Byla 2-386-780/2012
Dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu priėmimo klausimą

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, rašytinio proceso tvarka spręsdamas pareiškėjo O. F. prašymo dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu priėmimo klausimą,

Nustatė

22012 m. birželio 4 d. Lazdijų rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjo O. F. prašymas dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu.

32012 m. birželio 7 d. teisėjo nutartimi pareiškėjui nustatytas 10 dienų, nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos, terminas nutartyje nurodytiems pareiškimo trūkumams pašalinti – pateikti duomenis, patvirtinančius, kad sutuoktinių gyvenimas skyrium buvo įformintas teismine tvarka, t. y. teismo sprendimu buvo nustatyta separacija; prašyme suinteresuotu asmeniu nurodyti sutuoktinę T. F. ir Civilinio proceso kodekso 111 str. 2 d. 2 p. nurodytus jos duomenis, pateikti reikiamą skaičių prašymo ir jo priedų kopijų; pateikti duomenis apie sutuoktinės vardu įregistruotą nekilnojamąjį turtą; prašyme aptarti turto padalinimo klausimą arba pateikti notaro patvirtintą sutuoktinių susitarimą ar įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl bendro turto padalinimo; pateikti sūnaus gimimo liudijimą arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją.

4Iš pažymos matyti, kad pareiškėjas nutarties patvirtintą kopiją gavo 2012 m. birželio 8 d.

5Kadangi pareiškėjas nevykdė teismo nustatytos pareigos ir per nustatytą terminą nutartyje nurodytų trūkumų nepašalino, todėl pareiškimas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui (Civilinio proceso kodekso 115 str. 3 d.).

6Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 115 str. 3 d., 290 str., 291 str., teisėjas

Nutarė

7Pareiškėjo O. F. prašymą Nr. R20-269 dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu laikyti nepaduotu ir kartu su priedais grąžinti pareiškėjui.

8Dėl nutarties per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai