Byla 2YT-27241-752/2018
Dėl antstolio Regimanto Budreikos veiksmų, suinteresuoti asmenys D. B. (skolininkas), kreditoriai – uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“, S. B

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Agurkienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. B. skundą dėl antstolio Regimanto Budreikos veiksmų, suinteresuoti asmenys D. B. (skolininkas), kreditoriai – uždaroji akcinė bendrovė „Medicinos bankas“, S. B..

3Teismas

Nustatė

4I.Pareiškėjos argumentai

51. Pareiškėja I. B. kreipėsi su skundu, prašydama panaikinti 2018-09-14 nurodymą Nr. 0085/18/00851 S-817 ir įpareigoti antstolį išmokėti antrosios eilės hipotekos kreditorei I. B. jo depozitinėje sąskaitoje esančias 14 120,06 Eur lėšas.

61.1. Pareiškėja nurodė, kad antstolis priėmė skundžiamą patvarkymą, kuriuo nustatė, kad I. B. priklausanti išieškoti skola 21 721,50 Eur yra trečios eilės; pasiūlė hipotekos kreditorei S. B. prisijungti prie išieškojimo iš skolininko D. B., pateikiant vykdomąjį dokumentą vykdymui bei pateikti antstoliui duomenis apie skolos likutį. Taip pat nurodė, kad Kauno apylinkės teismo 2014-03-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2011-584/2017 tarp D. B. ir I. B. buvo patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią D. B. įsipareigojo I. B. per 1 metus ir 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sumokėti 75 000 Lt (21 721,50 Eur) kompensaciją. Taip pat šalys susitarė, kad D. B. įsipareigojimai užtikrinami antrine priverstine hipoteka D. B. atitenkančiam turtui, t.y. butui, esančiam ( - ), Kaune. Priverstinė hipoteka buvo įregistruota. Teismo sprendimas 2014-04-26 įsiteisėjo, D. B. prievolės įvykdymo terminas suėjo 2015-10-26, tačiau per nustatytą terminą D. B. savo prievolės neįvykdė. Apie tai pareiškėja 2016-12-08 pranešė antstoliui R. Budreikai.

71.2. Pradėjus pirmosios eilės hipotekos kreditoriaus D. Ž. 34 754,40 Eur skolos išieškojimo iš S. B. veiksmus, butas buvo parduotas ir išieškota 53 600 Eur suma. 2016-12-21 patvarkymu iš išieškotos sumos buvo atsiskaityta su hipotekos kreditoriumi D. Ž., atliktą ekspertizę bei padengtos vykdymo išlaidos. Likusi 14 120,06 Eur suma palikta saugoti antstolio depozitinėje sąskaitoje I. B. naudai iki hipotekos kreditorės prisijungimo prie išieškojimo, pateikiant vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo.

81.3. 2016-12-22 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-589-717/2016 buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir sustabdytas Kauno apylinkės teismo 2014-03-27 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2011-584/2014 bei išieškojimo iš buto vykdymas uždraudžiant antstoliui išmokėti jo depozitinėje sąskaitoje esančias 14 120,06 Eur lėšas iki įsiteisės teismo sprendimas ar nutartis pagal UAB „Medicinos bankas” pareiškimą dėl proceso atnaujinimo. UAB „Medicinos bankas” pareiškimas dėl proceso atnaujinimo 2018-05-27 buvo atmestas, dėl ko panaikintos ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

91.4. Pareiškėja 2018-05-11 pateikė antstoliui Kauno apylinkės teismo 2018-04-23 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-2011-584/2014 dėl 21 721,50 Eur vykdymo, tačiau antstolis priėmė skundžiamą patvarkymą ir pareiškėjos prašymo netenkino. Pareiškėja nesutinka su tokiu antstolio sprendimu (b.l. 3-7).

10II. Antstolio motyvai ir argumentai

112. Antstolis 2018-09-28 patvarkymu atsisakė patenkinti skundą ir persiuntė jį Kauno apylinkės teismui kartu su vykdomosiomis bylomis.

122.1. Patvarkyme nurodė, kad vykdant 2016-08-12 vykdomąjį įrašą Nr. MV-4392 dėl skolininko D. B. 34 754,40 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo išieškotojo – hipotekos kreditoriaus (pirminis įkeitimas) D. Ž. naudai priverstine tvarka buvo parduotas skolininkui D. B. priklausantis įkeistas butas, esantis ( - ), Kaune. 2016-12-21 patvarkymu Nr. S16-15468 buvo paskirstytos išieškotos lėšos 53 600 Eur, gautos už parduotą butą. Pilnai padengus skolą pirmajam hipotekos kreditoriui D. Ž., liko 14 120,06 Eur, kurie buvo palikti saugoti antstolio depozitinėje sąskaitoje iki kitų hipotekos kreditorių prisijungimo prie išieškojimo. 2018-05-15 antstolio kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0085/18/00851 pagal I. B. pateiktą Kauno apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-2011-584, išduotą 2018-04-23 dėl 75 000 Lt (21 721,50 Eur) išieškojimo iš skolininko D. B.. 2018-09-14 patvarkymu Nr. S-817 antstolis nustatė, jog I. B. priklausanti išieškoti skola yra trečios eilės, nes priverstinės hipotekos terminas pasibaigė 2015 m. lapkričio 2 d. ir ji nuo šios datos nebėra hipotekos kreditorė.

132.2. Taip pat nurodė, kad skolininko D. B. butui buvo įregistruotos trys hipotekos, t.y. pagal įregistravimo Hipotekos registre laiką kreditoriaus D. Ž., I. B. ir S. B. naudai. Pareiškėjos vykdomajame rašte buvo nurodyta, kad D. B. įsipareigojo sumokėti 75 000 Lt (21 721,50 Eur) skolą per 1 metus ir 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, t.y. nuo 2014-04-29. Šis terminas yra pasibaigęs. Priverstinė hipoteka įregistruota Kauno apylinkės teismo sprendimo Nr. 2-2011-584/2014 pagrindu, nustatant priverstinės hipotekos terminą -1 metai ir 6 mėnesiai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Priverstinės hipotekos terminas pasibaigė 2015-11-02, todėl pareiškėja nėra hipotekos kreditorė nuo nurodytos datos, o jai priklausanti išieškoti skola yra trečios eilės. Todėl pardavus butą jai be eilės teisė į likusius už parduotą įkeistą butą pinigus nebepriklausė. Teisę be eilės į saugomus pinigus ar jų dalį turi trečiasis hipotekos kreditorius S. B., kurios įstatyminė atstovė yra pareiškėja, nes hipoteka užtikrinta S. B. reikalavimo suma, o priverstinės hipotekos terminas nurodytas iki 2024-10-30, kuriai prisijungus prie išieškojimo, pinigai ar jų dalis turi būti išmokėti be eilės.

142.3. Taip pat nurodė, kad skunde nurodyti teisiniai argumentai orientuoti į sutartinę hipoteką, bet ne į priverstinę hipoteką (b.l. 14-16).

15III. Suinteresuotų asmenų pozicija

163.1. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos skundą nepateikė. Byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 133 straipsnio 3 dalis) (b. l. 11).

17Teismas

konstatuoja:

18Skundas atmestinas.

19IV. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

204. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, teismui pateiktos vykdomųjų bylų nustatyta, kad antstolio Regimanto Budreikos kontoroje užvestos vykdomosios bylos Nr. 0085/16/01609 ir Nr. 0085/18/00851.

214.1. 2016-08-25 Regimanto Budreikos kontoroje buvo pateiktas vykdymas pagal 2016-08-12 vykdomąjį įrašą Nr. MV-4392 dėl skolininko D. B. 34 754,40 Eur skolos ir 5 proc. Metinių palūkanų išieškojimo hipotekos kreditoriaus D. Ž. naudai (vykdomoji byla Nr. 0085/16/01609). Vykdant išieškojimą minėtoje vykdomojoje byloje buvo parduotas skolininkui priklausantis įkeistas butas su rūsiu, esantis ( - ), Kaune. 2016-12-21 byloje buvo priimtas išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas Nr. S16-15468, kuriuo paskirstyti 53 600 Eur, gauti pardavus D. B. priklausantį butą. Pilnai padengus skolą minėtoje vykdomojoje byloje, liko 14 120,06 Eur, kurie buvo palikti antstolio depozitinėje sąskaitoje.

224.2. 2018-05-15 antstolio Regimanto Budreikos kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0085/18/00851 pagal I. B. pateiktą 2018-04-23 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2011-584 dėl 75 000 Lt (21 721,50 Eur) išieškojimo iš skolininko D. B.. 2018-09-14 patvarkymu Nr. S-817 antstolis nustatė, jog I. B. priklausanti išieškoti skola yra trečios eilės, nes priverstinės hipotekos terminas pasibaigė 2015-11-02. Šiuo patvarkymu antstolis pasiūlė Hipotekos kreditorei S. B. prisijungti prie išieškojimo iš skolininko D. B.. Dėl nurodyto patvarkymo pareiškėja I. B. pateikė skundą.

235. Pagrindinė antstolio pareiga – savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymo saugomus interesus (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 634 straipsnio 2 dalis). Atlikdami savo funkcijas, antstoliai savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais teisės aktais, Antstolių profesinės etikos kodeksu (LR Antstolių įstatymo 3 str. 2 d.).

246. Byloje kilo ginčas dėl hipotekos teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo.

256.1. Byloje nustatyta, kad pareiškėjos antstolio R. Budreikos kontorai pateiktame vykdyti vykdomajame rašte nurodyta, kad 75 000 Lt kompensaciją D. B. įsipareigoja sumokėti I. B. per 1 metus ir 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2014 m. balandžio 29 d. (vykdomoji byla Nr. 0085/18/00851). D. B. įsipareigojimo 75 000 Eur sumai įvykdymas buvo užtikrintas antrine priverstine hipoteka D. B. turtui – butui su rūsiu, esančiam ( - ), Kaune. Nustatant priverstinę hipoteką buvo nustatytas ir hipotekos terminas – 1 metai ir 6 mėnesiai, skaičiuojami nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Priverstinė hipoteka buvo įregistruota (identifikavimo kodas 20520140079226), nurodant priverstinės hipotekos terminą – 1 metus ir 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (LR hipotekos registro išrašo 6-7 lapas) (vykdomoji byla Nr. 0085/16/01609, 88-87 lapas).

266.2. Hipoteka gali būti priverstinė ir sutartinė (Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.175 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad buvo nustatyta priverstinė hipoteka, Kauno apylinkės teismo sprendimo c.b. 2-2011-584/2014 pagrindu. Iš teismo sprendimo turinio matyti, kad dėl priverstinės hipotekos taikymo, jos termino šalys tarėsi tarpusavyje (vykdomoji byla Nr. 0085/16/01609, 11- 8 lapas, t.y. pačios bendru susitarimu pasirinko hipotekos rūšį, nusistatė hipotekos terminą ir termino skaičiavimo tvarką (CK 6.156 straipsnis). Teismas sprendimu patvirtino šalių sudarytą sutartį, sprendimui įsiteisėjus, D. B. nuosavybės teise valdomam nekilnojamajam turtui – butui nustatyta priverstinė hipoteka. Todėl nagrinėjamam ginčui negali būti taikomos sutartinę hipoteką reglamentuojančios teisės normos. Teismas pažymi, kad pareiškėjos skunde dėstomi teisiniai argumentai atmestini, kadangi nurodytos teisės normos ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika orientuoti į sutartinės hipotekos reglamentavimą, kuriuo negalima vadovautis nagrinėjamu atveju. Be to, įsiteisėjusiu teismo sprendimu buvo patvirtinta pareiškėjos ir skolininko D. B. santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, kurios 5.7.1. punkte nurodyta, jog hipotekos terminas 1 metai ir 6 mėnesiai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

276.3. Pažymėtina, kad antstolis savo veikloje vadovaujasi oficialia registruose nurodyta informacija. Nagrinėjamu atveju Hipotekos registre įregistruota priverstinė hipoteka, nurodytas jos terminas 1 metai ir 6 mėnesiai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Todėl pateikta informacija antstolis ir turėjo vadovautis. Atsižvelgęs į nurodytą informaciją ir įvertinęs, kad priverstinės hipotekos terminas baigėsi, antstolis teisėtai ir pagrįstai priėmė pareiškėjos skundžiamą patvarkymą.

287. Įvertinus nustatytas aplinkybes ir išsakytus motyvus konstatuotina, kad vykdymo proceso metu antstolio padarytų CPK pažeidimų nenustatyta, pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 513 straipsnis).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 str., 513 str.,

Nutarė

30atmesti pareiškėjos I. B. skundą dėl antstolio Regimanto Budreikos veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0085/18/00851.

31Nutarties patvirtintas kopijas siųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

32Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Agurkienė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I.Pareiškėjos argumentai... 5. 1. Pareiškėja I. B. kreipėsi su skundu, prašydama panaikinti 2018-09-14... 6. 1.1. Pareiškėja nurodė, kad antstolis priėmė skundžiamą patvarkymą,... 7. 1.2. Pradėjus pirmosios eilės hipotekos kreditoriaus D. Ž. 34 754,40 Eur... 8. 1.3. 2016-12-22 Kauno apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.... 9. 1.4. Pareiškėja 2018-05-11 pateikė antstoliui Kauno apylinkės teismo... 10. II. Antstolio motyvai ir argumentai... 11. 2. Antstolis 2018-09-28 patvarkymu atsisakė patenkinti skundą ir persiuntė... 12. 2.1. Patvarkyme nurodė, kad vykdant 2016-08-12 vykdomąjį įrašą Nr.... 13. 2.2. Taip pat nurodė, kad skolininko D. B. butui buvo įregistruotos trys... 14. 2.3. Taip pat nurodė, kad skunde nurodyti teisiniai argumentai orientuoti į... 15. III. Suinteresuotų asmenų pozicija... 16. 3.1. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjos skundą... 17. Teismas... 18. Skundas atmestinas.... 19. IV. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. 4. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, teismui pateiktos vykdomųjų... 21. 4.1. 2016-08-25 Regimanto Budreikos kontoroje buvo pateiktas vykdymas pagal... 22. 4.2. 2018-05-15 antstolio Regimanto Budreikos kontoroje užvesta vykdomoji byla... 23. 5. Pagrindinė antstolio pareiga – savo iniciatyva imtis visų teisėtų... 24. 6. Byloje kilo ginčas dėl hipotekos teisinius santykius reglamentuojančių... 25. 6.1. Byloje nustatyta, kad pareiškėjos antstolio R. Budreikos kontorai... 26. 6.2. Hipoteka gali būti priverstinė ir sutartinė (Civilinio kodekso (toliau... 27. 6.3. Pažymėtina, kad antstolis savo veikloje vadovaujasi oficialia... 28. 7. Įvertinus nustatytas aplinkybes ir išsakytus motyvus konstatuotina, kad... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510... 30. atmesti pareiškėjos I. B. skundą dėl antstolio Regimanto Budreikos veiksmų... 31. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.... 32. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...