Byla e2-23402-816/2017
Dėl preliminaraus sprendimo, priimto pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ainava“ ieškinį atsakovui UAB „Okrema“ dėl skolos priteisimo, peržiūrėjimo, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „VITI būstas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretoriui Martynui Vosyliui, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Nerijui Jurkui, atsakovo atstovui advokatui Linui Makaveckui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą dėl preliminaraus sprendimo, priimto pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ainava“ ieškinį atsakovui UAB „Okrema“ dėl skolos priteisimo, peržiūrėjimo, byloje dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „VITI būstas“,

Nustatė

2ieškovas UAB „Ainava“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Okrema“ ieškovo naudai 363,00 EUR skolos, 10,74 EUR palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas teikė atsakovui ( - ) esančių kotedžų valymo paslaugas, už kurias 2016-07-28 jam išrašė PVM sąskaitą – faktūrą Nr. AIK0010493 363,00 EUR sumai, kurios atsakovas neapmokėjo nustatyta tvarka bei terminas ir liko skolingas ieškovui 363,00 EUR bei jam buvo paskaičiuotos 10,74 EUR dydžio palūkanos.

3Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-03 preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas: iš atsakovo ieškovui priteista 363,00 EUR skolos, 10,74 EUR palūkanų, 6 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 373,74 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2017-04-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 369,00 EUR bylinėjimosi išlaidų.

4Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-03 preliminaraus sprendimo, nurodydamas, kad su juo nesutinka. Paaiškino, jog atsakovas objekte, adresu ( - ), UAB „VITI būstas“ užsakymu vykdė kotedžų statybos darbus, tačiau objekte iš ieškovo neužsakinėjo jokių paslaugų. Be to, ieškovas teismui taip pat nepateikė duomenų, kas buvo paslaugų užsakovas, kokį kiekį paslaugų buvo tartasi suteikti, kokiame konkrečiame objekte ir už kokią kainą, todėl ieškovo teiginiai apie atsakovui suteiktas paslaugas yra nepagrįsti bei neįrodyti. Suteiktų paslaugų aktas bei PVM sąskaita – faktūra nėra pasirašyti šias paslaugas užsakiusio asmens.

5Ieškovas pateiktame atsiliepime į atsakovo prieštaravimus nurodo, jog nesutinka su atsakovo pateiktais prieštaravimais. Mano, jog atsakovas neneigia, kad ieškovas suteikė paslaugas, tačiau nepagrįstai neigia, kad jis šių paslaugų neužsakė. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vykdė 6 kotedžų statybos darbus objekte, adresu ( - ), todėl be atsakovo, kaip rangovo, žinios objekte jokie neužsakyti ir nesuderinti darbai negalėjo būti atliekami. Be to, atsakovas taip pat ir pardavinėjo minėtus kotedžus, todėl daro prielaidą, kad tik atsakovas galėjo užsakyti ieškovo valymo paslaugas ir tik atsakovas galėjo sudaryti sąlygas ieškovui suteikti valymo paslaugas, nes ieškovas negalėjo be atsakovo žinios patekti į valomas patalpas. Nurodė, jog byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad 2016 m. liepos 25-26 d. ieškovo valytos patalpos, būtų buvusios atsakovo perduotos UAB „VITI būstas“ ar perleistos tretiesiems asmenims. Teigia, jog byloje esantis susirašinėjimas iš esmės patvirtina, kad atsakovas atsisakė apmokėti ieškovo pateiktą sąskaitą ne dėl nesuteiktų valymo paslaugų, bet dėl, atsakovo nuomone, per didelių ieškovo įkainių.

6Trečiais asmuo atsiliepimo nepateikė.

7Teismo posėdyje atsakovo atstovas pilnai palaikė prieštaravimuose išdėstytą poziciją bei motyvus. Papildomai paaiškino, jog atsakovas trečiajam asmeniui UAB „VITI būstas“ yra pabaigęs rangos darbus ir nepardavinėja UAB „VITI būstas“ priklausančių kotedžų. Nurodė, jog ieškovas galimai klaidingai vertina, kad tuo pačiu adresu atsakovas parduoda kotedžus, kadangi kitoje gatvės pusėje yra statomi atsakovui priklausantys kotedžai, kurie ir yra pardavinėjami. Neigia, jog paslaugos buvo suteiktos.

8Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus bei jame išdėstytą poziciją. Papildomai nurodė, jog ieškovas suteikė paslaugas, kai atsakovas dar nebuvo baigęs rangos darbų ir nebuvo perdavęs objektų UAB „VITI būstas“. Atkreipė dėmesį, jog atsakovas gavęs ieškovo pateiktą sąskaitą vengė ją apmokėti. Teigia, jog paslauga buvo užsakyta žodžiu telefonu. Paslaugos buvo suteiktos atsakovo valdomam objektui.

9Preliminarus sprendimas naikintinas, ieškinys atmestinas.

10Byla nagrinėjama pareikštų ieškinio reikalavimų ir prieštaravimų argumentų ribose.

11Ieškovas teigia, jog suteikė atsakovui ( - ), esančių kotedžų valymo paslaugas, už kurias atsakovas su ieškovu neatsiskaitė. Šias aplinkybes įrodinėja Darbų atlikimo aktu Nr. 160728, kuris nėra pasirašytas, bei už suteiktas paslaugas 2016-07-28 atsakovui išrašyta PVM sąskaita – faktūra Nr. AIK0010493 363,00 EUR sumai, kuri taip pat nėra pasirašyta. Jokių įrodymų, kad šie dokumentai atsakovui buvo siųsti ar įteikti, ar pasirašyti telekomunikacijų įrenginiais, per papildomai suteiktą laiką ieškovas taip pat nepateikė.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.71 str. 2 d. nustato, kad sandoris, kuriam įstatymai nenustato konkrečios formos, laikomas sudarytu, jeigu iš asmenų elgesio matyti jų valia sudaryti sandorį (konkliudentiniai veiksmai). Iš kokių šalies veiksmų ar kokio elgesio teismas turėtų daryti išvadą apie sutartinių santykių tarp šalių buvimą, ieškovas nenurodė. Kaip matyti, nėra jokių duomenų apie šalių elgesį, veiksmus iki pat 2016 m. gruodžio mėnesio. Civilinio kodekso XXXV skyrius, reglamentuojantis atlygintinų paslaugų teikimą, įsakmiai nenustato paslaugų sutarties formos, todėl ši sutartis gali būti sudaryti tiek rašytine, tiek žodine forma. Įrodyti sutarties sudarymo faktą privalo besiremianti šiuo faktu šalis. Netgi įrodžius žodinės sutarties sudarymo faktą ne mažiau aktualus būtų žodžiu sudarytos sutarties turinio (sąlygų) įrodymas ir jo aiškinimas, kurį sunkina tai, kad nėra galimybės vadovautis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Dėl to sprendžiant dėl sutarties sudarymo fakto nustatymo svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su nurodomos kaip sudarytos sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (CK 6.193 str.).

13Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, ar atsakovas užsakė iš ieškovo kotedžų valymo paslaugas. Ieškovas nurodo, kad buvo sudaryta žodinė paslaugų teikimo sutartis, o atsakovas teigia, jog tarp ginčo šalių nebuvo jokių sutartinių santykių. Ieškovas teigia, jog būtent atsakovas užsakė ginčo objekte valymo paslaugas ir šią aplinkybę įrodinėja susirašinėjimu elektroniniu paštu 2016 m. gruodžio 15-16 d. iš kurio matyti, jog atsakovas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo, kad valymas buvo užsakytas ne UAB „Okreama“, o tikėtina UAB „VITI būstas“, šią aplinkybę taip pat patvirtina ir atsakovo pateikti susirašinėjimai, iš kurių matyti, kad atsakovas neigia užsakinėjęs paslaugas, ieškovui nurodant, jog telefonu buvo kalbėta su Arvydu ar Alvydu, atsakovas nurodo, jog jis yra UAB „VITI būstas“ savininkas. Taip pat ieškovas remiasi tuo, jog tuo metu, kai buvo teikiamos valymo paslaugos, ieškovas buvo objekto, esančio ( - ), kuriame buvo suteiktos valymo paslaugos, rangovu, jog tik jis galėjo tokias paslaugas užsakyti ir pan. 2016-12-16 11:23 UAB „Okrema“ darbuotojo parašytame el. laiškas, jog gauta sąskaita, pagal bendrą tvarką apmokėjimui turėtų būti suma nurodyta be PVM, nelaikytina sutarties sudarymo fakto, sąlygų patvirtinimu, nes po to sekė ne vienas susirašinėjimas, kad sąskaita pateikta per klaidą, ne tam adresatui. Šis el. laiškas, kaip matyti, automatinis sureagavimas į pateiktą 2016-12-15 el. paštu sąskaitą.. Atsakovas pateikė pilną susirašinėjimą. Teismas, priimdamas sprendimą, negali remtis ieškovo iškeltomis hipotezėmis, prielaidomis ir jomis grįsti savo sprendimą. Šalis įrodymais privalo pagrįsti savo teiginius ir argumentus, nurodytą faktinį ieškinio pagrindą. Byloje pateikti rašytiniai notaro patvirtinti liudytojo R. D. parodymai, kuriuose jis nurodo, kad „2016 m. liepos 21-22 d. jam, UAB „Ainava“ Klaipėdos padalinio direktoriui, paskambino asmuo vardu Alvydas ar Arvydas, kuris prisistatė UAB „Okrema“ atstovu, ir paprašė skubiai suteikti valymo paslaugas statomuose kotedžuose ( - ). Telefonu buvo suderinta paslaugos apimtis bei kaina, taip pat paslaugų suteikimo laikas. Paslaugos buvo suteiktos sutartu laiku 2017 m. liepos 25-26 d. Taip pat nurodo aplinkybes, kurias jam pasakojo darbuotoja, valiusi objektą“. Tačiau ir šie notaro patvirtinti liudytojo parodymai nepatvirtina sutarties sudarymo fakto ir sąlygų su atsakovu. Negana to, teismas, darydamas išvadą, kad ieškovas neįrodė sutarties sudarymo su atsakovu fakto ir turinio, remiasi ir ieškovo elgesiu po neva sutarties sudarymo ir įvykdymo: sąskaita apie paslaugas pateikta atsakovui tik po pusmečio. Atsakovas iškart el. laišku sureagavo ir atrašė, jog neužsakė tokios paslaugos. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog ieškovas aplinkybių, susijusių su sutarties sudarymu, vykdymu, susitarimo turiniu neįrodė, o pateikti darbuotojo, kaip liudytojo pas notarą patvirtinti parodymai, įvertinus jų turinį, nėra pakankami sutarties sudarymo su konkrečiu asmeniu ir sutarties įvykdymo faktui pagrįsti.

14Atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus bei šalių paaiškinimus posėdžio metu, laikytina, kad, esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms, nėra pakankamo pagrindo laikyti, jog būtent atsakovas su ieškovu susitarė dėl valymo paslaugų teikimo UAB „VITI būstas“ nuosavybės teise priklausančiuose statomuose kotedžuose. Minėti įrodymai pakankamai nepatvirtina, jog tarp ginčo šalių egzistavo sutartiniai atlygintinų paslaugų teikimo santykiai, todėl ieškovo reiškiami atsakovui reikalavimai laikytini neįrodytais. Dėl to preliminarus sprendimas naikintinas, o ieškinys atmestinas (CPK 430 str. 6 d. 2 p.).

15Atmetus ieškinį, iš ieškovo atsakovui priteistinos už prieštaravimų parengimą patirtos atstovavimo išlaidos (CPK 93 str.).

16Vadovaudamasis minėtomis materialinės teisės normomis ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 str. 6 d. 2 p., teismas

Nutarė

17panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-03 preliminarų sprendimą.

18Atmesti ieškinį.

19Priteisti iš ieškovo UAB „Ainava“ (kodas 123875414) atsakovui UAB „Okrema“ (kodas 302671143) 200,00 EUR atstovavimo išlaidų.

20Galutinis sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas UAB „Ainava“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-03 preliminariu sprendimu ieškinys... 4. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo... 5. Ieškovas pateiktame atsiliepime į atsakovo prieštaravimus nurodo, jog... 6. Trečiais asmuo atsiliepimo nepateikė.... 7. Teismo posėdyje atsakovo atstovas pilnai palaikė prieštaravimuose... 8. Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus bei jame... 9. Preliminarus sprendimas naikintinas, ieškinys atmestinas.... 10. Byla nagrinėjama pareikštų ieškinio reikalavimų ir prieštaravimų... 11. Ieškovas teigia, jog suteikė atsakovui ( - ), esančių kotedžų valymo... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.71 str. 2 d. nustato,... 13. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas, ar atsakovas užsakė iš ieškovo... 14. Atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus bei šalių paaiškinimus... 15. Atmetus ieškinį, iš ieškovo atsakovui priteistinos už prieštaravimų... 16. Vadovaudamasis minėtomis materialinės teisės normomis ir Lietuvos... 17. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-03 preliminarų... 18. Atmesti ieškinį.... 19. Priteisti iš ieškovo UAB „Ainava“ (kodas 123875414) atsakovui UAB... 20. Galutinis sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas...