Byla I-5443-142/2012
Dėl leidimo išduoti nacionalinę vizą-D, kad pareiškėjas galėtų atvykti į Lietuvą dirbti UAB „(duomenys neskelbtini)“ Vilniuje. Atsakovu nurodyta Lietuvos Respublikos Ambasada (duomenys neskelbtini), trečiuoju suinteresuotu asmeniu nurodytas M. I. (kuris galėtų būti nurodytas tik kaip atstovas)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, susipažinusi su S. A. skundu, pasirašytu atstovo M. I.,

Nustatė

2Teisme 2012 m. gruodžio 31 d. gautas S. A. skundas dėl leidimo išduoti nacionalinę vizą-D, kad pareiškėjas galėtų atvykti į Lietuvą dirbti UAB „( - )“ Vilniuje. Atsakovu nurodyta Lietuvos Respublikos Ambasada (duomenys neskelbtini), trečiuoju suinteresuotu asmeniu nurodytas M. I. (kuris galėtų būti nurodytas tik kaip atstovas).

3Skundą pasirašė M. I.. Prie skundo pridėtas S. A. pasirašytas 2012 m. gruodžio 20 d. įgaliojimas atstovauti. Įgaliojime pasakyta, kad įgaliojimas atstovauti ir paskirtis yra tai, kad pareiškėjas įgalioja poną K. M. teisės mokslų bakalaurą, poną M. I. iš Velso, UAB „( - )“ direktorių ir poną A. Š. veikti kaip pareiškėjo atstovą/us ir jo vardu apeliacijoje (skunde) prieš Lietuvos Respublikos Ambasados ( - ), ( - ) neigiamą sprendimą išduoti pareiškėjui Nacionalinę visą D, kaip numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose. Tai visa suteiktų įgaliojimų apimtis.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta, kad administracinio teismo teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas vesti bylą asmuo.

6Skundą pasirašė M. I., 2012 m. gruodžio 20 d. pasirašytame įgaliojime nėra numatyta atstovų teisė atstovauti pareiškėją administraciniame teisme ar kitame Lietuvos Respublikos teisme, nėra numatyta atstovų teisė paduoti ir pasirašyti skundą teismui ar kitos teisės, kurios yra aptartos Administracinių bylų teisenos įstatymo 50 straipsnyje „Atstovų įgaliojimai“. Pagal ABTĮ 49 straipsnio 2 dalį, atstovų įgaliojimai turi būti nurodyti įgaliojime, išduotame ir įformintame Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Reikalavimai asmenų išduodamiems įgaliojimams nustatyti Civilinio kodekso 2.137 straipsnyje ir Civilinio proceso kodekso 56, 57, 58, 59 straipsniuose. ABTĮ 50 straipsnis reglamentuoja atstovavimo pagal pavedimą klausimus. Šiame straipsnyje nustatyta, kad atstovo pagal pavedimą įgaliojimas vesti bylą teisme suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, išskyrus šiame straipsnyje nurodytus veiksmus. Iš šiame straipsnyje esančio reglamentavimo darytina išvada, kad specialiai aptarta įgaliojime turi būti ir teisė pasirašyti skundą teismui, be to, įgaliojime turi būti nurodytas pavedimas atstovauti asmenį teisme.

7Pateiktas įgaliojimas nesuteikia teisės atstovauti pareiškėją teismuose, taip pat nėra specialiai aptarta teisė pasirašyti ir paduoti skundą teismui.

8M. S. I. sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, todėl atsisakius priimti skundą, kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens, vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sumokėtas žyminis mokestis grąžintinas. M. S. I. išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi (ABTĮ 42 straipsnio 2 dalis).

9Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 7 punktu teisėja

Nutarė

10Atsisakyti priimti pareiškėjo S. A. skundą, pasirašytą ir paduotą M. I., kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti M. I.

12Nutarčiai įsiteisėjus, M. S. I., grąžinti sumokėtą 100 Lt (vienas šimtas litų) žyminį mokestį (2012 m. gruodžio 31 d. mokėjimo nurodymas Nr. ( - ), mokėtojo kredito įstaiga AB DNB banko Vilniaus skyrius).

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai