Byla e2-494-278/2018
Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Tele 2“ ieškinį atsakovei UAB „Utenos vandenys“, tretiesiems asmenims UAB „Bitė Lietuva“, akcinei bendrovei (toliau - AB ) „Telia Lietuva“ dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Tele 2“ nurodo, kad UAB „Utenos vandenys“ 2018-04-27 pateikė kvietimą dalyvauti apklausos raštu būdu vykdomame mažos vertės pirkime „( - ) “ (pirkimo Nr. ( - )). Teigia, jog vadovaujantis pirkimo sąlygomis perkantysis subjektas judriojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų pirkime į vieną pirkimo objektą sujungė keturias paslaugas: judrųjį ryšį, duomenų perdavimą kompiuteriuose, telemetrijos paslaugas bei fiksuoto ryšio paslaugas. Nurodo, jog pirkimo objektas nepagrįstai ir neteisėtai neišskaidytas į dalis ir dalyvavimo pirkime galimybės yra dirbtinai suvaržytos pirkimo sąlygas pritaikius konkrečiam tiekėjui AB „Telia Lietuva“. Tvirtina, kad 2018-05-08 pateikė atsakovei pretenziją dėl neteisėtų pirkimo sąlygų, tačiau 2018-05-15 buvo pateiktas atsakymas, jog pretenzija palikta nenagrinėta dėl praleisto pretenzijos pateikimo termino bei pateikė išsamius argumentus dėl kiekvieno pretenzijos argumento bei reikalavimo. Nesutinka, jog perkantysis subjektas neturi pareigos skaidyti pirkimo objekto į dalis, nors ir perkamos atskiros ir savarankiškos paslaugos, kurias gali teikti skirtingi tiekėjai, nes paslaugos yra savarankiškos ir atskiros, teikiamos skirtingiems abonentams, su skirtinga technine įranga ir joms keliami skirtingi bei savarankiški reikalavimai. Nurodo, kad esamam paslaugų teikėjui sudaromos išskirtinės sąlygos teikti pasiūlymą, nes jis nepatiria dalies techninės specifikacijos 3.2, 4.6, 5.2 - 5.3 p. nurodytų išlaidų. Dėl šios priežasties pirkimo objekto neskaidymas į dalis akivaizdžiai yra neteisėtas ir lemia viešųjų pirkimų principų pažeidimą. Teigia, jog pirkimo sąlygos yra neaiškios ir netikslios, neatitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 48 straipsnio 4 dalies reikalavimų. Be to, nurodo, jog UAB „Utenos vandenys“ neteisingai skaičiavimo terminus, o priimtas sprendimas palikti pretenziją nenagrinėta, kai terminas praleistas tik viena diena, yra formalus ir prieštarauja viešųjų pirkimų principams. Prašo panaikinti atsakovės UAB “Utenos vandenys” 2018-05-15 raštu Nr. ( - ) “Atsakymas į pretenziją” įformintą sprendimą; pripažinti neteisėtomis pirkimo Nr. ( - ) sąlygas-pirkimo sąlygų 2.3 p., pirkimo sąlygų 1 priedo techninės specifikacijos 3.2, 4.6, 4.14, 5.2-5.3 p. bei ex officio spręsti dėl pirkimo Nr. ( - ) nutraukimo.

3Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Utenos vandenys“ nurodo, kad ieškinys yra pareikštas nesilaikius ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, nes kvietimas tiekėjui dalyvauti pirkime buvo pateiktas dar 2018-04-27, o ieškovės pretenzija pateikta tik 2018-05-08, praleidus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 108 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintą imperatyvų 5 darbo dienų terminą, todėl civilinė byla - nutrauktina (CPK 293 str. 2 p.). Teigia, kad pretenzija buvo ginčijos pirkimo sąlygų 2.3 p., Techninės specifikacijos 4.6 p., 5.2 p., 5.3 p. dėl pirkimo objekto neskaidymo į dalis ir galimų įrangos keitimo kaštų perkėlimo tiekėjams, taip pat Techninės specifikacijos 3.2 p. dėl tariamo neaiškumo bei techninės specifikacijos 4.6 p., 4.14 p. reikalavimus dėl atitinkamų paslaugų teikimo laiko ir tariamo tarpusavio prieštaravimo. Nurodo, kad 2018-05-15, vadovaujantis Įstatymo 108, 109 straipsnių reikalavimais, pretenziją paliko nenagrinėtą ir apie tai informavo UAB „Tele 2“. Be to, nurodo, kad Įstatymas nenumato imperatyvios perkančiojo subjekto pareigos visais atvejais skaidyti mažos vertės sudėtinį pirkimą į dalis, nes perkantysis subjektas vykdo komunalinio sektoriaus bei mažos vertės pirkimą, kuriam yra taikomas lankstesnis teisinis reguliavimas. Teigia, jog pirkimo sąlygos, remiantis išimtinai tuo, jog pirkimo objektas nebuvo išskaidytas į dalis, negali būti laikomos neteisėtomis. Be to, teigia, kad ne tik, kad neturi imperatyvios pareigos išskaidyti pirkimo objektą į dalis, bet ir negali to padaryti, nes pirkimo dalys tarpusavyje yra susietos technologiškai. Nurodo, kad ieškovė nepagrįstai teigia, jog pirkimo sąlygos yra pritaikytos vienam subjektui ir nepateikia jokių tai pagrindžiančių įrodymų, ir nenurodo kokius principus konkrečiai pažeidžia pirkimo sąlygos. Teigia, kad teismų praktikoje formuojama pozicija, jog paslaugų teikimo kaštų, susijusių su paslaugų tiekėjo pasikeitimu, perkėlimas naujam paslaugos tiekėjui, nepriklausomai nuo to, kad esamas paslaugų tiekėjas, laimėjęs pirkimą, galimai šių kaštų nepatirtų, nėra savaime neteisėtas. Nurodo, kad pirkimo sąlygos vienodai taikomos visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams, t.y. tiek esamam paslaugų tiekėjui, tiek ir kitiems tiekėjams. Tvirtina, kad pirkimu nėra perkama paslaugų teikimui reikalinga įranga, o jeigu pirkimo laimėtojo teikiamos paslaugos negalės tinkamai veikti su perkančiojo subjekto turima įranga, jis savo lėšomis ir perkančiojo subjekto nurodytomis sąlygomis privalės atlikti įrangos adaptavimą ir/arba keitimą, nes paslaugas teikiantis subjektas yra atsakingas už tinkamą paslaugų teikimą. Nurodo, kad jeigu pirkimo laimėtojo paslaugų teikimui yra reikalingas atitinkamos įrangos įsigijimas ir / ar pakeitimas, nes konkretaus subjekto paslaugos negali būti teikiamos su perkančiojo subjekto turima įranga, visi be išimties paslaugų teikėjai turi prisiimti su tuo susijusią riziką, kuri įvertinama rengiant ir teikiant pasiūlymą pirkime, apskaičiuojant pasiūlymo kainą. Nesutinka su UAB „Tele 2“ teiginiu, jog tariamai atsakovės nežino, kokią įrangą naudoja. Tvirtina, jog UAB ”Utenos vandenys” nėra žinoma ne tai, kokią įrangą turi ji pati, bet tai, ar pirkimo laimėtojas galės tinkamai teikti siūlomas paslaugas bendrovės turima įranga, ar tam, bus reikalingas, pavyzdžiui, įrangos adaptavimas - pritaikymas prie pirkimo laimėtojo teikiamų paslaugų. Atsakovė nurodo, kad UAB „Tele 2“ nepagrįstai ir deklaratyviai teigia, jog techninės specifikacijos 4.6 p. bei 4.14 p. reikalavimus tariamai gali išpildyti tik esamas paslaugų teikėjas, o nauji paslaugų tiekėjai neturi galimybės garantuoti reikalaujamą rezultatą. Teigia, jog ieškovė nepateikia nei vieno teiginius galinčio pagrįsti įrodymo, be to, priešingai nei bando teigti, SIM kortelės perjungimo iš vieno operatoriaus tinklo į kitą realus laikas yra iki ~ 1 valandos, todėl techninės specifikacijos 4.6 p. nurodytas 3 val. perjungimo laikas ne tik, kad yra realus ir pakankamas, bet ženkliai viršija realiai reikalingą laiką. Nurodo, kad techninės specifikacijos 4.14. punkte nurodyta nuostata „perkrauti ir iš naujo aktyvuoti ryšį“ reiškia nuotoliniu būdu atliekamą tiekėjo įrangos pilną išjungimą ir jos įjungimą iš naujo (restartas). Jeigu teikėjas to negali atlikti nuotoliniu būdu, šį veiksmą turi atlikti atvykęs į nurodytą vietą. Atsakovė nurodo, kad esant pirkimo sąlygų neaiškimui, ieškovė turėjo teisę kreiptis į perkančiąją organizaciją dėl techninės specifikacijos 4.14 p. nuostatų paaiškinimų. Atkreipia dėmesį, jog tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui - jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje.

4Dubliku ieškovė nurodo, kad UAB „Utenos vandenys“ priėmė UAB „Tele2“ pretenziją, ją išnagrinėjo, t.y. įvertino pretenzijos dalyką ir pagrindą bei pateikė išsamų atsakymą į pretenziją, todėl konstatuotina, jog buvo pasinaudota ikiteismine ginčų nagrinėjimo stadija ir atsakovės reikalavimas ieškinį palikti nenagrinėtu CPK 293 straipsnio 2 punkto pagrindu negali būti taikomas. Tvirtina, jog atsakovės veiksmai rodo, kad praleistą terminą pretenzijai pateikti, UAB „Utenos vandenys“ atnaujino. Teigia, kad UAB „Utenos vandenys“ neteisingai skaičiuoja pretenzijų teikimo terminus. Nurodo, jog atsakovei nebuvo neišvengiamo būtinumo neskaidyti pirkimo objekto į dalis, o pareiga įrodyti ir pagrįsti, jog nebuvo galima pirkimo vykdyti skaidant pirkimo objektą į dalis, tenka perkančiam subjektui. Teigia, kad Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų, teikiamų viešuoju judriojo ryšio tinklu, viešojo pirkimo dokumentų rengimo rekomendacija, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013-07-31 įsakymu Nr. 1S-147, numatė, jog esant būtinumui įsigyti ne tik paslaugas, įskaitant duomenų perdavimo paslaugas naudojantis paslaugų gavimo galiniu įrenginiu, bet ir duomenų perdavimo paslaugas kompiuteryje (nenaudojant viešojo judriojo ryšio tinklo), rekomenduojama paslaugas įsigyti vykdant atskirus pirkimus arba pirkimą skaidyti į dalis. Jeigu perkančiajai organizacijai reikia įsigyti ne tik paslaugas, įskaitant duomenų perdavimo paslaugas naudojantis paslaugų gavimo galiniu įrenginiu, bet ir paslaugų gavimo galinius įrenginius, taip pat rekomenduojama šias paslaugas ir įrenginius įsigyti vykdant atskirus pirkimus arba pirkimą skaidyti į dalis. Teigia, jog nors ši rekomendacija negalioja pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymui, tačiau metodika vertintina kaip geroji ir rekomenduotina praktika. Tvirtina, kad atsakovė ne tik neskaidė paslaugų į dalis, tačiau ir privalomai nurodė neatlygintinai keisti ir pateikti ryšio programinę ir techninę įrangą. Nurodo, kad iš teismui pateiktų duomenų paaiškėjo, jog atsakovė paslaugas iš UAB “Bitė Lietuva” perka atskirų sutarčių pagrindu, kas paneigia UAB „Utenos vandenys“ argumentus ir motyvus, jog paslaugos negali būti perkamos skaidant pirkimo objektą į dalis. Tvirtina, jog sujungiant pirkimo objektą į dalis buvo siekta sukurti išskirtinį pranašumą UAB „Bitė Lietuva“ naudai.

5Tripliku atsakovė nurodo, kad pretenzijoje UAB „Tele2“ neprašė atnaujinti praleisto termino ir nenurodė jokių aplinkybių, leidžiančių manyti, jog terminas pretenzijai pareikšti praleistas dėl objektyvių ir svarbių priežasčių, be to, jos nenurodomos ir teismui, todėl pagrįstai ir teisėtai nuspręsta neatnaujinti pretenzijos padavimo termino ir pretenziją palikti nenagrinėta. Nurodo, kad gavus pretenziją nedelsiant privaloma sustabdyti pirkimo procedūrą, todėl faktas, kad sustabdė pirkimo procedūras, nereiškia, kad perkantysis subjektas pretenziją išnagrinėjo, nes konstatavo, jog pretenzija pateikta praleidus imperatyvų pretenzijos pateikimo terminą. Nurodo, kad ieškovė nepagrįstai vadovaujasi ir Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis bei Viešųjų pirkimų tarnybos mobiliojo ryšio metodika, nes tarnybos išaiškinime yra pateikiami paaiškinimai tik dėl VPĮ 28 straipsnio, tačiau ne dėl Įstatymo 41 straipsnio, kas tik patvirtina, jog klasikiniam ir komunaliniam sektoriui taikomas skirtingas teisinis reguliavimas. Be to, ieškovė nepagrįstai vadovaujasi jau nebegaliojančiais Viešųjų pirkimų tarnybos mobiliojo ryšio paslaugų metodikoje pateiktais išaiškinimais, nes minėta metodika buvo panaikinta dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo, o išaiškinimai yra neaktualūs, negaliojantys ir netaikomi komunaliniam sektoriui. Nurodo, kad įstatymų leidėjas neįtvirtina pareigos perkančiajam subjektui (priešingai nei klasikiniame sektoriuje) nurodyti ir įrodyti technines bei ekonomines aplinkybes, dėl kurių pirkimo objektas nėra skaidomas į dalis. Pažymi, kad pirkimo objektą sudarančios paslaugos (mobilaus GSM ryšio paslauga, mobilaus duomenų perdavimo paslaugos kompiuteryje, mobilaus duomenų perdavimo (telemetrija) paslauga, interneto ryšio skirtąja linija paslauga) yra techniškai viena su kita susijusios. Tuo tarpu pirkimo objektą išskaidžius į dalis, techniškai nebūtų užtikrinamas sklandus visos sistemos funkcionavimas, nepertraukiamas paslaugų teikimas, kas sąlygotų ne tik finansines išlaidas UAB „Utenos vandenys“, tiekėjams, bet ir vartotojams, besinaudojantiems įmonės paslaugomis, t. y. būtų pažeidžiamas viešasis interesas. Nurodo, kad tai, jog pirkimo dalys viena su kita yra technologiškai susijusios patvirtina tai, jog iš UAB „Utenos vandenys“ vandenviečių surenkami duomenys radijo tinklu keliauja į paslaugos tiekėjo mobilaus ryšio modemus, iš kurių duomenys per skirtąją liniją keliauja į tiekėjo maršrutizatorių, iš kurio vandenviečių duomenys laidu perduodami į atsakovės serverį. Teigia, jog akivaizdu, kad pirkimo objektą sudarančios paslaugos yra viena su kita technologiškai susijusios, sudaro bendrą sistemą bei užtikrina sklandų jos veikimą. Tvirtina, kad išskaidžius pirkimo objektą į dalis ir techniškai susijusias paslaugas teikiant atskiriems tiekėjams nebūtų užtikrinamas sklandus bei operatyvus paslaugų teikimas, operatyvus bet kokių sistemos sutrikimų šalinimą. Be to, atskirų tiekėjų teikiamų paslaugų suderinimas bei sujungimas viena su kita yra ne tik techniškai sudėtingas, bet ir sąlygotų dideles finansines sąnaudas, keltų riziką, jog pirkimo sutartys būtų vykdomos netinkamai. Tvirtina, jog kvietimą dalyvauti pirkime priėmė visi trys didžiausi Lietuvoje mobiliojo ryšio tiekėjai (ieškovė, tretieji asmenys), užimantys daugiau nei 97 % rinkos, teikiantys identiškas paslaugas ir turintys vienodas galimybes dalyvauti pirkime. Nurodo, kad pasiūlymus pirkime pateikė du didžiausi mobiliojo ryšio tiekėjai, todėl ieškovės teiginiai, kad šiuo konkrečiu atveju pirkimo objektą sujungus į vieną yra ribojama konkurencija, yra nepagrįsti ir atmestini. Nurodo, kad UAB „Utenos vandenys“ sudarytos sutartys su trečiuoju asmeniu UAB „Bitė Lietuva“ buvo sudarytos 2015 ir 2016 m., t. y., iki įsigaliojant aktualiai VPĮ redakcijai bei Įstatymui, todėl šiuo atveju nėra teisiškai reikšminga kokiu pagrindu buvo teikiamos paslaugos perkančiajam subjektui. Be to, nurodo, kad 2015 m. vykdė mobiliojo ryšio paslaugų pirkimą, tačiau tuo metu, kai minėto pirkimo pagrindu buvo sudaryta mobiliojo ryšio paslaugų sutartis, nebuvo poreikio įsigyti ir duomenų perdavimo paslaugas, todėl vėliau, atsižvelgiant į perkančiojo subjekto poreikius, didėjančią infrastruktūrą bei į tai, kad pagal 2015 m. vykdytą mobiliojo ryšio paslaugų pirkimą sudaryta sutartis dar nebuvo pasibaigusi, 2016 m. buvo atskirai vykdomas interneto ryšio paslaugų pirkimas. Tvirtina, jog buvo vykdomi atskiri pirkimai bei pasirašomos atskiros pirkimo sutartys tik dėl to, jog interneto ryšio poreikis atsirado praėjus vieneriems metams po mobiliojo ryšio pirkimo vykdymo ir dėl aplinkybės, kad sutartis, sudaryta pagal vykdytą mobiliojo ryšio paslaugų pirkimą dar nebuvo pasibaigusi. Nurodo, kad atsiradus duomenų perdavimo paslaugų įsigijimo poreikiui, įvykdė pirkimą, pagal kurį sudarė pirkimo sutartį su kitu ūkio subjektu (nei su tuo, kuris teikė mobiliojo ryšio paslaugas), tačiau nustačius, kad būtent dviem skirtingiems tiekėjams teikiant paslaugas susiduriama su neigiamais padariniais, t.y. paslaugų teikimas buvo neproporcingai techniškai sudėtingas, nebuvo įmanoma užtikrinti sklandų bei operatyvų paslaugų teikimą, tiek atsakovė, tiek tiekėjai, o svarbiausia, vartotojai, besinaudojantys bendrovės teikiamomis paslaugomis, patyrė paslaugos teikimo sutrikimų, UAB „Utenos vandenys“ buvo priverstas įvykdyti naują pirkimą, kurio pagrindu sudarė sutartį dėl duomenų perdavimo paslaugų su vienu tiekėju, kuris teikė tiek mobiliojo ryšio, tiek duomenų perdavimo paslaugas.

6Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ nurodo, kad ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas. Sutinka su atsakovės teiginiais, jog ieškovė UAB „Tele2“ praleido pretenzijos pateikimo terminą ir nepateikė jokių svarbių termino praleidimo priežasčių, todėl perkančiojo subjekto sprendimas palikti pretenziją nenagrinėtą yra pagrįstas ir civilinė byla turi būti nutraukta, ieškovei nesilaikius ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, kuria nebegalima pasinaudoti. Nurodo, kad priešingai nei teigia ieškovė UAB „Tele2“, pretenzijos, paduotos praleidus Įstatymo 108 straipsnio 1 dalies 2 punkte imperatyviai nustatytą terminą išnagrinėjimas, būtų vertinamas kaip Įstatymo įtvirtinto lygiateisiškumo principo pažeidimas kitų pirkime dalyvavusių tiekėjų, įskaitant ir trečiojo asmens, atžvilgiu. Teigia, jog tiek tiekėjai, tiek perkančiosios organizacijos yra profesionalūs viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektai, todėl visiems tiekėjams yra žinoma, kad perkančiojo subjekto sprendimus galima ginčyti per imperatyviai įstatymo numatytą 5 darbo dienų terminą. Dėl šios priežasties, negali būti sukurta sistema, leidžianti ignoruoti imperatyvias įstatyme įtvirtintas normas bei terminus. Nurodo, kad pirkimo objekto neskaidymas komunaliniame sektoriuje yra leidžiamas tiek pagal nacionalinę, tiek viršnacionalinę teisę ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų, o ieškovė, teigdama, kad tokiais veiksmais gali būti pažeisti viešųjų pirkimų principai, turi pareigą įrodyti savo teiginių pagrįstumą. Teigia, kad Įstatymo 40 str. (Direktyvos 65 str.) turi būti aiškinamas kaip įstatymo leidėjo siekis suteikti perkančiajam subjektui teisę rinktis (skaidyti pirkimo objektą ar neskaidyti), o ne kaip numatantis pareigą atitinkamai veikti (t. y. skaidyti pirkimo objektą). Nurodo, kad atsakovės vykdomo pirkimo dalys yra tarpusavyje susijusios technologiškai, todėl išskaidžius pirkimo objektą į dalis nebūtų užtikrinamas sklandus bei operatyvus paslaugų teikimas. Priešingu atveju būtų sunku ar netgi neįmanoma užtikrinti, jog paslaugos, sudarančios pirkimo objektą, derėtų tarpusavyje ir užtikrintų bendrą, vieningą ir sklandų visos sistemos veikimą. Tvirtina, kad tik bendro pirkimo objekto nustatymas užtikrins tinkamą sistemos funkcionavimą, atitinkamai, tinkamą vartotojų teisių užtikrinimą, todėl perkančiojo subjekto sprendimas yra pagrįstas svarbiomis priežastimis ir šis sprendimas yra vienintelis galimas ir būtinas, negalimas pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis, o šių priežasčių svarbos ir proporcingumo ieškovė nepaneigia. Nurodo, kad pagal pirkimo sąlygas, pirkimo laimėtojas privalės teikti paslaugas su jau esama įranga. Teigia, jog ieškovės teiginiai, kad techninės specifikacijos 4.6 p. ir 4.14 p. įtvirtintas sąlygas gali išpildyti tik esamas paslaugų teikėjas, nepagrįsti, SIM kortelės perjungimo laikas iš vieno operatoriaus tinklo į kitą per 3 val. yra realiai įvykdomas ir pakankamas kiekvienam tiekėjui. Tvirtina, jog UAB „Tele2“ nepagrįstai kvestionuoja techninės specifikacijos 4.14 p., teigdama, kad minėtas techninės specifikacijos punktas nėra aiškus. Atkreipia dėmesį, kad visi tiekėjai turėjo vienodas ir lygias galimybes kreiptis į perkantįjį subjektą dėl jiems neaiškių pirkimo sąlygų, techninės specifikacijos nuostatų aiškinimo. Pažymi, kad ieškovė nepagrįstai nesikreipė į perkantįjį subjektą dėl techninės specifikacijos 4.14 p. paaiškinimo, o pateikė pretenziją. Be to, nurodo, kad UAB „Tele2“ nepateikia jokių įrodymų, kad perkantysis subjektas pirkimo sąlygas pritaikė konkrečiam tiekėjui ir neįrodė, jog techninės specifikacijos 3.2 p., 4.6 p., 4.14 p., 5.2 p., 5.3 p. yra neteisėti bei pažeidžiantys viešųjų pirkimų principus.

7Ieškinys atmestinas.

8Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ 2018-04-27 UAB „Tele2“ pateikė kvietimą dalyvauti apklausos raštu vykdomame mažos vertės pirkime “( - )”. Ieškovė nurodo, kad atsakovės pirkimo sąlygos prieštarauja Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 straipsnyje nustatytiems principams, yra pritaikytos konkrečiam tiekėjui, todėl UAB „Utenos vandenys“ 2018-05-08 pareiškė pretenziją, kurią atsakovė paliko nenagrinėtą, nurodant, jog pretenzija pateikta praleidus įstatymo nustatytus terminus. Be to, atsakovė nurodė, jog tiekėjo pretenzijoje nurodyti teiginiai dėl pirkimo objekto neišskaidymo į atskirtus pirkimus, kitų sąlygų, yra nepagrįsti.

9Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 423² straipsnio 1 dalies nuostatos nustato, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme ar Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Minėto straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu. CPK 4233 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad keisti pareikšto ieškinio pagrindą ar dalyką draudžiama, išskyrus atvejus, kai tokio pakeitimo būtinybė iškilo vėliau arba teismas mano, kad tai neužvilkins bylos nagrinėjimo. Minėtos nuostatos įtvirtina, kad pretenzija yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

10Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 108 straipsnio 1 dalies 2 punktas įtvirtina 5 darbo dienų terminą, per kurį perkančiajam subjektui gali būti pateikta pretenzija. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ tvirtina, kad pretenziją UAB „Tele2“ pateikė praleidusi minėtą terminą. Byloje nustatyta, kad pasiūlymą UAB „Tele2“ dalyvauti pirkime UAB „Utenos vandenys“ pateikė 2018-04-27 (penktadienį), todėl terminas pretenzijai pareikšti skaičiuotinas nuo 2018-04-30, nes 2018-04-28 ir 29 buvo nedarbos dienos ir 2018-05-08 ieškovės pateikta pretenzija laikytina pateikta praleidus vieną darbo dieną, kadangi 2018-05-01 taip pat buvo nedarbo diena. Nustatyta, kad įvertintusi, jog terminas pretenzijai pateikti yra praleistas, UAB „Utenos vandenys“ nurodė, kad pretenzija yra nenagrinėtina, tačiau faktiškai ją išnagrinėjo, nes sustabdė pirkimą ir išsamiai atsakė į tiekėjos pretenziją, ją iš esmės atmesdama. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad tiekėjas, net praleidęs nustatytą procedūrinį pretenzijų pateikimo terminą, gali kreiptis į perkančiąją organizaciją, o ši turi teisę tokią pretenziją išnagrinėti (tai kartu reiškia, kad perkančioji organizacija terminą atnaujina), nes procedūrinio termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2009). Kasacinis teismas yra nurodęs, jog tokiais atvejais konstatuojama perkančiosios organizacijos valia atnaujinti praleistą pretenzijos pateikimo terminą (pvz.: 2015-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84-248/2015). UAB „Tele2“ praleistas pretenzijos padavimo terminas buvo minimalus, todėl atsakovė turėjo teisę ir nesant UAB „Tele2“ prašymo atnaujinti praleistą terminą pretenzijai paduoti. Kadangi atsakovė faktiškai iš esmės pretenziją išnagrinėjo, kas leidžia daryti išvadą, kad savo iniciatyva atnaujino UAB „Tele2“ praleistą pretenzijos pateikimo terminą, todėl konstatuotina, jog ieškovė laikėsi privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos.

11Ieškovė UAB „Tele2“ nurodo, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ nepagrįstai ir neteisėtai neišskaidė pirkimo objekto į dalis bei sudarė išskirtines sąlygas paslaugas teikiančiam tiekėjui, todėl pirkimo sąlygų 2.3 p. bei sąlygų priedo techninės specifikacijos 3.2, 4.6, 4.14, 5.2-5.3 punktai pripažintini neteisėtais.

12Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad pirkimo sąlygų 2 punktu perkantysis subjektas nustatė, jog pirkimo objektas yra mobilus ir internetinis ryšys ir pirkimas į dalis neskaidomas, nors pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 2, 4, 7 punktais nustatyta, kad pirkimo objektą sudaro mobilaus GSM ryšio paslauga, mobilaus duomenų perdavimo paslaugos kompiuteryje, mobilaus duomenų perdavimo (telemetrija) paslauga bei internetinio ryšio skirtąja linija paslauga. UAB „Tele2“ teigia, jog perkamos paslaugos yra savarankiškos ir atskiros, kurios teikiamos skirtingiems abonementams, su skirtinga įranga ir joms keliami skirtingi bei savarankiški reikalavimai.

13Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirkimas gali būti atliekamas skaidant pirkimo objektą į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Minėtos nuostatos nenustato imperatyvaus reikalavimo, kad perkantysis subjektas pirkimo sąlygose privalo nurodyti pirkimo objekto neskaidymo į dalis priežastis, kas leidžia daryti išvadą, jog atsakovė UAB „Utenos vandenys“ turėjo teisę pati spręsti ar pirkimo objektą skaidyti į dalis ar paslaugų teikimui pasitelkti vieną tiekėją. Tiek atsakyme į UAB „Tele2“ pretenziją, tiek ir teismui, atsakovė nurodo, kad pirkimo dalys tarpusavyje viena su kita susijusios. Atsakovė tvirtina, jog dalies įmonės objektų valdymas atliekamas SMS (trumposiomis žinutėmis), todėl sietinos judriojo ryšio ir telemetrijos pirkimo dalys. Kitų telemetrijos objektų valdymas atliekamas per dedikuotą APN (Access Point Name). Telemetrijos duomenys surenkami iš vandenviečių ir atiduodami į centrinį serverį, o tam naudojama skirtoji linija. Nurodoma, jog duomenų perdavimas kompiuteryje naudojamas telemetrijos objektų testavimui ir aptarnavimui. Tvirtina, jog reikalinga, kad ir kompiuteris, ir telemetrijos objektai būtų nustatyti veikimui per tą patį dedikuotą APN, todėl yra būtinas telemetrijos dalies susiejimas su duomenų perdavimo kompiuteryje paslauga. UAB „Utenos vandenys“ nurodo, kad perkamos paslaugos užtikrina sklandų sistemos veikimą, o pirkimo objektą išskaidžius į dalis, techniškai nebūtų užtikrinamas sklandus visos sistemos funkcionavimas, nepertraukiamas paslaugų teikimas. Be to, atskirų tiekėjų teikiamų paslaugų suderinimas bei sujungimas viena su kita būtų ne tik techniškai sudėtingas, bet ir sąlygotų dideles finansines sąnaudas.

14Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ teikia geriamojo vandens paslaugas gyventojams, nuotekų surinkimo paslaugas, todėl neabejotinai įmonei svarbus nepertraukiamas paslaugų teikimas, kurį gali užtikrinti tik sklandus visos perkamų paslaugų sistemos funkcionavimas. Neatmestina, kad esant keliems tiekėjams didėtų atskirų sistemos dalių trikdžių galimybė, o sutrikus kuriai nors iš sistemų, problemos šalinimo sprendimas galimai užtruktų, nes reikėtų nustatyti kurio tiekėjo paslaugų teikimo dalyje kilo problema, derinti trukdžių šalinimo, vėliau suderinimo ir kt. darbus, kas sukeltų nepatogumus atsakovės paslaugomis besinaudojantiems asmenims, kiltų kelių tiekėjų atsakomybės, sprendžiant sistemos trikdžių šalinimo klausimus problemos. Tuo tarpu teikiant perkamas paslaugas vienam tiekėjui, būtų užtikrintas operatyvus sutrikimų šalinimas bei išvengiama ilgo vartotojams teikiamų paslaugų sutrikimų. Be to, įvertintina, jog gaunami duomenys iš vandenviečių turi būti apsaugoti nuo prisijungimų iš išorės, kas neatmestina, jog būtų neišvengiama esant keliems tiekėjams, dėl ko nebūtų užtikrintas sklandus ir operatyvus vieningos sistemos veikimas, o esant prisijungimui prie vandenviečių duomenų iš išorės ir neigiamos pasekmės, galinčios sutrikdyti ir sustabdyti visą sistemos veikimą. Esant vienam tiekėjui, visos paslaugos būtų teikiamos uždarame, privačiame tinkle, tiesiogiai internete nebūtų matomas ir tuo būtų užtikrintas maksimalus saugumas bei mažesnė kibernetinių įsilaužimų galimybė. Ieškovė nepateikė jokių duomenų, paneigiančių atsakovės teiginius, jog perkamo objekto dalys yra techniškai susijusios bei neįrodė, jog pirkimo objektą išskaidyti į dalis būtų ekonomiškiau, racionaliau ir tai užtikrintų sklandų ir operatyvų paslaugų teikimą bei viešąjį interesą (CPK 178 str.). Teismas konstatuoja, jog atsakovės nurodytos priežastys, kurių pagrindu pirkimo objektas nėra skaidomas į atskirus pirkimus yra pagrįstas svarbiomis priežastimis ir yra būtinas perkančiojo subjekto tikslui (vartotojų teisių užtikrinimui) pasiekti. Ta aplinkybė, kad atsakovė šiuo metu iš tiekėjo UAB „Bitė Lietuva“ perka paslaugas pagal dvi sutartis, kurios sudarytos skirtingu metu, t.y., 2015 m. gegužės mėn. ir 2016-05-12, neįrodo, jog ginčijamo pirkimo objektas turėjo būti išskaidytas į dalis.

15UAB „Tele2“ nurodo, kad pirkimo sąlygų reikalavimais sudaromos sąlygos pirkime dalyvauti paslaugas atsakovei teikiančiam tiekėjui, nes pirkimą laimėjusiam kitam tiekėjui priskiriamos visos programinės įrangos, techninės įrangos ir kt. keitimo išlaidos. Be to, įtvirtintos sąlygos, kurias gali išpildyti tik esamas paslaugų tiekėjas.

16Iš pirkimo sąlygų techninės specifikacijos matyti, kad perkantysis subjektas 3.2 p. nustatė, jog visas paslaugų perėmimo išlaidas (programinės įrangos keitimas, SIM kortelių su duomenų perdavimo planų pateikimas, galinės įrangos pakeitimas ir kt.) apmoka paslaugos tiekėjas. Punktu 4.6 numatyta, kad visas paslaugų perėmimo išlaidas (programinės įrangos keitimas, SIM kortelių su telemetrijos planu pateikimas ir kt.) apmoka paslaugos tiekėjas. Nustatyta, kad telemetrinės informacijos perdavimo modemų SIM kortelės turi būti keičiamos tik pagal trišalį (UAB „Utenos vandenys“, paslaugos tiekėjas, telemetrinės sistemos priežiūrą atliekanti firma) iš anksto suderintą planą. Perjungimo į kitą tinklą atveju, ryšys su nutolusiu objektu (technologinių duomenų perdavimas ir objekto procesų valdymas) negali nutrūkti ilgesniam laikui nei 3,0 val. kiekvienam objektui. Ryšio nebuvimo trukmė vertinama pagal telemetrinės informacijos duomenų nebuvimo laiką kortelės/ryšio keitimo metu. Visos telemetrinių duomenų perdavimo kortelės turi būti pakeistos ne ilgiau kaip per 3 kalendorines dienas. Techninės specifikacijos 4.14 p. nustatyta, kad nutolusių objektų konfigūravimą, jei tai būtina, atlieka tiekėjas ar jo subrangovai per neilgesnį kaip 48 valandų laikotarpį. Punktu 5.2 numatyta, kad visas išlaidas, atsiradusias pasikeitus paslaugų tiekėjui arba paslaugos teikimo būdui, susijusias su UAB „Utenos vandenys“ balso perjungimu, SIM kortelių pakeitimu, APN pasikeitimu, papildomų įrenginių pirkimu, jų montavimu, išmontavimu, pajungimu ir kitus su tuo susijusius darbus ir paslaugas užsako ir apmoka tiekėjas. Punktu 5.3 nustatyta, kad visas išlaidas, atsiradusias pasikeitus paslaugų tiekėjui arba paslaugos teikimo būdui, susijusias su UAB „Utenos vandenys“ duomenų perdavimu (telemetrija), programinės ir fizinės įrangos: OPC serveris, įranga objektuose, Modemas MD-720 /Siemens/, valdiklis CPU 1214 /Siemens/ nustatymų pakeitimu, konfigūravimu, SIM kortelių pakeitimu, papildomų įrenginių pirkimu, jų montavimu, išmontavimu, pajungimu ir kitus su tuo susijusius darbus ir paslaugas užsako ir apmoka tiekėjas. Sutiktina su ieškovės teiginiu, jog minėtų pirkimo sąlygų 3.2, 4.6, 5.2 - 5.3 p. numato, kad išlaidas, atsiradusias pasikeitus paslaugų tiekėjui arba paslaugos teikimo būdui, patirs naujas tiekėjas, tačiau tai nereiškia, jog pirkimo sąlygos yra neteisėtos, nes šias tiekėjo prisijungimo ir kt. išlaidas negali prisiimti perkantysis subjektas. Teiginiai, kad pirkimo sąlygos pritaikytos šiuo metu paslaugas atsakovei teikiančiai įmonei, vertintini kritiški, nes pirkimo sąlygos yra paskelbtos viešai ir sudarytos lygios galimybės pirkime dalyvauti visiems Lietuvoje veikiantiems ryšio operatoriams. Nustatyta, kad paslaugų teikimui nėra perkama įranga ir sąlygose nereikalaujama, kad pirkimą laimėjęs tiekėjas pakeistų esančią programinę ar techninę įrangą, todėl pirkimo paslaugos bus teikiamos su esama atsakovės įranga, o šiai įrangai netinkant tiekėjui, paties tiekėjo įranga. Kadangi tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą, todėl jis privalo spręsti dėl įrangos adaptavimo ir/ar keitimo, kas, neatmestina, gali įtakoti pasiūlymo kainą ir šią riziką turi prisiimti visi tiekėjai. Tačiau byloje nepateikti duomenys, jog UAB „Tele2“ negalės naudotis atsakovės turima įranga, privalės ją keisti ir dėl to patirs išlaidų (CPK 178 str.). Ta aplinkybė, kad trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ teikia atsakovei paslaugas, nereiškia, jog ji nepatirs ginčijamose pirkimo sąlygose nurodomų išlaidų, dėl ko įgytų galimybę ženkliai mažinti pasiūlymo kainą, o tai, kad trečiasis asmuo teikia atsakovei paslaugas, neįrodo, jog pirkimo sąlygos yra neteisėtos ar pritaikytos konkrečiam tiekėjui (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-958-407/2016). Be to, Įstatymo 66 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad perkantysis subjektas turi teisę reikalauti, jog dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos, todėl teiginys, jog atsakovei UAB „Utenos vandenys“ šiuo metu paslaugas teikiantis tiekėjas turi galimybę pasiūlyti mažesnę kainą, niekuo nepagrįstas (pirkimo sąlygų 10.2 p.). Teikdama, kad 4.6 p.ir 4.14 p. sąlygas gali išpildyti tik esama tiekėja, o nustatytas 3 val. perjungimo laikas trumpas, jokių įrodymų ieškovė teismui nepateikė ir nepaneigė byloje dalyvaujančių asmenų teiginių, jog SIM kortelių perjungimo iš vieno operatoriaus tinklo į kitą realus laikas yra apie 1 val. (CPK 178 str.). Neatmestina, jog UAB „Utenos vandenys“ nematant vandenviečių veiklos, operatyviai nepastebėjus galimų sutrikimų, avarijų, ilgesnis ryšio perjungimo laiko nustatymas gali įtakoti atsakovės vartotojams teikiamas paslaugas, galimai pažeistų jų teises. Be to, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, ar tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008). Ieškovei nepateikus įrodymų, jog perjungimo laikas yra pernelyg trumpas, o ilgesnis laikas nepažeis atsakovės, jos paslaugų gavėjų interesų, konstatuoti, jog sąlyga yra neteisėta, nėra pakankamo pagrindo (CPK 178 str.).

17Sutinktina su atsakovės, trečiojo asmens teiginiais, jog esant neaiškioms techninės specifikacijos 4.14 punkto sąlygoms ieškovė turėjo teisę kreiptis į UAB „Utenos vandenys“ dėl jų išaiškinimo, tačiau šia pirkimo sąlygų 7.1 p. teise UAB „Tele2“ nepasinaudojo, kas leidžia daryti išvadą, jog minėta sąlyga ieškovei buvo aiški ir suprantama.

18Teismas konstatuoja, jog UAB „Tele2“ neįrodė savo reikalavimų pagrįstumo, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovė pažeidė Įstatymo nustatytus reikalavimus neskaidydama pirkimo objekto į dalis, ar Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, skaidrumo, ir kt. principus bei nepateikė jokių neginčijamų įrodymų, kad perkantysis subjektas pirkimo sąlygas pritaikė konkrečiam tiekėjui, o techninės specifikacijos 3.2, 4.6, 4.14, 5.2 - 5.3 punktai yra neteisėti ir nepagrįsti.

19Dėl paminėtų motyvų, ieškinys atmestinas.

20Atmetus ieškovės ieškinį, bylinėjimosi išlaidos atsakovei ir trečiajam asmeniui priteisiamos iš ieškovės (CPK 93 str. 1 d., CPK 98 str. 1 d.). Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė patyrė 37,50 Eur žyminio mokesčio išlaidas, paduodant atskirąjį skundą, o trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ pateikė įrodymus, kad turėjo 3 932,50 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Nustatant priteisiamų išlaidų advokato teisinei pagalbai pamokėti dydį, atsižvelgiama į tai, kad CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijose nustatyta, kad už atsiliepimo į ieškinį parengimą taikomas 2,5 koeficientas (8.2. p.), už kito dokumento parengimą taikomas 0,4 koeficientas (8.16 p.) nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo už praėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje. Pagal šiuos kriterijus išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti maksimalių kriterijų iš esmės neviršija. Tačiau iš ieškovės UAB „Tele2“ trečiajam asmeniui priteisiamų šių išlaidų suma mažinama iki 2 500 Eur, atsižvelgiant į suteiktos teisinės pagalbos apimtį ir teisingumo bei protingumo principus (byla nedidelės apimties, vidutinio sudėtingumo, išnagrinėta rašytinio proceso tvarka).

21Sprendimui įsiteisėjus naikintinos šioje byloje 2018-05-24 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

23uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“ ieškinį atmesti.

24Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“ (į. k. ( - )) atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Utenos vandenys“ (į.k. ( - )) naudai 37,50 Eur (trisdešimt septynis eurus 50 ct) žyminio mokesčio ir 2 500 Eur (du tūkstančius penkis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ (į.k. ( - )) naudai.

25Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. gegužės 24 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

26Sprendimas per 14 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Panevėžio apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, teismo posėdyje... 2. ieškovė UAB „Tele 2“ nurodo, kad UAB „Utenos vandenys“ 2018-04-27... 3. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė UAB „Utenos vandenys“ nurodo, kad... 4. Dubliku ieškovė nurodo, kad UAB „Utenos vandenys“ priėmė UAB... 5. Tripliku atsakovė nurodo, kad pretenzijoje UAB „Tele2“ neprašė... 6. Trečiasis asmuo UAB „Bitė Lietuva“ nurodo, kad ieškinys yra nepagrįstas... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ 2018-04-27... 9. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 423² straipsnio 1 dalies nuostatos... 10. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,... 11. Ieškovė UAB „Tele2“ nurodo, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“... 12. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad pirkimo sąlygų 2 punktu... 13. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,... 14. Byloje nustatyta, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ teikia geriamojo... 15. UAB „Tele2“ nurodo, kad pirkimo sąlygų reikalavimais sudaromos sąlygos... 16. Iš pirkimo sąlygų techninės specifikacijos matyti, kad perkantysis... 17. Sutinktina su atsakovės, trečiojo asmens teiginiais, jog esant neaiškioms... 18. Teismas konstatuoja, jog UAB „Tele2“ neįrodė savo reikalavimų... 19. Dėl paminėtų motyvų, ieškinys atmestinas.... 20. Atmetus ieškovės ieškinį, bylinėjimosi išlaidos atsakovei ir trečiajam... 21. Sprendimui įsiteisėjus naikintinos šioje byloje 2018-05-24 nutartimi... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 23. uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“ ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“ (į. k. ( - ))... 25. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m.... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...