Byla e2-23436-854/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei O. K. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovės O. K. priteisti 411,38 Eur kredito, 236,28 Eur palūkanų, 26,45 Eur delspinigių, 200 Eur užmokesčio už paslaugas pagal sutartį, 19,40 Eur išlaidų, susijusių su ikiteisminiu ginčo sprendimu, 75 proc. sutartinių palūkanų nuo 411,38 eur sumos nuo 2016-05-12 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio, jo priedų kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus (el.b.l. 30). Atsakovė per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 str. 4 d., sprendimas priimamas už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-06-15 atsakovė su ieškovu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 19923, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 500 Eur kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą, sumokėti bendrą kredito gavėjo pagal šią sutartį mokamą sumą – 766,68 Eur (el.b.l. 18-22, 12-14). Ieškovas pateikė 2016-05-11 išrašą (prašomos priteisti skolos detalizaciją), kurioje nurodyta, kad atsakovės skola ieškovui 1784,08 Eur (el.b.l. 7-8). Ieškovas siuntė 2015-11-17 pretenziją atsakovei dėl nesumokėtos skolos (el.b.l. 6), tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškovu (CPK 178 str.).

7CK 6.38 str. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 str. 1 d.). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba kitus rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). CK 6.873 str. 1 d. ir 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą bei sumokėti palūkanas paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Byloje duomenų, kad atsakovė būtų sumokėjusi ieškovo reikalaujamą sumą, nėra (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteistina 411,38 Eur negrąžinto kredito bei 236,28 Eur palūkanų (CK 6.38, 6.870 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str.).

8Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 26,45 Eur delspinigių už negrąžintą kreditą bei palūkanas. CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Atsakovė, sudarydama 2015-06-15 Vartojimo kredito sutartį Nr. 19923, 7.6 p. įsipareigojo uždelsus sumokėti bet kurį minėtos sutarties nustatytą mokėjimą, mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovė nevykdė prievolės grąžinti kredito bei su tuo susijusių mokesčių, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 26,45 Eur delspinigių suma (el.b.l. 7-8).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti ir 19,40 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro el. pranešimai, SMS žinutės, raginimas bei pretenzija atsakovui įvykdyti įsipareigojimus (el.b.l. 7-8). Tokios išlaidos, susijusios su ieškovo darbuotojų darbu, negali būti vertinamos kaip būtent atsakovo skolos nesumokėjimu nulemtos ieškovo išlaidos. Vertinant nurodytų išlaidų pagrįstumą, pažymėtina, kad ieškovas užsiima vartojimo kreditu suteikimu, šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis, šių išlaidų negalima susieti su ieškovo veikla atsakovo atžvilgiu, atsakovas, kaip vartotojas, sudarydamas paslaugų sutartį negalėjo protingai šių išlaidų numatyti. Išlaidų, patirtų už elektroninių pranešimų, raginimų, pretenzijų bei SMS žinučių siuntimą, ieškovas nepagrindė (nepateikti pranešimų siuntimo įkainiai ir pan.), todėl ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovės atmestinas kaip nepagrįstas.

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 200,00 Eur sumą už paslaugas pagal sutartį, tačiau nei iš ieškinio, nei iš ieškinio priedų (2016-01-19 sąskaita „už paslaugas pagal sutartį“, mokėjimo nurodymas patvirtinantis, jog ieškovas sumokėjo UAB „Krajonas“ 200 Eur (el.b.l. 9, 17 )) nenustatyta už kokias paslaugas yra prašoma priteisti šią sumą. Teismui nėra pateikta pati paslaugų sutartis, iš kurios teismas galėtų nustatyti teiktas ieškovui paslaugas ir jų apimtį (CPK 178 str.). Taigi teismas neturi galimybės įvertinti nei kokias paslaugas teikė UAB „Krajonas“ ieškovui, nei ar užmokestis už šias paslaugas gali būti priskirtas prie priteistinų iš atsakovo sumų. Esant šioms aplinkybėms ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovo 200 Eur už suteiktas paslaugas atmestinas kaip nepagrįstas.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 75 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo 411,38 Eur kredito sumos nuo 2016-05-12 iki visiško prievolės įvykdymo. CK 6.872 str. 1 d. nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Pagal šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 7.7 punktą sutartinės palūkanos, aptartos sutarties specialiosiose sąlygose, skaičiuojamos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Iš sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad metinė palūkanų norma sudaro 77,83 procento. CK 6.37 str. 3 d. nustatyta, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Šios nuostatos reiškia, kad, pirma, teismas gali mažinti tik susitarimu nustatytas didesnes negu įstatymines palūkanas, antra, sutartinės palūkanos mažinamos tik esant dviem pagrindams: susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja įstatymams (CK 6.37 str. 3 d.) arba kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams (CK 6.37 str. 3 d., 1.5 str.). Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti palūkanas, turi atsižvelgti į sutarties pobūdį, jos trukmę, skolininko riziką, taip pat į tai, ar palūkanos prieštarauja viešajai tvarkai ir ar jos neperauga į lupikavimą, į sutarties sudarymo metu buvusias bankų palūkanų normas ir kitas aplinkybes. Aplinkybių, tirtinų mažinant palūkanas, sąrašas nėra baigtinis. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad yra pagrindo mažinti šalių sutartas palūkanas. Pažymėtina, kad tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas taip pat atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 str. 4 d.). Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes ir formuojamą teismų praktiką, prašomos priteisti palūkanos mažintinos iki 0,05 procento per dieną dydžio, kuris sudaro 18,25 procento dydį per metus (0,05 procento x 365 dienos) (CK 6.37 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovės 75 procentų dydžio sutartines palūkanas nuo kredito sumos iki visiško prievolės įvykdymo tenkintinas iš dalies ir ieškovui iš atsakovės priteistinos 18,25 procento dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 411,38 Eur kredito sumą, skaičiuojant nuo 2016-05-12 iki visiško kredito grąžinimo, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.

12Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 674,11 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016-05-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (75,45 proc.), ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,09 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d.).

14Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 str.).

15Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės O. K., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „Sostinės kreditai“, juridinio asmens kodas 302513887, 411,38 Eur skolos, 236,28 Eur palūkanų, 26,45 Eur delspinigių, 18,25 procento dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 411,38 Eur kredito sumą, skaičiuojant nuo 2016-05-12 iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (674,11 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,09 Eur bylinėjimosi išlaidų.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Atsakovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė rašytinio... 2. ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovės O. K. priteisti... 3. Atsakovei CPK 123 str. 3 d. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio, jo... 4. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2015-06-15 atsakovė... 7. CK 6.38 str. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 8. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 26,45 Eur delspinigių už... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti ir 19,40 Eur ikiteisminio skolos... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 200,00 Eur sumą už... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 75 procentų dydžio... 12. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo... 13. Vadovaujantis CPK 93 str. 2 d., proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų... 14. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 15. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės O. K., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB „Sostinės... 18. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 20. Atsakovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...