Byla 1-225-393/2017
Dėl padarytos nusikalstamos veikos yra įrodyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste BPK) 273 straipsnyje nustatyta tvarka ištirtais įrodymais

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė,

2sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei,

3dalyvaujant prokurorei Algidai Banienei,

4kaltinamajam J. G.,

5kaltinamojo gynėjui advokatui Kazimierui Juknai,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje: J. G., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, vidurinio išsilavinimo, vedęs, gyvenantis ( - ), pensininkas, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 201 straipsnio 1 dalį.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8Kaltinamasis J. G. 2017 m. rugpjūčio mėnesį, tiksliau nenustatytu laiku, ( - ), savo sodybos ūkiniame pastate, neteisėtai pasigamino ir laikė aparatą, skirtą gaminti naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams, bei 2017 m. rugsėjo 1 d., užraugdamas 150 litrų raugo, pasikėsino pagaminti ne mažiau kaip 10 litrų naminio stipraus alkoholinio gėrimo, neturėdamas tikslo realizuoti, iki kol 2017 m. rugsėjo 6 d., apie 15 val., aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti bei raugą surado ir paėmė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.

9Kaltinamasis J. G. savo kaltę pripažino visiškai. Paaiškino, kad 2017 m. rugpjūčio mėn., dienos neprisimena, pasigamino aparatą naminei degtinei gaminti. Dalį aparato dalių turėjo namuose, kitas dalis pirko. Vieną statinę, kuri skirta raugti brogai, pirko Veisiejų turguje. Spiralės formos vamzdį, kuris dedamas į statinę, pasigamino pats. Susuktą vamzdį ir katilą turėjo namuose. Sujungus visus šiuos daiktus kartu su vamzdžiais gavosi aparatas, skirtas gaminti stipriems alkoholiniams gėrimams. Visas aparato detales laikė savo sodybos ūkiniame pastate, garaže. Kaip reikia pasigaminti aparatą žinojo, buvo matęs, kaip tai daroma. Rugsėjo 1 d. ūkiniame pastate užsiraugė brogą, tikėdamasis pasigaminti naminių stiprių alkoholinių gėrimų. Broga turėjo rūgti apie vieną savaitę. Brogą ir aparatą pasigamino neturėdamas tikslo parduoti naminės degtinės. Gamino savo reikmėms. Iš 150 litrų brogos pirmo varymo metu išeina apie 25 litrai naminės degtinės, kurios stiprumas yra ne mažesnis kaip 25–30 laipsnių, o antro varymo metu išeina apie 8 litrus naminės degtinės, kurios stiprumas yra apie 60 laipsnių. Rugsėjo 6 d. apie 15 val., grįžęs iš laukų, savo sodyboje rado atvykusius policijos pareigūnus. Jie pasakė, jog gauta informacija, kad jis gamina alkoholinius gėrimus, ir pasiūlė parodyti vietą, kurioje laiko aparatą naminei degtinei daryti ir brogą. Jis sutiko, kartu su policijos pareigūnais nuėjo iki sodybos ūkinio pastato, parodė garaže buvusius aparatą ir užraugtą brogą. Jis gyvena su žmona, nedirba, yra pensininkas, jo mėnesio pajamos yra 250 eurų pensija. Gyvena ūkiškai, laiko dvi karves ir šešias vištas.

10II. Įrodymai ir jų vertinimo motyvai

11Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos yra įrodyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste BPK) 273 straipsnyje nustatyta tvarka ištirtais įrodymais.

12Policijos pareigūno G. Š. tarnybiniu pranešimu ir parodymais (b. l. 1, 37–38), iš kurių matyti, kad 2017 m. rugsėjo 6 d. tikrindami anoniminę informaciją dėl galimai naminės degtinės gamybos ir laikymo, kartu su Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjais V. L. ir K. K. nuvyko į ( - ). Nuvykus namuose nieko nebuvo, tačiau maždaug po 5 minučių grįžo J. G.. Jie prisistatė, paaiškino atvykimo tikslą. Iš pradžių J. G. sutriko, po to geranoriškai sutiko parodyti vietą, kurioje laiko aparatą naminei degtinei gaminti, ir nuvedė juos į ūkinio pastato garažą. Įėjus į minėtą pastatą iš karto pajautė brogos kvapą. Iš garažo J. G. juos nuvedė į atskirą patalpą. Įėję į ją pamatė aparatą naminei degtinei daryti ir rūgstančią brogą. Buvo katilas, iš jo išėjo vamzdis į statinę, kurioje buvo supilta broga, iš šios statinės išėjo vamzdis į kitą statinę su vandeniu, kurioje buvo įdėtas susuktas, spiralės formos vamzdelis, kuris atlieka šaldytuvo funkciją. J. G. sakė, kad ruošėsi daryti naminę degtinę savo reikmėms, o ne realizavimui. Apžiūrėję kitas patalpas pagamintos naminės degtinės nerado. Brogos buvo apie 150 litrų. Paėmė 2 litrų brogos mėginį, o likusią brogą sunaikino, išpildami prie ūkinio pastato ant žemės. Aparatą naminei degtinei gaminti pristatė į Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą.

13Įvykio vietos apžiūros protokolu (b. l. 11–17), iš kurio matyti, kad įvykio vieta yra ( - ), J. G. priklausančiame ūkiniame pastate. Iš garažo patenkama į patalpą, kurioje yra stačiakampė metalinė talpa, uždėta ant krosnies. Talpos viršuje yra dvi angos, viena anga talpos apačioje. Iš talpos viršuje esančios angos eina vamzdis į metalinį dangtį, kuris dengia 200 litrų talpą, kurios viduje yra apie 150 litrų raugo. Iš dengtos talpos eina vamzdis į 200 litrų talpos statinę, kuri pilna vandens. Statinės viduje yra vamzdis, susuktas į spiralę, jo apatinė dalis išeina pro statinės dugną į išorę.

14Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų skyriaus specialisto išvada Nr. 52-(153)-IS1-154 (b. l. 31–33), iš kurios matyti, kad objektų, paimtų 2017 m. rugsėjo 6 d. įvykio vietos apžiūros metu ( - ), J. G. priklausančiame ūkiniame pastate, visuma sudaro aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti.

15Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvada Nr. 140-(5426)-IS1-5660 (b. l. 25–26), iš kurios matyti, kad skysčio ėminys, paimtas iš 150 dm3 skysčio, rasto ( - ), pas J. G., yra broga (raugalas), kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija 8,0 procentai, ji tinkama naminei degtinei gaminti.

16III. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai

17Ištyrus byloje surinktus įrodymus, darytina išvada, kad J. G. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikaltimą visiškai įrodyta. Kaltinamasis neteisėtai pagamino ir laikė aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti bei pasikėsino pagaminti ne mažiau kaip 10 litrų naminio stipraus alkoholinio gėrimo, todėl jo padaryta nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 201 straipsnio 1 dalį.

18Už BK 201 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą gali būti skiriama viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

19IV. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą motyvai

20Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p., 3 p.), o jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

21Kaltinamasis neteistas, nebaustas administracine tvarka. Nusikalstamos veikos aplinkybių analizė ir jo amžius bei gyvenimo būdas leidžia spręsti, kad šį nusikaltimą jis padarė atsitiktinai, kad tai asmenybė nelinkusi nusikalsti ir daryti naujų nusikalstamų veikų. Charakterizuojamas gerai. Kaltinamasis šią nusikalstamą veiką padarė sulaukęs garbingo amžiaus, būdamas pensininku. Jie su žmona užaugino tris vaikus. Jis nuo policijos pareigūnų atvykimo momento nurodė kur laiko aparatą ir kur yra laikomas raugas, stipriems namų gamybos alkoholiniams gėrimams gaminti. Posėdžio metu paaiškino, kad gailisi ir gėda dėl kaimynų, kad jis pergyvena ir nemiega naktimis. Tokių faktų, kad jis pardavinėja dideliais kiekiais naminę degtinę tikrai nebuvo. Nurodė, kad jo pensija yra 250 eurų ir jam paskirtos baudos baudžiamuoju įsakymu dydis, net ir išdėsčius jos mokėjimą šešių mėnesių laikui, labai pablogintų jo turtinę padėtį ir būtų sunku tenkinti net būtiniausius savo gyvenimiškus poreikius.

22Teisiamojo posėdžio metu pateiktas prašymas atiduoti kaltinamąjį pagal laidavimą jo žmonai M. G..

23Asmuo padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą, jeigu jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą ar įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų (BK 40 straipsnio 1, 2 dalys).

24Išklausyta posėdyje M. G. nurodė, kad jie su vyru jau yra pensininkai, jie yra labai artimi, ji gali daryti įtaką savo vyrui, jis ją gerbia, padeda jai, jie abu užaugino tris vaikus ir jie visi įgijo aukštąjį išsilavinimą, ji pati neigiamai vertina tai, kad vyras pasigamino aparatą ir užraugė raugą naminei degtinei gaminti, tai atsitiko pirmą kartą, jokios prekybos jų namuose namine degtine niekada nebuvo, tai tik kalbos. Apie nusikaltimą kalba su vyru, jis neigiamai vertina savo poelgį, todėl ji gali jam daryti teigiamą įtaką. Ji pati niekuomet nėra nei bausta, nei teista, puikiai seniūnijos charakterizuojama, yra gerbiama bendruomenės, todėl mano, kad yra tinkamas pavyzdys savo vyrui ir prašo atiduoti jį jai pagal laidavimą. Asmens duomenų pažymos patvirtina, kad M. G. yra J. G. žmona, ji neteista, nebausta administracine tvarka, charakterizuojama kaip sąžininga, draugiška, nuoširdi, palaikanti puikius santykius su kitais seniūnijos gyventojais. Įvertinus visas šias laiduotoją, jos požiūrį į nusikalstamą veiką apibudinančias aplinkybes, jos ir vyro glaudžius tarpusavio santykius, teigiamas laiduotojos asmenines ir socialines savybes, jos duotus paaiškinimus apie vyro elgesio pasmerkimą, jos siekį ir jos realias galimybes įtakoti jo elgesį, spręstina, kad ji gali vyrui padaryti teigiamą auklėjamąjį poveikį, kad jis laikytųsi įstatymų ir nedarytų nusikalstamų veikų, todėl ji yra verta teismo pasitikėjimo ir visiškai atitinka įstatymo laiduotojui keliamus reikalavimus.

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. vasario 10 d. nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-86-895/2015 išaiškino BK 40 straipsnyje įtvirtintų nuostatų taikymą teismų praktikoje. Šios kasacinio teismo jurisprudencijos kontekste, atsižvelgiant į jau aukščiau aptartas aplinkybes, kad J. G. teisiamas pirmą kartą, nebaustas administracine tvarka, pripažintina, kad galima pagrįstai daryti išvadą, kad jis laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. J. G. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, todėl nėra kliūčių jo atžvilgiu taikyti BK 40 straipsnį ir jį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, neskiriant užstato, nustatant minimalų laidavimo terminą ir tai atitinka atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą instituto esmę ir paskirtį, bei šių normų taikymo praktiką analogiško pobūdžio bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 21 d. nutartis Nr. 2K-182/2006, 2015 m. kovo 31 d. nutartis Nr. 2K-213-489/2015, 2015 m. gegužės 12 d. nutartis Nr. 2K-236-222/2015).

26Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, – aparatas naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, kurį sudaro stačiakampio formos metalinė talpa, dvi statinės, metalinis dangtis, du metaliniai vamzdžiai, saugomas Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariate, ir 1,49 litro raugo, supilto į plastiko butelį, saugomos Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariate, – sunaikintini (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 94 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301 str., 302 str., 303 str., 304 str., 305 str., 307 str., teisėja

Nutarė

28J. G., padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 201 straipsnio 1 dalyje, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato vienerių metų terminui BK 40 straipsnio pagrindu, perduodant jį M. G., asmens kodas ( - ) atsakomybei, o baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

29Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, kurį sudaro stačiakampio formos metalinė talpa, dvi statinės, metalinis dangtis, du metaliniai vamzdžiai, saugomą Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariate; 1,49 litro raugo, supilto į plastiko butelį, saugomos Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariate, – sunaikinti.

30Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

31Apeliacinės instancijos teisme byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai proceso dalyvis prašo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, arba įstatymas numato privalomą bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka, arba byloje būtina atlikti įrodymų tyrimą ar išklausyti žodinius proceso dalyvių paaiškinimus. Prašymas bylą nagrinėti rašytinio ar žodinio proceso tvarka turi būti nurodytas apeliaciniame skunde.

32Išaiškinti J. G., kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarė naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė,... 2. sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Algidai Banienei,... 4. kaltinamajam J. G.,... 5. kaltinamojo gynėjui advokatui Kazimierui Juknai,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. Kaltinamasis J. G. 2017 m. rugpjūčio mėnesį, tiksliau nenustatytu laiku, (... 9. Kaltinamasis J. G. savo kaltę pripažino visiškai. Paaiškino, kad 2017 m.... 10. II. Įrodymai ir jų vertinimo motyvai... 11. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė dėl padarytos nusikalstamos veikos... 12. Policijos pareigūno G. Š. tarnybiniu pranešimu ir parodymais (b. l. 1,... 13. Įvykio vietos apžiūros protokolu (b. l. 11–17), iš kurio matyti, kad... 14. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų... 15. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvada Nr.... 16. III. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai... 17. Ištyrus byloje surinktus įrodymus, darytina išvada, kad J. G. kaltė... 18. Už BK 201 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymą gali... 19. IV. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą motyvai... 20. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis... 21. Kaltinamasis neteistas, nebaustas administracine tvarka. Nusikalstamos veikos... 22. Teisiamojo posėdžio metu pateiktas prašymas atiduoti kaltinamąjį pagal... 23. Asmuo padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar... 24. Išklausyta posėdyje M. G. nurodė, kad jie su vyru jau yra pensininkai, jie... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. vasario 10 d. nutartyje... 26. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, –... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301 str., 302 str., 303 str.,... 28. J. G., padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 201... 29. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 30. Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti... 31. Apeliacinės instancijos teisme byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka,... 32. Išaiškinti J. G., kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės...