Byla T-248-543/2014
Dėl laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja I. K., sekretoriaujant D. B., dalyvaujant prokurorei R. B., probacijos skyriaus atstovei J. Š., nuteistajam E. Š., teismo posėdyje išnagrinėjo Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus teikimą dėl laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu ir

Nustatė

2E. Š., gim. ( - ), gyv. ( - ), nuteistas 2014-02-17 Alytaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. taikant BK 641 str. laisvės apribojimu 10 mėnesių, įpareigojant per šį laikotarpį būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su mokslu ar darbu, pradėti dirbti arba tęsti registraciją darbo biržoje bei per 4 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo neatlygintinai išdirbti 120 val. sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

3Laisvės apribojimo bausmę vykdanti institucija kreipėsi į teismą su teikimu, prašydama BK 48 str. 10 d. pagrindu pakeisti nuteistajam E. Š. paskirtą laisvės apribojimo bausmę areštu, nes nuteistasis vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, nevykdo jam teismo skirto įpareigojimo – nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose bei daro administracinius teisės pažeidimus. Teismo posėdyje probacijos tarnybos atstovė paaiškino, kad E. Š. priežiūrą Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyrius vykdo nuo 2014-05-23. Per šį laikotarpį nuteistasis naujų nusikaltimų nepadarė, teismo paskirtus įpareigojimus - pradėti dirbti arba tęsti registraciją darbo biržoje bei neatlygintinai išdirbti 120 val. darbų – vykdo, kadangi registruojasi darbo biržoje bei per nustatytą terminą neatlygintinus darbus išdirbo, tačiau nevykdo kito jam teismo paskirto įpareigojimo – nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose, kadangi 2014-08-06 2315 val. pareigūnų patikrinimo metu buvo nerastas namuose, todėl jam 2014-08-11 buvo paskirtas pirmoji nuobauda - įspėjimas. Po paskirtos nuobaudos nuteistasis ir toliau vengė vykdyti minėtą įpareigojimą, kadangi 2014-08-20 2335 val. pareigūnų patikrinimo metu vėl buvo nerastas namuose, todėl 2014-08-25 jam buvo paskirta antroji nuobauda – griežtas papeikimas. Po paskutinės nuobaudos skyrimo E. Š. ir toliau vengia vykdyti teismo paskirtą įpareigojimą, nes 2014-09-17 2305 val. patikrinimo metu namuose nerastas, be to 2014-08-01 baustas administracine tvarka pagal LR ATPK 174 str. – 230 Lt bauda, kadangi 2014-06-22 2047 val., ( - ) namo laiptinėje, tyčia spardė kaimyno buto duris bei kitiems kaimynams girdint jį įžeidinėjo, tuo pažeisdamas viešąją tvarką ir žmonių rimtį.

4Nuteistasis E. Š. teismo posėdyje paaiškino, kad pirmą kartą nebuvo namie, nes buvo pas draugą, antrą kartą buvo kaime pas draugės mamą. Su drauge turi tris mažamečius vaikus, kurie sirgo ir draugei reikėjo pagalbos, todėl liko pas draugę. Į gydymo įstaigą dėl vaikų ligos nesikreipė. Dėl chuliganizmo kaltės nepripažįsta, nes kaimynui durų nespardė, tik užsivijo jį. Baudos, skirtos už chuliganizmą neskundė, nes vis tiek niekas nepasikeistų. Niekur nedirba, kartu su sugyventine augina vaikus, pragyvena iš gaunamos socialinės pašalpos.

5Prokurorė prašė tenkinti teikimą ir pakeisti laisvės apribojimo bausmę maksimalios trukmės 90 parų areštu.

6Teikimas pagrįstas, todėl tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos BK 48 str. 10 d. nustatyta, kad jeigu asmuo vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam keičiama areštu pagal BK 49 ir 65 straipsniuose nustatytas taisykles. Vengimu atlikti laisvės apribojimo bausmę laikytinas nuteistajam teismo nustatytų įpareigojimų ir draudimų nevykdymas ar jų nesilaikymas be pateisinamų priežasčių. BK 48 str. 3 d. 3 p. nustatyta, kad asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus, šios pareigos nevykdymas be svarbių priežasčių taip pat laikytinas vengimu atlikti laisvės apribojimo bausmę.

8Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyrius nuteistojo E. Š. priežiūrą vykdo nuo 2014-05-23. Nuteistasis 2014-05-29 pasirašytinai supažindintas su probacijos tvarka ir sąlygomis (asmens bylos 9 l.). Nuteistasis bausmės atlikimo metu naujų nusikaltimų nepadarė, teismo paskirtus įpareigojimus - pradėti dirbti arba tęsti registraciją darbo biržoje bei neatlygintinai išdirbti 120 val. darbų – vykdo, tačiau jis nevykdo laisvės apribojimo bausmės atlikimo sąlygų. Pagal Lietuvos Respublikos BK 48 str. 3 d., BVK 47 str. 1 ir 3 d. nuostatas asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų, kartą per tris mėnesius atsiskaityti už paskirtų draudimų ir įpareigojimų vykdymą bausmę vykdančiai institucijai, šiai institucijai arba nuosprendį priėmusiam teismui pranešti apie planuojamą gyvenamosios vietos pakeitimą ne vėliau kaip prieš septynias dienas. Nuteistasis E. Š. minėtų reikalavimų nevykdo. Iš asmens byloje esančių duomenų matyti, kad E. Š. 2014-08-06 2315 val. pareigūnų patikrinimo metu buvo nerastas namuose (asmens bylos 28 l.), todėl jam 2014-08-11 buvo paskirta nuobauda – įspėjimas (asmens bylos 31 l.). Po paskirtos nuobaudos nuteistasis ir toliau vengė vykdyti minėtą įpareigojimą, kadangi 2014-08-20 2335 val. pareigūnų patikrinimo metu vėl buvo nerastas namuose (asmens bylos 338 l.), todėl 2014-08-25 jam buvo paskirta antroji nuobauda – griežtas papeikimas (asmens bylos 35 l.). Po paskutinės nuobaudos skyrimo E. Š. ir toliau vengia vykdyti teismo paskirtą įpareigojimą, nes 2014-09-17 2305 val. patikrinimo metu namuose nerastas (asmens bylos 39 l.). Teismo posėdyje nuteistasis nurodė, kad namuose buvo nerastas dėl to, kad buvo pas draugą, antrą kartą buvo kaime pas draugės mamą, o trečią kartą buvo pas draugę, nes padėjo jai prižiūrėti sergančius vaikus. Jokių įrodymų, patvirtinančių nurodomas aplinkybes, teismui nepateikė. Šio įpareigojimo nustatytu laiku būti namuose nevykdymo priežastys pripažintinos nepateisinamomis. Be to 2014-08-01 E. Š. baustas administracine nuobauda už tyčinį pažeidimą pagal ATPK 174 str. – 230 Lt bauda, kadangi 2014-06-22 2047 val., ( - ) namo laiptinėje, tyčia spardė kaimyno buto duris bei kitiems kaimynams girdint jį įžeidinėjo, tuo pažeisdamas viešąją tvarką ir žmonių rimtį. Teismo posėdžio metu E. Š. teigė šio pažeidimo nepadaręs, tačiau iš 2014-08-01 Alytaus rajono apylinkės teismo nutarimo matyti, kad nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą kaltę dėl pažeidimo pripažino ir nuoširdžiai gailėjosi (b. l. 4). Nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad nuteistasis be pateisinamų priežasčių nevykdo teismo nustatytų įpareigojimų būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., padarė administracinį teisės pažeidimą, todėl teismas konstatuoja, kad nuteistasis vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas tenkinti teikimą ir laisvės apribojimo bausmę pakeisti kita bausme – areštu, laikantis BK 65 str. nustatytų bausmių keitimo taisyklių. Aplinkybių, dėl kurių nuteistasis negalėtų atlikti arešto bausmės, nenustatyta.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 48 str. 10 d., 49 str. 3 d., 65 str. 1 d. 2 p., BVK 49 str. 4 d., BPK 353 str., 362 str.,

Nutarė

10tenkinti teikimą.

11Pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2014-02-17 nuosprendžiu E. Š. paskirtą dešimties mėnesių laisvės apribojimo bausmę 90 (devyniasdešimt) parų areštu.

12Bausmę paskirti atlikti areštinėje.

13Bausmės atlikimo pradžia – sulaikymo diena.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai