Byla T-316-939/2019
Dėl nuteistajam Ž. D. paskirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo arešto bausme

1Alytaus apylinkės Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorei Gitanai Kaupei, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus atstovei Linai Grigonienei, nuteistajam Ž. D.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimą dėl nuteistajam Ž. D. paskirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo arešto bausme.

3Teismas

Nustatė

4Ž. D. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. liepos 31 d. baudžiamuoju įsakymu pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 2 dalį ir nuteistas vienerių metų laisvės apribojimo bausme, įpareigojant per visą bausmės laiką dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje (tęsti registraciją darbo biržoje), nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, per tris mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir Ž. D. paskirti galutinė aštuonių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per visą bausmės laiką dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje (tęsti registraciją darbo biržoje), nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, per tris mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis. Bausmės pabaiga 2019 m. balandžio 16 d.

5Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus kreipėsi į teismą teikimu dėl nuteistajam Ž. D. paskirtos laisvės apribojimo bausmės pakeitimo arešto bausme prašydamas nuteistajam paskirtą laisvės apribojimo bausmę pakeisti į areštą. Teikime nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 20 d. Ž. D. įrašytas į probacijos tarnybos registrą, 2018 m. rugpjūčio 24 d. supažindintas su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis, atsakomybe už teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymą. Nuteistajam 2018 m. rugpjūčio 24 d. atvykus į probacijos tarnybą nustatytas 2,51 promilių girtumas, nuteistasis pakartotinai supažindintas su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis. 2018 m. spalio 2 d. nubaustas administracine tvarka pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 108 straipsnį, paskirta 90,00 Eur bauda, duomenų apie jos sumokėjimą nėra. 2019 m. sausio 10 d. Ž. D. atvykus į probacijos tarnybą nustatytas 1,24 promilių girtumas. Pažymėjo, kad Ž. D. registruojasi Užimtumo tarnyboje, išdirbo 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

6Teismo posėdžio metu Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus atstovė teikimą palaikė. Paaiškino, kad nuteistasis nevykdo įpareigojimo nevartoti psichiką veikiančių medžiagų, du kartus užfiksuotas neblaivus. Išdirbęs visas paskirtas valandas išdirbęs. Nors nuteistasis Ž. dalinai bausmę atlikęs, tačiau nevykdo vieno teismo paskirto įpareigojimo.

7Nuteistasis Ž. D. teismo posėdžio metu prašė teikimą atmesti. Nurodė, kad dirbo seniūnijoje, kapojo malkas. Į probaciją atėjo iš vakaro vartojęs alkoholio. Pagal baudžiamąjį įsakymą nesuprato, kad negali alkoholio vartoti, manė, kad tik narkotinių medžiagų negali vartoti. Supranta, kad blogai padarė, gailisi.

8Prokurorė teismo posėdyje prašė teikimą atmesti, kadangi nuteistasis iš trijų jam paskirtų įpareigojimų netinkamai vykdo vieną įpareigojimą, neatlygintinai išdirbo visas jam paskirtas valandas.

9Teikimas netenkintinas.

10Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimas dėl laisvės apribojimo bausmės pakeitimo arešto bausme grindžiamas tuo, jog Ž. D. nevykdo teismo paskirto įpareigojimų nevartoti alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų. Iš teikime ir byloje esančių duomenų matyti, kad 2018 m. rugpjūčio 24 d. nuteistajam atvykus į probacijos tarnybą nustatytas 2,51 promilių girtumas (b. l. 81, 88). 2019 m. sausio 10 d. atvykus į probacijos tarnybą nustatytas 1,24 promilių girtumas (b. l. 82, 94). 2018 m. spalio 2 d. nubaustas administracine tvarka pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 108 straipsnį, paskirta 90,00 Eur bauda, duomenų apie jos sumokėjimą nėra (b. l. 96). Byloje esantis darbo laiko apskaitos žiniaraštis patvirtina, jog Ž. D. išdirbo 100 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (b. l. 90, 92), registruojasi Užimtumo tarnyboje (b. l. 95). Naujų ikiteisminių tyrimų nuteistojo atžvilgiu nepradėta (b. l. 97-99).

11Paprastai nurodytas pažeidimas būtų formalus pagrindas nuteistajam laisvės apribojimo bausmę pakeisti areštu, tačiau teismas, atsižvelgia į tai, kad kai kurie pažeidimai nustatyti daugiau nei prieš pusmetį, tuo tarpu probacijos tarnyba į teismą kreipėsi tik 2019 m. kovo 19 d., nuteistojo pažeidimai nėra piktybiški ir sistemingu, kadangi jis netinkamai suprato teismo priimtą baudžiamąjį įsakymą, dėl savo poelgio gailisi, tinkamai vykdo kitus du teismo paskirtus įpareigojimus. Teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą bei tai, kad nuteistajam bausmės vykdymo atidėjimo laikas baigiasi 2019 m. balandžio 16 d., nuteistojo padaryti pažeidimai vertintini kaip pavieniai, kurie negali būti pagrindu konstatuoti, jog Ž. D. piktybiškai ir sąmoningai vengia atlikti jam paskirtą bausmę, nuteistasis iš trijų paskirtų įpareigojimų du vykdo tinkamai, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, daro išvadą, kad šiuo atveju bausmės tikslai gali būti pasiekti nekeičiant laisvės apribojimo bausmės į areštą, todėl Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimas netenkintinas.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 10 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 353 straipsnio 2 dalimi, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

13Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimo netenkinti.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai