Byla 2-3839-835/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių likvidavimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Audra Dudzinskienė, sekretoriaujant Gitanai Baležentienei, dalyvaujant ieškovės atstovei D. G., trečiojo asmens atstovui M. J., trečiajam asmeniui A. M. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei Z. B., su trečiaisiais asmenimis Alytaus miesto savivaldybės administracija, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, A. M. dėl savavališkos statybos padarinių likvidavimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo įpareigoti atsakovę per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti valstybinėje žemėje, šiaurinėje pusėje šalia gyvenamojo namo ( - ) savavališkai pastatytą tualetą bei sutvarkyti statybvietę, šio įpareigojimo atsakovei neįvykdžius, suteikti teisę ieškovei atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės.

3Ieškovės atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad 2011-12-28 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas pagal gautą skundą atlikęs patikrinimą nustatė, kad valstybinėje žemėje, šiaurinėje pusėje, prie gyvenamojo namo, ūkinių pastatų, ( - ), pastatytas 1,60 x 1,75 m dydžio ir 2,0/1,9 m aukščio lauko tualetas su prie jo išmūryta išgriebimo duobe. Nustatęs savavališkos statybos faktą, 2012-01-10 statytojai Z. B. surašė savavališkos statybos aktą Nr. SSA-10-120110-00003-(14.12). 2012-02-07 reikalavimu atsakovė buvo įpareigota iki 2012-08-07 pašalinti savavališkos statybos padarinius - savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą tualetą. Atsakovė per nustatytą terminą savavališkos statybos padarinių nepašalino.

4Atsakovė į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių. Prašymų dėl bylos nagrinėjimo negauta. Atsakovei adresuoti procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CPK) 130 str.). Atsakovė atsiliepimo nepateikė ir savo nuomonės nepareiškė, laikytina, kad atsakovė ieškinį pripažįsta (b. l. 36).

5Trečiojo asmens Alytaus miesto savivaldybės administracijos atstovas su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad atsakovė į Alytaus miesto savivaldybės administraciją dėl pritarimo supaprastintam statinio projektui nesikreipė ir tualetą pasistatė savavališkai valstybinėje žemėje. Tokiais savo veiksmais statytoja pažeidė Statybos įstatymą. Kadangi atsakovė gera valia per nustatytą terminą nepašalino neteisėtai pastatyto statinio, todėl ieškovės reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius yra teisėtas.

6Trečiasis asmuo A. M. su ieškiniu sutiko ir prašė jį tenkinti. Nurodė, kad prie jo žemės sklypo ribos, nesilaikant reikalaujamo atstumo, atsakovė savavališkai be jokių leidimų ir sutikimų pasistatė lauko tualetą, todėl jis turi būti nugriauti.

7Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Prašo bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant ir ieškinį tenkinti (b. l. 41 - 42).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad pagal A. M. 2011-11-29 skundą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2011-12-28 atliko patikrinimą dėl savavališkų statybų. Faktinių duomenų patikrinimo vietoje metu nustatė, kad valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), šiaurinėje dalyje prie daugiabučio gyvenamojo namo pastatytas lauko tualetas 1,60 x 1,75 m dydžio ir 2,0/1,9 m aukščio su prie jo išmūryta išgriebimo duobe 0,50x1,75 m (b. l. 11-13). Pagal savavališkos statybos nustatymo metu galiojusio Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 1 lentelės 5 eilutę, minėtas statinys priskirtinas I grupės nesudėtingiems statiniams, o pagal Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 6 priedo 3.3 papunktį, statant nesudėtingą statinį valstybinėje žemėje, reikalingas rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas suprastintam statybos projektui. Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, kad statyba be statybą leidžiančio galiojančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama. Dėl šio statinio 2012-01-10 Z. B. buvo surašytas Savavališkos statybos aktas Nr. SSA-10-120110-00003-(14.12), kadangi statytoja nepateikė statybą leidžiančių dokumentų (b. l. 14-17). Savavališkos statybos aktą atsakovė pasirašė, jo neginčijo, tačiau savavališkos statybos padarinių nepašalino. 2012-02-07 buvo surašytas Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-120207-00007-(14.29). Atsakovei nustatytas terminas iki 2012-08-07 pašalinti savavališkos statybos padarinius - savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą tualetą ir išaiškinta galimybė kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo (b. l. 20-21). Šis reikalavimas įteiktas asmeniškai atsakovei paštu (b. l. 26). Iš 2012-08-09 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto Nr. RPA-10-120809-00040-(14.29) nustatyta, kad statytoja Z. B. neįvykdė reikalavimo iki 2012-08-07 nugriauti lauko tualetą, adresu ( - ), t.y. savavališkos statybos padarinių per nustatytą terminą nepašalino (b. l. 24).

10Konstatavus statybą, pažeidžiančią teisės aktų reikalavimus, taikytinas Civilinio kodekso (toliau – CK) 4.103 straipsnis, kurio 3 dalis nustato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Ši tvarka reglamentuota Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje, kurioje nustatyta, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją savo lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį) dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Atsakovė žinodama apie jei surašytą reikalavimą dėl nelegalios statybos, apie teisme pareikštą ieškinį, nesiėmė jokių veiksmų įteisinti savavališką statybą, ginčo pastatas pastatytas valstybinėje žemėje, todėl taikytinos Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 2 punkto nuostatos ir atsakovė įpareigotina nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę. Konstatavus savavališką statybą, nustatytinas terminas jos padariniams pašalinti.

11Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad ieškinys pagrįstas bei įrodytas, todėl tenkintinas.

12Ieškinį patenkinus visiškai iš atsakovės priteistinos valstybei bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista ir išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 1 d.),

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Įpareigoti atsakovę Z. B. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis nugriauti valstybinėje žemėje, šiaurinėje pusėje šalia gyvenamojo namo ( - ), savavališkai pastatytą tualetą ir sutvarkyti statybvietę. Šio įpareigojimo atsakovei teismo nustatytu terminu neįvykdžius – suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš statytojos Z. B. patirtas išlaidas.

16Priteisti iš atsakovės Z. B. 71,00 Lt žyminį mokestį ir 30,00 Lt išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą valstybei. Šios išlaidos sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai