Byla T-65-805/2015
Dėl teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės peržiūrėjimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Laimai Adomaitienei, dalyvaujant prokurorui Jonui Gyliui, viešame teismo išnagrinėjo nuteistojo M. S. prašymą dėl teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės peržiūrėjimo ir

Nustatė

2M. S., asmens kodas ( - ) Prienų rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 5 d. nuosprendžiu pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį (dvi nusikalstamos veikos) ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinus jas iš dalies sudedant, M. S. paskirta subendrinta 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmė, kuri subendrinta su Prienų rajono apylinkės teismo 2008 m. spalio 14 d. nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausme ir paskirta galutinė subendrinta 1 (vienerių) metų 9 (devynių) mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas, vadovaujantis Lietuvos BK 92 straipsniu, M. S. atidėtas 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, paskiriant auklėjamojo poveikio priemones - nemokamus auklėjamojo pobūdžio darbus ir elgesio apribojimą 12 (dvylikai mėnesių), o būtent: tęsti mokslą, nuo 22.00 iki 7.00 val. būti namuose, be pataisos inspekcijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos ir iki 2010-05-05 atlikti 70 (septyniasdešimt) valandų nemokamų auklėjamojo pobūdžio darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ir nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, kuriose darbas gali turėti auklėjamąjį pobūdį.

3Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis nevykdė teismo paskirtų įpareigojimų, todėl Prienų rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 14 d. nutartimi nutarė panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal 2009 m. lapkričio 5 d. Prienų rajono apylinkės teismo paskirtą 1 (vienerių) metų 9 (devynių) mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmę, paskiriant ją atlikti pataisos namuose. M. S. nuo bausmės vykdymo pasislėpus užsienyje, Kauno apygardos teismas 2014 m. gegužės 13 d., jo atžvilgiu išdavė Europos arešto orderį vykdyti teismo nuosprendžiu paskirtą terminuoto laisvės atėmimo bausmę.

4Nuteistasis M. S., vadovaujantis nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusiomis Lietuvos Respublikos BK 190 straipsnio nuostatomis, kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą, prašydamas peržiūrėti jam pagal 2008 m. spalio 14 d. Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendį paskirtą bausmę už nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos 178 straipsnio 1 dalyje, dėl P. 450 Lt vertės mobiliojo telefono vagystės, perkvalifikuojant ją į Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 4 dalyje numatytą veiką.

5Prokuroras teismo posėdyje su nuteistojo prašymu iš dalies sutinka. Neprieštarauja, kad pagal 2008 m. spalio 14 d. Prienų rajono apylinkės nuosprendį, kuriuo epizode dėl S. P. turto vagystės, atsižvelgiant į buvusią pagrobto turto (mobilaus telefono) vertę - 450 litų (atitikmuo eurais - 130,33), M. S. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį ir jam paskirtas 5 mėnesių terminuotas laivės atėmimas, bausmė būtų sušvelninta, kadangi įsigaliojus įstatymui, lengvinančiam nuteistojo padėtį, nuteistojo padaryta nusikalstama veika pagal turto vertę turėtų būti kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 4 dalį, kurios sankcija bausmės, susijusios su terminuotu laisvės atėmimu, nenumato. Prokuroras nurodė, kad dėl bausmių švelninimo pagal kitus BK straipsnius nesutinka, teismo nuosprendžiu paskirtos galutinės subendrintos bausmės dydžio prašo nekeisti.

6Prašymas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos BPK 3621 straipsnio 1 dalis numato, kad įstatymą, panaikinantį veikos nusikalstamumą, švelninantį bausmę arba kitokiu būdu lengvinantį veiką padariusio asmens teisinę padėtį, pagal nuteistojo, jo gynėjo prašymus, prokuroro ar bausmės vykdymo institucijos teikimus taiko teismas, nagrinėjęs bylą pirmąja instancija.

8Pažymėtina, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos BK 190 straipsnio 1 dalies pakeitimams, veikų, susijusių su turtu, kurio vertė viršijo 1 MGL, bet neviršijo 3 MGL dydžio sumos, nusikalstamumas buvo panaikintas, t.y., nenumatyta tam tikrų buvusių nusikalstamų veikų sudėtis. Šis pakeitimas aktualus kvalifikuojant nusikalstamas veikas už paprastą svetimo turto vagystę pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį (kai pagrobto turto vertė yra virš 5 MGL, bet neviršija 250 MGL sumos) ir už nedidelės vertės svetimo turto pagrobimą pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 4 dalį (kai turto vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio sumos). Tačiau nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalyje kvalifikuota sudėtis apima papildomus kvalifikuojančius požymius, didinančius nusikaltimo pavojingumą. Pavojingesniu būdu pagrobto turto vertė (pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį) gali būti tiek didesnė, tiek mažesnė nei 3 MGL dydžio suma. Pavojingesnių nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalyje, kvalifikavimui Lietuvos Respublikos BK 190 straipsnio 1 dalies pakeitimai dėl turto vertės išaiškinimo neturi jokios reikšmės, todėl minėto straipsnio nuostatos netaikomos.

9Iš pirmiau paminėto nuosprendžio matyti, kad juo M. S. buvo pripažintas kaltu už keturias nusikalstamas veikas, tarp kurių trys pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 2 dalį, bausmes subendrinus Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalių pagrindu, jas iš dalies sudedant, galutinė subendrinta bausmė paskirta tik 10 mėnesių terminuoto laisvės atėmimo. Todėl net ir perkvalifikavus vieną iš keturių veikų į švelnesnę, t.y. iš Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalies į Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 4 dalį ir paskyrus už ją švelnesnę nei buvusią paskirtą 5 mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmę, t.y. 45 parų areštą, subendrinus ją su kitomis bausmėmis Lietuvos Respublikos BK 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto ,,a“ papunkčiu., 63 straipsnio 5 dalies 2 punktu), 45 parų areštas pakeistas į 1 mėnesį ir 15 parų laisvės atėmimo, bausmes apimant ir iš dalies sudedant paliktina subendrinta bausmė - 10 terminuoto laisvės atėmimo (Kauno apygardos teismo 2015 m. kovo 30 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1S-534-319/2015). Nekeitus 2008 m. spalio 14 d. Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu M. S. paskirtos galutinės subendrintos bausmės, bausmės bendrinimui pagal paskesnį 2009 m. lapkričio 5 d. Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendį veikos perkvalifikavimas į Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 4 dalį įtakos neturi.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3621, 364 straipsniais,

Nutarė

11Nuteistojo prašymas tenkinas.

12M. S., asmens kodas ( - ) nuteisto 2008 m. spalio 14 d. Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 1 dalį (už S. P. turto pagrobimą) 5 mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausme, veiką perkvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 178 straipsnio 4 dalį, paskiriant M. S. 45 parų arešto bausmę, nekeičiant 2008 m. spalio 14 d. Prienų rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirtos galutinės bausmės.

13Likusioje dalyje prašymą atmesti.

14Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai