niekaip labiau nei pačios nutarties buvimo faktas negali įtakoti draudimų adresatų.
 7. Papildomai pažymėtina, kad iš bylos duomenų matyti, kad suinteresuotas asmuo AB SEB bankas buvo sudaręs galimybes apeliantei patekti į patalpas tikslu pasiimti įmonės dokumentus. AB SEB bankas buvo informavęs apeliantę, kad jai sąlygos patekti į patalpas bus sudarytos 2016 m. lapkričio 2 d. nuo 10 val. 00 min. iki 12 val. 00 min. ir jos paprašyta iki 2016 m. spalio 31 d. 12 val. pateikti sąrašą asmenų, kurie atvyks vykdyti dokumentų ir turtą atsiėmimą, tačiau apeliantė net pakartotinai pasiteiravus apie jos ketinimus atvykti atsiimti dokumentų prašymų nepateikė. Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, kad 2016 m. spalio 21 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių gali būti tinkamai vykdoma ir nepriėmus papildomos nutarties.
 8. Į esminius skundo argumentus atsakyta.
 9. Remiantis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai