Byla eT-16-415/2019
Dėl nutarimo panaikinimo perdavimo (palikimo) nagrinėti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius, susipažinęs su Regionų apygardos administracinio teismo pirmininko 2019 m. rugsėjo 25 d. teikimu dėl administracinės bylos Nr. eI‑3264-554/2019 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ skundą atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos dėl nutarimo panaikinimo perdavimo (palikimo) nagrinėti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams,

Nustatė

2Regionų apygardos administracinio teismo pirmininkas 2019 m. rugsėjo 25 d. teikimu kreipėsi į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininką, prašydamas spręsti administracinės bylos Nr. eI‑3264-554/2019 (teisminio proceso Nr. 3-62-3-00127-2019-6) perdavimo (palikimo) Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams klausimą.

3Teikime nurodoma, kad Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose yra nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Druskininkų komunalinis ūkis“ (toliau – ir pareiškėjas) skundą, kuriame pareiškėjas prašo panaikinti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Teisės skyriaus Alytaus administracinių bylų nagrinėjimo ir teisės poskyrio vedėjo 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimą „Dėl sankcijos skyrimo juridinio asmens padaryto aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo byloje Nr. JAR11-6/13“.

4Teikime pažymima, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir Alytaus RAAD) po reorganizavimo pasibaigė, prijungiant jį prie Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Departamentas) (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-277 patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimo sąlygų aprašas), Alytaus RAAD teises ir pareigas nuo 2018 m. liepos 2 d. perėmė Departamentas, kurio buveinė yra Vilniuje (Smolensko g. 15, Vilnius) ir jis yra atsakovas šioje byloje, todėl pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 31 straipsnyje įtvirtintas teritorinio bylų teismingumo taisykles, ši byla priskirtina nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

5Teikime taip pat nurodoma, kad nagrinėjamu atveju tiek pareiškėjo buveinės vieta ( - ), tiek ginčijamo nutarimo priėmimo vieta (Alytus) yra Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų veiklos teritorijoje, be to, ši administracinė byla Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose yra nagrinėjama ilgą laiką, byloje yra pasisakę proceso dalyviai bei apklausti liudytojai. Įvertinus nurodytas aplinkybes, manoma, kad minėta byla operatyviau ir ekonomiškiau būtų išnagrinėta ne Vilniaus apygardos administraciniame teisme, o Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose, todėl vadovaujantis ABTĮ 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi prašoma išspręsti administracinės bylos Nr. eI-3264-554/2019 perdavimo (palikimo) nagrinėti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams klausimą.

6Teismo pirmininkas

konstatuoja:

7Išsamus bylų perdavimo nagrinėti kitam teismui pagrindų sąrašas yra įtvirtintas ABTĮ 69 straipsnio 1 dalyje, kurios 3 punkte numatyta, kad teismas perduoda nagrinėti bylą kitam teismui, <...>, pripažinęs, kad byla operatyviau ir ekonomiškiau bus išnagrinėta kitame teisme, <...>, konkrečiai – pagal pareiškėjo ar daugumos pareiškėjų, jei skundą (prašymą) padavė ne vienas asmuo, gyvenamąją vietą ar buveinę arba pagal nekilnojamojo turto, tiesiogiai susijusio su kilusiu ginču, buvimo vietą, arba pagal ginčijamo sprendimo priėmimo ir (arba) įvykio (veiksmo), su kuriuo tiesiogiai susijęs ginčijamas sprendimas, vietą.

8Pagal ABTĮ 69 straipsnio 2 dalį bylos perdavimo iš vieno teismo kitam teismui klausimą išsprendžia bylą perduodančio teismo teisėjų kolegija arba Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas, o bylos perdavimo iš vieno teismo kitam teismui šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytais atvejais klausimą – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas bylą perduodančio teismo pirmininko teikimu.

9Nagrinėjamu atveju, įvertinus individualias administracinės bylos Nr. eI‑3264-554/2019 aplinkybes, t. y., kad pareiškėjo buveinės vieta ( - ) ir ginčijamo nutarimo priėmimo vieta (Alytus) yra Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų veiklos teritorijoje, be to, ši administracinė byla Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose jau yra nagrinėjama ilgą laiką, byloje yra pasisakę proceso dalyviai bei apklausti liudytojai, spręstina, kad byla operatyviau ir ekonomiškiau būtų išnagrinėta Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose.

10Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei teisės aktų nuostatas, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais ir siekiant operatyvesnio bei ekonomiškesnio bylos išnagrinėjimo, tikslinga šią administracinę bylą, vadovaujantis ABTĮ 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, palikti nagrinėti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

12administracinę bylą Nr. eI-3264-554/2019 (teisminio proceso Nr. 3-62-3-00127-2019-6) palikti nagrinėti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai