Byla eB2-1900-601/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Jukasta“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, išnagrinėjęs ieškovo VSDFV Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Jukasta“,

Nustatė

2Ieškovas nurodė, kad atsakovė nuo 2008 m. liepos mėnesio įmokas į Fondo biudžetą mokėjo nereguliariai, o nuo 2010 m. liepos mėnesio įmokų į Fondo biudžetą nemokėjo visai. Paskutinis samdomas darbuotojas atleistas 2015 m. sausio 31 d. Įsiskolinimas 2015 m. balandžio 1 d. Fondo biudžetui sudarė 11 223,70 Eur, iš jų VSD įmokų – 10 109,36 Eur ir delspinigių 1 114,34 Eur.

3Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Jukasta“ klausimą sprendžia vadovaujantis ieškovo pateiktais ir civilinėje byloje teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais. Dokumentai siųsti įmonės registruotu adresu ( - ), Kalvarijos sen., tačiau neįteikti (neatsiėmė pašte), persiųsti įmonės direktoriaus R. B. registruotu gyvenamosios vietos adresu ( - ), Marijampolė, tačiau bankroto bylos iškėlimo dieną jokių duomenų nėra gauta.

8Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad įmonė neturi jokio nekilnojamojo turto. VĮ ,,Regitra“ duomenys patvirtina, kad įmonės vardu nėra registruotų transporto priemonių. Juridinių asmenų registro duomenimis matyti, kad įmonė registruota 2007 m. birželio 20 d., nuo tada įmonės direktoriumi paskirtas R. B.. Sodros duomenimis įmonės skola sudaro 11 223,70 Eur, iš jos 0,00 Eur skolos mokėjimo terminas atidėtas ir dar nesuėjęs. Įmonėje apdraustųjų asmenų skaičius yra 0, kas reiškia, kad įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas. VMI įsiskolinimas sudaro 7,81 Eur sumą. Iš teismui prieinamų Juridinių asmenų registro duomenų matyti kad įmonės veikla iš esmės nuostolinga nuo 2009 metų, t. y. 2009 m. nuostolis – 8 034 Lt, 2010 m. – 10 253, 2011 m., 2012 m., 2013 m. įmonės pelnas (nuostolis) sudarė 0 Lt. Įmonės balanso duomenimis už ataskaitinį laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 matyti, kad įmonės turtas iš viso sudarė 636 282 Lt (iš jų ilgalaikis tik 9 651 Lt, trumpalaikis – 626 631 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš jų visa suma per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (kuri aktuali vertinant pradelstų įsipareigojimų dydį) sudaro 609 929 Lt. Kaip matyti, iš esmės tie patys duomenys apie įmonės turimo turto ir įsipareigojimų santykį pateikti ir 2012 m., 2011 m. ir 2010 m. balansuose.

9Teismo vertinimu aukščiau nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą apie UAB ,,Jukasta” sunkią turtinę padėtį bei spręsti, kad įmonė jokios ūkinės – komercinės veiklos nevykdo. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė UAB ,,Jukasta” neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (IBĮ 4 str. 2 p., 3 p.). Esant tokioms aplinkybėms, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui, UAB ,,Jukasta” keltina bankroto byla.

10Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB ,,VERMOSA“ (įmonės kodas ( - ), sąrašo eilės Nr. B-JA019), įgaliotas asmuo A. Z., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

11Iškėlus UAB ,,Jukasta” bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

12Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 4 ir 5 d., 10 str. 1 d., teismas

Nutarė

13Iškelti UAB ,,Jukasta” (įmonės kodas ( - ), reg. adresas ( - ), Kalvarijos sen.) bankroto bylą.

14Paskirti UAB ,,Jukasta” administratoriumi UAB ,,VERMOSA“ (įmonės kodas ( - ), sąrašo eilės Nr. B-JA019), įgaliotas asmuo A. Z..

15Uždėti UAB ,,Jukasta” (įmonės kodas ( - )) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

17Nustatyti, kad UAB ,,Jukasta” valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Įpareigoti UAB ,,Jukasta” vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties priėmimo dienos pranešti teismui apie visas bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. Ieškovas nurodė, kad atsakovė nuo 2008 m. liepos mėnesio įmokas į Fondo... 3. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad bankroto byla... 6. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuota, kad įmonės... 7. Teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Jukasta“ klausimą sprendžia... 8. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad įmonė neturi jokio... 9. Teismo vertinimu aukščiau nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti... 10. Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto... 11. Iškėlus UAB ,,Jukasta” bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 12. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 4 ir 5 d., 10 str. 1 d.,... 13. Iškelti UAB ,,Jukasta” (įmonės kodas ( - ), reg. adresas ( - ), Kalvarijos... 14. Paskirti UAB ,,Jukasta” administratoriumi UAB ,,VERMOSA“ (įmonės kodas (... 15. Uždėti UAB ,,Jukasta” (įmonės kodas ( - )) nekilnojamajam turtui ir kitam... 16. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 17. Nustatyti, kad UAB ,,Jukasta” valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per... 18. Įpareigoti UAB ,,Jukasta” vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4... 21. Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo...