Byla M1-15-724/2014
Dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo A. Š. (A. Š.), asmens kodas (duomenys neskelbtini) gimusiam (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos piliečiui, nevedusiam, šiuo metu gyvenančiam (duomenys neskelbtini), esančiame (duomenys neskelbtini) nedirbančiam, vidurinio išsilavinimo, nuo 2007 metų įrašytam į psichiatrinę įskaitą, neteistam, kaltinamam padarius nusikaltimą numatytą BK 2140 str. 1d. ir 284 str. 1d

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, sekretoriaujant Janinai Damanskienei, dalyvaujant vertėjai Nadeždai Gruzdevai, prokurorei Renatai Blaškauskienei, prokurorui Romanui Bareikai teismo posėdyje sprendė dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo A. Š. (A. Š.), asmens kodas ( - ) gimusiam ( - ), Lietuvos Respublikos piliečiui, nevedusiam, šiuo metu gyvenančiam ( - ), esančiame ( - ) nedirbančiam, vidurinio išsilavinimo, nuo 2007 metų įrašytam į psichiatrinę įskaitą, neteistam, kaltinamam padarius nusikaltimą numatytą BK 2140 str. 1d. ir 284 str. 1d.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą, -

Nustatė

3A. Š. (A. Š.), kaltinamas tuo, kad jis 2012 metų birželio 16 d. apie 13 valandą, bute, esančiame ( - ), sudavė ne mažiau penkių smūgių į galvos sritį motinai V. Š., po to sugriebė ją už galvos ir laikė burną, po to pastarajai išbėgus į holą. sudavė jai ne mažiau aštuonių smūgių į galvą, po ko V. Š. išbėgus iš buto, laiptinėje, spyrė ne mažiau 20 kartų į įvairias kūno vietas, tuo padarydamas nukentėjusiajai daugybinius kūno sumušimus: abiejų dilbių, dešinio žąsto, abiejų šlaunų, abiejų blauzdų, juosmens srities kraujosruvas - nežymų sveikatos sutrikdymą ir tokiu būdu nežymiai ją sužalojo.

4Taip pat tuo, kad jis 2012 m. rugsėjo 8 d. apie 18 valandą 50 minučių, viešoje vietoje ( - ) esančiuose ( - ), įžūlių elgesiu, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, dėl menkavertės priežasties, bendro naudojimo poilsio kambaryje, sudavė dešinės rankos kumščiu nukentėjusiajam A. M. į apatinę lūpą, po to sudavė pastarajam ne mažiau kaip keturių smūgių į galvos sritį, po ko nukentėjusiajam išbėgus į bendrą koridorių, jį pasivijo ir socialinių paslaugų laikino apgyvendinimo namų darbuotojų akivaizdoje, keikdamasis necenzūriniais žodžiais, spyrė pastarajam ne miau penkių kartų į įvairias kūno vietas, tuo sukeldamas nukentėjusiajam A. M. fizinį skausmą ir taip demonstravo nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

5Baudžiamoji byla išnagrinėta kaltinamajam nedalyvaujant (b.l.117-121).

6Tai, kad A. Š. padarė veiką už kurią numatyta atsakomybė pagal BK 140 str. 1d. 284 str. 1d., byloje patvirtinama teismo ištirtais įrodymais.

7Liudytojas I. P. patvirtino savo parodymus duotus ikiteisminio bylos tyrimo metu.

8Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas parodė, kad iš budėtojo gavus pranešimą, kad sūnus muša motiną nuvyko į ( - ). Įėję į butą koridoriuje pamatė, kad Š. ranka užspaudęs burną pasodinęs ant suoliuko laikė savo motiną. Vėliau nukentėjusioji paaiškino, kad sūnus reikalavo pinigų, o kai ta atsisakė, pradėjo ją mušti, sudavė ranką jai į galvą 13 kartų. Ištrūkusi pabėgo į laiptinę, tačiau laiptinėje sūnus ją vėl pasigavo ir už plaukų įsitempė į butą, kur spardė ją kojomis. Nukentėjusioji paaiškino, kad sūnus mušdavo ją ir anksčiau.(b.l.30)

9Liudytoja A. L. parodė, kad datos neprisimena, einant prie namo ( - ) išgirdo pagalbos šauksmą. Kai užėjom į laiptinę, suprato, kad riksmas iš 3 buto. Atidariusi duris, koridoriuje pamatė gulinčią moterį, V., o ją per galvą daužė vaikinas, jos sunūs. Paklaustas ką jis daro atsakė, kad tai ne jos reikalas, tai jo šeima, ką nori tą ir daro. V. paprašė iškviesti policiją, nes bijojo, kad jis ją užmuš. Pakilusi į viršų išgirdo, kad ji iššliaužė į laiptinę ir šaukia: - padėkite, padėkite. Jis išbėgo, sugrėbė ją už pakarpos ir nustūmė į savo buto koridorių. Po to nusprendė iškviesti policiją.- Nukentėjusiąją pažįsta, nes kartu su ja gulėjo ligoninėje ir ji pasakojo apie savo problemas, kad sūnus dažnai ją muša ir jeigu išgirs stuksenimą per radiatorius, kad žinotų, kad jis ją muša.

10Š. atrodė neadekvatus, keikėsi, nubėgo į virtuvę ir pasakė, kad visus užmuš.

11Liudytoja tokius pat parodymus davė ir ikiteisminio bylos tyrimo metu(b.l.31-32).

12Nukentėjusioji V. Š. apie prieš ją sūnaus A. Š. pavartotą smurtą policijai pranešė 2012-06-16 (b.l.12)

13V. Š. kūno apžiūros metu nustatytos daugybinės hematomos(b.l.24-28)

14Liudytoja N. B. parodė, kad kada tai buvo neprisimenanti, tuo metu Š. gyveno ( - ). Jai užėjus į patalpas pamatė kaip iš virtuvės išeina A., o jam iš paskos A.. A. jį pavijo ir sudavė ar tai į ausį, ar tai į šoną, dabar jau neatsimena. Vaikinas nugriuvo, nes smūgis buvo stiprus, tada A. pradėjo jį spardyti kojomis. Priėjusi pasakė kad nustotų, tačiau A. ir jai pagrasino, tada jį nustūmė A.. A., pradėjo grasinti kad jai neilgai liko negyventi.

15Liudytoja N. M. parodė, kad A. S. buvo apsigyvenęs ( - ). Buvo žinoma, kad jis turi „baltą bilietą“. Jis turėjo vaistus ir gerdavo, vaistai turbūt jį apramindavo. Kol jis juos gerdavo jokių problemų nebūdavo. Kai išleisdavo savo pensiją ir juos nenupirkdavo, pastebėjom, kad jis pats su savimi kalba, vaikšto nervingas, užsiskleidžia, neapsirengia. Į pastabas visada grubiai reaguodavo, atsikalbinėdavo. Kai buvo virtuvėje, dažnai kildavo ginčai su gyventojais. Vieną kartą buvo įvykis su A. M., kuris pasakė, kad dėl to nekaltas, nes A. padarė tik pastabą. Tuo metu buvo savo budinčiame kambaryje ir išgirdau riksmą, kai išbėgo į koridorių, A. jau gulėjo koridoriuje susirietęs ir uždengęs ar tai veidą, ar tai galvą. Į riksmą atbėgo N. B., ji viską mate, tuo metu ji irgi gyveno ( - ). Kai A. pakėlė galvą iš jo nosies bėgo kraujas, jis šluostėsi. Paklausus ar jis dėl to kaltas, ar išprovokavo tai, jis atsakė, kad dėl to nekaltas. Iškvietė policiją ir užfiksavome šį įvykį.

16Ištirtų įrodymų pagrindu galima daryti kategorišką išvadą, kad A. Š. padarė įstatymu uždraustą veiką dėl kurios jam pareikštas kaltinimas pagal BK 140 str. 1d. ir 284 str. 1d.

17Teismo psichologijos – psichiatrijos ekspertai nustatė, kad A. Š. 2012-06-16 - 2012-09-08 sirgo lėtiniu psichikos sutrikimu –paranoidine šizofrenija dėl kurios negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Su juo negalima atlikti procesinių veiksmų Šiuo metu A. Š. serga lėtiniu psichikos sutrikimu – paranoidine šizofrenija, negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. A. Š. rekomenduojama priverstinis gydymas – ambulatorinis gydymas pas rajono psichiatrą.(b.l. 117-121)

18Byloje esančių ir teismo ištirtų įrodymų pagrindu darytina išvada, kad A. Š. padarė veiksmus numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 str. 1d. ir 284 str. 1d., tačiau jam, dėl jo psichinės sveikatos būklės uždraustos įstatymo veikos padarymo metu, skirtinos priverčiamojo pobūdžio medicininės priemonės.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 403 str. teismas,-

Nutarė

20A. Š. (A. Š.), asmens kodas ( - ) atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 140 str. 1d. ir 284 str. 1d. ir taikyti priverčiamąsias medicinos priemones – ambulatorinį gydymą pas rajono psichiatrą.

21Nutartis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 20 dienų nuo jos paskelbimo, Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą, -... 3. A. Š. (A. Š.), kaltinamas tuo, kad jis 2012 metų birželio 16 d. apie 13... 4. Taip pat tuo, kad jis 2012 m. rugsėjo 8 d. apie 18 valandą 50 minučių,... 5. Baudžiamoji byla išnagrinėta kaltinamajam nedalyvaujant (b.l.117-121).... 6. Tai, kad A. Š. padarė veiką už kurią numatyta atsakomybė pagal BK 140... 7. Liudytojas I. P. patvirtino savo parodymus duotus ikiteisminio bylos tyrimo... 8. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas parodė, kad iš budėtojo gavus... 9. Liudytoja A. L. parodė, kad datos neprisimena, einant prie namo ( - ) išgirdo... 10. Š. atrodė neadekvatus, keikėsi, nubėgo į virtuvę ir pasakė, kad visus... 11. Liudytoja tokius pat parodymus davė ir ikiteisminio bylos tyrimo... 12. Nukentėjusioji V. Š. apie prieš ją sūnaus A. Š. pavartotą smurtą... 13. V. Š. kūno apžiūros metu nustatytos daugybinės hematomos(b.l.24-28)... 14. Liudytoja N. B. parodė, kad kada tai buvo neprisimenanti, tuo metu Š. gyveno... 15. Liudytoja N. M. parodė, kad A. S. buvo apsigyvenęs ( - ). Buvo žinoma, kad... 16. Ištirtų įrodymų pagrindu galima daryti kategorišką išvadą, kad A. Š.... 17. Teismo psichologijos – psichiatrijos ekspertai nustatė, kad A. Š.... 18. Byloje esančių ir teismo ištirtų įrodymų pagrindu darytina išvada, kad... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 403 str. teismas,-... 20. A. Š. (A. Š.), asmens kodas ( - ) atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės... 21. Nutartis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per 20 dienų nuo jos...